Публікації

Про нас

Дослідження

Публікації

2021

Cтатті

 

2020

 • Sensor based on molecularly imprinted polymer membranes and smartphone for detection of Fusarium contamination in cereals / Tetyana Sergeyeva, Daria Yarynka, Larysa Dubey, Igor Dubey, Elena Piletska, Rostyslav Linnik, Maksym Antonyuk, Tamara Ternovska, Oleksandr Brovko, Sergey Piletsky and Anna El’skaya // Sensors. – 2020. – Vol. 20, Issue 15. – Article number 4304. – P. 1–20. – https://doi.org/10.3390/s20154304. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/18796
 • Цитологічна стабільність пшеничних амфідиплоїдів і сортів пшениці в мейозі І / Плигун В. В., Єфіменко Т. С., Антонюк М. З., Терновська Т. К. // Наукові записки НаУКМА. Біологія і екологія. – 2020. – Т. 3. – С. 3–13. – https://doi.org/10.18523/2617-4529.2020.3.3-13. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/18852
 • Microsatellite loci polymorphism in Miguschova wheat and common wheat cultivars / N. Tytenko, T. Iefimenko, A. Navalikhina, V. Shpylchyn, V. Martynenko, T. Pasichnyk, M. Antonyuk // Наукові записки НаУКМА. Біологія і екологія. – 2020. – Т. 3. – С. 14–19. – https://doi.org/10.18523/2617-4529.2020.3.14-19. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/18850

 

2019

Cтатті

 • Антонюк М. З. Хромосомоспецифічний мікросателітний аналіз інтрогресивних ліній пшениці м’якої, стійких до борошнистої роси / Антонюк М. З., Єфіменко Т. С., Наваліхіна А. Г. // Наукові записки НаУКМА. Біологія і екологія. – 2019. – Т. 2. – С. 3–12. – https://doi.org/10.18523/2617-4529.2019.2.3-12 http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/16298
 • Плоїдність геному та система схрещування в популяціях Thynopyrum intermedium / Антонюк М. З., Ліснічук А. М., Онук Л. Л., Шпильчин В. В., Пасічник Т. В., Терновська Т. К. // Наукові записки НаУКМА. Біологія і екологія. – 2019. – Т. 2. – С. 13–21. – https://doi.org/10.18523/2617-4529.2019.2.13-21 http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/16299
 • Єфіменко Т. С. Вплив умов загартовування на зимостійкість пшеничних ліній з інтрогресіями від амфідиплоїда Авротіка / Єфіменко Т. С., Мартиненко В. С., Терновська Т. К. // Наукові записки НаУКМА. Біологія і екологія. – 2019. – Т. 2. – С. 22–31. – https://doi.org/10.18523/2617-4529.2019.2.22-31 http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/16300
 • Identification of Oryza sativa’s Awn Development Regulatory Gene Orthologs in Triticinae Accessions / A. Navalikhina, M. Antonyuk, T. Pasichnyk, and T. Ternovska // Cytology and Genetics. – 2019. – Vol. 53, No. 4. – P. 267–275. – https://doi.org/10.3103/S0095452719040091
 • Наваліхіна А. Г. Неадитивна експресія регуляторів розвитку остей у ліній пшениці м’якої із інтрогресіями від Amblyopyrum muticum / Наваліхіна А. Г., Антонюк М. З., Терновська Т. К. // Фактори експериментальної еволюції організмів. – 2019. – Т. 25. – С. 142–146. – https://doi.org/10.7124/FEEO.v25.1155 http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/17873
 • Титенко Н. С. Дискримінація мутацій іw2 та iw3, що викликають зміну фенотипу за восковою осугою, за допомогою IRAP- та REMAP-технологій / Титенко Н. С., Шпильчин В. В. // Наукові записки НаУКМА. Біологія і екологія. – 2019. – Т. 2. – С. 32–39. – https://doi.org/10.18523/2617-4529.2019.2.32-39 http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/16302

 

