Ястремський Олександр Іванович

доктор економічних наук, професор

 

Контакти

Головний науковий співробітник ДННУ «Академія фінансового управління»
к. 1102 , бульвар Дружби Народів, 38, Київ

Тел.: (+38)-067-991-35-04,

e-mail: yast2005&@ukr.net

 

Автобіографія

1973-79 асистент,
1979-81 старший викладач,
1981-89 доцент,
1989     професор,
1989-93 завідувач кафедри економічної кібернетики Київського державного університету імені Тараса Шевченка
1992-1996 декан факультету суспільних наук,
1992-1997 завідувач кафедри економіки (економічної теорії)
1997 - 1999 керівник департаменту економічних наук Національного Університету “Києво-Могилянська Академія” (НаУКМА)
січень-липень 2000 професор маґістерської програми з теоретичної та прикладної економіки Консорціуму за Економічні Дослідження та Освіту (КЕДО) при НаУКМА
2000-2001 проректор з наукової роботи Європейського університету фінансів, інформаційних систем, менеджменту і бізнесу
2001-2006 завідувач кафедри менеджменту, професор Міжнародного Християнського університету (Відень-Київ)
2006-2007 проректор з наукової роботи Українського державного університету економіки і фінансів
2007-2011 завідувач кафедри прикладної економіки Українського державного університету фінансів та міжнародної торгівлі Міністерства фінансів України
2010 – 2013 в.о. ректора Міжнародного християнського університету – Київ
2013 – 2014 Проректор з наукової роботи Українського державного університету фінансів і міжнародної торгівлі
2014 до цього часу Головний науковий співробітник ДННУ «Академія фінансового управління»

1973                      Київський університет імені Тараса Шевченка, спеціальність “Економічна кібернетика”, спеціалізація “Математик-економіст”
1984 Московський університет імені М.В. Ломоносова, спеціальність “Математичні методи в економіці”

1976 Кандидат економічних наук, Інститут кібернетики АН УРСР
1988 Доктор економічних наук, Інститут кібернетики імені В.М. Глушкова АН УРСР

 1. Стохастичні моделі виробництва та методи їх економіко-математичного аналізу (кандидатська дисертація, науковий керівник – доктор фіз.-мат. наук, проф. Єрмольєв Ю.М., наразі – академік НАН України);
 2. Оптимізація планових рішень за умов невизначеності та ризику із застосуванням стохастичних моделей та методів (докторська дисертація).

1985 Доцент кафедри економічної кібернетики, Київський університет імені Тараса Шевченка
1990 Професор кафедри економічної кібернетики, Київський університет імені Тараса Шевченка

1979 Американське математичне товариство
1989 Українське економічне товариство
1989-92 Навчально-методичне об’єднання при Московському університеті імені М.В. Ломоносова
1990 Спеціалізована вчена рада при Інституті економіки НАН України
1993-1998 Експертна рада вищої атестаційної комісії України
1993 Експертна рада проекту “Модернізація гуманітарної освіти в Україні” (фонд Відродження)
1994 Європейська Асоціація еволюційної політичної економії
1996 Експертна рада Tacis ACE (Action for Cooperation in Economics), Брюссель
1996-99 Міжнародна надзірна рада Магістерської програми КЕДО з теоретичної та прикладної економіки при НаУКМА
1999 член редакційної колегії Ukrainian Economic Review
2019- Спеціалізована рада із захисту докторських дисертацій при ДУ «Інститут економіки і прогнозування НАН України»
2019- Спеціалізована рада із захисту докторських дисертацій при ДННУ «Академія фінансового управління»

 

*дата позначає рік залучення, петитом – мою неактивність наразі, або не існування товариства

 • Невизначеність та ризик
 • Економічна поведінка
 • Економіка перехідного періоду

 • Сучасна економічна та політична ситуація в Україні
 • Порівняльний аналіз економічних систем
 • Поведінка індивідів
 • Теорія фірми
 • Сільське господарство
 • Страхування
 • Оподаткування
 • Довкілля
 • Економічні наслідки Чорнобильської катастрофи
 • Міжгалузевий баланс, структура національної економіки

