• «Kyiv-Mohyla Law and Politics Journal»
  • НАУКОВІ ЗДОБУТКИ Національного університету «Києво-Могилянська академія» у 2018 році
  • Kyiv-Mohyla Humanities Journal
  • Конкурс Western NIS Enterprise Fund
  • Дні науки 2019

27 червня 2019 року відбудеться захист кандидатських дисертацій Іванків Ірини Богданівни та Ващенка Валерія Артуровича

27 червня 2019 року  відбудеться захист кандидатських дисертацій Іванків Ірини Богданівни « Права людства: стан та перспективи їх забезпечення»  та Ващенка Валерія Артуровича за темою «Денонсація міжнародних договорів в теорії та практиці сучасного міжнародного права». Обидві дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук.

Детальніше...

28 травня відбудеться захист двох дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук

28 травня відбудеться захист кандидатських дисертацій Середи Максима Леонідовича за темою "Право на мирні зібрання : теоретичні, практичні та порівняльно-правові аспекти" та Шмарьової Тетяни Олександрівни за темою "Правовий режим церковної власності Православної церкви за синодального періоду". Обидві дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук. 

Детальніше...

Євтошук Юлія Олегівна. Принцип пропорційності як необхідна складова верховенства права

Євтошук Юлія Олегівна. Принцип пропорційності як необхідна складова верховенства права : дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук / Євтошук Юлія Олегівна ; наук. кер. Козюбра Микола Іванович ; М-во освіти і науки України, Ун-т економіки та права "КРОК". - Київ : [б. в.], 2015. - 214 с. – Автореферат, Дисертація

27 грудня на засіданні спеціалізованої вченої ради К 26.008.04 в Національному університеті «Києво-Могилянська академія» відбудеться захист дисертацій на здобуття ступеня кандидата юридичнх наук

Аносова Юлія Вікторівна. Юрисдикція міжнародних судових органів щодо злочину геноциду. Спеціальність: 12.00.11 – міжнародне право. Науковий керівник – доктора права, кандидат філологічних наук, доцент АНТОНОВИЧ Мирослава Михайлівна, Національний університет «Києво-Могилянська академія», доцент кафедри міжнародного та європейського права

 

Дисертація доступна за посиланням

Автореферат доступний за посиланням

Відгук 1 за посиланням 

Відгук 2 за посиланням 

Детальніше...

Звєрєв, Євген Олександрович. Тлумачення міжнародних договорів національними судами : європейський досвід та українська практика

Звєрєв, Євген Олександрович. Тлумачення міжнародних договорів національними судами : європейський досвід та українська практика : дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук / Звєрєв Євген Олександрович ; наук. кер. Козюбра Микола Іванович ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Києво-Могил. акад.". - Київ : [б. в.], 2015. - 226 с. –

Електронна версіяАвтореферат

© 2012-2019 Національний університет «Києво-Могилянська академія»
вул. Сковороди 2, Київ 04070, Україна