Кришталь Олег Олександрович

видатний вчений у галузі біофізики, доктор біологічних наук (1981 р.), професор (1983 р.), академік НАН України (з 1997 р.), лауреат Державної премії СРСР і України в галузі науки і техніки, член Європейської академії, один із найчастіше цитованих українських учених у світі.

 

Президент Українського наукового клубу, Українського товариства нейронаук та Українського фізіологічного товариства ім. П. Г. Костюка. Член редакційної ради журналу «Нейрофізіологія», входить до редакційних колегій кількох міжнародних журналів: «European Jornal of Neuroscience», «Neuroscience», «Physiological Rewiews», «International Journal of Medicine and Medical Research».

 

Лауреат 2012 рокупремії НАН України імені О. О. Богомольця за цикл праць «Фізіологія та патологія аферентних систем мозку: розкриття механізмів та розробка новітніх методів медичної корекції» (у співавторстві).

 

Лауреат 2013 рокупремії НАН України імені П. Г. Костюка за цикл праць «Іонні канали плазматичної мембрани»співавторстві).

 

Народився 5 липня 1945 р. у Києві в родині науковця-біолога Олександра Пилиповича Кришталя — професора, завідувача кафедри фізіології безхребетних Київського державного університету ім. Т. Г. Шевченка. У 1968 р. закінчив фізичний факультет КДУ ім. Т. Г. Шевченка за спеціальністю «Молекулярна фізика».

 

З 1970 р. працює в Інституті фізіології ім. О. О. Богомольця: спочатку молодшим, згодом — старшим науковим співробітником, а з 1982 р. і донині завідує відділом фізико-хімічної біології клітинних мембран. З 2003 р. Олег Олександрович — заступник директора Інституту фізіології ім. О. О. Бого­мольця НАН України. З 2010 р. — директор Інституту фізіології та Міжнародного центру молекулярної фізіології.

 

У різні роки працював запрошеним професором в Університеті Кюсю (Японія), Пенсильванському та Гарвардському університетах (США), Мадридському університеті Комплутенсе (Іспанія).

 

У 1985 р. О. Кришталь виявив два фундаментально нових рецептори в нервових клітинах. Під його керівництвом здійснюються дослідження фізико-хімічних і фармакологічних властивостей механізмів іонної проникності, локалізованих на мембрані сенсорних нервових клітин із застосуванням низки нових методів.

 

Результати наукового пошуку О. Кришталя узагальнені в понад 300 публікаціях у міжнародних та вітчизняних журналах. Він співавтор наукового відкриття — явища вибіркової провідності мембрани соми нервових клітин.

 

Багато часу вчений приділяє підготовці молодих фахівців різних рівнів: дипломників вищих навчальних закладів, аспірантів, докторів. Під його керівництвом захищено понад 20 кандидатських і докторських дисертацій.

 

Олег Кришталь — багатогранна особистість, він також є автором художніх творів: «Гомункулус» («Moi et mon double»), «До співу птахів» та «Я і МИ: оптимістичний сценарій».

 

 • Академік О. О. Кришталь підтримує тісні стосунки з НаУКМА від початку відродження Академії. В останні роки, зокрема у 2014 р., ініціював поглиблення співпраці Інституту фізіології ім. О. О. Богомольця НАН України і НАН загалом із НаУКМА, неодноразово був учасником наукових та академічних заходів. У 2016 р. — почесний спікер благодійного вечора (доповідь «Свідомість, свобода волі та сучасна нейронаука»).
 • У 2016 р. НаУКМА створює міжінституційну аспірантуру із залученням широкого кола фахівців із 9 провідних інститутів Національної академії наук України, зокрема з Інститутом фізіології ім. О. О. Богомольця НАН України, який очолює О. О. Кришталь.
 • Між Інститутом фізіології ім. О. О. Богомольця НАН України та Національним університетом «Києво-Могилянська академія» було підписано Договір, предметом якого є запровадження якісно нових умов освітньої діяльності у вищій освіті в поєднанні з активізацією наукової діяльності сторін, поглиблення взаємодії науки з навчальним процесом, підготовка нового покоління висококваліфікованих фахівців для вирішення актуальних проблем сучасної науки, впровадження інноваційної діяльності та створення нового університету західного типу — навчально-наукового комплексу «Національний університет «Києво-Могилянська академія» з метою створення вищої освіти нового типу, спрямованої на вирішення проблем підготовки висококваліфікованих фахівців, забезпечення ефективного використання наукового потенціалу, виконання конкурентоспроможних наукових розробок на базі вищих навчальних закладів, сприяння входженню України до європейського науково-освітнього простору.
 • Укладено додаткову Угоду про створення Науково-навчального комплексу: Академічний магістеріум НаУКМА — НАНУ.
 • Підготовлено до підписання Договір, предметом якого є впровадження освітньої діяльності на третьому (освітньо-науковому) рівні вищої освіти для забезпечення підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії за спеціальністю «091 Біологія», що зможе забезпечити високу академічну якість освітніх і дослідницьких можливостей для аспірантів.
 • У 2017 р. отримано ліцензію на міжінституційну аспірантуру зі спеціальності «091 Біологія», що створює передумови для надзвичайно продуктивного і значущого наукового осередку завдяки поєднанню наукового потенціалу, спільному матеріально-технічному та інформаційному забезпеченню.
 • Завдяки ініціативі О. Кришталя, за його сприяння і постійної підтримки аналогічні договори про співпрацю та про створення спільних магістеріумів та міжінституційних аспірантур було укладено з низкою інститутів НАН України біологічного та хімічного профілів, що дало змогу створити при НаУКМА потужну міжінституційну аспірантуру з ліцензованим обсягом понад 200 місць. Нині в міжінституційній аспірантурі закінчили перший рік навчання 14 аспірантів, майбутніх докторів філософії.
 • Академік О. Кришталь сприяв організації студентських практик, 87 студентів Національного університету «Києво-Могилянська академія» проходили виробничу практику в Інституті фізіології ім. О. О. Богомольця НАН України та успішно захистили бакалаврські та магістерські дипломні роботи.
 • Сім випускників Національного університету «Києво-Могилянська академія» успішно закінчили аспірантуру Інституту фізіології ім. О. О. Богомольця НАН України, ще двоє продовжують навчання в аспірантурі.
 • З 2013 р. 35 студентів Національного університету «Києво-Могилянська академія» взяли участь у роботі щорічних шкіл-семінарів «Біофізичні методи досліджень».
 • Наукові співробітники Інституту фізіології ім. О. О. Богомольця НАН України традиційно є викладачами факультету природничих наук Національного університету «Києво-Могилянська академія», а також читають популярні лекції для студентів, поширюють інформацію про НаУКМА серед шкільної молоді для відбору найкращих до студентських лав НаУКМА.