1989-1990 Моделювання структурних змін економіки регіонів, що постраждали від Чорнобильської катастрофи. Науковий керівник, замовник - НВО «Припять»
1994-96 фонд Євразія, проект “Модернізація економічної освіти в Україні” (перепідготовка українських викладачів з економічних дисциплін), директор проекту, ($24,000)
1994-96 Міністерство фінансів України, Аналіз та оптимізація економічного ризику ($15,000)
1995 фонд Відродження, підручник “Основи теорії економічного ризику” ($1,200)
1994-95 фонд Євразія, підручники з мікроекономіки та економетрики ($17,000)
1996-97 фонд Євразія, Магістерська програма з теоретичної та прикладної економіки КЕДО при НаУКМА, директор проекту ($129,934)
1997-98 фонд Євразія, Магістерська програма з теоретичної та прикладної економіки КЕДО при НаУКМА, директор програми від НаУКМА ($165,676)
Січень - липень 1998 Запрошений науковий співробітник, Японський Інститут Міжнародних Справ (Токіо, Японія)
1998-99 фонд Євразія, Магістерська програма з теоретичної та прикладної економіки КЕДО при НаУКМА, директор програми від НаУКМА ($188,603)
1998-2003 Написання, видання та реалізація підручника "Основи мікроекономіки" (Знання, Київ, 1998, 674 с., у спіавторстві з О. Гриценко) – обсяг продажу 400,000 грн.
1999-2000
(до 31 грудня 1999)
фонд Євразія, Магістерська програма з теоретичної та прикладної економіки КЕДО при НаУКМА, директор програми від НаУКМА ($238,857)
2003-2008 Написання, видання та реалізація підручника "Основи мікроекономіки" (друге видання, виправлене і доповнене, з Модельно-компютерним додатком на лазерному диску, Знання-Прес, Київ, 2006, 650 с., у спіавторстві з О. Гриценко) – орієнтовний обсяг продажу 500,000 грн.
2010 Розроблення методики оцінки внутрішньогалузевої конкурентоспроможності підприємств в умовах адаптації вітчизняних підприємств до нестабільних умов функціонування (№ ДР 0109U007924). Замовник – Міністерство економіки України, департамент розвитку секторів економіки (75,000 грн.)
2012 Методологічні засади відстеження системних ризиків у фінансовій сфері. – Замовник - Міністерство фінансів України
2018-2019 Тенденції та механізми інноватизації національних економік в умовах глобалізації. Виконавець, науковий керівник; замовник - Міністерство освіти і науки України
2018 до цього часу

Формування системи управління фіскальними ризиками в Україні:

теорія, методологія, практика. Науковий керівник, замовник - Міністерство освіти і науки України

 • Економічна теорія
 • Мікроекономіка
 • Макроекономіка
 • Математична економіка
 • Макро- та мікроекономічне моделювання             
 • Теорія ризику
 • Математика для економістів
 • Дослідження операцій
 • Теорія прийняття рішень
 • Виробничий/операційний менеджмент
 • Управління проектами
 • Комплексний кваліфікаційний практикум

 • Київський державний університет імені Тараса Шевченка
 • Нукуський державний університет імені Тараса Шевченка (Узбекистан)
 • Інститут підвищення кваліфікації при Раді Міністрів Казахстану (Казахстан)
 • Новосибірський університет (Росія)
 • Університет Санта-Клара центральної провінції Лас-Вільяс (Республіка Куба)
 • НаУКМА
 • Маґістерська програма з теоретичної та прикладної економіки Консорціуму за Економічні Дослідження та Освіту (КЕДО) при НаУКМА
 • Острозька Академія
 • Університет Васеда (Токіо) (одна лекція)
 • Європейський університет
 • Міжнародний християнський університет (Київ)
 • Український державний університет економіки і фінансів
 • Український державний університет менеджменту і бізнесу
 • Київський національний торговельно-економічний університет (одна лекція)
 • Український державний університет фінансів та міжнародної торгівлі

 

*назва відповідає офіційній назві установи на період моєї роботи в ній

українська, російська (вільно), англійська (вів лекційні курси в МХУ-Київ), французька, іспанська (читаю зі словником).

Україна

дружина та двоє синів

10 квітня 1951 року

Маю більше 100 публікацій. Серед них:

Монографії:

 1. Стохастические модели и методы в экономическом планировании, М., Наука, 1979, 254 с. (у співавторстві з Ю.М. Єрмольєвим)
 2. Моделювання економічного ризику, Київ, Либідь, 1992, 176 с.

 

Підручники (містять оригінальні результати автора, викладені в доступній формі):

 1. Стохастические модели математической экономики, Киев, Вища школа, 1983, 156 с.
 2. Основи теорії економічного ризику, Київ, АртЕк, 1997, 236 с.
 3. Основи мікроекономіки, Київ, Знання, 1998, 674 с. (у співавторстві з О.Г. Гриценко)
 4. Основи мікроекономіки, друге видання, виправлене і доповнене, з Модельно-комп’ютерним додатком на лазерному диску, Київ, Знання-Прес, 2007, 579 + [34] с. (у спіавторстві з О. Гриценко).

