Науково-педагогічні працівники

Співробітники

Станом на кінець 2020 року в Національному університеті «Києво-Могилянська академія» всього працює 1125 осіб (876 – постійних працівників і 249 – сумісників), з них 656 – це науково-педагогічні працівники (428 – постійні та 228 – сумісники).

 

Науково-педагогічні працівники

Кадровий потенціал університету сформований із досвідчених докторів наук, професорів та кандидатів наук, доцентів. До викладацької діяльності в університеті на засадах сумісництва також залучаються висококваліфіковані фахівці, які представляють провідні вищі навчальні заклади, наукові та інші установи України. Діляться своїм досвідом зі студентами й іноземні фахівці з Польщі, Норвегії, Японії, Німеччини, Канади, США та ін. країн світу.

 

Станом на 31.12.2020 р. загальна кількість науково-педагогічних працівників НаУКМА складає 656 осіб, з них 428 працюють на постійній основі і 228 за сумісництвом.

 

Впродовж останніх чотирьох років професійний рівень викладацького корпусу підтримується на достатньо високому рівні: кожен п’ятий викладач університету має ступінь доктора наук, а кожен другий – ступінь кандидата.16 кафедр (з 35) очолюють завідувачі з науковим ступенем кандидата наук і 18 – з науковим ступенем доктора наук; 7 завідувачів кафедр мають почесне звання «Заслужений».

Всього в університеті 39 працівників мають почесне звання, молоді викладачі до 35 років – 122 (18,6 % від загальної кількості НПП), 48 з них – сумісники. 211 випускників НаУКМА працюють в університеті, з них 166 – НПП (24,4 %).

 

Заміщення всіх посад науково-педагогічних працівників в НаУКМА  відбувається на конкурсних засадах, у відповідності до Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності, та Положення про порядок обрання та прийняття на роботу науково-педагогічних працівників НаУКМА.

 

© 2012-2023 Національний університет «Києво-Могилянська академія»
вул. Сковороди 2, Київ 04070, Україна