• «Kyiv-Mohyla Law and Politics Journal»
 • Kyiv-Mohyla Humanities Journal
 • НАУКОВІ ЗДОБУТКИ Національного університету «Києво-Могилянська академія» у 2018 році
 • Наукові школи

Науково-дослідний Центр орієнталістики імені Омеляна Пріцака

Дослідження

Про нас

Новини

Публікації

Конференції

Дослідження

Науково-технічне опрацювання та популяризація бібліотечної, архівної та меморіально-мистецької колекції О.Пріцака

У 2011-2012 роках Центр організував та здійснив опрацювання, систематизацію та опис архівної колекції О.Пріцака (Сидорчук Т.М., Срібняк І.В., Потульницький Г.В., Хроболова Г.В.), підготувавши чотири описи фонду відповідно до вимог чинного законодавства в галузі архівної справи та архівознавства. Відкриття архівної колекції відбулося 18 травня 2012 р. за участі науковців Інституту сходознавства ім. А.Кримського НАН України, Інституту української археографії та джерелознавства ім. М.С.Грушевського НАН України, Інституту історії НАН України, Інституту літератури ім. Т.Г.Шевченка НАН України, Інституту археології НАН України, Національного університету імені Тараса Шевченка, Українського науково-дослідного інституту архівної справи та документознавства, Центрального державного архіву зарубіжної україніки, Міжнародного фонду «Відродження», а також викладачів, співробітників і студентів НаУКМА. З документами з архівної колекції О.Пріцака працюють вітчизняні та зарубіжні науковці, молоді дослідники та студенти.

Для популяризації спадщини О.Пріцака Центром за участі Державного телеканалу «Культура» створено документальні фільми «Наукова бібліотека Омеляна Пріцака в НаУКМА» (2011 р.)  та «Мандрівні архіви» (про матеріали А.Кримського в архівному фонді О.Пріцака. 2012 р.)

З мистецької колекції О.Пріцака співробітники Центру підготували 12 графічних робіт видатного українсько-американського художника і графіка Я.Гніздовського для експонування протягом 27  травня – 1 серпня 2015 р. у Національному художньому музеї України на виставці, присвяченій 100-річчю від дня народження митця.

 

Конференції

Про нас

Новини

Публікації

Конференції

Дослідження

29-31 травня 2019 року у НаУКМА відбулась Міжнародна конференція до 100-річчя Омеляна Пріцака (pritsak100.ukma.edu.ua)

7 квітня 2019 року минуло 100 років від дня народження Омеляна Пріцака, професора Гамбурзького, Вашингтонського, Гарвардського, Київського університетів, засновника й першого директора Українського наукового інституту Гарвардського університету та Інституту сходознавства НАН України. З метою вшанування пам'яті видатного вченого Центр орієнталістики імені Омеляна Пріцака в НаУКМА організовав конференцію, присвячену його науковій спадщині та колу його дослідницьких інтересів. В конференції взяли участь учні та колеги Омеляна Пріцака, зокрема, професор Григорій Грабович (Гарвардський університет), професор Роберт-Пол Магочій (Торонтський університет), асоційований професор Віктор Остапчук (Торонтський університет), а також директор Українського наукового інституту Гарвардського університету, професор Сергій Плохій. З доповідями виступили науковці з низки українських наукових установ, зокрема Інституту української археографії та джерелознавства імені Михайла Грушевського, Інституту історії Національної академії наук України, Національного університету «Києво-Могилянська академія», Чернівецького університету імені Юрія Федьковича. З 7 квітня (дня народження Омеляна Пріцака) в Музеї НаУКМА експонувалася виставка, де були представлені архівні документи, фотографії, рукописи та опубліковані праці Омеляна Пріцака, а також мистецькі твори з його колекції. Конференція організована Центром орієнталістики імені Омеляна Пріцака в НаУКМА за підтримки Міністерства освіти і науки України та коштів, наданих Канадською фундацією українських студій від іменного фонду Михайла та Дарії Ковальських.  За матеріалами конференції був виданий збірник: Омелян Пріцак: життєпис, спадщина, наукові інтереси: до 100-річчя від дня народження збірник наукових праць / упоряд. Т. Сидорчук; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Києво-Могилян. акад.", Наук.-дослідн. центр орієнталістики ім. О. Пріцака. - Київ : НаУКМА, 2021.

 

 11-12 квітня 2014 р. у НаУКМА відбулася ІІІ Міжнародна наукова конференція «Мови й культури: між Сходом і Заходом», присвячена 95-літтю від дня народження Омеляна Пріцака. Співорганізаторами конференції виступили Інститут сходознавства ім. А.Ю.Кримського НАН України, Інститут української археографії та джерелознавства ім. М.С.Грушевського НАН України, Київський університет імені Бориса Грінченка. Робота конференції проводилася у шести секціях: «Наукова спадщина Омеляна Пріцака», «Історія та культура народів світу», «Сходознавство та тюркологія», «Археологія», «Загальне і східне мовознавство» та «Українське і зіставне мовознавство».  В рамках конференції був проведений  круглий стіл «Стан і перспективи розвитку фонду та архівної колекції Омеляна Пріцака», в якому взяли участь учасники конференції, співробітники наукової бібліотеки НаУКМА та Національної бібліотеки України ім. В.І.Вернадського.

В рамках роботи конференції відбулося відкриття двох виставок, куратором яких  є Т.М.Сидорчук. Зокрема, на виставці «З колекції Омеляна Пріцака» в Галереї мистецтв ім. О.Замостян НаУКМА представлені художні і графічні твори митців українського зарубіжжя –  Я.Гніздовського, Л.Гуцалюка, Е.Козака та України  – В.Литвиненка, Г.Якутовича, М.Бароянца. Крім того, на виставці вперше експонувалися листи та листівки Я.Гніздовського і Л.Гуцалюка до О.Пріцака, в яких мова йде в тому числі і про експоновані мистецькі твори. На виставці «Торнадо - творець» у світовій та вітчизняній науці ХХ ст.» в Музеї НаУКМА представлені особисті документи, листи, фотографії, наукові праці О.Пріцака, які висвітлюють життєвий і науковий шлях науковця. 

