Публікації

Про нас

Дослідження

Публікації

2019

Авторські та колективні монографії

 • Стратегічні засади розвитку національного господарства в умовах нестаціонарної економіки / [Калініченко З. Д., Ільчук В. П., Шпомер Т. О., Панченко О. І., Парубець О. М., Базілінська О. Я. та ін.] ; за заг. ред. Ільчука Валерія Петровича ; Міністерство освіти і науки України, Чернігівський національний технологічний університет. – Чернігів : ЧНТУ, 2019. – 201 с.

 • Актуальні проблеми прогнозування розвитку соціально-економічних систем : монографія / [О. І. Черняк, Є. О. Черняк, Є. А. Шевчук, … І. Г. Лук’яненко ; за ред. О. І. Черняка, П. В. Захарченка] ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка [та ін.]. – Бердянськ ; Мелітополь : Видавничий будинок Мелітопольської міської друкарні, 2019. – 455 с.

 • Инструментальные средства моделирования систем в информационной экономике : монография / [авт. коллектив: В. С. Пономаренко, Т. С. Клебанова, В. А. Бабенко, … И. Г. Лукьяненко ; под ред. В. С. Пономаренко, Т. С. Клебановой]. – Братислава ; Харьков : ВШЭМ – ХНЭУ им. С. Кузнеца, 2019. – 451 с.

 • Слав’юк Н. Р. Зовнішні державні запозичення та економічний розвиток країни / Наталія Слав’юк ; Нац. ун-т «Києво-Могилянська академія». – Київ : [НаУКМА], 2019. – 171 с.

 • Organizational-economic mechanism of management innovative development of economic entities : collective monograph : [in 3 vol.] / [Kucherenko S., Levaieva L., Malyshko V., … Shumska S.] ; ed. by M. Bezpartochnyi ; Higher School of Social and Economic. – Przeworsk : WSSG, 2019. – Vol. 3. – 402 p

 

Публікації/Cтатті

Cтатті

 

