• Kyiv-Mohyla Humanities Journal
 • «Kyiv-Mohyla Law and Politics Journal»
 • Наукові школи

Перелік біобібліографічних покажчиків серії "Вчені НаУКМА"

Біобібліографічні покажчики серії «Вчені НаУКМА»  готуються Науковою бібліотекою згідно Наказу НаУКМА №196 від 01.07.2020  за погодженням з науковою частиною до ювілейних дат професорів університету (та у разі згоди дослідника на таку публікацію) від 1999 р. Всі видання розміщені у відкритому доступі в інституційному репозитарії НаУКМА eKMAIR

  

 1. Дмитро Сергійович Наливайко : біобібліографічний покажчик / укладач Т. О. Патрушева. 
 2. Володимир Полтавець : збірник на пошану пам'яті /упоряд. І. М. Грига ; укладач бібліогр. покажч. Н. В. Казакова. 
 3. Михайло Теодорович Брик : біобібліографічний покажчик / укладач Н. В. Казакова. 
 4. Микола Чмихов : збірник на пошану пам'яті / упоряд. Л. Л. Залізняк ; укладач бібліогр. покажч. Т. О. Патрушева. 
 5. Олександр Іванович Погорілий : біобібліографічний покажчик /укладач Т. О. Патрушева. 
 6. Вілен Сергійович Горський : біобібліографічний покажчик / укладач Т. О. Патрушева. 
 7. Ніна Іванівна Тоцька : біобібліографічний покажчик / укладач Ю. В. Юхневич. 
 8. Юрій Андрійович Мицик : біобібліографічний покажчик / укладач Т. О. Патрушева. 
 9. Володимир Костянтинович Житник : біобібліографічний покажчик / укладач Н. В. Казакова. 
 10. Ольга Петрова : біобібліографічний покажчик / укладач Н. В. Казакова. 
 11. Сергій Дмитрович Ісаєв : біобібліографічний покажчик / укладач Т. О. Патрушева. 
 12. Юрій Шиманський : збірник на пошану пам'яті / упоряд.: О. Т. Шиманська, П. І. Голод ; укладач біобібліогр. покажч. Н. В. Казакова. 
 13. Віталій Павлович Замостьян : біобібліографічний покажчик / укладач Рава Т. В. 
 14. Володимир Пилипович Моренець : біобібліографічний покажчик / укладач Т. О. Патрушева. 
 15. На пошану пам'яті Віктора Китастого : збірник наукових праць / упоряд. В. П. Моренець. 
 16. Володимир Леонідович Оссовський : біобібліографічний покажчик / укладач Т. О. Патрушева. 
 17. Володимир Іванович Лаврик : біобібліографічний покажчик / укладач О. М. Клоченок. 
 18. Михайло Кірсенко : біобібліографічний покажчик / укладач Н. О. Манойло. 
 19. Володимир Ілліч Паніотто : біобібліографічний покажчик / укладач О. М. Кордюкова. 
 20. Геннадій Олександрович Прокопець : біобібліографічний покажчик / укладач Н. І. Тертичка. 
 21. Марія Григорівна Горкун : біобібліографічний нарис / укладачі: М. Г. Горкун, Н. О. Манойло, Т. О. Патрушева. 
 22. Бажал Юрій Миколайович : біобібліографічний нарис / укладач Т. О. Патрушева. 
 23. Андрій Миколайович Гірник : біобібліографічний покажчик / укладач О. М. Клоченок. 
 24. Лариса Терентіївна Масенко : біобібліографічний покажчик / укладач Т. О. Патрушева. 
 25. Ольга Петрова : біобібліографічний покажчик / укладачі: Н. В. Казакова, О. М. Кордюкова. 
 26. Володимир Євгенович Панченко : біобібліографічний нарис / укладачі: В. Є. Панченко, Т. О. Патрушева. 
 27. Елеонора Соловей : біобібліографічний покажчик / укладач Е. С. Соловей ; бібліогр. ред. Т. О. Патрушева. 
 28. Борис Борисович Шалагінов : біобібліографічний покажчик / укладач Н. Г. Павлів. 
 29. Анатолій Флавіанович Бурбан : біобібліогр. покажч. / [уклад. Т. О. Патрушева ; НаУКМА]. 
 30. Брюховецький В. С. Factum est factum. Біобібліоbrioukhія / В'ячеслав Брюховецький. - Київ: Видавничий дім "Києво-Могилянська академія", 2010. - 991 с. 
 31. Андрій Миколайович Гірник : біобібліографічний покажчик / [уклад.: Н. Г. Павлів, О. О. Копитова ; авт. вступ. ст.: А. Я. Боднар, С. В. Ільницький, Ю. І. Сватко, В. В. Рибалка, В. М. Чернобровкін ; інтерв'ю провела О. О. Листопад ; редкол. серії: Т. О. Ярошенко (голова) та ін.]. 
 32. Василь Вікторович Лучик : біо-бібліографічний покажчик до 60-річчя з дня народження / [уклад. Ф. Г. Туранли ; рец.: І. Р. Буніятова, С. І. Куранова]. 
 33. Олександр Петрович Дем'янчук : біобібліографічний покажчик / [уклад.: О. О. Копитова, Н. Г. Павлів ; авт. вступ. ст. М. В. Яковлєв ; редкол. серії: Т. О. Ярошенко (голова) та ін.].
 34. Голуб Олександр : Біобібліографічний покажчик / укладачка Н. Г. Павлів.
 35. Гнатюк Олександра : Біобібліографічний покажчик / укладачка Н. Г. Павлів.

 

 

© 2012-2024 Національний університет «Києво-Могилянська академія»
вул. Сковороди 2, Київ 04070, Україна