• НАУКОВІ ЗДОБУТКИ Національного університету «Києво-Могилянська академія» у 2018 році
  • Наукові школи
  • Kyiv-Mohyla Humanities Journal
  • «Kyiv-Mohyla Law and Politics Journal»

Конкурс на здобуття Премії імені Петра Могили

Вчена рада НАУКМА оголосила щорічний конкурс на здобуття Премії імені Петра Могили в галузі гуманітарних, природничих та суспільних наук (ухвала від 24 вересня 2020 року, протокол №16). На конкурс висуваються роботи (монографії, енциклопедії, цикли наукових праць, підручники, навчальні посібники), які були завершені і опубліковані не пізніше  останніх 5-ти років.

 

Відповідний наказ НаУКМА за посиланням

 

Документи для участі в конкурсі:

  • наукову працю або цикл наукових статей у двох примірниках;
  • особисту заяву претендента або витяг з рішення кафедри;
  • відгуки провідних учених на роботу (1 - зовнішній та 1 - внутрішній);
  • відомості про претендента  (прізвище, ім'я та по-батькові, рік народження, який навчальний заклад і коли закінчив, спеціальність, науковий ступінь та вчене звання, місце роботи (для сумісників), посада, телефон та e-mail для оперативного зв'язку)

 

Подавати до 07 грудня 2020 року до навчально-наукового центру (5-307-310).

 

© 2012-2023 Національний університет «Києво-Могилянська академія»
вул. Сковороди 2, Київ 04070, Україна