• «Kyiv-Mohyla Law and Politics Journal»
  • Kyiv-Mohyla Humanities Journal
  • Наукові школи

29 листопада 2019 року відбудеться захист кандидатських дисертацій Юлії Матвєєвої, Марії Мельник та Богдана Бернацького

29 листопада 2019 року о 10 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради із захисту дисертацій К 26.008.04 в приміщенні Музею НаУКМА відбудеться захист дисертацій, поданих на здобуття ступеня кандидата юридичних наук, Матвєєвої Юлії Іванівни «Принцип правової визначеності як складова верховенства права», Мельник Марії Олександрівни «Школа правового реалізму та можливості використання її надбань у вітчизняній юриспруденції» та Бернацького Богдана Віталійовича «Формування української моделі заборони політичних партій у світлі міжнародних стандартів і практик»

Детальніше...

27 червня 2019 року відбудеться захист кандидатських дисертацій Іванків Ірини Богданівни та Ващенка Валерія Артуровича

27 червня 2019 року  відбудеться захист кандидатських дисертацій Іванків Ірини Богданівни « Права людства: стан та перспективи їх забезпечення»  та Ващенка Валерія Артуровича за темою «Денонсація міжнародних договорів в теорії та практиці сучасного міжнародного права». Обидві дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук.

Детальніше...

27 грудня на засіданні спеціалізованої вченої ради К 26.008.04 в Національному університеті «Києво-Могилянська академія» відбудеться захист дисертацій на здобуття ступеня кандидата юридичнх наук

Аносова Юлія Вікторівна. Юрисдикція міжнародних судових органів щодо злочину геноциду. Спеціальність: 12.00.11 – міжнародне право. Науковий керівник – доктора права, кандидат філологічних наук, доцент АНТОНОВИЧ Мирослава Михайлівна, Національний університет «Києво-Могилянська академія», доцент кафедри міжнародного та європейського права

 

Дисертація доступна за посиланням

Автореферат доступний за посиланням

Відгук 1 за посиланням 

Відгук 2 за посиланням 

Детальніше...

28 травня відбудеться захист двох дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук

28 травня відбудеться захист кандидатських дисертацій Середи Максима Леонідовича за темою "Право на мирні зібрання : теоретичні, практичні та порівняльно-правові аспекти" та Шмарьової Тетяни Олександрівни за темою "Правовий режим церковної власності Православної церкви за синодального періоду". Обидві дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук. 

Детальніше...

Євтошук Юлія Олегівна. Принцип пропорційності як необхідна складова верховенства права

Євтошук Юлія Олегівна. Принцип пропорційності як необхідна складова верховенства права : дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук / Євтошук Юлія Олегівна ; наук. кер. Козюбра Микола Іванович ; М-во освіти і науки України, Ун-т економіки та права "КРОК". - Київ : [б. в.], 2015. - 214 с. – Автореферат, Дисертація

© 2012-2024 Національний університет «Києво-Могилянська академія»
вул. Сковороди 2, Київ 04070, Україна