• Наукові школи
 • Дні науки 2019
 • Міжнародна конференція «Ad fontes»: до 405-річниці заснування Києво-Могилянської академії
 • НАУКОВІ ЗДОБУТКИ Національного університету «Києво-Могилянська академія» у 2018 році
 • «Kyiv-Mohyla Law and Politics Journal»
 • Kyiv-Mohyla Humanities Journal

КОНКУРС ІМЕННИХ СТИПЕНДІЙ для увічнення подій Революції Гідності та Героїв Небесної Сотні для молодих дослідників

Відповідно до Наказу МОН №1216 від 02.10.2020 р. з 05 жовтня 2020 року  оголошено конкурсний відбір претендентів на здобуття державних іменних стипендій найкращим молодим вченим для увічнення подій Революції Гідності та вшанування подвигу Героїв України - Героїв Небесної Сотні за такими номінаціями: 

 

 • стипендія імені Дмитра Максимова; 
 • стипендія імені Назарія Войтовича; 
 • стипендія імені Романа Гурика; 
 • стипендія імені Устима Голоднюка;  
 • стипендія імені Юрія Поправки. 

 

На здобуття стипендії можуть висуватися наукові, науково-педагогічні працівники, аспіранти, та  докторанти, для яких НаУКМА - основне місце роботи.  Вік претендентів, які висуваються на здобуття стипендії, станом на 1 січня 2021 року, не може перевищувати 35 років для осіб, які мають вищу освіту не нижче другого (магістерського) рівня, та 40 років для осіб, які мають науковий ступінь доктора наук або навчаються в докторантурі.

 

Обов’язковою умовою для здобуття стипендії є наявність у претендента вагомих наукових результатів з наукового напряму, в якому працює (за яким навчається) претендент (не менше трьох з перерахованих форм: монографії, наукові статті, зокрема опубліковані у виданнях, що входять до наукометричних баз даних Web of Science, Scopus (Index Copernicus для гуманітарного та соціоекономічного напрямів), наукові доповіді, охоронні документи на інтелектуальну власність, науково-методичні документи, звіти), його активна громадянська позиція щодо захисту демократичних цінностей, прав і свобод людини та громадянина, національних інтересів держави, її європейського вибору, а також у формуванні національної самосвідомості, гідності та почуття патріотизму

 

Термін подачі документів до навчально -наукового центру НаУКМА (к.307-308 5 корпус) - 1 листопада 2020 року 

 

Перелік документів відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 21 листопада 2018 р. №1017 "Про державні іменні стипендії найкращим молодим вченим для увічнення подій Революції Гідності та вшанування подвигу Героїв України - Героїв Небесної Сотні":

 

 • мотивоване подання щодо призначення стипендії, в якому зазначаються наукові здобутки; 
 • мотиваційний лист претендента щодо участі в конкурсі із зазначенням номінації відповідно до пункту 2 Положення; 
 • відомості про претендента, завірені відділом кадрів за місцем основної роботи (навчання), а саме: прізвище, ім’я, по батькові, дата, місяць і рік народження, посада, науковий ступінь, вчене звання; наявність державних нагород; контактний номер телефону, адреса електронної пошти; 
 • перелік наукових публікацій за останні три роки, підписаний претендентом; 
 • копії найважливіших праць (не більше трьох), для монографій і посібників - копія титульної сторінки, вихідних даних та анотації. 
 • претендент має право надавати інші документи (рекомендаційні листи, копії документів про відзнаки, посилання на реалізовані проекти (заходи), фото- та відеоматеріали, що засвідчують його активну громадянську позицію щодо захисту демократичних цінностей, прав і свобод людини та громадянина, національних інтересів держави, її європейського вибору, а також здобутки у формуванні національної самосвідомості, гідності та почуття патріотизму)

 

© 2012-2021 Національний університет «Києво-Могилянська академія»
вул. Сковороди 2, Київ 04070, Україна