За матеріалами конференції був виданий збірник «Мови і культури: між Сходом і заходом (Пам’яті Омеляна Пріцака) /редколегія: Л.Л.Залізняк, С.М.Квіт, Ю.М.Кочубей, В.В.Лучик, В.А.Передрієнко, В.Ф.Резаненко, Т.М.Сидорчук, Ф.Туранли, Я.О.Федорук, Т.О.Ярошенко. – К.: Видавничий дім «Києво-Могилянська академія», 2015. – 258 с.

III Міжнародна наукова конференція "Мова й культура: між Сходом і Заходом".

 

21-22 травня 2009 р. II Міжнародна наукова конференція пам’яті Омеляна Пріцака. За матеріалами конференції був виданий збірник «Актуальні питання сходознавства, славістики, україністики (Пам’яті Омеляна Пріцака) /Редколегія: В.В.Лучик, Я.Й.Грицак, В.К.Житник, С.М.Квіт, А.А.Лучик, Ю.А.Мицик, В.Ф.Резаненко, Ф.Туранли, В.О.Щербак, Н.М.Яковенко, К.О.Мельник. – К.:ВПЦ НаУКМА, 2010. – 246 с.

 

28-30  травня 2008 р.  I Міжнародна наукова конференція пам’яті Омеляна Пріцака «Спадщина Омеляна Пріцака і сучасні гуманітарні науки» (програма). За матеріалами конференції був виданий збірник  «Спадщина Омеляна Пріцака і сучасні гуманітарні науки. Матеріали міжнародної наукової конференції». 28-30 травня 2008 року. /Ред кол.: О.І.Галенко, В.В.Лучик, В.Ф.Резаненко, Ф.Туранли , В.О.Кушніренко, Т.О.Ярошенко, І.О.Кізченко.  – К.: ТОВ «Видавництво Аратта», 2009. – 328 с.».

 

 

 

 

29–31 травня 2019 року в Національному університеті «Києво-Могилянська академія» відбулась Міжнародна конференція до 100-річчя Омеляна Пріцака, присвячена науковій спадщині вченого та колу його дослідницьких інтересів. Організатор – Центр орієнталістики імені Омеляна Пріцака в НаУКМА.

Співробітники

Загальна інформація

Новини

Співробітники

Публікації

Конференції

Науково-організаційна та викладацька діяльність

Школа Конфуція

 

Таїсія Михайлівна Сидорчук,
керівник Центру, кандидат історичних наук, старший викладач магістерської програми «юдаїка» в НаУКМА

Закінчила історико-теоретичний факультет Львівської державної консерваторії ім. М. Лисенка, аспірантуру історичного факультету Національного університету імені Т. Шевченка, докторантуру Державної академії керівних кадрів освіти при Академії педагогічних наук України. 1995 року захистила кандидатську дисертацію на тему «Наукова та культурно-освітня діяльність української еміграції в Австрії (1919–1925 рр.)» (офіційний опонент: академік О.Пріцак). Автор понад 50 наукових праць, які опубліковані у фахових вітчизняних і зарубіжних виданнях, має значний досвід наукової роботи в архівних, наукових і музейних установах України, Росії, Австрії, Німеччини, Чехії, Японії, Ізраїлю, зокрема в рамках міжнародних наукових програм.

Сфера наукових інтересів: історія української науки та культури у ХХ ст., матеріальна та духовна культура євреїв України, архівознавство, музеєзнавство, джерелознавство.

е-пошта:  Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 

Олег Борисович Бубенок,

старший науковий співробітник, доктор історичних наук, завідувач відділу Євразійського степу Інституту сходознавства ім. А.Ю.Кримського НАН України, професор, лауреат премії ім.А.Ю.Кримського НАН України (2000 р.).

Закінчив  історичний факультет Харківського державного університету ім. В.Н.Каразіна (1985 р.), навчався в аспірантурі Інституту етнології та антропології ім. М.М.Миклухо-Маклая РАН (1991-1994 рр.). У 1995 р. захистив кандидатську дисертацію на тему «Ясси південноруських степів (палеоетнографічне дослідження)», у 2006 р.  - докторську дисертацію на тему «Алани-аси у складі середньовічних етнополітичних обєднань Євразійського степу». З 1991 р., з часу створення О.Пріцаком  Інституту сходознавства ім.А.Ю.Кримського НАН України, працює в цьому  Інституті. Автор понад 100 публікацій у накових виданнях України, Росії, Болгарії, Ірану, Туреччини, Швеції, Туркменістану, а також двох монографій -  «Яссы  и бродники в степях Восточной Европы (VI - начало VIII вв.) /Відп.ред. О.Пріцак. – К., 1997. – 224 с. та «Аланы-асы в Золотой Орде  (XIII-XV вв.)». – К., 2004. – 324 с.

Сфера наукових інтересів: етнічна та політична історія Євразійського степу, кавказознавство.

 

Юрій Миколайович Кочубей,

кандидат філологічний наук, доцент, провідний науковий співробітник Інституту сходознавства ім. А.Ю.Кримського НАН України, член НТШ (Європа), Societé asiatique (Париж), член Спілки письменників України (1981)., лауреат премії ім. А. Кримського НАНУ (2002), Надзвичайний і Повноважний Посол України, Почесний доктор Дипломатичної академії України при МЗС України (2007).

Закінчив факультет міжнародних відносин Київського державного університету ім. Т.Г.Шевченка (1955), де вивчав арабську мову у випускника Київської духовної академії Т.Кезми. З 1963 по 1997 рр. на дипломатичній роботі в ООН, ЮНЕСКО, у Французькій республіці. З 1997 р. - доцент кафедри дипломатичної та консульської служби Дипломатичної академії України при МЗС України, науковий співробітник Інституту сходознавства ім. А.Ю.Кримського НАН України. Учасник 29, 35, 37, 38 конгресів  International Congress of Asian and North African Studies, VII Загальнопольської арабістичної конференції (м. Лодзь), Сходознавчих читань А. Кримського, І і ІІ конференцій пам’яті Омеляна Пріцака та ін.
Автор біля 100 друкованих праць з питань геополітики, проблем Близького і Середнього Сходу, Кавказу, Центральної Азії, історії українського сходознавства.

Сфера науковий інтересів: арабістика, культура кримських татар і караїмів, культурні взаємовідносини України з країнами Близького і Середнього Сходу, історія українського сходознавства.

