Публікації

Про нас

Дослідження

Публікації

2020

Авторські та колективні монографії

 • 巴扎尔, 尤里. 创新发展的政治经济学 : 打破经济理论的恶性循环 / 尤里·巴扎尔著; 眭纪刚文皓译. – 北京 : 清华大学出版社, 2020. – 179 页:图. – (清华汇智译丛). – Переклад китайською мовою монографії: The political economy of innovation development : breaking the vicious cycle of economic theory / Iurii Bazhal. – [1st ed.]. – Cham : Palgrave Macmillan, 2017. – ix, 135 p.

 

Cтатті

 

 

Матеріали конференцій

 • Бажал Ю. М. Політика розвитку інноваційної екосистеми в умовах сучасної економічної кризи /Бажал Ю. М. // Інноваційні ідеї в економічній науці: пошуки вирішення сучасних проблем (2020) : матеріали науково-практичної конференції, 16 квітня 2020 року / Національний університет «Києво-Могилянська академія», Кафедра економічної теорії, Науково-навчальний центр «Інноваційна лабораторія» НаУКМА. – Київ : НаУКМА, 2020. – С. 6–7. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/19106
 • Бугрова О. О. Стан ринку як фактор формування стратегії виконання проекту / Бугрова О. О. // Інноваційні ідеї в економічній науці: пошуки вирішення сучасних проблем (2020) : матеріали науково-практичної конференції, 16 квітня 2020 року / Національний університет «Києво-Могилянська академія», Кафедра економічної теорії, Науково-навчальний центр «Інноваційна лабораторія» НаУКМА. – Київ : НаУКМА, 2020. – С. 10–11. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/19104
 • Бугров О. В. Будівельне інформаційне моделювання у взаємодії з креативним організаційним підходом / Бугров О. В., Бугрова О. О. // ХVII Міжнародна конференція «Управління проектами у розвитку суспільства» : тема: «Управління проектами в умовах дігіталізації суспільства», м. Київ, 15–16 травня 2020 року : тези доповідей / [редкол.: Д. А. Бушуєв, А. М. Найдьон ; відп. за вип. С. Д. Бушуєв] ; Міністерство освіти і науки України, Київський національний університет будівництва і архітектури, Українська асоціація управління проектами, Академія управління проектами. – Київ : КНУБА, 2020. – С. 114–118. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/21118
 • Бугров О. В. Інжиніринг вартості як методологія креативного управління проектами / Бугров О. В., Бугрова О. О. // Програма та тези доповідей II Міжнародної науково-практичної конференції «Економіко-управлінські та інформаційно-аналітичні новації в будівництві», Київ, 27 березня 2020 / [відп. за вип.: Стеценко С. П.] ; Міністерство освіти і науки України, Міністерство розвитку громад та територій України, Київський національний університет будівництва і архітектури (КНУБА) [та ін.]. – Київ : Ліра-К, 2020. – С. 37–38. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/21119
 • Григор’єв Г. С. Інноваційні методи фінансово-економічного моніторингу в системі державного регулювання національної економіки / Григор’єв Г. С. // Інноваційні ідеї в економічній науці: пошуки вирішення сучасних проблем (2020) : матеріали науково-практичної конференції, 16 квітня 2020 року / Національний університет «Києво-Могилянська академія», Кафедра економічної теорії, Науково-навчальний центр «Інноваційна лабораторія» НаУКМА. – Київ : НаУКМА, 2020. – С. 14–16. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/19102
 • Гуменна О. В. Впровадження інноваційних цифрових стратегій в освітній сектор економіки / Гуменна О. В., Подденежний О. Г. // Сучасні інноваційно-інвестиційні механізми розвитку національної економіки в умовах євроінтеграції : матеріали VІІ Міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції, 29 жовтня 2020 року / [редкол.: О. В. Комеліна, В. В. Гришко, Л. М. Болдирєва] ; Міністерство освіти і науки України, Навчально-науковий інститут фінансів, економіки та менеджменту Національного університету «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка» (Україна) [та ін.]. – Полтава : Національний університет «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка», 2020. – С. 111–113.
 • Іванова Н. Ю. Роль вищої освіти у формуванні креативного капіталу / Іванова Н. Ю. // Інноваційні ідеї в економічній науці: пошуки вирішення сучасних проблем (2020) : матеріали науково-практичної конференції, 16 квітня 2020 року / Національний університет «Києво-Могилянська академія», Кафедра економічної теорії, Науково-навчальний центр «Інноваційна лабораторія» НаУКМА. – Київ : НаУКМА, 2020. – С. 20–21. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/19095
 • Іванова Н. Ю. Класифікація технік розвитку креативного мислення / Іванова Н. Ю. // Наукові розробки, передові технології, інновації : збірник наукових праць та тез наукових доповідей за матеріалами VІ Міжнародної науково-практичної конференції, 06–08 жовтня 2020 / Східноєвропейський центр фундаментальних досліджень, Полтавська державна аграрна академія, Національний транспортний університет [та ін.]. – Прага : Nemoros s.r.o., 2020. – С. 138–140.
 • Іванова Н. Ю. Енергоефективність як стратегічний фактор підвищення конкурентоздатності країни / Іванова Н. Ю., Корольова О. О., Билів В. М. // Наука та освіта = Science and education : збірник праць XIV Міжнародної наукової конференції, 4–13 січня 2020 р., Хайдусобосло (Угорщина) / [редкол.: В. П. Ройзман та ін.] ; National Council of Ukraine for Mechanism and Machine Science [et al.]. – Хмельницький : ХНУ, 2020. – С. 82–84.
 • Іванова Н. Ю. Методи оцінки ефективності та життєдіяльності стартапів / Іванова Н. Ю., Корольова О. О., Тадай Т. А. // Сучасні досягнення в науці та освіті = Modern achievements of science and education : збірник праць XV Міжнародної наукової конференції, 16–23 вересня 2020 р., м. Нетанія, Ізраїль / [редкол.: Ройзман В. П. та ін.] ; National Council of Ukraine for Mechanism and Machine Science [et al.]. – Хмельницький : ХНУ, 2020. – С. 105–106.
 • Чала Н. Д. Особливості використання технологій машинного навчання в логістиці / Чала Н. Д. // Інноваційні ідеї в економічній науці: пошуки вирішення сучасних проблем (2020), 16 квітня 2020 року : матеріали науково-практичної конференції / Національний університет «Києво-Могилянська академія», Кафедра економічної теорії, Науково-навчальний центр «Інноваційна лабораторія» НаУКМА. – Київ : НаУКМА, 2020. – С. 42–43. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/19085
 • Шевченко О. О. Фінансовий сектор як чинник сталого економічного розвитку / Шевченко О. О.// Інноваційні ідеї в економічній науці: пошуки вирішення сучасних проблем (2020) : матеріали науково-практичної конференції, 16 квітня 2020 року / Національний університет «Києво-Могилянська академія», Кафедра економічної теорії, Науково-навчальний центр «Інноваційна лабораторія» НаУКМА. – Київ : НаУКМА, 2020. – С. 44–45. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/19084