 

Окремі публікації

 • Алгогенна периферична дія RFa-пептидів / Є. К. Юдін, А. А. Графова, З. А. Тамарова, О. О. Кришталь // Нейрофизиология. — 2005. — 37, № 4. — С. 347–351. — Бібліогр.: 24 назви. — укр.
 • Відповіді мембрани ізольованих пірамідних нейронів гіпокампа на зміни зовнішньої концентрації калію / В. М. Філіпов, В. Пінченко, Т. М. Волкова, О. О. Кришталь // Нейрофизиология. — 1998. — 30, № 4/5. — С. 319–324. — Бібліогр.: 26 назв. — укр.
 • Вплив поліпептидного компонента LSP315 отрути павука Lycosa на Р2Х3 рецептори DRG нейронів щурів / Г. А. Савченко, Я. А. Бойчук, О. О. Кришталь // Фізіол. журн. — 2008. — 54, № 2. — С. 119–120. — укр.
 • Дія метистицину на механізми інактивації натрієвих каналів нейронів гіпокампа щурів / О. І. Магура, О. О. Кришталь, Й. Гляйтц // Нейрофизиология. — 1998. — 30, № 4/5. — С. 316–318. — Бібліогр.: 14 назв. — укр.
 • Залежність блокуючої дії гінкголіда В на гліцинкеровані канали від субодиничного складу рецепторів / О. Л. Кондрацька, О. І. Фісюнов, О. О. Кришталь // Доп. НАН України. — 2003. — № 3. — С. 179–183. — Бібліогр.: 8 назв. — укр.
 • Залежність фармакологічної активності нових NMDA-агоністів та антагоністів від їх хімічної структури / П. В. Лішко, Л. Б. Піотровський, О. П. Максимюк, О. О. Кришталь // Нейрофизиология. — 1999. — 31, № 2. — С. 173–176. — Бібліогр.: 7 назв. — укр.
 • Зміна проникності протонактивованих каналів до іонів натрію та кальцію під дією антиоксиданта / А. Л. Федоренко, Н. О. Лозова, Т. М. Волкова, О. О. Кришталь // Нейрофизиология. — 2006. — 38, № 3. — С. 193–197. — Бібліогр.: 21 назва. — укр.
 • Кінетичні характеристики взаємодії токсину omega — СТх — GVIA з кальцієвими каналами N-типу в нейронах гіпокампа щура / А. І. Фісюнов, О. О. Кришталь // Нейрофизиология. — 1998. — 30, № 4/5. — С. 348–352. — Бібліогр.: 20 назв. — укр.
 • Міжнейронна сигналізація, опосередкована транссинаптичною дифузією нейротрансмітерів / М. В. Копаниця, Я. А. Бойчук, Н. О. Лозова, О. О. Кришталь // Фізіол. журн. — 1999. — 45, № 4. — С. 132–147. — Бібліогр.: 95 назв. — укр.
 • Модулирующее воздействие гиперфорина на кальциевые каналы Р-типа в мембране нейронов Пуркинье мозжечка крыс / А. И. Фисюнов, Н. А. Лозовая, Т. Ш. Цинцадзе, Н. М. Яценко, С. Чаттерджи, О. А. Крышталь // Нейрофизиология. — 2001. — 33, № 1. — С. 8–14. — Библиогр.: 14 назв. — рус.
 • Модуляція редокс-реагентами АТФ-активованих струмів у нейронах вузлуватого ганглія щурів / А. Л. Федоренко, Н. О. Лозова, Т. М. Волкова, О. О. Кришталь // Нейрофизиология. — 2006. — 38, № 2. — С. 113–118. — Бібліогр.: 26 назв. — укр.
 • Регуляція високопорогових кальцієвих каналів іонами натрію в нейронах центральної нервової системи ссавців / О. П. Максимюк, Н. О. Лозова, В. В. Хмиз, О. О. Кришталь // Доп. НАН України. — 2002. — № 5. — С. 192–196. — Бібліогр.: 11 назв. — укр.
 • Свойства протонактивируемых ионных каналов в сенсорных нейронах крыс / О. И. Островская, Т. М. Волкова, О. А. Крышталь // Нейрофизиология. — 2003. — 35, № 2. — С. 90–98. — Библиогр.: 19 назв. — рус.
 • Фармакологічні властивості калійактивованого вхідного струму в пірамідних нейронах гіпокампа / В. М. Філіпов, О. О. Кришталь // Нейрофизиология. — 1999. — 31, № 1. — С. 58–62. — Бібліогр.: 25 назв. — укр.

 

© 2012-2023 Національний університет «Києво-Могилянська академія»
вул. Сковороди 2, Київ 04070, Україна