 

Володимир Арнольдович Потульницький,

провідний науковий співробітник Інституту української археографії та джерелознавства ім. М.С.Грушевського НАН України, кандидат філософських наук, доктор історичних наук, професор.

Закінчив історичний факультет Львівського державного університету ім. Івана Франка, докторантуру історичного факультету Київського державного університету ім. Т.Г.Шевченка. У 1984 р. захистив кандидатську дисертацію на тему «Політична культура творчої особистості», у 1992 р. – докторську дисертацію на тему «Концепції державності в українській зарубіжній історико-політичній науці» (офіційний опонент: академік О.Пріцак). Стажувався у Гарвардському, Празькому, Віденському, Кельнському, Хоккайдському, Єрусалимському університетах. У 1992-1994 рр. – учасник науково-методологічного семінару, створеного  О.Пріцаком на історичному факультеті Київського державного університету ім. Т.Г.Шевченка.  Науковий стипендіат низки міжнародних наукових інституцій, зокрема Фундації О. фон Гумбольдта (Кельн, Німеччина, 1994-1996 рр.), Міністерства освіти Японії (Хоккайдо, 1997-1998 рр.), Єврейської меморіальної фундації (Єрусалим, Ізраїль, 2000 р.). Автор біля 200 наукових праць у фахових вітчизняних та зарубіжних виданнях, а також 5 монографій: Історія української політології (Київ, 1992),Теорія української політології. (Київ, 1993), Нариси з української політології (1819–1991). ( Київ, 1994), Україна і всесвітня історія. Історіософія світової та української  історії 17–20 століть (Київ, 2002), Дипломатія Павла Скоропадського. Військово–дипломатичні стосунки гетьмана з острівними монархіями у 1926–1943 рр. (Харків, 2014).

Сфера наукових зацікавлень: політична та історична думка, історіософіяісторіографія, інтелектуальна історія Росії, України, Східної Європи, проблеми всесвітньої історії з урахуванням історії України.

е-пошта: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.  

 

Ферхад Ґардашкан Оглу Туранли,

кандидат історичних наук, доцент  кафедри загального і слов’янського мовознавства факультету гуманітарних наук Національного університету “Києво-Могилянська академія”, завідувач кафедри сходознавства  Інституту філології та масових комунікацій Відкритого міжнародного університету розвитку людини “Україна”.

Закінчив історичний факультет Івано-Франківського державного педагогічного інституту імені Василя Стефаника (1992). У 1997 р. захистив кандидатську дисертацію на тему «Українсько-кримські міждержавні відносини у середині  XVII століття (за тюркськими історичними джерелами)”. Автор праці: Тюркські джерела до історії України. – К.: Видавництво Інституту української археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського НАН України, 2010. – 368 с., а також низки статей у фахових вітчизняних та зарубіжних наукових виданнях.

Сфера науковий інтересів: археографія, джерелознавство, етнолінгвістика, суфійська філософія.

 

Віталій Віталійович Черноіваненко,

кандидат історичних наук, доцент кафедри історії Національного університету «Києво-Могилянська академія.

 

Закінчив історичний факультет Національного педагогічного університету ім. М. П. Драгоманова і кафедру історії Національного університету «Києво-Могилянська академія». Доцент кафедри історії НаУКМА, де викладає на бакалаврській («Історія стародавнього Сходу», «Історія Держави Ізраїль») і магістерській («Вступ до юдаїки», «Історія юдаїзму», «Єврейсько-християнські взаємини», «Історія сіонізму і Держави Ізраїль») програмах. Також викладає на Міждисциплінарній сертифікатній програмі з юдаїки в НаУКМА.

 

У 2012 р. захистив кандидатську дисертацію на тему «Рукописи Мертвого моря та ідентифікація Кумрану: історіографія», а 2014 р. у видавництві «Дух і літера» опублікував із цієї теми монографію, яка за підсумками конкурсу Всеукраїнського рейтингу «Книжка року» посіла 7-ме місце в номінації «Дослідження / документи». У 2012 р. організовував першу в Україні магістерську програму з юдаїки. Того ж року заснував академічний щорічник «Judaica Ukrainica». У 2015 р. став засновником і першим президентом Української асоціації юдаїки. Наразі працює над докторською дисертацією на тему «Еротичні мотиви в біблійній літературі».

 

Тричі стажувався в Єврейському університеті в Єрусалимі (2008, 2009, 2015). Автор наукових праць українською, російською, англійською та французькою. Брав участь у наукових і навчальних форумах в Україні, Росії, Латвії, Естонії, Польщі, Канаді, Ізраїлі та Уругваї.

 

Електронна адреса: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Публікації

Про нас

Новини

Публікації

Конференції

Дослідження

 

Статті та матеріали конференцій

2022

 

Сидорчук Т. М. Юдаїка в бібліотечній колекції Омеляна Пріцака // Бібліотека. Наука. Комунікація: Інноваційні трансформації ресурсів і послуг : матеріали міжнародної наукової конференції (Київ, 4–6 жовтня 2022 р.)  – Київ: НБУВ, 2022. – С. 545-547. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/24269

 

2021

 

Вишкіл Омеляна Пріцака у європейських наукових школах як чинник формування універсального вченого: основні етапи (1928-1948) // Омелян Пріцак: Життєпис. Спадщина. Наукові інтереси. До 100-річчя від дня народження. Збірник наукових праць /упоряд. Таїса Сидорчук. – К.: Національний університет «Києво-Могилянська академія», 2021. – С.54-83. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/20392

 

Сидорчук Т. М. Києво-Могилянська академія у дослідженнях Омеляна Пріцака  // "Ad Fontes - До Джерел": Міжнародна наукова конференція з нагоди 405-ї річниці заснування Києво-Могилянської академії.  Відеозапис: https://youtu.be/d68mkUuZhtI. Доповідь: http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/22015

 

Сидорчук Т. М. Книжкова юдаїка в Науковій бібліотеці Національного університету "Києво-Могилянська академія" як джерело дослідження історії єврейського книгодрукування у ХХ ст. / Сидорчук Таїсія Михайлівна // Бібліотека. Наука. Комунікація. Від управління ресурсами – до управління знаннями : матеріали міжнародної наукової конференції (Київ, 5–7 жовтня 2021 р.) / [редкол.: Л. А. Дубровіна та ін.] ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського [та ін.]. - Київ : [б. в.], 2021. - С. 765-767. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/21079