 

Статті:

 1. A Simulation of Structural Changes in the Economy of regions affected by Chornobyl Catastrophe, Working Papers of Institute for Advanced Studies, Vienna, 1994, p. 27.
 2. A Comparative Analysis of Labor Supply and Welfare Level in Different Social-Economic Environments, Ukrainian Economic Review, 1996, v. II (3), Philadelphia, pp. 53-72.
 3. Аналіз комплексного впливу податків на діяльність підприємства та галузі. – Фінансовий вісник, вип. 1, 2006. – Український державний університет економіки і фінансів. – сс. 23-33.
 4. Yastremskii O. Bedratenko O. Systemic risk and pro-cyclicality effect in the banking system of Ukraine [Journal]. - [s.l.] : Auspicia , 2014. – pp. 36-42.
 5. Ястремський О.І. Види економічної діяльності «Освіта», «Наукові дослідження і розробки» в структурі національної економіки України. – Освітня аналітика, 2019, № 5. – сс. 20-30.
 6. Ястремський О.І. Міжгалузева шахівниця невизначеності та її застосування: прогнозування, економічна політика, фіскальний ризик, загальна рівновага. – Кібернетика і системний аналіз. – 2019, № 3. – сс. 28-36.
 7. Ястремський О.І. Ключові та ефективні види економічної діяльності в Україні. – Вісник економічної науки України, 2018, вип. 2. – сс. 177-182.
 8. Ястремський О. І. Порівняльний аналіз інституційної складової добробуту націй / О. І. Ястремський // Фінанси України. - 2018. - № 1. - C. 62-71.
 9. Ястремський О. І. Фіскальний стрес-тест: ґенеза, класифікація, застосування, розвиток / О. І. Ястремський // Фінанси України. - 2018. - № 10. - C. 54-69.
 10. Ястремський О.І. Порівняльний аналіз структур національних економік України і Польщі. – Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право. – 2014 - №1. - сс. 112-118.
 11. Ястремський О. І. Оцінка впливу якості інститутів на ВВП на особу [Електронний ресурс] / О. І. Ястремський // Економічний простір. - 2017. - № 123. - С. 98-106. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ecpros_2017_123_11
 12. Ястремський О. І.  Поведінка в групі: застосування до фіскальної децентралізації [Електронний ресурс] / О. І. Ястремський // Наукові праці НДФІ. - 2018. - Вип. 1. - С. 5-18. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Npndfi_2018_1_2
 13. Мірзоахмедов Ф. Оцінки невизначеності в міжгалузевому балансі Республіки Таджикистан [Електронний ресурс] / Ф. Мірзоахмедов, С. Назрізода, О. Ястремський // Економічний простір. - 2017. - № 126. - С. 15-23. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ecpros_2017_126_4
 14. Ястремський О.І. Експертний погляд: Працювати ощадніше – ресурс економічного зростання України. – Голос Америки, 22 лютого 2019р. https://ukrainian.voanews.com/a/economichne-zrostannja-ukrainy/4799690.html

 

10 публікацій в базі Scopus: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=16519000000. Ще одна рекомендована до опублікування в 2020 р.

 

icon Автобіографія

 

Програма

«Маю мрію…» (Мартін Лютер Кінг)

«Не питай державу, що вона зробили для тебе; спитай себе, що ти зробив для неї»
(Джон Фітцджеральд Кеннеді)

 

Майбутній обранець провидіння (через механізм таємного голосування) буде займатися всім і відповідати за все. Викладаю те, над чим наразі працюю й працюватиму незалежно від результатів голосування.

 

Зміст програми

 • Конкурентна перевага НаУКМА
 • Що таке LA? Історичний екскурс
 • Що я пропоную?
 • Етапи реалізації проекту
 • Відновлення Староакадемічного корпусу
 • Покращення умов праці викладачів
 • «Маю мрію…»
 • Додаток 1. Перелік публікацій дотичних до програми (всі роботи за моїм авторством, співавтори вказуються додатково)
 • Додаток 2. Висновки і пропозиції до роботи «Україна в глобальних та глокалізаційних тенденціях інноватизації»

 

icon Програма

 

 

© 2012-2024 Національний університет «Києво-Могилянська академія»
вул. Сковороди 2, Київ 04070, Україна