Матеріали конференцій

 • Research on the Use of the Artificial Intelligence by Management of the Economic System of the State / Olena Parubets, Olena Panchenko, Olena Bazilinska, Dmytro Sugonyako // Proceedings of the 6th International Conference on Strategies, Models and Technologies of Economic Systems Management (SMTESM 2019). – 2019. – P. 262–266. – (Advances in Economics, Business and Management Research ; vol. 95). – https://doi.org/10.2991/smtesm-19.2019.51. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/18321
 • Бридун Є. В. Світовий досвід впровадження системи виявлення та відстеження / Бридун Є. В., Хлєбнікова І. І. // Збірник тез Податкового конгресу «Управління публічними фінансами та проблеми забезпечення національної економічної безпеки» / [редкол.: Пашко П. В., Шевчук О. А., Весельська Л. А. та ін.] ; Державна фіскальна служба України, Університет державної фіскальної служби України. – Ірпінь : Університет ДФС України, 2019. – С. 232–236. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/20166
 • Буй Т. Г. Податок на виведений капітал: переваги та недоліки впровадження в Україні / Буй Т. Г., Мельник А. І. // Національні та світові фінансово-економічні системи в умовах сучасних викликів : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених (м. Київ, 23 січня 2019 р.) / редкол.: Лук’яненко І. Г., Прімєрова О. К.. – Київ : Інтерсервіс, 2019. – С. 12–14. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/15521
 • Галицька Е. В. Застосування інтерактивних методів при викладанні фінансово-економічних дисциплін / Галицька Е. В., Донкоглова Н. А. // Національні та світові фінансово-економічні системи в умовах сучасних викликів : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених (м. Київ, 23 січня 2019 р.) / редкол.: Лук’яненко І. Г., Прімєрова О. К. – Київ : Інтерсервіс, 2019. – С. 15–16. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/15520
 • Robust decision support system for the integrated Tisza river basin nutrients management under climate change and extreme precipitation events / T. Y. Ermolieva, Y. M. Ermoliev, L. Hoglund, W. Winiwarter, V. Gorbachuk, P. Knopov // Теорія прийняття рішень : матеріали IX міжнародної школи-семінару, 15–20 квітня 2019 року, Україна : [в рамках Міжнародного наукового симпозіуму «Інтелектуальні рішення»] / за ред. Л. Ф. Гуляницького ; Міністерство освіти і науки України, ДВНЗ «Ужгородський національний університет» [та ін.]. – Ужгород : Інвазор, 2019. – С. 51–52. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/18302
 • Robustness, iterative stochastic quasigradient procedures, and adaptive (artificial intelligence) learning for cat risks management / T. Y. Ermolieva, Y. M. Ermoliev, E. A. Rovenskaya, M. Obersteiner, V. Gorbachuk, P. Knopov // Обчислювальний інтелект (результати, проблеми, перспективи) : матеріали V-ої Міжнародної науково-практичної конференції, 15–20 квітня 2019 р., Ужгород : [в рамках Міжнародного наукового симпозіуму «Інтелектуальні рішення»] / за ред. В. Є. Снитюка ; Міністерство освіти і науки України, ДВНЗ «Ужгородський національний університет» [та ін.]. – Ужгород : Інвазор, 2019. – С. 61–62. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/18303
 • Іванова Т. М. Особливості надання звіту про управління підприємством в умовах сьогодення / Іванова Тетяна Миколаївна // Економіко-управлінські та інформаційно-аналітичні новації в будівництві : програма та тези доповідей Міжнародної науково-практичної конференції (23–24 травня 2019 р., м. Київ) / ред. Бєлєнкова О. Ю. ; Київський національний університет будівництва і архітектури [та ін.]. – Київ : Ліра-К, 2019. – С. 236–237. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/18304
 • Kaminskyi A. Investment opportunities of cryptocurrencies: statistical analysis of “risk–return” correspondence / Andrii Kaminskyi // Економіка. Фінанси. Бізнес. Управління. Глобальні економічні виклики та можливості у цифрову епоху : матеріали I Міжнародного економічного форуму / голов. ред. А. І. Ігнатюк ; Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ : [б. в.], 2019. – Ч. II. – С. 51–53. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/18288
 • Kaminskyi A. Investment Risk Measurement for Agricultural ETF / Andrii Kaminskyi, Maryna Nehrey // Proceedings of the 6th International Conference on Strategies, Models and Technologies of Economic Systems Management (SMTESM 2019). – 2019. – P. 325–329. – (Advances in Economics, Business and Management Research ; vol. 95) http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/18306
 • Прімєрова О. К. Міжнародний досвід ефективної детінізації економіки / Прімєрова О. К., Васильчук В. В. // Національні та світові фінансово-економічні системи в умовах сучасних викликів : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених (м. Київ, 23 січня 2019 р.) / редкол.: Лук’яненко І. Г., Прімєрова О. К. – Київ : Інтерсервіс, 2019. – С. 59–61. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/15500
 • Shportyuk V. The impact of TBT harmonization with the EU norms on Ukraine’s international trade / Volodymyr Shportyuk, Veronika Movchan // The European Trade Study Group 2019 Bern : Twenty-first Annual Conference (12–14 September 2019) / The European Trade Study Group. – 2019. – [no pag.]. https://whova.com/embedded/session/etsgc_201909/755582/
 • Шумська С. С. Міжнародний проект DocHub Erasmus+ як крок України до інноваційної освіти для розвитку економіки / Шумська С. С., Близнюк В. В. // Міжнародне науково-технічне співробітництво: принципи, механізми, ефективність : збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Київ, 14 вересня 2019 р.) / ред. А. В. Білий ; ГО «Київський економічний науковий центр». – Київ : [б. в.], 2019. – С. 24–28. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/18305
 • Heyets V. Population Aging and Economic Dynamics in Ukraine: Models of Endogenous Growth Theory and Empirical Estimates of Current Challenges / Valeriy Heyets, Mariya Skrypnychenko, Svitlana Shumska // Proceedings of the
 • 2019 7th International Conference on Modeling, Development and Strategic Management of Economic System (MDSMES 2019). – 2019. – P. 283–288. – (Advances in Economics, Business and Management Research ; vol. 99). https://doi.org/10.2991/mdsmes-19.2019.53. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/18314
 • Shumska S. R&D and innovations as determinants of economic development: the empirical results / Shumska S. S. // Development of socio-economic systems in a global competitive environment : proceedings of the II International scientific conference (May 24th, 2019) / Le Mans University, Faculty of Economics and Management. – Le Mans : Baltija Publishing, 2019. – P. 188–191. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/18315
 • Shumska S. Role of international projects for realization of Ukraine’s intellectual potential and innovative development / Svitlana Shumska, Viktoriia Blyzniuk // Intellectual Economics, Management and Education : proceedings of the 1st International Symposium (September 20, 2019) / Vilnius Gediminas Technical University, Lithuanian Institute of Agrarian Economics, Ljubljana School of Business. – Veliko-Tarnovo : Faber, 2019. – P. 184–185. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/18316