 

Сидорчук Т. М. Роль Омеляна Пріцака у розбудові Української Вільної Академії Наук у США / Таїса Сидорчук // Академічна традиція українського зарубіжжя: історія і сучасність : liber amicorum на пошану проф. Альберта Кіпи / відп. ред. Ігор Гирич, Леонід Рудницький ; Українська Вільна Академія Наук у США. - Нью-Йорк ; Київ : Простір, 2021. - С. 273-287. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/22908

 

2020

 

Сидорчук Т. М. Матеріали Українського історичного товариства (США) в архіві Омеляна Пріцака: зміст та класифікаційно-типологічні характеристики / Таїса Сидорчук // Український археографічний щорічник. – Київ : [б. в.], 2020. – Вип. 23/24. – С. 546–554. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/19857

 

Сидорчук Т. М. «...Я мав щастя перебувати в аспірантурі у Кримського в Києві...»: Омелян Пріцак – учень Агатангела Кримського / Таїса Сидорчук // Східні традиції державотворення : науковий збірник на честь 150-ї річниці від дня народин Агатангела Кримського / [ред. рада вип.: О. Ф. Бєлов, В. Г. Берковський, Б. В. Бернадський та ін.] ; Національна спілка письменників України, Національний інститут стратегічних досліджень, Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка [та ін.]. – Київ : Прометей, 2020. – С. 194–203. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/20688

 

Сидорчук Т. М. Архів Омеляна Пріцака як джерело вивчення вітчизняного та світового сходознавства / Сидорчук Т. М. // III–IV Конгрес сходознавців : до 150-ї річниці від дня народження Агатангела Кримського, 23–24 грудня 2020 р. : збірник матеріалів / [наук. ком.: В. Казарін та ін. ; орг. ком.: О. В. Бессараб та ін.] ;Таврійський національний університет імені В. І. Вернадського. – Київ : Гельветика, 2020. – Ч. 1. – С. 62–66. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/19553

 

 

2019

 

Сидорчук Т. М. До історії написання у міжвоєнному Львові розвідки «Рід Скоропадських (Історико-генеальогічна студія)» Омеляном Пріцаком / Таїса Сидорчук // Жидачівщина ІІ : збірник матеріалів Других Жидачівських читань, 30 листопада 2018 року / [редкол.: Тарас Возняк та ін. ; наук. ред. В. Пшик] ; Львівська національна галерея мистецтв ім. Б. Г. Возницького, Музей мистецтва та історії Жидачівської землі. – Львів ; Жидачів : [б. в.], 2019. – С. 84–89. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/20693

 

Сидорчук Т. М. Українські землі на початку XVIII століття в картографічному та історико-географічному дослідженнях офіцера війська Карла XII Філіппа Йоганна фон Штраленберга / Таїса Сидорчук // Сіверянський літопис. – 2019. – № 1. – С. 33–39. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/18514

 

Сидорчук Т. М. Особиста бібліотека Омеляна Пріцакав Національному університеті «Києво-Могилянська академія» як джерело дослідження наукової біографії вченого / Таїса Сидорчук // Краєзнавство. – 2019. – № 2. – С. 123–134. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/16827

 

Сидорчук Т. М. Омелян Пріцак та українські письменники – кандидати на Нобелівську премію : до 100-річчя від дня народження О. Пріцака / Таїса Сидорчук // Світогляд. – 2019. – № 2. – С. 56–63. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/16720

 

Сидорчук Т. М. До біографії офіцера армії короля Карла XII Філіппа Йоганна фон Штраленберга – учасника Полтавської битви та дослідника Сибіру / Таїса Сидорчук // Гетьманські читання. Пам’яті шведського короля Карла XII (1682–1718). До 300-х роковин з дня його загибелі : збірник наукових статей / [редкол.: Г. Ярова та ін.] ; Інститут української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського НАН України, Музей Гетьманства. – Київ : [Рута], 2019. – С. 100–109. – (Козацька скарбниця ; вип. 10). http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/19325

 
 
2018
 

Сидорчук Т. М. Павло Скоропадський та Омелян Пріцак: до історії взаємостосунків та співпраці / Таїсія Сидорчук // Український археографічний щорічник : Нова серія. – Київ : Українські пропілеї, 2018. – Вип. 21/22, т. 24/25. – С. 525–538. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/15271

 

Сидорчук Т. М. Омелян Пріцак та видавнича діяльність Українського наукового інституту Гарвардського університету в 1970–1990-х рр. / Таїса Сидорчук // Славістична збірка. – Київ, 2018. – Вип. 4. – С. 125–137. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/15688

 

Сидорчук Т. М. Вчений-енциклопедист сучасності. До 100-річчя від дня народження О. Пріцака (1919–2006) / Т. Сидорчук // Дати і події : календар знаменних дат. – Київ, 2018. – № 1 (13) : перше півріччя 2019. – С. 65–69. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/14626

 

Сидорчук Т. М. Стародруки в колекції видатного сходознавця Омеляна Пріцака як джерело дослідження мов, історії та культури народів Сходу / Сидорчук Таїсія Михайлівна // Питання сходознавства в Україні : тези доповідей Всеукраїнської науково-практичної конференції, 29–30 березня 2018 року / Міністерство освіти і науки України, Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди [та ін.]. – Харків, 2018. – С. 180–183. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/12798

 

 

2017

 

Сидорчук Т.М. До історії наукового співробітництва Омеляна Пріцака з вченими Японії» / Сидорчук Т.М. // Питання сходознавства в Україні: Тези доповідей Всеукраїнської науково-практичної конференції (6 - 7 квітня 2017 р.) /Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди, Харківський національний університет імені В.Н.Каразіна. – Харків, 2017. – С.105-106. Повний текст

 

2016

 

Колекція Омеляна Пріцака в Національному університеті "Києво-Могилянська академія" як інтелектуальна база розвитку університетського та академічного сходознавства» / Т. М. Сидорчук // Сучасні тенденції сходознавства : збірник наукових праць за матеріалами ХІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції 22-23 квітня 2016 року. - Харків : ХНПУ ім. Г. С. Сковороди, 2016. - С. 91-96. Повний текст

 

