Білинська Марина Миколаївна

Доктор наук з державного управління, професор

 

bilynska

 

Контакти

телефон 067-566-37-77

е-пошта Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 

Автобіографія

Дата народження 14/07/1961 Народилась у Дніпропетровську, в родині службовців. Батько, Котелевець М. С., кандидат фіз-тех наук, лауреат Державної премії в галузі науки і техніки, працював в КБ «Південне». Мати, Котелевець Л.І., працювала начальником фінансового управління концерну «Дніпробуд»

 

У 1978 році закінчила із золотою медаллю ЗОШ №2 м. Дніпропетровська

 

Майстер спорту з баскетболу, закінчила СДЮСШОР №5 м.Дніпропетровська

Кандидат медичних наук, доцент (1995)

Доктор наук з державного управління, професор (2005)

Заслужений працівник освіти України (2012)

Державний службовець третього рангу (2014)

Судовий експерт з правом проведення експертиз у сфері інтелектуальної власності за спеціальністю 13.1.1 – дослідження, пов’язані з літературними, художніми творами, та інші (2018)

Національна академія державного управління при Президентові України

Грудень 2009 - дотепер

Віцепрезидент

Призначена на посаду Розпорядженням Президента України В. Ющенка.

До 2017 року відповідала за організацію навчального процесу. Забезпечувала ліцензування і акредитацію магістерських програм і програм доктора філософії (публічне управління і адміністрування, політологія, право). З 2017 року сферою посадових обов’язків є організація науково-дослідної й експертно-аналітичної діяльності Національної академії (м.Київ) та її регіональних інститутів (мм Дніпро, Львів, Одеса, Харків), підготовка науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації, організація діяльності спеціалізованих вчених рад

 

Національний університет біоресурсів і природокористування України

Березень 2007 - грудень 2009

Завідувач кафедри державного управління

Організація освітнього процесу за магістерською програмою «Державне управління» із спеціалізацією щодо управління сільськими територіями та аграрним сектором. Координація підготовки аспірантів і докторантів .Організація спеціальним тренінгових програм для державних службовців Міністерства аграрної політики України

 

Національна академія державного управління при Президентові України

Листопад 2004 – березень 2007

Професор кафедри управління охороною суспільного здоров’я

Забезпечення навчального процесу за магістерською програмою «Державне управління в охороні здоров’я. Наукове керівництво аспірантами і докторантами. Експертна робота в Міністерстві охорони здоров’я, Комітеті Верховної Ради України з питань охорони здоров’я

 

Дніпропетровська державна медична академія

Березень 1993 – вересень 1999

Асистент кафедри внутрішніх хвороб

Забезпечення навчального процесу студентів 4 курсу, проведення наукового дослідження. Захист дисертації кандидата медичних наук

 

Навчальний заклад: Національний університет внутрішніх справ України

Період: 2006-2010

Спеціальність, отримана кваліфікація: Правознавство. Юрист З відзнакою

 

Навчальний заклад: НАДУ при Президентові України

Період: 2001-2004

Спеціальність, отримана кваліфікація: Докторантура «Державне управління»

 

Навчальний заклад: Харківський державний університет

Період: 1986-1992

Спеціальність, отримана кваліфікація: Англійська мова і література Філолог, викладач англійської мови і літератури

 

Навчальний заклад: Дніпропетровський державний медичний інститут

Період: 1984-1986

Спеціальність, отримана кваліфікація: Клінічний ординатор. Кардіологія

 

Навчальний заклад: Дніпропетровський державний медичний інститут

Період: 1978-1984

Спеціальність, отримана кваліфікація: Лікар Лікувальна справа. З відзнакою

 

Посол Миру з 2017р

Академік Міжнародної академії юридичних наук (Грузія)

Академік Міжнародної академії політичного менеджменту (Грузія)

Голова наглядової ради Громадської організації «Центр Резільєнтності України» (з 2019р)

Заступник голови експертної ради з питань проведення експертизи дисертаційних робіт з державного управління МОН України (з 2010р)

Член робочих груп Комітетів Верховної Ради України по реформуванню державної служби та охорони здоров’я (2015 – 2017 рр)

