• Kyiv-Mohyla Humanities Journal
  • «Kyiv-Mohyla Law and Politics Journal»
  • Наукові школи
  • НАУКОВІ ЗДОБУТКИ Національного університету «Києво-Могилянська академія» у 2018 році
  • Міжнародна конференція «Ad fontes»: до 405-річниці заснування Києво-Могилянської академії

29 листопада 2019 року відбудеться захист кандидатських дисертацій Юлії Матвєєвої, Марії Мельник та Богдана Бернацького

29 листопада 2019 року о 10 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради із захисту дисертацій К 26.008.04 в приміщенні Музею НаУКМА відбудеться захист дисертацій, поданих на здобуття ступеня кандидата юридичних наук, Матвєєвої Юлії Іванівни «Принцип правової визначеності як складова верховенства права», Мельник Марії Олександрівни «Школа правового реалізму та можливості використання її надбань у вітчизняній юриспруденції» та Бернацького Богдана Віталійовича «Формування української моделі заборони політичних партій у світлі міжнародних стандартів і практик»

 

Дисертація Матвєєвої Юлії Іванівни "Принцип правової визначеності як складова верховенства права" присвячена аналізу сутності, становлення та еволюції, сучасного розуміння принципу правової визначеності як однієї х найважливіших складових верховенства права, його співвідношення з іншими спорідненими поняттями; основних вимог принципу правової визначеності для нормотворчої та нормозастосовчої, зокрема судової практики. На основі проведеного дослідження запропоновано комплексний науково-методологічний підхід до розуміння принципу правової визначеності як багатогранного й багатовимірного поняття, яке складається з елементів-підпринципів, і класифікацію вимог для нормотворчої та нормозастосовчої діяльності.

 

 

 

Дисертація Мельник Марії Олександрівни "Школа правового реалізму та можливості використання її надбань у вітчизняній юриспруденції" досліджує передумови виникнення й розвитку американської та скандинавської течій школи правового реалізму. У ній проведено аналіз філософсько-правового явища «правова реальність» у світлі різних підходів філософських та правових концепцій, в тому числі школи правового реалізму. Здійснено теоретичне узагальнення ідей фундаторів школи правового реалізму. Досліджено вплив висновків правових реалістів на формування та розвиток теорії юридичної аргументації. Розкриваються напрями вдосконалення методології та методика викладання у вищих навчальних юридичних закладах у світлі здобутків школи правового реалізму. Досліджено можливість та необхідність використання висновків школи правового реалізму для поліпшення правосуддя в Україні, зокрема для подолання надмірного формалізму в судовій аргументації вітчизняних суддів.

 

 

Дисертація Бернацького Богдана Віталійовича "Формування української моделі заборони політичних партій у світлі міжнародних стандартів і практик" досліджує етапи конституціоналізації політичних партій. Вперше сформульовано доктринальні моделі відповідальності політичних партій: веймарська, інституційна, кримінальна і модель Європейського суду з прав людини. Проаналізовано нормативне і доктринальне розуміння концепції войовничої демократії, яка розкривається як центральна для визначення меж демократичної толерантності до антидемократичних чи позасистемних партій. Вперше сформовано типологію політичних партій, діяльність яких підлягає забороні у демократичному суспільстві. Комплексно проаналізовано міжнародні та регіональні стандарти гарантування свободи об’єднань. Досліджено досвід одинадцяти іноземних країн, де відбувалась заборона політичних партій. Розглянуто основні етапи становлення конституційного статусу політичних партій в Україні та визначено законодавчі проблеми регулювання їхньої діяльності.

 

 

© 2012-2023 Національний університет «Києво-Могилянська академія»
вул. Сковороди 2, Київ 04070, Україна