• Kyiv-Mohyla Humanities Journal
  • «Kyiv-Mohyla Law and Politics Journal»
  • Наукові школи
  • НАУКОВІ ЗДОБУТКИ Національного університету «Києво-Могилянська академія» у 2018 році

Редпортфель НаУКМА-2017

 Шановні могилянці, традиційно до 15 грудня 2016 року редакційно-видавничий відділ НаУКМА приймає рукописи праць, які не були раніше оприлюднені, з супровідними документами (2 зовнішніми засвідченими рецензіями, витягами з протоколів засідань кафедри і ради факультету з відповідними ухвалами) для формування редпортфелю і видавничого плану НаУКМА на 2017 рік (фінансування за рахунок НаУКМА).

Рукопис має бути роздрукований через 1,5 інтервала 14 кеглем, містити дату подання і підпис автора. Також подавач має надати е-версію рукопису.
Якщо заплановане видання не потребує фінансування НаУКМА, але претендує на розгляд Видавничою радою з подальшим  схваленням Вченою радою НаУКМА також має бути поданим на розгляд за встановленою процедурою.

Засідання Видавничої ради, що розглядатиме всі пропозиції та затвердження редпортфелю-2017 відбудеться 16 грудня ц.р.

Всі наступні видавничі пропозиції, що надходитимуть по завершенню вказаної дати, можуть бути розглянуті  лише у грудні 2017 р. з ймовірним включенням до редпортфелю-2018 р.

© 2012-2023 Національний університет «Києво-Могилянська академія»
вул. Сковороди 2, Київ 04070, Україна