• Наукові школи
  • «Kyiv-Mohyla Law and Politics Journal»
  • Kyiv-Mohyla Humanities Journal

Оголошено Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт

З метою активізації наукової роботи студентів НаУКМА та на виконання наказу Міністерства освіти і науки України від 04.10.2019 № 1271 оголошено проведення І туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт в термін з 11 жовтня 2019 р. до 15 січня 2020 р.

 

Наказ №434 "Про проведення I туру всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з галузей знань і спеціальностей у 2019/2020 н.р. в НаУКМА"

 

Наказ МОН від 04.10.2019 № 1271 "Про проведення Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з галузей знань і спеціальностей у 2019/2020 навчальному році"

 

Наказ Міністерства освіти і науки України від 18.04.2017 № 605 "Положення про Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт з галузей знань і спеціальностей", зареєстрований в Міністерстві юстиції України 15 травня 2017 за № 620/30488

 

Вимоги до оформлення наукових робіт відповідно до наказу МОН 18.04.2017 р. №605 «Про затвердження Положення про Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт з галузей знань і спеціальностей». https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0620-17

 

Інформаційні повідомлення щодо конкурсу, вимоги до робіт

 

Спеціальність Навчальний заклад Інформаційне повідомлення
Менеджмент організацій Київський національний економічний університет

 

 

Соціальна робота Ужгородський національний університет

 

 

 Політологія  Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича

 

 

Загальна та соціальна психологія

Гендерні дослідження

Херсонський державний університет

 

 

Педагогічна та вікова психологія  Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського» 

 

 

 
Філософія, культурологія, політологія, право, соціологія, психологія, менеджмент освіти (англійською, німецькою, французькою мовами) 

Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова

 

 

 

 
Журналістика  Київський університет імені Бориса Грінченка 

 

 

Управління проектами і програмами Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки

 

 

 

 

© 2012-2024 Національний університет «Києво-Могилянська академія»
вул. Сковороди 2, Київ 04070, Україна