Науково-педагогічні працівники

Співробітники

Станом на 31.12 2019 року в Національному університеті «Києво-Могилянська академія» всього працює 1116 осіб, з яких 870 – постійний працівник і 246 – сумісників. 639 – це науково-педагогічні працівники.

 

Науково-педагогічні працівники

Кадровий потенціал університету сформований із досвідчених докторів наук, професорів та кандидатів наук, доцентів. До викладацької діяльності в університеті на засадах сумісництва також залучаються висококваліфіковані фахівці, які представляють провідні вищі навчальні заклади, наукові та інші установи України. Діляться своїм досвідом зі студентами й іноземні фахівці з Польщі, Норвегії, Японії, Німеччини, Канади, США та ін. країн світу.

 

Станом на 31.12.2019 р. загальна кількість науково-педагогічних працівників НаУКМА складає 639 осіб (57,3 % від загальної кількості працівників), з них 410 працюють на постійній основі і 229 за сумісництвом.

Впродовж останніх чотирьох років професійний рівень викладацького корпусу підтримується на достатньо високому рівні: кожен п’ятий викладач університету має ступінь доктора наук, а кожен другий – ступінь кандидата.

На сьогодні молоді викладачі до 35 років – це 115 осіб (18 % від загальної кількості НПП), 49 з них – сумісники.

 

43 працівники НаУКМА мають почесні звання, 12 осіб - знак Відмінника освіти України.

 

 

© 2012-2020 Національний університет «Києво-Могилянська академія»
вул. Сковороди 2, Київ 04070, Україна