• «Kyiv-Mohyla Law and Politics Journal»
  • Дні науки 2019
  • НАУКОВІ ЗДОБУТКИ Національного університету «Києво-Могилянська академія» у 2018 році
  • Kyiv-Mohyla Humanities Journal
  • Конкурс Western NIS Enterprise Fund

Тарнавський, Юрій. Знаннєва семантика : Теорія семантики, базована на знанні / пер. з англ. – К. : НаУКМА, 2016. – 292 с.

Tarnavskiy Uriy

Пропонована увазі читача книжка є першою виконаною в традиції трансформаційно-породжувальної граматики працею в лінгвоукраїністиці.

Текст англійською мовою побачив світ ще 1982 року. Через понад тридцять років «Знаннєва семантика» виходить українською мовою, не втративши своєї наукової вартості. Цілий спектр завдань виконує сам факт появи книжки в українському мовознавстві, починаючи від розбудови модерних граматичних студій і далеко не завершуючи витворенням української термінології породжувальної граматики.

Книжка призначена для лінгвістів-когнітивістів, кібернетиків.

© 2012-2019 Національний університет «Києво-Могилянська академія»
вул. Сковороди 2, Київ 04070, Україна