2018

Cтатті

 • Introgression of Aegilops mutica genes into common wheat genome [electronic resourse] / T. S. Iefimenko, M. Z. Antonyuk, V. S. Martynenko, A. G. Navalihina, T. K. Ternovska // Cytology and Genetics. – 2018. – Vol. 52, Issue 1. – P. 21–30. https://doi.org/10.3103/S0095452718010048
 • Популяційна динаміка поліморфізму за маркерними ознаками у популяціях пирію середнього (Thinopyrum intermedium) / Антонюк М. З., Онук Л. Л., Ліснічук А. М., Мартиненко В. С., Пасічник Т. В. // Наукові записки НаУКМА. Біологія та екологія. – 2018. – Т. 1. – С. 3–12. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/14712
 • Успадкування стійкості до борошнистої роси у інтрогресивних ліній Авротіки / Терновська Т. К., Єфіменко Т. С., Наваліхіна А. Г., Антонюк М. З. // Наукові записки НаУКМА. Біологія та екологія. – 2018. – Т. 1. – С. 13–20. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/14711
 • Пасічник Т. В. Білковий поліморфізм компонентів схрещування при створенні пшеничних ліній з інтрогресіями від Triticum migushovae Zhir. / Пасічник Т. В., Антонюк М. З., Терновська Т. К. // Фактори експериментальної еволюції організмів. – 2018. – Т. 22. – С. 62–67. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/16554
 • Антонюк М. З. Мінливість у послідовності гена Glu1 у популяціях пирію середнього як можлива адаптивна ознака / Антонюк М. З., Єфіменко Т. С., Терновська Т. К. // Фактори експериментальної еволюції організмів. – 2018. – Т. 22. – С. 96–101. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/16545

 

2017

 

 

У фахових українських виданнях (з переліку наукових фахових видань України)

 

 1. Терновська Т.К., Антонюк М.З., Штефюк Т.В., Мартинкно В.С. Неканонічне успадкування стійкості до борошнистої роси у інтрогресивних лініях м’якої пшениці. Фактори експериментальної еволюції організмів. Збірник наукових праць, т.21. – Київ: Логос, 2017. – С. 41-46 (0,30 др. арк.).
 2. Антонюк М.З., Єфіменко Т.С., Наваліхіна А.Г., Терновська Т.К. Моделювання співвідношень фенотипних класів для ознаки колір стиглої луски у гібридах пшениці інтрогресивного походження. Фактори експериментальної еволюції організмів. Збірник наукових праць, т.21. – Київ: Логос, 2017. – С. 17-228 (0,30 др. арк.).
 3. Наваліхіна А.ГН., Антонюк М.З., Терновська Т.К. Мінливіст спектрів CDDPмаркерів MYCта MYB у інтрогресивних ліній пшениці. Фактори експериментальної еволюції організмів. Збірник наукових праць, т.19. – Київ: Логос, 2016. – С. 73-77 (0,30 др. арк.).

 

 

2016

 

У фахових українських виданнях (з переліку наукових фахових видань України)

 

Єфіменко Т.С. Поліморфізм інтрогресивних ліній Triticum aestivum/Amblyopyrum muticum за геном AGL21, промотором розвитку коренів / Т. С. Єфіменко, М. З. Антонюк, Т. К. Терновська // Фактори експериментальної еволюції організмів. Збірник наукових праць, т.19. – Київ: Логос, 2016. – С. 25-28 (0,30 др. арк.).

Михайлик С.Ю. Варіабельність внутрішньогенних мікросателітних повторів генів α-, β та ω-гліадинів в інтрогесивних лініях пшениці / С. Ю. Михайлик, В. С. Мартиненко, М. З. Антонюк// Фактори експериментальної еволюції організмів. Збірник наукових праць, т.19. – Київ: Логос, 2016. – С. 33-7 (0,32 др. арк.).33–37

Шпильчин В.В. Активність транспозона як чинник втрати функції гена Iw2(Т) у нащадків штучних амфідиплоідів Triticinae / В. В. Шпильчин, С. Ю. Михайлик, Т. К. Терновська // Фактори експериментальної еволюції організмів. Збірник наукових праць, т.19. – Київ: Логос, 2016. – С. 51–54 (0,31 др. арк.).

Штефюк Т.В. Характеристика генетичної різноманітності інтрогресивних ліній пшениці за консервативними регіонами генів стійкості / Т. В. Штефюк, С. Ю. Михайлик, М. З. Антонюк, Т. К. Терновська // Фактори експериментальної еволюції організмів. Збірник наукових праць, т.19. – Київ: Логос, 2016. – С. 55-60 (0,34 др. арк.).

Михайлик С.Ю. Біоінформатичний аналіз промоторної ділянки гена TAMSH7 /С.Ю. Михайлик, М.З. Антонюк // Наукові записки НаУКМА. – 2016. – Т. 184.  – Випуск Біологія та екологія. – С. 3– 9 (0,52 др. арк.).

