Помилка
  • JUser::_load: неможливо завантажити користувача з id: 55

Архів новин 2004 - 2012

 

 

Відкритий лист до Прем’єр-міністра України М.Я. Азарова підписали четверо представників НАНУ

Дата публікації: 02.06.2011, 16:18

У ньому йдеться про кричущі недоліки Закону України «Про вищу освіту», представленого Міністерством освіти і науки, молоді та спорту

Подаємо повний текст листа.

Прем’єр-міністру України АЗАРОВУ М.Я.

Вельмишановний Миколо Яновичу!

Сьогодні освітянська і наукова спільнота зацікавлено спостерігає за процесом підготовки проектів Закону України «Про вищу освіту». Представлений Міністерством освіти і науки, молоді та спорту проект Закону України «Про вищу освіту» викликає занепокоєння наукової громадськості і зокрема вчених Національної академії наук (НАН) України.

Система вищої школи є визначальною для забезпечення держави кваліфікованими кадрами. Крім того, вона тісно пов’язана з науковою діяльністю академічних установ, оскільки вищі навчальні заклади (ВНЗ) є єдиним джерелом молодих кадрів для української науки.

Багато вчених НАН України і раніше, і зараз мають безпосереднє відношення до діяльності ВНЗ і як викладачі, і як керівники науково-дослідних, у тому числі, студентських робіт. Цей законопроект не стимулює наукову та інноваційну активність ВНЗ, оскільки у ньому не передбачено суттєвої підтримки тих ВНЗ, які проводять наукові дослідження на світовому рівні. А це означає, що студенти не матимуть необхідних знань та навичок для науково-дослідної роботи.

Більш того, відсутність підтримки наукових досліджень у ВНЗ сприятиме відтоку від них викладачів-вчених, що призведе до подальшого зниження рівня викладання, який вже зараз у більшості ВНЗ не відповідає вимогам часу.

Дивує відношення авторів законопроекту до наукових ступенів. І якщо віднесення ступеня доктор філософії до освітньо-наукових рівнів вищої освіти ще якось можна частково обгрунтувати, то яке відношення має ступінь доктора наук до освітньо-наукового рівня вищої освіти абсолютно незрозуміло.

Ще більш вражає процедура здобуття ступеня доктора наук, яка передбачає, що його можна одержати виключно шляхом навчання у докторантурі чи під час творчої відпустки. У всьому світі науковий ступінь доктора наук (габілітованого доктора) здобувається виключно на основі визначних результатів наукових досліджень. Вимоги ж до присвоєння вчених звань взагалі відсутні. Перш за все, це стосується вчених звань професора та доцента.

Найбільш повно відношення до наукової діяльності у ВНЗ України відображено у правах дослідницьких університетів. Надання ВНЗ статусу дослідницького дає лише право самостійно присуджувати наукові ступені та вчені звання.

В проекті Закону не лише відсутня норма про обов’язковість наукової роботи викладачів з передбаченням для неї частини навантаження, а взагалі немає ніяких стимулів для проведення наукових досліджень і розробок світового рівня. Цілком очевидно, що прийняття цього законопроекту призведе до пришвидшення деградації наукової діяльності вищих навчальних закладів, наслідком якої буде катастрофічне зниження рівня викладання, що зумовить стрімке зниження рівня підготовки студентів і випускників ВНЗ.

В результаті, НАН України, а також вся економіка та суспільство України залишаться без притоку кваліфікованих молодих кадрів, особливо природничих та інженерно-технічних спеціальностей.

Дивує також той факт, що законопроект не виноситься на загальне обговорення. Вважаємо, що НАН України повинна розглянути цей проект, порівняти його з альтернативними законопроектами та зробити відповідні висновки щодо можливості його прийняття.

Ми, науковці, знаємо Вас, Миколо Яновичу, як відомого вченого та звертаємося до Вас з проханням не допустити прийняття невірних рішень у сфері вищої освіти.

З повагою,

Рябченко Сергій Михайлович, доктор фізико-математичних наук, професор, член-кореспондент НАНУ

Стріха Максим Віталійович, доктор фізико-математичних наук, головний науковий співробітник Інституту фізики напівпровідників НАНУ

Попович Мирослав Володимирович, доктор філософських наук, професор, академік НАНУ

Яцків Ярослав Степанович, доктор фізико-математичних наук, академік НАНУ

Інформацію також можна отримати тут, тут і тут.

© 2012-2023 Національний університет «Києво-Могилянська академія»
вул. Сковороди 2, Київ 04070, Україна