 

2018

Авторські та колективні монографії

 • Україна 2030 : Біла книга економічної політики України до 2030 року : національний і регіональний виміри / [Антонюк Л., Гуменна О., Поручник А., ... Чала Н. та ін.]. – Київ : Павленко, 2018. – 151 с. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/15254
 • Ukraine 2030 : the Doctrine of Sustainable Development / [Kharlamova G., Melnychuk O., Antonyuk L., Chala N., Humenna О., Radchuk А., Shnyrkov О., Stolyarchuk Y., Taruta S., Zhylinska O., Moscardini А. ; scientific editor Kharlamova G. ; executive editor Melnychuk O. ; scientific consultant Moscardini А.]. – Kyiv : ADEF-Ukraine, 2018. – 162, [1] p. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/16699

 

Cтатті

 • Бажал Ю. М. Інновації як стовбурові клітини економічного зростання / Бажал Ю. М. // Глобальні тенденції і перспективи : світова економіка та Україна. – Київ : [Заповіт], 2018. – С. 8–15. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/15530
 • Бугрова О. О. Соціально-економічний розвиток шляхом здійснення суспільних проектів / Бугрова О. О. // Наукові записки НаУКМА. Економічні науки. – 2018. – Т. 3, вип. 1. – С. 14–20. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/14864
 • Григор’єв Г. С. Механізм державного регулювання фінансово-економічних процесів [електронний ресурс] / Г. С. Григор’єв, Ю. М. Сафонов // Ефективна економіка: електронне наукове фахове видання. – Електронні дані. – 2018. – № 1. – [Без паг.]. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/15434
 • Чала Н. Д. Чи стануть креативні індустрії драйверами економічного зростання в Україні? / Чала Н. Д. // Наукові записки НаУКМА. Економічні науки. – 2018. – Т. 3, вип. 1. – С. 115–119. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/14847
 • Chala N. Social responsibility of business: the challenges of the 4th industrial revolution / Chala Nina, Poplavska Oksana // Czlowiek-Spoleczenstwo-Gospodarka / red. M. A. Paszkowicz [et al.]. – Zielona Gora, 2018. – T. 6 : Społeczna odpowiedzialność organizacji. – P. 51–65. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/16165

 

Матеріали конференцій

 • Бажал Ю. М. Інновації як відокремлений виробничий фактор економічного розвитку / Бажал Ю. М. // Інноваційні ідеї в економічній науці: пошуки вирішення сучасних проблем (2018) : матеріали науково-практичної конференції, 19–20 квітня 2018 року / Нац. ун-т «Києво-Могилянська академія». – Київ : Знання України, 2018. – С. 8–12. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/14590
 • Бугрова О. О. Сучасні принципи формування програм регіонального розвитку / Бугрова О. О. // Інноваційні ідеї в економічній науці: пошуки вирішення сучасних проблем (2018) : матеріали науково-практичної конференції, 19–20 квітня 2018 року / Нац. ун-т «Києво-Могилянська академія». – Київ : Знання України, 2018. – С. 23–25. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/14586
 • Волошин А. В. Вплив МСП на економічне зростання країни: міжнародний досвід та становище в Україні / Волошин А. В. // Інноваційні ідеї в економічній науці: пошуки вирішення сучасних проблем (2018) : матеріали науково-практичної конференції, 19–20 квітня 2018 року / Нац. ун-т «Києво-Могилянська академія». – Київ : Знання України, 2018. – С. 30–32. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/14584
 • Григор’єв Г. С. Інноваційно-інвестиційна орієнтована функція державного регулювання національної економіки / Григор’єв Г. С. // Інноваційні ідеї в економічній науці: пошуки вирішення сучасних проблем (2018) : матеріали науково-практичної конференції, 19–20 квітня 2018 року / Нац. ун-т «Києво-Могилянська академія». – Київ : Знання України, 2018. – С. 44–46. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/14580
 • Іванова Н. Ю. Формування креативного класу: досвід кафедри економічної теорії НаУКМА / Іванова Н. Ю. // Інноваційні ідеї в економічній науці: пошуки вирішення сучасних проблем (2018) : матеріали науково-практичної конференції, 19–20 квітня 2018 року / Нац. ун-т «Києво-Могилянська академія». – Київ : Знання України, 2018. – С. 58–60. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/14575