Єфіменко Т.С. Характеристика кореневої системи інтрогресивних ліній пшениці з генетичним матеріалом від Amblyopyrum muticum /Т.С. Єфіменко, МЗ. Антонюк, Т.К. Терновська // Наукові записки НаУКМА. – 2016. – Т. 184.  – Випуск Біологія та екологія. – С. 10–15 (0,68 др. арк.).

 

У журналах, що входять до науко метричних баз даних (Web of Science core collection  та (чи) Scopus, Index Copernicus)

 

Antonyuk M. Beta-amylase gene variability in introgressive wheat lines / Maxym Antonuyk, Abastasiia Navalikhina, Tamara Ternovska // J Appl Genetics. – 2016. – DOI 10.1007/s13353-016-0364-3/.

 

2015

 

У фахових українських виданнях (з переліку наукових фахових видань України)

 

Антонюк М.З. Мікросателітний аналіз стійких до борошнистої роси інтрогресивних ліній м’якої пшениці різного походження / М.З. Антонюк, Т.С. Штефюк, Т.К. Терновська // Фактори експериментальної еволюції організмів. – 2015. – Т. 16. – С. 21-25 (0,45 др. арк.)

Iefimenko T.S.Microsatellite analysis of homoeologous group 5 chromosomes of introgressive wheat lines Triticum aestivum / Amblyopyrum muticum / T.S. Iefimenko, G. Fedak, M.Z. Antonyuk, T.K. Ternovska // Фактори експериментальної еволюції організмів. – 2015. – Т. 16. – С. 83-86 (0,45 др. арк.)

 

 

У журналах, що входять до наукометричних баз даних (Web of Science core collection та (чи) Scopus, Index Copernicus)

 

Єфіменко Т.С., Федак Ю.Г., Антонюк М.З., Терновська Т.К. 2015. "Мікросателітний аналіз хромосом п’ятої гомеологічної групи інтрогресивних ліній пшениці Triticum aestivum / Amblyopyrum muticum" Цитология и генетика 49 (3): 51-60 (Scopus)

2014

У виданнях НаУКМА

Єфіменко Т. С. Молекулярні механізми стійкості рослин до низьких температур / Єфіменко Т. С., Антонюк М. З. // Наукові записки НаУКМА. – 2014. – Т. 158 : Біологія та екологія. – С. 3-13.

У фахових українських виданнях:

Порівняння хромосом 5-ї гомеологічної групи аврори та авротики з використанням специфічних мікросателітів / Єфіменко Т. С., Федак Ю., Антонюк М. З., Терновська Т. К. // Фактори експериментальної еволюції організмів : зб. наук. пр. / [редкол.: В. А. Кунах (гол. ред.) та ін.] ; НАН України, Ін-т молекулярної біології і генетики, Укр. т-во генетиків і селекціонерів ім. М. І. Вавилова. – Київ : [Укр. т-во генетиків і селекціонерів ім. М. І. Вавилова], 2014. – Т. 14 : Присвячено 180-річчю від часу заснування КНУ ім. Т. Шевченка. – С. 48-52.

Штефюк Т. В. Мікросателітний аналіз хромосом 6D та 7D інтрогресивних ліній пшениці, стійких до борошнистої роси / Штефюк Т. В., Антонюк М. З. // Фактори експериментальної еволюції організмів : зб. наук. пр. / [редкол.: В. А. Кунах (гол. ред.) та ін.] ; НАН України, Ін-т молекулярної біології і генетики, Укр. т-во генетиків і селекціонерів ім. М. І. Вавилова. – Київ : [Укр. т-во генетиків і селекціонерів ім. М. І. Вавилова], 2014. – Т. 14 : Присвячено 180-річчю від часу заснування КНУ ім. Т. Шевченка. – С. 86-91 : табл.

Наваліхіна А. Г. Генетична мінливість інтрогресивних ліній м’якої пшениці за геном бета-амілази / Наваліхіна А. Г., Антонюк М. З., Терновська Т. К. // Фактори експериментальної еволюції організмів : зб. наук. пр. / [редкол.: В. А. Кунах (гол. ред.) та ін.] ; НАН України, Ін-т молекулярної біології і генетики, Укр. т-во генетиків і селекціонерів ім. М. І. Вавилова. – Київ : [Укр. т-во генетиків і селекціонерів ім. М. І. Вавилова], 2014. – Т. 14 : Присвячено 180-річчю від часу заснування КНУ ім. Т. Шевченка. – С. 67-71 : мал.