 

Інше

 • Панченко О. І. Теоретико-прикладні засади страхування фінансових ризиків в умовах нестаціонарної економіки / Панченко О. І., Парубець О. М., Базілінська О. Я. // Стратегічні засади розвитку національного господарства в умовах нестаціонарної економіки : колективна монографія / за заг. ред. Ільчука Валерія Петровича ; Міністерство освіти і науки України, Чернігівський національний технологічний університет. – Чернігів : ЧНТУ, 2019. – Розд. 1.3. – С. 29–40. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/20164
 • Dadashova P. Mitigating the Cost of Stricter Macroprudential Policies : [working papers] / P. Dadashova, M. Jonsson ; National Bank of Ukraine. – Kyiv : [National Bank of Ukraine], 2019. – 20 p. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/17725
 • Лук’яненко І. Г. Моделювання впливу каналів фіскальної трансмісії на економічне зростання та детінізацію української економіки / Лук’яненко І. Г., Панченко Н. В. // Актуальні проблеми прогнозування розвитку соціально-економічних систем : монографія / за ред. О. І. Черняка, П. В. Захарченка. – Бердянськ : Вид. будинок Мелітопольської міської друкарні, 2019. – Розд. 1.9. – С. 100–113. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/16217
 • Лук’яненко І. Г. Емпіричний аналіз взаємозв’язку валютного ринку та ринку криптовалют та їх реакції на дестабілізуючі фактори / І. Г. Лук’яненко, К. М. Рудь // Инструментальные средства моделирования систем в информационной экономике : монография / под ред. В. С. Пономаренко, Т. С. Клебановой ; Харьков. нац. экон. ун-т им. С. Кузнеца. – Братислава ; Харьков : ВШЭМ – ХНЭУ им. С. Кузнеца, 2019. – Глава 2, п. 2.1. – С. 191–206. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/16431
 • Faryna O. Disinflation in Closed and Small Open Economies : [working papers] / O. Faryna, M. Jonsson, N. Shapovalenko ; National Bank of Ukraine. – Kyiv : [National Bank of Ukraine], 2019. – 31 p. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/17724
 • Shumska S. Innovation in economic development of Ukraine: from theory to current state and empirical results / Shumska Svitlana // Organizational-economic mechanism of management innovative development of economic entities : collective monograph / ed. by M. Bezpartochnyi ; Higher School of Social and Economic. – Przeworsk : Higher School of Social and Economic, 2019. – Vol. 3. – P. 48–60. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/18322

 

2018

Авторські та колективні монографії

 • Lukianenko I. Asymmetries and Nonlinearities in Socio-Economic Sphere / Iryna Lukianenko, Marianna Oliskevych. – [S. l.] : LAP Lambert Academic Publishing, 2018. – 84 p.

