Архів новин 2004 - 2012

 

 

Премія імені Петра Могили

Дата публікації: 13.09.2007, 13:57

Премія імені Петра Могили. Завершується термін подачі робіт на конкурс на здобуття Премії імені Петра Могили за кращий підручник/посібник в галузі гуманітарних, суспільних та природничих наук

Премія імені Петра Могили 
присуджується Вченою радою Національного університету “Києво-Могилянська академія”
за вагомі наукові дослідження, які сприяють розвитку гуманітарних, суспільних та природничих наук, утверджують високий авторитет університетської науки на міжнародному рівні і які опубліковані у вигляді монографій, енциклопедій, книг, циклу наукових праць, підручників, навчальних посібників.

Умови участі у конкурсі:

Висування робіт на здобуття Премії провадиться як кафедрами, так і особисто.

Перелік та зміст документів і матеріалів робіт:

- витяг з рішення кафедри або особиста заява претендентів (1 прим.);
- анотація роботи (3 прим .);
- відгуки (1 – зовнішній та 1 – внутрішній) провідних учених на роботу (в 2-х прим .),
- відомості про претендентів: прізвище, ім'я та по батькові, рік народження, який навчальний заклад і коли закінчив, спеціальність, науковий ступінь та вчене звання, місце роботи (для сумісників), посада, телефон та e-mail для оперативного зв 'язку;
- наукова праця або цикл наукових праць (монографій, книг, статей).
У поданих документах не допускається скорочення назв кафедр, де працюють претенденти, імен та по батькові й інших назв (особливо в анотаціях робіт ), нерозшифрованих раніше .

Роботи подавати:

У наукову частину університету – 5 корпус, кімн. 310, тел. 463 69 74
Термін подачі робіт: з 1 червня  до 15 вересня 2007р.

© 2012-2022 Національний університет «Києво-Могилянська академія»
вул. Сковороди 2, Київ 04070, Україна