 • Мірошниченко В. В. Парадигма формування зеленої економіки в Україні / Мірошниченко В. В., Тьорло В. О. // Інноваційні ідеї в економічній науці: пошуки вирішення сучасних проблем (2018) : матеріали науково-практичної конференції, 19–20 квітня 2018 року / Нац. ун-т «Києво-Могилянська академія». – Київ : Знання України, 2018. – С. 74–76. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/14570
 • Опанасенко Л. О. Транснаціональні великі компанії у ХХІ сторіччі / Опанасенко Л. О. // Інноваційні ідеї в економічній науці: пошуки вирішення сучасних проблем (2018) : матеріали науково-практичної конференції, 19–20 квітня 2018 року / Нац. ун-т «Києво-Могилянська академія». – Київ : Знання України, 2018. – С. 87–93. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/14567
 • Опанасенко Л. О. Мале підприємництво як основа розвитку конкурентного середовища внутрішнього ринку України / Опанасенко Л. О. // Наукові здобутки на шляху до вдосконалення результативності політики економічного зростання : збірник тез наукових робіт учасників Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Одеса, 12–13 січня 2018 р.). – Одеса, 2018. – С. 24–27. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/15456
 • Супрун Н. А. Нові моделі економіки: чи готова економічна наука прийняти виклик? / Супрун Н. А. // Інноваційні ідеї в економічній науці: пошуки вирішення сучасних проблем (2018) : матеріали науково-практичної конференції, 19–20 квітня 2018 року / Нац. ун-т «Києво-Могилянська академія». – Київ : Знання України, 2018. – С. 111–114. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/14560
 • Чала Н. Д. Індустрія 4.0: нова економічна політика України / Чала Н. Д. // Публічне управління ХХІ століття: світові практики та національні перспективи : збірник тез ХVІІІ Міжнародного наукового конгресу, 26 квітня 2018 року. – Харків : Магістр, 2018. – С. 405–407. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/15598
 • Чала Н. Д. Вплив індустрії 4.0 на вимоги до фахових компетенцій державних службовців / Н. Д. Чала // Публічне врядування в Україні: стан, виклики та перспективи розвитку : матеріали щорічної Всеукраїнської науково-практичної конференції за міжнародною участю, присвяченої 100-річчю державної служби в Україні (Київ, 25 травня 2018 р.) : у 5-ти т. / за заг. ред. В. С. Куйбіди [та ін.]. – Київ, 2018. – Т. 4. – С. 17–19. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/13182
 • Чала Н. Д. Нерівність доходів, бідність та суспільний добробут України / Чала Н., Гуменна О., Харламова Г. // Громадське здоров’я: проблеми та перспективи розвитку : збірник матеріалів тез науково-практичної конференції (з міжнародною участю), 29 листопада 2018 року / за ред. І. В. Гущука [та ін.]. – Острог : Острозька академія, 2018. – С. 208–209. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/14811
 • Поплавська О. М. Розвиток людського капіталу та соціальні виклики в умовах Індустрії 4.0 / Поплавська О. М., Чала Н. Д. // Громадське здоров’я: проблеми та перспективи розвитку : збірник матеріалів тез науково-практичної конференції (з міжнародною участю), 29 листопада 2018 року / за ред. І. В. Гущука [та ін.]. – Острог : Острозька академія, 2018. – С. 202. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/14812
 • Шевченко О. О. Гігономіка як феномен розвитку інформаційного суспільства / Шевченко О. О. // Інноваційні ідеї в економічній науці: пошуки вирішення сучасних проблем (2018) : матеріали науково-практичної конференції, 19–20 квітня 2018 року / Нац. ун-т «Києво-Могилянська академія». – Київ : Знання України, 2018. – С. 117–121. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/14558
 • Шевченко О. О. Соціальне підприємництво – інновація у соціальній сфері [електронний ресурс] / Шевченко О. О. // Світ економічної науки. Вип. 9 : Міжнародна наукова інтернет-конференція економічного спрямування. – Електронні дані. – Тернопіль, 2018. – 28.11.2018. – Метод доступу: Інтернет. – Назва з екрана (переглянуто: 07.05.2019). http://www.economy-confer.com.ua/full-article/2973/