Листи  Н.Полонської-Василенко до О.Пріцака як джерело про  видання праць Миколи Василенка в «Гарвардській серії історичних студій» (1970-1971) /Таїсія Сидорчук //Український археографічний щорічник : нова серія / Національна академія наук України, Археографічна комісія, Інститут української археографії ; [гол. ред. Георгій Папакін]. – К.: Українські Пропілеї, 2016. -  Вип.19/20. – С.60-74. Повний текст

 

2015

 

Матеріали з історії української церкви в архівних фондах Національного університету "Києво-Могилянська академія" : зміст, склад, видові характеристики / Таїса Сидорчук // Історія релігій в Україні : наук. щорічник / [упоряд. О. Киричук, М. Омельчук, І. Орлевич] ; Ін-т релігієзнавства – Філія Львів. музею історії релігії [та ін.]. - Львів : Логос, 2015. - Кн. 1. – С. 517-526. Повний текст

Автографи українських письменників у бібліотечній та архівній колекціях наукової бібліотеки Національного університету "Києво-Могилянська академія" / Т. Сидорчук // Бібліотечний вісник. - 2015. - № 4. - С. 23-28. Повний текст

 

Визначний славіст Орест Зілинський та Український науковий інститут Гарвардського університету: науково-видавничі плани та співпраця // Славістична збірка. Вип.1: Збірник статей за матеріалами Перших Міжнародних наукових Соханівських читань (м. Київ, 18 листопада 2014 р.) / За ред. Д.Гордієнка та В.Корнієнка. – К., 2015. – 396 с. – С.204-215. Повний текст

 

2014

 

Меморіальний кабінет-бібліотека Омеляна Пріцака у Національному університеті «Києво-Могилянська академія» // Пам’ятки України: історія та культура. – К., 2014. – Спецвипуск (197). – С.68-75. Повний текст

Співпраця Маєра Балабана з "Єврейською енциклопедією" / Таїсія Сидорчук // Judaica Ukrainica : Annual Journal of Jewish Studies. - Kyiv : Laurus Press, 2014. - Vol. 3. - P. 210-230. Повний текст

ІІІ Міжнародна наукова конференція "Мови й культури: між Сходом і Заходом". - Київ, 2014 / Таїсія Сидорчук // Мандрівець. - 2014. - № 3. - С. 83-84. Повний текст

Особовий архів Омеляна Пріцака: наукове опрацювання та створення описів архівної колекції універсального вченого // Українська орієнталістика. – К., 2013-2014. – Вип.7-8. -  С.95-110. Повний текст

 

2013

 

Матеріали Агатангела Кримського в архіві Омеляна Пріцака / Таїса Сидорчук // Український археографічний щорічник : нова серія / Академія наук України, Археографічна комісія, Інститут української археографії ; [гол. ред. П.С. Сохань]. - К.: Український письменник, 2013. - Вип. 18 - С. 101-116. Повний текст

 
Взаємини Омеляна Пріцака та Ярослава Дашкевича на тлі епохи : (на матеріалах архіву О. Пріцака в Національному університеті "Києво-Могилянська Академія") / Таїса Сидорчук // Українське джерелознавство та спеціальні історичні дисципліни на порозі ХХІ ст.:матеріали Міжнар. конф., присвяч. 85-літтю від дня народження Ярослава Дашкевича (13-14 грудня 2011 р., м. Львів) / НАН України. Ін-т української археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського. Львівське відділення; Упоряд.: М. Капраль, Н. Кіт, А. Фелонюк. - Львів:б.в., 2013. - С. 106-115. Повний текст
 
Особові архіви українського зарубіжжя в Національному університеті "Києво-Могилянська академія" : досвід наукового опрацювання та збереження / Таїса Сидорчук // Четверта міжнародна науково-практична конференція Світове українство як чинник утвердження держави Україна у міжнародній спільноті "...землякам моїм в Україні і не в Україні..." (у рамках IV Міжнародного конґресу світового українства) : зб. матеріалів, 23-24 серп. 2013 р., м. Львів, Україна / [відп. ред. І. Ключковська] ; Мін-во освіти і науки України, Львів. облдержадмін., Львів. облрада [та ін.]. - Л. : Львів. політехніка, 2013. - С. 346-351. Повний текст
 
 
Омелян Пріцак, Нобелівський комітет з літератури Шведської академії та українські письменники : до питання співпраці та взаємин / Таїса Сидорчук // Загартована історією : ювілейний збірник на пошану проф. Надії Іванівни Миронець з нагоди 80-ліття від дня народження / П. С. Сохань (гол. ред. кол.) ; НАН України, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського. - К., 2013. - С. 237-248. Повний текст
 
До історії відзначення тисячоліття хрещення Русі-України : за матеріалами архіву Омеляна Пріцака / Таїсія Сидорчук // Історія релігії в Україні : наук. щоріч. / ред. кол. : З. Білик, О. Киричук ; Ін-т релігієзнавства – Філія Львів. музею історії релігії. - Л. : Логос, 2013. - Кн. 1. – С. 776-787. Повний текст
 
Майєр Балабан і «Chwila»: двадцять років співпраці // Judaica Ukrainica. – Kyiv: Laurus Press, 2013. Volum II. - C.187-206. Повний текст
 

2012

 

Архів Омеляна Йосиповича Пріцака / Т. М. Сидорчук. // Бібліотечний вісник. - 2012. - № 6. - С. 32. Повний текст
 
Наукові взаємини Омеляна Пріцака з вченими Туреччини (за матеріалами особового архіву О. Пріцака в Національному університеті "Києво-Могилянська академія") / Т. М. Сидорчук. // XVI Сходознавчі читання А. Кримського : тези доп. міжнар. наук. конф., м. Київ, 11 жовт. 2012 р. / Нац. акад. наук України, Ін-т сходознавства ім. А. Ю. Кримського. - К., 2012. - С. 63-65. Повний текст

Колекція ритуального срібла Єврейського музею у Львові: джерелознавчий аспект ( за матеріалами Центрального державного історичного архіву м. Львова) //Музейні читання. Матеріали наукової конференції «Ювелірне мистецтво погляд крізь віки». – Київ, Музей історичних коштовностей України, 14-16 листопада 2011р. – К., 2012. – С.175-186. Повний текст

 

2011

 

Особисті та наукові документи А. Кримського в архіві О. Пріцака як джерело для історії та подальшого розвитку сходознавчої науки в Україні / Сидорчук Т. М. // XV Сходознавчі читання А. Кримського : тези доп. міжнар. наук. конф., м. Київ, 20-21 жовт. 2011 р. / Нац. акад. наук України, Ін-т сходознавства ім. А. Ю. Кримського. - К., 2011. - С. 191-193.
 
