• «Kyiv-Mohyla Law and Politics Journal»
  • Kyiv-Mohyla Humanities Journal
  • Наукові школи

Оголошено конкурси на здобуття нагород Національної академії наук України у 2021 році

Національна академія наук України (НАН України) оголосила цілу низку конкурсів для присудження у 2021 році. Можливості є як для видатних науковців, так і молодих науковців та студентів вищих навчальних закладів України:

 

1. Премії для студентів закладів вищої освіти і молодих учених за кращі наукові роботи

В рамках премій, Президія НАН України щороку (в лютому) присуджує чотирнадцять премій для молодих учених і чотирнадцять премій для студентів закладів вищої освіти за роботи в галузі природничих, технічних і соціогуманітарних наук. Премії присуджуються окремим авторам або колективу авторів за кращі наукові роботи, а також за серії наукових робіт з єдиної тематики, за відкриття та винаходи.

 

В конкурсі можуть брати участь наукові співробітники, викладачі, стажери-дослідники, аспіранти науково-дослідних установ, закладів вищої освіти віком до 35 років включно, студенти, а також аспіранти та студенти зарубіжних країн, які навчаються в наукових установах та закладах вищої освіти України.

 

Право ж висувати кандидатів на здобуття премій надається: ученим радам наукових установ і закладів вищої освіти, колегіям (президіям) міністерств і відомств України, технічним радам промислових підприємств, конструкторських бюро, радам наукових і науково-технічних товариств, що підтверджується витягом з протоколу засідання вченої ради установи або відповідного органу підприємства, організації, чи відомства.

 

Всі матеріали, які подаються на конкурс, повинні бути відповідно оформлені.

           

Кінцевий термін подання робіт на конкурс – 15 грудня 2021 р.

Деталі конкурсу та умови участі на сайті НАН України.
          

 

2. Премії імені видатних учених України

Преміями імені видатних учених України НАН України має на меті відзначення вчених, які опублікували найкращі наукові праці, здійснили винаходи і відкриття, що мають важливе значення для розвитку науки і економіки України.

 

У конкурсі на здобуття премій імені видатних учених можуть брати участь:

а). Дійсні члени і члени-кореспонденти НАН України незалежно від місця їх постійної роботи;

б). Окремі особи, які працюють у наукових установах, закладах вищої освіти, на  підприємствах і в організаціях, розташованих на території України;

в). Колективи авторів, які виконали запропоновану на здобуття премії роботу, якщо  більшість авторів працює в установах, передбачених підпунктом “б” цього пункту.

 

Право ж висунути роботи на здобуття іменних премій надається:

            а). Дійсним членам і членам-кореспондентам НАН України;

            б). Науковим установам, закладам вищої освіти, дослідним лабораторіям і станціям, конструкторським бюро;

            в). Науково-технічним радам міністерств і відомств України;

            г). Науковим радам з проблем науки;    

            д). Технічним радам промислових підприємств;

            є). Науковим та інженерно-технічним асоціаціям і товариствам.

 

Кінцевий термін подання робіт на конкурс – 1 листопада 2021 р.

Деталі конкурсу та умови участі на сайті НАН України

 

 

3. Золота медаль ім. В.І. Вернадського

Нагорода передбачає відзначення вчених за видатні досягнення в галузі природничих, технічних та соціогуманітарних наук, на честь першого президента Української академії наук – видатного вченого, академіка Володимира Івановича Вернадського, а також з нагоди 85-річчя створення Академії Національною академією наук України. Щорічно до дня народження академіка В.І.Вернадського (12 березня) присуджуються дві золоті медалі – одна вітчизняному і одна зарубіжному вченому.

 

У конкурсі на здобуття Золотої медалі імені В.І.Вернадського можуть брати участь:

            а). Дійсні члени і члени-кореспонденти НАН України незалежно від місця  їх постійної роботи;

            б). Зарубіжні вчені;

            в). Окремі особи, які працюють у наукових установах, закладах вищої  освіти, на підприємствах і в організаціях, розташованих на території України.

 

Право ж висунення робіт на здобуття Золотої медалі імені В.І.Вернадського надається:

            а). Дійсним членам, членам-кореспондентам та іноземним членам НАН  України;

            б). Науковим установам, закладам вищої освіти та науковим радам НАН України;

            в). Науковим та науково-технічним товариствам, іншим громадським  об’єднанням учених;

            г). Науково-технічним (технічним) радам міністерств, відомств, науково-виробничих об’єднань, конструкторських бюро, промислових підприємств.

 

Кінцевий термін подання кандидатур на конкурс – 12 листопада 2021 р.

Деталі конкурсу та умови участі на сайті НАН України.

 

© 2012-2024 Національний університет «Києво-Могилянська академія»
вул. Сковороди 2, Київ 04070, Україна