 • Глибоке розуміння структури системи вищої освіти України, національного законодавства і нормативно-правового забезпечення діяльності в сфері вищої освіти, навички управління закладом вищої освіти з особливим статусом
 • Досвід організації і участі у діалогах на найвищому рівні державного управління, вміння налагоджувати і підтримувати зв’язки з державними і недержавними установами ,організаціями, навички ефективної комунікації, в тому числі кризової
 • Практико орієнтовані знання прав людини, ґендерної рівності, запобігання корупції, забезпечення сталого розвитку під час реформи децентралізації управління
 • 3 роки досвіду дослідження проблем національної безпеки і національної резільєнтності
 • 9 річний досвід наукових досліджень і аналітики в державному управлінні, національній безпеці і резільєнтності у співпраці з урядовими установами, парламентом, громадянським суспільством, міжнародними організаціями
 • 18 років досвіду реформ публічного управління, з акцентом на інституціональну та безпекову складові, дослідження механізмів кадрової політики на топ-рівні державного управління

2016 – Harvard T.H.Chan School of Public Health – International Health System program – “Flagship Course on Health Systems reforms and Sustainable financing” - Certificated

2015-2016 - NATO - Ukraine JWGDR Programme for Professional Development,

English Language Course for Civil Servants - Level 2B - Certificated

2014 - “Didactic methods and Best-practice for local administration authorities”

European Fall Academy, Otzenhausen, Germany - Certificated

2018 - Irish Defense Forces in association with the International Security Sector Advisory Team of the Geneva Centre for the Democratic Control of Armed Forces – Advanced training on Security Sector Reform, County Kildare, Ireland

2018 – The Workshop CENTROC “Central Role of the Commander Accomplish the Mission Respecting the Law”, Geneva, Switzerland

2017 – German – Ukrainian School of Governance e.V. – Seminar Business Game and Project management, Berlin, Germany

2011 - NATO training course “Defense Leadership in Building Integrity”, Oberammergau, Germany

2011 - L’ENA Training visit “The French system of in-service training for public servants”, Paris - Strasbourg

Українська – вільно

Англійська – advanced

 • сучасна кадрова політика в державному управлінні
 • управління змінами в сучасному публічному управлінні
 • національна резільєнтність

Науковий керівник 3-го тому фундаментального наукового видання «Енциклопедія державного управління» (2013р), національний експерт Світового Банку з питань подолання бідності

Наукова школа : науковий консультант 5 докторських та науковий керівник 18 кандидатських дисертацій, що успішно захищені в галузі науки «Державне управління» /галузі знань «Публічне управління і адміністрування»

 