 

Публікації/Cтатті

Cтатті

 • Bazilinska O. Fiscal Mechanism of Unshadowing of the Economy of Ukraine / О. Bazilinska, N. Panchenko // Наукові записки НаУКМА. Економічні науки. – 2018. – Т. 3, вип. 1. – С. 8–13. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/14865
 • Bui T. Tax Evasion in Ukraine: Corporate and Personal Liability / T. Bui // Наукові записки НаУКМА. Економічні науки. – 2018. – Т. 3, вип. 1. – С. 21–27. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/14863
 • Буй Т. Г. Податкове стимулювання розвитку малого підприємництва в Україні / Буй Т. Г., Прімєрова О. К. // Ефективна економіка : електронне наукове фахове видання. – 2018. – № 9. – [8 с.]. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/15734
 • Васильчук В. В. Аналіз втрат бюджету внаслідок пільгового оподаткування ПДВ в Україні / Васильчук В. В. // Глобальні та національні проблеми економіки. – 2018. – Вип 22. – С. 905–909. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/16560
 • Васильчук В. В. Втрати бюджету України внаслідок зловживань із ПДВ / Васильчук В. В. // Вчені записки Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського. Серія: Економіка і управління. – 2018. – Т. 29 (68), № 1. – С. 83–90. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/16585
 • Галицька Е. В. Життєвий шлях та наукова діяльність Миколи Івановича Зібера / Е. В. Галицька, О. К. Прімєрова // Статистика України. – 2018. – № 2. – С. 107–113. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/14722
 • Глущенко С. В. Джерела фінансування бізнесу в умовах антикризовового управління / Глущенко С. В. // Наукові записки НаУКМА. Економічні науки. – 2018. – Т. 3, вип. 1. – С. 33–37. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/14861
 • Горбачук В. М. Поквартальне оцінювання економічної ефективності й цільової структури експорту Одещини у 2017–2018 рр. / Горбачук В. М., Дунаєвський М. С., Сулейманов С.-Б. // Інфраструктура ринку. – 2018. – Вип. 22. – С. 269–281. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/15239
 • Горбачук В. М. Моделювання фінансових криз = Modelling of financial crises / Горбачук В. М., Дунаєвський М. С., Скороход Д. А. // Інфраструктура ринку. – 2018. – Вип. 23. – С. 375–382. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/15241
 • Горбачук В. М. Поквартальне оцінювання економічної ефективності та цільової структури експорту Запоріжчини у 2017–2018 рр. / Горбачук В. М., Дунаєвський М. С., Сулейманов С.-Б. // Приазовський економічний вісник. – 2018. – Вип. 4. – С. 165–175. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/15238
 • Горбачук В. М. Податкова конкуренція і кооперація за світові корпорації / В. М. Горбачук, М. С. Дунаєвський, С.-Б. Сулейманов // Вісник Херсонського національного технічного університету. – 2018. – № 3 (66), т. 1. – С. 45–54. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/15710
 • Горбачук В. М. Моделювання взаємозв’язків на світовому ринку продовольства / В. М. Горбачук, Г. О. Шулінок, С.-Б. Сулейманов // Теорія оптимальних рішень. – 2018. – № 17. – С. 99–106. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/15711
 • Горбачук В. М. До регулювання ринку природного газу / Горбачук В. М., Дунаєвський М. С., Неботов П. Г. // Східна Європа : економіка, бізнес та управління. – 2018. – Вип. 2 (13). – С. 266–273. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/13170
 • Горбачук В. М. До динамічного розрахунку цільової структури товарного експорту України та її регіонів / Горбачук В. М., Дунаєвський М. С., Сулейманов С. Б. // Інфраструктура ринку. – 2018. – Вип. 16. – С. 206–215. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/13171
 • Горбачук В. М. Алгоритм розрахунку цільової досяжної структури товарного експорту України та її регіонів / Горбачук В. М., Дунаєвський М. С., Неботов П. Г. // Глобальні та національні проблеми економіки. – 2018. – Вип. 22. – С. 1023–1033. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/14048