 
Особливості систематизації та опрацювання архівних колекцій універсальних учених (на прикладі роботи з особовим архівом Омельяна Пріцака) / Таїса Сидорчук. // Студії з архівної справи та документознавства. - Київ : Український науково-дослідний інститут архівної справи та документознавства, 2011. - Т. 19, кн. 1. - С. 100-112. Повний текст
 
 
Систематизація та науковий опис особистих колекцій. (На прикладі академіка О. Пріцака в Національному університеті "Києво-Могилянська академія") / Сидорчук Таїсія Михайлівна // Жовківські читання 2011 : зб. ст. першої наук. конф. "Музей в сучасному світі", [26-27 серп. 2011 р., м. Жовква Львів. обл.] / [упоряд. С. Каськун] ; Львів. галерея мистецтв. - Л. : РАСТР-7, 2011. - С. 32-37.
 
 
До питання збереження документів факсимільного зв'язку в архівних фондах (на матеріалах особистого архіву академіка Омеляна Пріцака) / Сидорчук Т. М. // Дослідження, реставрація та превентивна консервація музейних пам'яток. Сучасний стан. Перспективи розвитку : наук. доп. VIII Міжнародної наук.-практ. конф., (Київ, 23-27 трав. 2011 р.) / [відп. за вип. Стрєльнікова С. О.] ; М-во культури України, Нац. наук.-дослід. реставрац. центр України. - К. : [АДЕФ-Україна], 2011. - С. 367-369. Повний текст
 
 
Еврейский музей во Львове: история создания и культурной деятельности (по материалам Центрального государственного исторического архива г. Львова) / Таисия Сидорчук. // Научные труды по иудаике: материалы XVIII Междунар. ежегод. конф. по иудаике / [редкол. : В. В. Мочалова (отв. ред.) ... и др.] ; Центр науч. работников и преподавателей иудаики в вузах "Сэфер". - М. : [Центр "Сэфер"], 2011. - Т. 1. - С. 443-473. -(Академическая серия ; вып. 34).Повний текст
 
 
Максиміліан Ґольдштейн: останні роки життя колекціонера і музеєзнавця (за документами Державного архіву Львівської області) / Таїсія Сидорчук. // Українська орієнталістика : спец. вип. з юдаїки /під ред. В. Черноіваненка. - К. : Науково-дослідний центр орієнталістики ім. Омеляна Пріцака Нац. ун-ту "Києво-Могилянська академія", 2011. - С. 355-374. Повний текст
 
 
2010
 
Штрихи до портрета Вченого /Таїсія Сидорчук. //Українська орієнталістика  Збірник наукових праць викладачів та студентів Національного університету «Києво-Могилянська академія» і Київського національного лінгвістичного університету до 90-річчя професора Омеляна Йосиповича Пріцака / Нац. ун-т «Києво-Могилянська академія»; Київ. нац. лінгв. ун-т; Гол. ред. І.В. Срібняк. – К., 2009–2010. – Вип. 4–5. – С.45-48. Повний текст
 
 
Огляд особового фонду колекціонера, мистецтвознавця Максиміліана Гольдштейна в Центральному державному історичному архіві м. Львова // Українська орієнталістика  Збірник наукових праць викладачів та студентів Національного університету «Києво-Могилянська академія» і Київського національного лінгвістичного університету до 90-річчя професора Омеляна Йосиповича Пріцака / Нац. ун-т «Києво-Могилянська академія»; Київ. нац. лінгв. ун-т; Гол. ред. І.В. Срібняк. – К., 2009–2010. – Вип. 4–5. – С.45 – С. 240–249. Повний текст
 

2014

Срібняк І. В. Розвиток корейських ЗМІ в умовах японської військово-політичної присутності (1905-1945 рр.) // Мовні і концептуальні картини світу. – К.: Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, 2014. – Вип. 49. – С. 290-294. Повний текст

 

2013

Срібняк І. В. Радіо- і телесегмент мас-медійного поля Японії // Мовні і концептуальні картини світу. – К.: Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка, 2013. – Вип. 45. – С. 347-351. Повний текст

 

2012

Срібняк І. В. Архівний фонд академіка Омеляна Пріцака як джерельна база сходознавчих досліджень / Ігор Срібняк // Українська орієнталістика : [зб. наук. пр. / гол. ред. І. В. Срібняк] ; Ін-т суспільства Київ. ун-ту ім. Бориса Грінченка, Науково-дослід. центр орієнталістики ім. Омеляна Пріцака Нац. ун-ту "Києво-Могилянська академія", Ін-т східних мов Київ. нац. лінгвіст. ун-ту. - К., 2012. - № 6 : матеріали Міжнар. наук. конф. "Кримські татари: етногенез, історія державних інституцій, міграційні процеси, культурна спадщина", (Київ, 20 жовт. 2012 р.). - С. 239-240.

Срібняк І. В. Військово-морські сили османської імперії (XV - початок XIX ст.) / І. В. Срібняк, Р. В. Дудар // Українська орієнталістика : [зб. наук. пр. / гол. ред. І. В. Срібняк] ; Ін-т суспільства Київ. ун-ту ім. Бориса Грінченка, Науково-дослід. центр орієнталістики ім. Омеляна Пріцака Нац. ун-ту "Києво-Могилянська академія", Ін-т східних мов Київ. нац. лінгвіст. ун-ту. - К., 2012. - № 6 : матеріали Міжнар. наук. конф. "Кримські татари: етногенез, історія державних інституцій, міграційні процеси, культурна спадщина", (Київ, 20 жовт. 2012 р.). - С. 138-141. Повний текст

Срібняк І.В. Газета «Асахі Шімбун» в суспільно-політичному та культурному житті Японії // Мовні і концептуальні картини світу. – К.: Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 2012. – Вип.40. – С.334-339. Повний текст

2010

Срібняк І. В. Газетно-журнальна періодика Японії (1861–2005 рр.): репертуар, система розповсюдження, особливості редакційно-видавничого менеджменту // Мовні і концептуальні картини світу. Збірник наук. праць присвячений пам’яті Омеляна Пріцака. – К.: Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 2010. – Вип. 28. – С. 295–301. Повний текст

Срібняк І. В. Військо капикулу в Османській імперії: особливості формування, організаційна структура, номенклатура офіцерських посад // Українська орієнталістика: Збірник наукових праць викладачів та студентів Національного університету «Києво-Могилянська академія» і Київського національного лінгвістичного університету до 90-річчя професора Омеляна Йосиповича Пріцака / Нац. ун-т «Києво-Могилянська академія»; Київ. нац. лінгв. ун-т; Гол. ред. І.В. Срібняк. – К., 2009–2010. – Вип. 4–5. – С. 93–109. Повний текст

Срібняк І. В. Особовий архів Омеляна Пріцака: проблеми описування, систематизації та класифікації // Там само. – С. 55–59. Повний текст

Срібняк І. В. EX ORIENTE LUX // Там само. – С. 263–265.