Автор і співавтор 187 наукових публікацій, підручників, монографій, зокрема

 1. Інституціоналізація публічного управління в Україні : наук.-аналіт. доп. [Institutionalization of public administration in Ukraine : scientific and analytical report] за заг. ред. М. М. Білинської, О. М. Петроє. - Київ : НАДУ, 2019. 210 с.
 2. Bilynska М. The Formation of the Paradigm of National Resilience in the State Administration of Ukraine. International Scientific Journal “Progress”. 2018. N.1-2. 41-45.
 3. Білинська М.М., Дакал А.В. Державна політика щодо збереження здоров’я дітей у перші роки їхнього життя: міжсекторальний підхід. [The state policy on preserving children’s health in their early childhood: cross-sectoral approach]. Вісник НАДУ при Президентові України. 2018. № 4. С.87-93.
 4. Публічне управління: термінологічний словник [Public Administration: dictionary of term]. уклад. : В. С. Куйбіда, М. М. Білинська, О. М. Петроє та ін. ; за заг. ред. В. С. Куйбіди, М. М. Білинської, О. М. Петроє. Київ : НАДУ, 2018. 224 с.
 5. Реформа системи державного управління та місцевого самоврядування в Україні: стан, виклики, перспективи здійснення : наук. доп. [Reforming the system of public administration and local self-government in Ukraine: condition, challenges, prospects for implementation : scientific report] за заг. ред. В. С. Куйбіди, М.М.Білинської. - Київ : НАДУ, 2018. 180 с.
 6. Bilynska М., Kondratenko O. Analysis of the state governance mechanism in the sphere of social protection for participants of the antiterrorist operation in the east of Ukraine. Journal of Geography, Politics and Society. Volume 6. Issue 8(3). 2018. P.11-17. DOI 10.4467/24512249JG.1 8.017.8786
 7. Білинська М.М., Малюська В.А. Розбудова спроможності державної служби до управління змінами для підтримки реформ в Україні: метод. реком. до робочої навч. програми [Building of public service capacity to change managing for support reform in Ukraine: recommendations]. К. НАДУ, 2017. 64с.
 8. Білинська М.М., Малюська В.А. Розбудова спроможності державної служби до управління змінами для підтримки реформ в Україні: навч. посіб. [Building of public service capacity to change managing for support reform in Ukraine: tutorial]. К.: НАДУ, 2017. 112c.
 9. Державна антикорупційна політика і запобігання та протидія корупції на публічній службі в органах державної влади і місцевого самоврядування : кол. монографія [State anticorruption policy and prevention, counteracting corruption on public service in state authorities and local self-government bodies: collective monograph] за ред. Ю.В.Ковбасюка, В.Л.Федоренка. К : Видавництво Ліра. К, НАДУ, 2016. C.334-354.
 10. Bilynska M, Kulginskiy E. Fiscal consolidation for granting health services in a decentralized power in Ukraine \ Journal of Geography, Politics and Society: Volume 6. – Issue 1 - 2016 . P.5 -9
 11. Білинська М.М., Малюська В.А. Основи ґендерно-чутливого публічного управління: метод. реком. [The basics of gender-sensitive public administration: methodological recommendations]. Київ, Фонд народонаселення ООН. 2016. 119 с.
 12. Соціальна і гуманітарна політика : підручник. [Social and humanitarian policy : textbook] за заг. ред. Ю. В. Ковбасюка, В. П. Трощинського. К. : НАДУ, 2016. 792 с
 13. Bilynska М. Kulginskiy E. Health services in a decentralized public administration: рoland expirience for Ukraine. Державне управління: теорія та практика: електронне фахове видання. 2015. Випуск 2. С 47-53.
 14. Білинська М.М., Кульгінський Є.А. Історичні джерела стратегії «здоров’я у всіх державних політиках» (ХІХ – ХХ століття).[Historical sources of “health in all policies” (ХІХ – ХХ centuries)]. Вісник НАДУ при Президентові України. 2015. № 3. С.91-99.
 15. Організація роботи голови районної державної адміністрації: практичні поради : навч.-метод. посібник.[ Organization of work of head of districkt state administration: practical tips: textbook]. за заг. ред. Ю. В. Ковбасюка, В. А. Гошовської. К. : НАДУ, 2015. 133 с.
 16. Білинська М.М., Авраменко Т.П. Управління змінами сфери охорони здоров’я : навч.-метод. матеріали. [Change management of public health: tutorial]. К. : НАДУ, 2015. – 80 с.
 17. Bilynska М. Kulginskiy E. Change of social paradigm of public administration in health care sector of Ukraine as a requirement of modern stage of nation-building. Вісник НАДУ при Президентові України. 2014. № 4. С.84-87.
 18. Прогнозування розвитку територій. Демографічне прогнозування [Forecasting the development of arias. Demographic forecasting.]: навч. посіб. / Н. І. Балдич, О. В. Берданова, Н. М. Гринчук [та ін.] ; за заг. наук. ред. М. М. Білинської ; Нац. акад. держ. упр. при Президентові України, Проект "Розбудова спроможності до економічно обгрунт. планування розвитку обл. і міст України". - К. : НАДУ, 2013. - 120 с.
 19. Прогнозування розвитку територій. Бенчмаркінг [Forecasting the development of arias. Benchmarking]: метод. реком. для слухач. / [уклад. : Ю. Б. Молодожен, А. С. Крупник] ; за заг. наук. ред. М. М. Білинської. – К. : К.І.С., 2014. – 36 с.
 20. Прогнозування розвитку територій. Економічне прогнозування [Forecasting the development of arias. Economic forecasting]: метод. реком. для слухач. / [уклад. : М. А. Латинін, Ю. П. Шаров, О. Ю. Бобровська] ; за заг. наук. ред. М. М. Білинської. – К. : К.І.С., 2014. – 72 с.
 21. Прогнозування розвитку територій. Бюджетне прогнозування [Forecasting the development of arias. Budget forecasting] : метод. реком. для слухач. / [уклад. : К. М. Бліщук, Є. Г. Матвіїшин] ; за заг. нау. ред. М. М. Білинської. – К. К.І.С., 2014. – 44 с.
 22. Bilynska М. Сoncept of assessing impact of political decisions on community environmental health. Вісник НАДУ при Президентові України. 2013. № 4. С.5-8.
 23. Ґендерна політика в системі державного управління : підручник [Gender policy in state administration: textbook]/ за заг. ред. М. М. Білинської. Запоріжжя: Друкарський світ, 2011.-132 с.
 24. Radysh I.F., Bilyns’ka M.M. State management of health care in Ukraine: theory and practice / Likars'ka sprava / Ministerstvo okhorony zdorov'ia UkraïnyIssue 8, December 2006, Pages 3-20 https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-34247622749&origin=AuthorNamesList&txGid=06a86410e7d0e86ba01249095a702706

 

icon Автобіографія

 