Михайлик С. Ю. Можливі молекулярні механізми мінливості гліадинових генів в інтрогресивних лініях пшениці / Михайлик С. Ю., Антонюк М. З., Терновська Т. К. // Фактори експериментальної еволюції організмів : зб. наук. пр. / [редкол.: В. А. Кунах (гол. ред.) та ін.] ; НАН України, Ін-т молекулярної біології і генетики, Укр. т-во генетиків і селекціонерів ім. М. І. Вавилова. – Київ : [Укр. т-во генетиків і селекціонерів ім. М. І. Вавилова], 2014. – Т. 14 : Присвячено 180-річчю від часу заснування КНУ ім. Т. Шевченка. – С. 62-66 : мал.

Shpylchyn V. Genetic analysis of artificial Triticinae amphidiploid Aurotica based on the glaucousness trait / V. V. Shpylchyn, M. Z. Antonyuk, T. K. Ternovska // Цитология и генетика. – 2014. – Т. 48, № 5. – С. 43-53.

Шпильчин В. В. Генетичний аналіз авротики (ААВВТТ) за ознакою наявність воскової осуги / Шпильчин В. В., Мартиненко В. С., Терновська Т. К. // Фактори експериментальної еволюції організмів : зб. наук. пр. / [редкол.: В. А. Кунах (гол. ред.) та ін.] ; НАН України, Ін-т молекулярної біології і генетики, Укр. т-во генетиків і селекціонерів ім. М. І. Вавилова. – Київ : [Укр. т-во генетиків і селекціонерів ім. М. І. Вавилова], 2014. – Т. 14 : Присвячено 180-річчю від часу заснування КНУ ім. Т. Шевченка. – С. 82-86 : мал.

2012

 • Штефюк Т. Мікросателітний аналіз інтрогресивних ліній м’якої пшениці, стійких до борошнистої роси / Т. С. Штефюк, М. З. Антонюк, Т. К. Терновська // Наукові записки НаУКМА. Біологія та екологія. – 2012. – Т. 132. – С. 3–8.
 • Антонюк М. З. Ідентифікація генів-промоторів остистості в інтрогресивної лінії Triticum aestivum / Aegilops umbellulata / М. З. Антонюк, Д. О. Прокопик, В. С. Мартиненко, Т. К. Терновська// Цитология и генетика. – 2012. – Т. 46, № 3. – С. 10–19.
 • Терновська Т. К. Генетичний контроль морфологічних ознак колосу в інтрогресивних лініях м’якої пшениці / Т. К. Терновська, Т. С. Єфіменко, М. З. Антонюк, В. С. Мартиненко // Досягнення і проблеми генетики, селекції та біотехнології. Зб. наукових праць ІХ з’їзду УТГіС. – Т. 3. – Київ: Логос, 2012. – С. 175–180.
 • Антонюк М. З. Мінливість інтрогресивних ліній м’якої пшениці за електрофоретичними спектрами гліадинів / М. З. Антонюк, С. Ю. Михайлик, Т. К. Терновська // Досягнення і проблеми генетики, селекції та біотехнології. Зб. наукових праць ІХ з’їзду УТГіС. – Т. 4. – Київ: Логос, 2012. – С. 13–18.
 • Шпильчин В. В. Генетична нестабільність похідних Triticinae із штучним геномом / В. В. Шпильчин, М. Рьодер, А. Бьорнер, М. З. Антонюк, Т. К. Терновська // Досягнення і проблеми генетики, селекції та біотехнології. Зб. наукових праць ІХ з’їзду УТГіС. – Т. 3. – Київ: Логос, 2012. – С. 201–205.
 • Антонюк М. З. Створення ліній м’якої пшениці з генетичним матеріалом від Aegilops mutica / М. З. Антонюк, Т. С. Єфіменко, В. С. Мартиненко, Т. К. Терновська // Abstracts of the International Scientific Conference “Breeding and Genetics of Agrocultural Crops: Traditions and Prospects”. October 17–19th, 2012, Odesa, Ukraine. – Р. 123–124.
 • Терновська Т. К. Феномен генетичної нестабільності інтрогресивних ліній та амфідиплоїдів пшениці / Т. К. Терновська, В. В. Шпильчин, М. З. Антонюк // Abstracts of the International Scientific Conference “Breeding and Genetics of Agrocultural Crops: Traditions and Prospects”. October 17–19th, 2012, Odesa, Ukraine. – Р. 197–198.
 • Antonyuk M. Common wheat genomic and chromosomal engineering for usage of genetic resistance potential of its wild relatives / Maxim Antonyuk, Tamara Ternovska // Disease Risk and Food Security. Proceedings of the 13th International Cereal Rust and Powdery Mildews Conference. 28 Aug.–1 Sep. – 2012. – P. 151–152.
 • Iefimenko T. Development of introgressive lines Triticum aestivum / Aegilops mutica resistant to powdery mildew by the method of chromosome mixing / Tetiana Iefimenko, Maxim Antonyuk, Tamara Ternovska // Disease Risk and Food Security. Proceedings of the 13th International Cereal Rust and Powdery Mildews Conference. 28 Aug.–1 Sep. – 2012. – P. 154–155.
 • Shpilchyn V. Genetic instability of amphidiployd Miosa (Triticum durum x Aegilops comosa, AABBMtMt) resistant to powdery mildew / Vitaliy Shpilchyn, Victoria Martynenko, Tamara Ternovska // Disease Risk and Food Security. Proceedings of the 13th International Cereal Rust and Powdery Mildews Conference. 28 Aug.–1 Sep. – 2012. – P. 164–165.