 

Інше

 • Kuznetsova T. Models of the impact of transaction costs on the profitability of enterprises / Kuznetsova T., Ivanova N. // Theory and Practice of Social, Economic and Technological Changes : monograph / [chief ed.: Roman Rossi]. – Prague : Nemoros, 2018. – Part 3. – P. 215–220. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/15442

 

2017

 

Монографія  

 

 • Bazhal, Iurii. (2017).The Political Economy of Innovation Development: Breaking the Vicious Cycle of Economic Theory. Palgrave Macmillan, Cham. (144 с.) (7,8 д.а.). 

 

Публікації в українських фахових виданнях

 

 • Бажал Ю. М. Місце і роль малого бізнесу в інноваційній моделі економічного розвитку / Ю. М. Бажал // Проблеми інноваційно-інвестиційного розвитку. Серія: Економіка та менеджмент. - 2016. - № 9. - С. 43-46. 
 • Бажал Ю.М. Реалізація моделі "потрійної спіралі" в інноваційній екосистемі України. Економіка і прогнозування, 2017, 3 : 124-139 (1,2 д.а.) - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Piir_2016_9_6.   

 

2016

 

Публікації у закордонних виданнях

 

 

 

 

© 2012-2024 Національний університет «Києво-Могилянська академія»
вул. Сковороди 2, Київ 04070, Україна