Програма

Діагностика загроз зовнішнього середовища

 1. Заявлений Урядом України курс на лібералізацію економіки з одночасним посиленням регуляторного впливу на державний сектор у вищій освіті (Національне агенство із забезпечення якості вищої освіти, Національна рада України з питань розвитку науки і технологій тощо) створює переваги для закладів вищої освіти (ЗВО) приватної форми власності, які є більш гнучкими в реагуванні на виклики ринку освітніх послуг.
 2. Фінансова підтримка ЗВО у вигляді державного замовлення (яка щорічно зменшується) підтримує виключно захищені статті бюджету, не містить коштів на розвиток. На перспективу зменшуватиметься, що створить проблеми з утриманням науково-педагогічного персоналу (НПП).
 3. Відсутність зв’язку простору вищої освіти України з ринком праці (невизначеність щодо попиту і пропозиції, нові професії) не дає можливості спрогнозувати навіть на коротку перспективу кількість вступників на спеціальності
 4. Відсутність спеціального акту Кабінету Міністрів України щодо фінансової підтримки Національного університету «Києво - Могилянська академія» (НаУКМА) як безстрокового орендаря об’єктів історично-культурної спадщини (утримання таких об’єктів – надзвичайно дороговартісна річ) створює навантаження на бюджет, який майже не підтримує капітальні видатки.

 

Діагностика викликів внутрішнього середовища

Кадровий сегмент

 1. Несформованість повного циклу підготовки науково-педагогічних працівників вищої кваліфікації (відсутність підготовки в докторантурі – за 9 освітньо-науковим рівнем Національної рамки кваліфікацій)
 2. Відсутність спеціалізованих вчених рад із захисту докторських дисертацій
 3. Це призводить до необхідності залучати до освітнього процесу зовнішніх докторів наук за сумісництвом, що наразі не обліковується при проведенні лізензування і акредитації освітніх програм (і, напевно, стало однією з причин отримання НаУКМА негативного балу за статус національної)
 4. Утримання великої кількості сумісників на відсоток ставки призводить до неефективного витрачання бюджетних коштів загального і спецфонду, оскільки, незалежно від нарахованої зарплатні НаУКМА і податку на неї сплачує за кожного сумісника єдиний соціальний внесок у розмірі 940 гривень щомісячно. Такі сумісники не залучаються у методичну і наукову роботу, оскільки завантажені за основним місцем роботи. Хоча відсоток ставки передбачає виконання не тільки навчальної, але й наукової, методичної і виховної роботи для НПП.
 5. Неконкурентна (м.Київ) заробітна платня НПП і наукових працівників. Це призводить до незадоволення в колективі, пошуку додаткових місць роботи. Тому унікальна атмосфера і наповнення освітнього процесу в НаУКМА є під загрозою «розчинення» в загальноукраїнській практиці роботи середньостатистичного ЗВО (низька якість, корупція, некваліфкований персонал). Можливим є відтік найкращих НПП до приватних ЗВО, які можуть запропонувати інші стимулюючі складові.

 

Наукова діяльність

 1. Як і у переважній більшості ЗВО, наукові розробки виконуються «для звітування в МОН», отримання позицій у непрозорих рейтингах. Але така наукова діяльність не наповнює фінансовий кошик НаУКМА, оскільки не повязана з реальними потребами практичного застосування, не просувається до потенційних користувачів, і є за сутністю віртуальною.
 2. Відсутність повноцінно сформованих наукових шкіл (піраміда «доктор наук – кандидати наук (доктори філософії) – магістри») не дозволяє формувати стратегічні напрями наукових досліджень. Все тримається на індивідуальному ентузіазмі та індивідуальних грантах
 3. Наразі наукові проекти виконуються переважно індивідуально науковціями з використанням бренду НаУКМА, що приносить певний фінансовий, науковий зиск тільки виконавцю. НаУКМА нічого з фінансової точки зору не отримує. Це повязано з великим оподаткуванням надходжень (40%) плюс податки на зарплатню. Державна зарегульованітсть і тиск.

 

Освітня діяльність

 1. В НаУКМА здійснюється підготовка лише за данною формою навчання, не використовуються можливості інших форм навчання (вечірня, заочна/дистанційна) за допомогою комбінації засобів навчання
 2. Лише одна освітня програма реалізується на англійській мові
 3. Незначна кількість іноземних студентів, оплата за навчання яких здатна наповнити спецфонд
 4. Слабкий зв’язок з ринком праці

 

Мета, стратегія і завдання діяльності НаУКМА

Сформульовані на початок доби незалежності, потребують модернізації. Наразі ВСІ університети України позиціонують себе як авторитетні закордоном (десятки партнерських угод для сайтів), спрямовані на розвиток особистості, задоволення потреб українського суспільства і т.ін. НаУКМА у самовідчутті і позиціюванні застигла у 90-х роках минулого століття.