2011

 • Шпильчин В. В. Зміна прояву ознаки воскова осуга у генераціях амфідиплоїдів підтриби Triticinae / В. В. Шпильчин, Т. К. Терновська // Наукові записки НаУКМА. Біологія та екологія. – 2011. – Т. 119. – С. 3–7.
 • Михайлик С. Ю.Генетична варіабільність інтрогресивних ліній м’якої пшениці за генами Gli / С. Ю. Михайлик, М. З. Антонюк, Т. К. Терновська // Наукові записки НаУКМА. Біологія та екологія. – 2011. – Т. 119. – С. 8–14.

2009

 • Геномний стрес в інтрогресивних лініях як наслідок дії гаметоцидної хромосоми 4Sl / М.З. Антонюк, О.С. Маньковська, М.В. Бодильова, Т.К. Терновська // Фактори експериментальної еволюції організмів : зб. наук. пр. – К. : Логос, 2009. – Т. 6. – С. 34–39.
 • Гомеологічна належність генів, що контролюють осбистість в інтрогресивних ліній м'якої пшениці / Прокопик Д.О., Ющук А.І., Антонюк М.З., Терновська Т.К. // Наукові записки. Т. 93 : Біологія та екологія / Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія" ; [редкол. тем. вип. : Терновська Т. К. (гол.), Великий М. М., Дідух Я. П. ... та ін. ; упоряд. тому : Куниця Н. І., Маслюківська О. П. ; рец. : Мельник В. І., Бариляк І. Р.]. – К. : [АГРАР МЕДІА ГРУП], 2009. – С. 10-16.
 • Терновська Т.К., Антонюк М.З., Маньковська О.С. Цитологічна стабільність та життєздатність інтрогресивних ліній з гаметоцидною хромосомою 4Sl та їх гібридів // Наукові записки. Т. 93 : Біологія та екологія / Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія" ; [редкол. тем. вип. : Терновська Т. К. (гол.), Великий М. М., Дідух Я. П. ... та ін. ; упоряд. тому : Куниця Н. І., Маслюківська О. П. ; рец. : Мельник В. І., Бариляк І. Р.]. – К. : [АГРАР МЕДІА ГРУП], 2009. – С. 23-26.
 • Антонюк М.З., Бодильова М.В., Терновська Т.К. Genome Structure of Introgressive lines Triticum Aectivum/ Aegilops Sharonensis // Цитология и генетика = Cytology and Genetics. – 2009. – Т. 43, № 6. – С. 58-67.
 • Антонюк М.З., Прокопик Д.О., Терновська Т.К. The genetic control of the α -amylase isozymes of the durum wheat (Triticum durum Desf.) // Цитология и генетика = Cytology and Genetics. – 2009. – Т. 43, № 3. – P. 3–9.
© 2012-2024 Національний університет «Києво-Могилянська академія»
вул. Сковороди 2, Київ 04070, Україна