Публікації

Про нас

Дослідження

Публікації

2017

 

Монографія  

 

  • Bazhal, Iurii. (2017).The Political Economy of Innovation Development: Breaking the Vicious Cycle of Economic Theory. Palgrave Macmillan, Cham. (144 с.) (7,8 д.а.). 

 

Публікації в українських фахових виданнях

 

  • Бажал Ю. М. Місце і роль малого бізнесу в інноваційній моделі економічного розвитку / Ю. М. Бажал // Проблеми інноваційно-інвестиційного розвитку. Серія: Економіка та менеджмент. - 2016. - № 9. - С. 43-46. 
  • Бажал Ю.М. Реалізація моделі "потрійної спіралі" в інноваційній екосистемі України. Економіка і прогнозування, 2017, 3 : 124-139 (1,2 д.а.) - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Piir_2016_9_6.   

 

2016

 

Публікації у закордонних виданнях

 

 

 

 

© 2012-2019 Національний університет «Києво-Могилянська академія»
вул. Сковороди 2, Київ 04070, Україна