 

Дорожня карта

 1. Проведення внутрішнього аудиту фінансових потреб і витрат з урахуванням напрямів розвитку і зовнішніх загроз
 2. Диверсифікація фінансового забезпечення
  • Розробка проекту постанови КМУ «Про розвиток історично- культурного комплексу «Києво-Могилянська академія» для забезпечення сталого фінансування підтримки у належному стані культурно-історичної спадщини (яка наразі утримується за рахунок власних коштів НаУКМА)
  • Активне наповнення спецфонду бюджету за рахунок: розширення переліку платних послуг (освітніх за рахунок форм навчання (охоплення більшої аудиторії, в тому числі іноземців), екскурсійних послуг, готельних, оренди для бізнес-подій, profreading для публікацій статей і монографій іноземними мовами, видавничо-друкарські послуги тощо)
  • Проектне фінансування наукових досліджень
  • Партнерська робота з українською діаспорою різних країн з орієнтацією на конкретні показники ефективності
  • Реальна робота Наглядової ради з визначення стратегії розвитку НаУКМА
 3. Кадрова політика
  • Визначити підходи до формування штату НПП на прийдешній й наступні навчальні роки
  • Прорахувати можливості застосування стимулюючих доплат
  • Сумісників треба переводити на погодинну оплату: це буде чесно і прозоро, а також зменшить навантаження на фонди бюджету.
  • Визначити об’єм педнавантаження для НПП з можливістю набирати 1560 годин на рік за рахунок акценту на наукову або викладацьку, та методичну види діяльності.
  • Здійснити функціональний аналіз роботи адміністративного персоналу
 4. Наукова діяльність
  • Забезпечити участь у всіх можливих державних і міжнародних конкурсах на фінансування наукових проектів (запуск проектного офісу НаУКМА)
  • Пріоритетним вважати розвиток фундаментальної і прикладної науки, що дозволить наповнювати фонди НаУКМА (патенти, корисні винаходи, соціологічні дослідження і т ін) й планувати капітальні видатки (будівництво лабораторій, купівля обладнання)
  • МОН створило наукові майданчики спільного користування. Треба вивчити можливості та умови використання.
  • Проведення донорських конференцій під наукові розробки: національний бізнес, міжнародні партнери, місцеве самоврядування , політичні партії.
 5. Освітня діяльність
  • відкриття нових спеціальностей і спеціалізацій, які мають попит у роботодавців
  • ліцензування підготовки в докторантурі
  • діагностика попиту іноземних громадян на освітні послуги в НаУКМА, активна реклама пропозиції освітніх послуг
  • збільшення кількості іноземних студентів
  • формування навчальних груп з викладанням освітніх програм англійською мовою
  • запуск роботи Центру дистанційного навчання
  • набір на дистанційну форму навчання
  • реалізація очної (денна, вечірня) форми навчання на 6, 7, 8 освітніх рівнях за допомогою засобів дистанційного навчання (Закон України «Про вищу освіту» дозволяє реалізовувати форми навчання в будь- якій комбінації засобів)
  • в майбутньому – створення Медичної школи. Почати можна з підготовки бакалаврів для приватного сектору (медсестри), на що є колосальний попит
  • розвиток програм післядипломної освіти

 

Мета діяльності на посаді президента НаУКМА на наступні 5 років – досягти найвищого в Україні індексу щастя всіх учасників освітньо – наукового процесу серед закладів вищої освіти державної форми власності. Це стане брендом української вищої освіти.

 

Складові Індексу щастя:

 1. Рівень реального доходу (заробітна платня науково-педагогічних працівників, наукових працівників, адмінперсоналу, стипендії здобувачів рівнів вищої освіти, стимулюючі виплати)
 2. Якість і сталість наукового життя (публікації, патенти, гранти)
 3. Свобода (академічна мобільність, обрання шляху розвитку)
 4. Щедрість – ендогенна (розвиток університетської фундаментальної науки для отримання результатів, які можна продати і вкласти кошти у розвиток), екзогенна (інвестиційні проекти, донорська підтримка)
 5. Ставлення до корупції – нульова толерантність
 6. Соціальна підтримка і визнання – престижність диплому і роботи в Києво-Могилянській академії, попит на ринках праці (національний, закордонні)

 

ОБИРАЙ ЕВОЛЮЦІЮ!

 

icon Програма

 

 

© 2012-2024 Національний університет «Києво-Могилянська академія»
вул. Сковороди 2, Київ 04070, Україна