Срібняк І. В. Військова-організація турків-османів (ХІV-ХVІ ст.). Лекція № 3 для студентів маґістерських програм Національного університету «Києво-Могилянська академія». – К.: Науково-дослідний центр орієнталістики імені Омеляна Пріцака НаУКМА, 2010. – 15 с.

2009

Срібняк І. В. Османська держава: виникнення та військово-територіальна експансія (кінець ХІІІ–ХV ст.). Лекція № 1 для студентів магістерських програм Національного університету «Києво-Могилянська академія». – К.: Науково-дослідний центр орієнталістики імені Омеляна Пріцака НаУКМА, 2009. – 11 с.

Список публікацій на орієнтальну тематику професора Потульницького В.А.:

1. My Four Months Acquaintance with Japan, in.: Slavic Research Center News. Annual Newsletter of the Slavic Research Center Hokkaido University. -  No.5, December 1997. - pp.12 - 15.

2. Чорноморські міжнародні відносини в пізньому середньовіччі: еволюція домінації по лінії Кафа-Литва-Османська імперія // Наукові зошити історичного факультету Львівського університету. – Львів, 2000. - №.3. - С.248-257.

3. Jews  and Jewish Theme in Ukrainian Historical Thought ,  in.: Jews in Eastern Europe. Journal of the Centre For Research and Documentation of East European Jewry of the Hebrew University of Jerusalem.-  Givat - Ram, Jerusalem. Winter 2000. - No.3 (43). -  рр. 5-36.

4. Становлення та розвиток Османської імперії // Історія Центрально-Східної Європи (Ред. Л.Зашкільняк).  – Львів, 2001. - С.82-84.

5. Вчений - енциклопедист української та світової історичної науки // Східний Світ. До 80-річчя академіка О.Пріцака . – Київ,  1999. №.1-2 С.20-30. (в співавт.з Соханем П.С.) .

6. Бронислав Пилсудский во Львове  // Materials of the Third International Conference on Bronislaw Pilsudski and His Scholarly Heritage. Krakow – Zakopane, 29/8 - 7/9 1999 (Ed. A. Majewicz and T.Wicherkiewicz). Linguistic and Oriental Studies from Poznan. Monograph Supplement 7. Adam Mickiewicz University. Chair of Oriental Studies. -  Poznan, 2001.  - pp. 83 - 87.

7. Східні військово-ігрові елементи в стратегічних шахових системах Е.Ласкера і Х.Капабланки: порівняльний аналіз // Українська орієнталістика. Зб-к наукових праць викл. та студентів Інституту Східних мов Київського нац-го лінгвіст. ун-ту. – Київ, 2006.-  Вип.1. -  С.155-161 (у співавт.з Потульницьким Г.В.).

8. Political Relations of Pavlo Skoropads’kyj with Japanese Military Imperial Authorities in 1928 – 1943 (on the Materials of the Personal Diary of Hetman) // Збірник матеріалів міжнародної конференції з локальної історії, проведеної Інститутом української археографії 29/30 вересня 2009 р. у м. Києві. Наукові записки Інституту археографії. – К., 2009. - Вип. 19. -  Книга II. - Частина I.-  pp. 371 - 376.

9. Особистість академіка Омеляна Пріцака (1919 - 2006) в рамках наукової проблеми // Українська орієнталістика. Зб - к наукових праць Національного Університету “Києво - Могилянська Академія” і Київського Національного Лінгвістичного Університету. – К., 2009-2010. – Вип. 4-5. - С. 6-10.

10. Японія і українська гетьманська еміграція: основні етапи налагодження взаємостосунків (1928 - 1943 рр). // Біблітека Інституту філології Київського Національного університету ім. Тараса Шевченка. Мовні і концептуальні картини світу.-  К., 2012. -  Вип.40.- С.318-322.

11. Обставини зацікавлення гетьманом Павлом Скоропадським проблемами Криму і кримськими татарами у 1943 р. // Збірни к наукових праць Національного Університету “Києво - Могилянська академія” і Київського Національного Лінгвістичного Університету. -  К., 2012.-  Вип. 6. -  С.116-120.

12. Започаткування взаємовідносин гетьмана України Павла Скоропадського з Японською імперією як результат діяльності владного тандему з прем’єр – міністра барона Г.Танаки та міністра іноземних справ К.Шідехари (1927–1929 рр.) // Збірник матеріалів міжнародної наукової конференції «Мовні і концептуальні картини світу», проведеної у Києві, 21–22 березня 2013 р. Інститутом філології Київського університету імені Тараса Шевченка. – К., 2013. – Вип. 45. – С.284–289.

13. Павло Скоропадський та Омелян Пріцак: історія взаємостосунків у 1943–1945 рр. // Українська орієнталістика. Збірник наукових праць Національного університету «Києво–Могилянська академія . – К., 2013/2014.– Вип. 7-8. – С.141–148.

14. Дипломатія Павла Скоропадського (Військово – дипломатичні стосунки гетьмана з острівними монархіями у 1926–1943 рр). – Харків: «Акта», 2014. – 312 c.

15. Історичні та сучасні монархічні держави. Програма кандидатського іспиту з спеціальності 07.00.02 – “Всесвітня історія”. Частини перша та друга. Національна Академія Наук України. Інститут української археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського. – К., 2014. -  165 с.

