• Наукові школи
  • Kyiv-Mohyla Humanities Journal
  • «Kyiv-Mohyla Law and Politics Journal»

Мембранна наукова школа

Мембранна наукова школа (МНШ), започаткована професором, доктором хімічних наук М.Т.Бриком у 80-90-х роках 20-го сторіччя. Наразі  цей науковий напрям очолює учень Брика М.Т. завідувач кафедри хімії, професор, доктор технічних наук Бурбан А.Ф. 

 

 За час становлення та діяльності даного напряму наукових та науково-технічних досліджень в Україні була створена потужна кадрова та науково-технічна основа широкого спектру теоретичних та практичних досліджень в галузі мембранних технологій. Результати діяльності школи знайшли визнання як в Україні, так далеко за кордоном. В 1984 р. професор М.Т.Брик вперше в Україні організує роботу щорічних наукових семінарів „Український семінар з мембран і мембранних технологій”, а з 1987 р. ним організовані і проводилися регулярно кожних чотири роки наукові конференції з мембран і мембранних технологій. За цей час підготовлена значна кількість висококваліфікованих фахівців у галузі хімії полімерів, полімерних мембран, нанокомпозитів, функціональних матеріалів, мембранних технологів тощо. За час активної роботи  мембранної наукової школи синтезовані десятки нових мембран, композитних матеріалів, високо функціональних матеріалів та мембран для широкого спектру технологічних та наукових задач. Виконано десятки державних та міжнародних наукових і науково-технічних проектів. 

В рамках досліджень МНШ підготовлено близько 30 кандидатів наук, 2 доктора наук. В НаУКМА єдина в Україні магістерська програма «Мембранні та сорбційні процеси і технології» за час роботи з 2006 р. випустила більш як 140 кваліфікованих фахівців в галузі мембранних та суміжних процесів, з 2016 р. діє міжінституційна аспірантура підготовки здобувачів ступеню філософії з хімії. Наукова діяльність МНШ тісно пов’язана з Центром мембранних досліджень НаУКМА, в рамках якого проводяться дослідження при виконанні студентських кваліфікаційних робіт та  дисертаційних робіт аспірантів та співробітників. У 2020 практично завершені дослідження по двом кандидатськими дисертаційними роботами, які виконувались аспірантами кафедри хімії Джоджиком О.Я. та Харченко К.О., у 2019 р. успішно захищена у спеціалізованій Вченій Раді при Національному університетові «Львівська політехніка» докторська дисертація Вакулюк П.В.  Аспіранти та співробітники кафедри хімії регулярно проходять стажування та проводять спільні дослідження в лабораторіях закордонних партнерів (Мічіганського державного університету США, університеті ім. Н.Коперніка, м.Торунь, Польща). Здійснюється плідна співпраця з навчальними закладами та науковими установами НАН України в містах України: Києві, Львові, Дніпрі, Харкові та ін.

 

© 2012-2024 Національний університет «Києво-Могилянська академія»
вул. Сковороди 2, Київ 04070, Україна