• Наукові школи
  • НАУКОВІ ЗДОБУТКИ Національного університету «Києво-Могилянська академія» у 2018 році
  • «Kyiv-Mohyla Law and Politics Journal»
  • Дні науки 2022
  • Kyiv-Mohyla Humanities Journal
  • Міжнародна конференція «Ad fontes»: до 405-річниці заснування Києво-Могилянської академії

Вітаємо колег природничого факультету з перемогою в конкурсі наукових проєктів МОН

Наказом МОН України від 25.02.2021 № 257 «Про затвердження переліку проєктів фундаментальних і прикладних досліджень та науково-технічних (експериментальних) розробок закладів вищої освіти та наукових установ на 2021 рік, що належать до сфери управління Міністерства освіти і науки України, з експертними оцінками, отриманими за результатами проведення наукової і науково-технічної експертизи»  та наказом  МОН України від 03.03.2021 № 278 "Про формування тематичних планів наукових досліджень і розробок закладів вищої освіти та наукових установ на 2021 рік" серед переможців конкурсного відбору визначено,  зокрема, проєкт НаУКМА "Безпека критичної інфраструктури територій за умов кліматичних змін" (Керівник проф.О.Голуб). 

 
 
Сутність проекту полягає в розробці системних засад мультикритеріального управління безпекою критичної інфраструктури територій на базовому і субрегіональному рівнях з урахуванням зміни клімату, небезпечних геологічних явищ, антропогенного впливу та факторів середовища на основі ефективного використання природно-географічного та соціально-економічного потенціалу природно-господарських систем (ПГС) та територіально-господарських комплексів (ТКГ). 
 
 
Проект спрямований на вирішення проблеми науково-практичного забезпечення безпеки критичної інфраструктури територій, ефективного функціонування природно-господарських систем (ПГС) та територіально-господарських комплексів (ТКГ) як основи сталого геопросторового розвитку країни в умовах зміни клімату, збільшення антропогенного навантаження, активізації небезпечних геологічних явищ та інших несприятливих факторів середовища.
 
 
Метою проекту є розробка теоретичних засад та прикладних методів та методик комплексного, системного, мультикритеріального та багатовекторного управління наданням послуг критичної інфраструктури територій на основі використання потенціалу ПГС та ТКГ адміністративно-територіальних одиниць базового та субрегіонального рівнів.
 
 

 

 

© 2012-2022 Національний університет «Києво-Могилянська академія»
вул. Сковороди 2, Київ 04070, Україна