Щороку на базі НаУКМА відбуваються міжвузівські й міжнародні наукові заходи, переважна більшість яких проходить у рамках Днів Науки НаУКМА. Відповідно до рішення Вченої ради НаУКМА, формат Днів Науки НаУКМА розширено з тим, щоб дні наукових форумів (симпозіумів, конференцій, презентацій, диспутів, дебатів тощо) збагачували життя університету не лише взимку, а й цілорічно.

Відтепер протягом останнього тижня січня, вже традиційно, відбуватимуться два пленарні засідання (понеділок і п'ятниця), низка ініційованих підрозділами широких тематичних обговорень і презентацій (вівторок і четвер), а також загальний університетський форум, який щороку буде присвячено актуальному питанню нашого університетського життя, проблемі, що так чи так обходить усіх нас незалежно від сфери індивідуальних наукових інтересів. Водночас проблемно-тематичні конференції, що їх дедалі важче було втиснути у завузькі для них рамки "секційних", а тим паче "підсекційних" засідань, протягом усього року проводитимуть самі організатори цих фахових заходів в окремо визначені терміни.

На сторінці Днів Науки можна ознайомитися з програмою "січневої наукової сесії" НаУКМА кожного року, переглянути анотації основних заходів. Тут також можна знайти орієнтовний розклад проблемно-тематичних конференцій різних галузей гуманітарних, природничих, соціально-політичних, економічних і правничих наук на ввесь час до наступних Днів Науки. У міру можливого всі зміни буде враховано, а відповідні уточнення - внесено до річної програми наукових форумів НаУКМА.

Дочірні категорії

© 2012-2023 Національний університет «Києво-Могилянська академія»
вул. Сковороди 2, Київ 04070, Україна