16. До історії заснування Омеляном Пріцаком кафедри історіософії у Київському університеті імені Тараса Шевченка у 1992 році   // Мови й культури: між сходом і заходом. Збірник наукових праць. – К.: Видавничий дім «Києво–Могилянська академія, 2015. – С.68–74.

17. Крим в історіософії Омеляна Пріцака (порівняльний аналіз американського та пострадянського українського бачень  // Наш Крим. Збірка статей за матеріалами Першої міжнародної наукової конференції «Крим в історії України».-К., 2015.- Вип.1.- С.108–116. Повний текст

18. Потульницький В.А. Представник польського консерватизму Міхал Чайковський як учасник Кримської війни (до реконструкції історичної перспективи проблеми) // Наш Крим. Збірка статей за матеріалами Другої міжнародної наукової конференції «Крим в історії України». - К., 2016. -  С. 51-59. - 0,7 др.арк.

19. Потульницький В.А. До історії однієї гіпотези, або яким чином кримське питання постало в середовищі українських монархістів у Німеччині у 1943 році?/ Наш Крим. Збірка статей за матеріалами Третьої міжнародної наукової конференції “Крим в історії України”, присвяченій 700-й річниці проголошення Кафи головною генуезькою колонією в Криму. – 0, 6 др.арк.(у друці).

20. Потульницький В. А. Проблеми історії українського козацтва в науковій спадщині Омеляна Пріцака / Володимир Потульницький, Георгій Потульницький // Краєзнавство. – 2019. – № 2. – С. 112–122. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/16823

21. Потульницький В. А. Російсько-українські взаємини протягом середньовічної, ранньонової та модерної епох в історіографічно-архівній спадщині Омеляна Пріцака / Володимир Потульницький // Academia. Terra Historiae : студії на пошану Валерія Смолія : [у 2 кн.] / [упоряд.: С. Блащук, Г. Боряк, В. Горобець та ін. ; відп. ред. Г. Боряк] ; Інститут історії України НАН України, ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України». – Київ : Інститут історії України НАН України : ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України», 2020. – Кн. 2 : Простори історика. – С. 103–116. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/21117

22. Потульницький В. А. Внесок Омеляна Пріцака у розвиток досліджень з історії України: тематичний, методологічний та концептуальний аспекти// Омелян Пріцак: Життєпис. Спадщина. Наукові інтереси. До 100-річчя від дня народження. Збірник наукових праць /упоряд. Таїса Сидорчук. – К.: Національний університет «Києво-Могилянська академія», 2021. – С. 130-157. 

 

Українська орієнталістика

Співробітники Центру є авторами низки статей та членами редколегії періодичного видання "Українська орієнталістика", створеного за ініціативи керівника Центру в 2009 - червень 2015 рр., доктора історичних наук, професора І.В.Срібняка.

Школа Конфуція

Про нас

Новини

Публікації

Дослідження

Школа Конфуція

Загальна інформація

rezanenko

Керівник – Володимир Федорович Резаненко, доктор філологічних наук, сходознавець.

e-mail:  Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 

Школа Конфуція (ШК; раніше - Центр сходознавства) як структурний підрозділ Національного університету «Києво-Могилянська академія» розпочала свою діяльність 1999 року. 2011 року при Центрі сходознавства було створено Школу Конфуція, в основу діяльності якої було покладено постійно діючий методологічний семінар з конфуціянської проблематики. 2013 року Центр сходознавства було перейменовано на Школу Конфуція і введено до складу Науково-дослідного Центру орієнталістики імені Омеляна Пріцака.

 

Мета діяльності:

Організація та координація міждисциплінарних сходознавчих досліджень у гуманітарній і суспільствознавчій галузях науки; реалізація освітніх і культурних програм у галузі сходознавства. ШК проводить дослідження в рамках загальної наукової концепції НаУКМА – “Україна, людина, суспільство, природа”, поєднуючи свою діяльність із таким напрямком розвитку наукової діяльності університету: Україна у взаємозв’язках із країнами Сходу.

ШК організовує і проводить наукові конференції, симпозіуми, наукові семінари з метою розвитку сходознавчих студій в НаУКМА, розширення міжнародних наукових зв’язків у галузі сходознавства. ШК провела дві Всеукраїнські науково-практичні сходознавчі конференції.

Основні напрямки наукових досліджень

1. Культура країн конфуціянської цивілізації                                  

Тематика досліджень:

– релігійно-філософські вчення;

– конфуціянська етико-політична система;

– соціально-політичні моделі;

– політична історія;

– історія культури;

– соціологія культури;

– духовно-релігійні традиції.

2. Тюркський фактор у дослідженнях історії України на документах архівного фонду акад. О. Пріцака та османських архівних фондів (Туреччина).

Головний предмет досліджень:

історія України в контексті політичних, культурних, економічних взаємин з тюркським світом від Козацької доби (16–18 ст.) до початку 20 ст.

 

ШК здійснює свою діяльність через наукову співпрацю: з кафедрою політології НаУКМА (читання лекційних курсів сходознавчої (суспільно-політичної) тематики, викладання японської й арабської мов, керування курсовими і дипломними роботами студентів), з викладачами, аспірантами інших кафедр НаУКМА, а також із кафедрою суспільно-політичних дисциплін і правознавства Київського університету ім. Б. Грінченка, з науковцями Київського університету ім. Т. Шевченка.

 

 

Основні публікації

 • Що таке японська модель: переваги та вади в добу глобалізації / відп. ред. Резаненко В. – К.: Видавничий дім «КМ Академія», 2003. — 136 с.
 • Духовність, мораль, етика традиційних суспільств Далекого Сходу / відп. ред. Резаненко В. – К.: Видавничий дім «КМ Академія», 2007. — 294 с.
 • Культура перекладу китайської та японської прози й поезії: світоглядний аспект / відп. ред. Резаненко В. – К.: Видавничий дім «КМ Академія», 2009. — 87 с.

 

Співробітники

 • Гірник Андрій, кандидат філософських наук
 • Головчанський Олександр, кандидат медичних наук
 • Михайлов Володимир, доктор економічних наук, кандидат філософських наук
 • Резаненко Володимир, доктор філологічних наук, сходознавець
 • Туранли Фергад, кандидат історичних наук, сходознавець
 • Шекера Ярослава, кандидат філологічних наук, сходознавець

 

© 2012-2023 Національний університет «Києво-Могилянська академія»
вул. Сковороди 2, Київ 04070, Україна