Помилка
  • JUser::_load: неможливо завантажити користувача з id: 55

Архів новин 2004 - 2012

 

 

Дата публікації: 16.01.2006, 15:25

Започатковано ґранти на написання підручників та навчальних посібників

Відповідно до рішення Міжнародного  благодійного фонду відродження Києво-Могилянської академії було започатковано ґранти на написання підручників та навчальних посібників.

Згідно ухвали Вченої ради від 22.12.2005 р з 1 січня 2006 року оголошено прийом заявок на написання підручників/навчальних посібників.

Схвалено
рішенням правління Міжнародного благодійного фонду
відродження Києво-Могилянської академії
Протокол   №  1    від   3 січня 2006 р.

В. С. Брюховецький, президент Фонду


ПОЛОЖЕННЯ
про цільову фінансову підтримку (ґрант) науково-педагогічним працівникам НаУКМА на написання підручників та навчальних посібників


1. Метою цільової підтримки (далі - Ґрант) є заохочення науково-педагогічних працівників НаУКМА до написання підручників та навчальних посібників.

2. Ґрант може надаватися науково-педагогічним працівникам, які викладають в НаУКМА як на постійній основі, так і за сумісництвом.

3. Загальний річний фонд Ґранту складає 30 тисяч гривень. У разі невикористання цієї суми (внаслідок відсутності претендентів і/чи готових рукописів) залишкова сума переходить на наступний рік.

4. Претендентом на Ґрант з 1 по 31 січня поточного року в науково-дослідну частину НаУКМА подаються такі документи:

* особиста заява на ім'я президента МБФВ КМА з проханням надати Ґрант на написання підручника/навчального посібника,
* розширений план підручника/посібника,
* рекомендація кафедри з обґрунтуванням необхідності написання даного підручника/навчального посібника.

5. Рішення про надання Ґранту приймається комісією, до складу якої входять: представник МБФВ КМА (голова комісії), віце-президент НаУКМА з науково-навчальних студій, віце-президент  НаУКМА з навчальної роботи, директор наукової бібліотеки НаУКМА, начальник науково-дослідної частини, директор ВД  КМА, 1-2 фахівці  по тематиці кожної заявки-рукопису.

6. Комісія оцінює подані заявки за такими критеріями:

* новизна (наявність аналогічних за змістом підручників/навчальних посібників в Україні);
* потреба НаУКМА в даному підручнику/посібнику для успішного виконання навчального плану;
* можлива зацікавленість інших ВНЗ України у використанні даного підручника/навчального посібника;
* досвід претендента у написанні підручників/навчальних посібників;
* ступінь готовності претендента (наявність вже написаних розділів, або інших матеріалів).


7. За результатами розгляду поданих документів комісія відкритим голосуванням до 21 лютого поточного року рекомендує правлінню МБФВ КМА претендентів на отримання Ґранту. У рекомендації, в т.ч.,  зазначаються також обсяг рекомендованого підручника/посібника і розмір Ґранту.

8. Окремим рішенням комісія повідомляє одержувача Ґранту про загальну суму Ґранту і зобов'язує подати готовий рукопис у визначені строки (до 1 року), про що між отримувачем Ґранту та МБФВ КМА  укладається відповідна угода.

9. У разі необхідності (відсутність претендентів на отримання Ґранту, неповне використання річної суми Ґранту тощо) комісія може оголосити і провести повторний прийом заявок і, за результатами їх розгляду прийняти  відповідне рішення.

10. Після завершення роботи над рукописом, автор подає його на розгляд комісії. Комісія ознайомлюється з рукописом і ухвалює одне з таких рішень:
а) рекомендувати рукопис до видання;
б) направити рукопис на зовнішнє рецензування як такий, що потребує додаткової експертної оцінки;
в) повернути рукопис автору для доопрацювання з зазначенням конкретних зауважень і строків такого доопрацювання.
г) не рекомендувати рукопис  до  видання;

11. Вартість зовнішнього рецензування оплачується МБФВ КМА. За результатами рецензування автор зобов'язаний доопрацювати рукопис згідно з рекомендаціями комісії.

12. Ґрант виплачується в два етапи: аванс на початку роботи (після рішення комісії про надання Гранту та укладення угоди між автором та МБФВ КМА) у розмірі 25% та по завершенню роботи - 75 %.

13. У разі невиконання автором свого зобов'язання щодо вчасної подачі рукопису рішенням МБФВ КМА за рекомендацією комісії сума Ґранту може бути зменшена.
 
14. Остаточне рішення про видання підручника/посібника приймає МБФВ КМА. У разі комерційного успіху підручника/навчального посібника автору може бути встановлена окрема нагорода згідно з укладеною угодою між автором і МБФВ КМА.

 

© 2012-2024 Національний університет «Києво-Могилянська академія»
вул. Сковороди 2, Київ 04070, Україна