 • Горбачук В. М. Організація забезпечення громадських і клубних продуктів для рекреації та охорони здоров’я / Горбачук В. М., Дунаєвський М. С., Сулейманов С.-Б. // Приазовський економічний вісник. – 2018. – Вип. 2. – С. 156–162. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/14044
 • Горбачук В. М. Обчислення цільової досяжної структури товарного експорту Закарпаття / Горбачук В. М., Дунаєвський М. С., Сулейманов С.-Б. // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Міжнародні економічні відносини та світове господарство. – 2018. – Вип. 18, ч. 1. – С. 113–124. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/14045
 • Дадашова П. А. Макроекономічні ефекти від упровадження буфера консервації капіталу в українському банківському секторі / Дадашова П., Йонссон М., Онищенко Г. // Visnyk of the National Bank of Ukraine. – 2018. – No. 243. – Р. 36–46. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/15712
 • Худолей В. Ю. Регіональні диспропорції малого бізнесу в Україні та шляхи їх усунення / В. Ю. Худолей, Т. В. Пономаренко, Т. М. Іванова // Науковий вісник Полісся : науковий економічний журнал. – 2018. – № 2 (14), ч. 1. – С. 186–195. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/15793
 • Івахненков С. В. Основні положення соціально-економічного підходу до управління підприємствами / Івахненков С. В., Георгіаді А. // Наукові записки НаУКМА. Економічні науки. – 2018. – Т. 3, вип. 1. – С. 45–49. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/14859
 • Kaminskyi A. Risk Management of Dollarization in Banking: Case of Post-Soviet Countries / Andrii Kaminskyi, Nataliia Versa // Montenegrin Journal of Economics. – 2018. – Vol. 14, No. 2. – Р. 21–40. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/15743
 • Lukianenko I. G. Empirical Estimation of Monetary Policy Ifluence on Stock Exchange Indicators / I. Lukianenko, Y. Sova // Наукові записки НаУКМА. Економічні науки. – 2018. – Т. 3, вип. 1. – С. 74–82. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/14854
 • Лук’яненко І. Г. Емпірична оцінка процесів дестабілізації на ринку праці України / І. Г. Лук’яненко, Т. О. Донкоглова // Ефективна економіка : електронне наукове фахове видання. – 2018. – № 9. – [9 с.]. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/15746
 • Nezhyvenko O. V. Ukrainian Undeclared Work Survey: First Findings / O. Nezhyvenko, S. Shumska // Наукові записки НаУКМА. Економічні науки. – 2018. – Т. 3, вип. 1. – С. 89–94. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/14852
 • Slav’yuk R. Government debt management: Challenges and perspectives [electronic resource] / Slav’yuk, R., Slaviuk, N. // Investment Management and Financial Innovations. – 2018. – Vol. 15, Issue 3. – P. 143–156. – DOI: 10.21511/imfi.15(3).2018.12. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/15857
 • Slaviuk N. Government Debt of Ukraine: Tendencies and Consequences / N. Slaviuk // Наукові записки НаУКМА. Економічні науки. – 2018. – Т. 3, вип. 1. – С. 101–106. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/14849
 • Oliskevych M. Dynamic modelling of nonlinearities in the behaviour of labour market indicators in Ukraine and Poland [electronic resource] / Oliskevych M., Tokarchuk V. // Economic Annals – XXI. – 2018. – Vol. 169, Issue 1–2. – P. 35–39. – DOI: 10.21003/ea.V169-07. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/15858
 • Oliskevych M. Fuel consumption in Ukraine: Evidence from vector error correction model [electronic resource] / Oliskevych M., Beregova G., Tokarchuk V. // International Journal of Energy Economics and Policy. – 2018. – Vol. 8, Issue 5. – P. 58–63. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/15859
 • Tokarchuk T. Unleashing Ukraine’s Economic Potential: Macroeconomic Multipliers from a Feedback Perspective / T. Tokarchuk, H. A. Bartelet // Наукові записки НаУКМА. Економічні науки. – 2018. – Т. 3, вип. 1. – С. 107–114. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/14848
 • Faryna O. What Drives the Difference between Online and Official Price Indexes? / Faryna O., Talavera O., Yukhymenko T. // Visnyk of the National Bank of Ukraine. – 2018. – No. 243. – Р. 21–32. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/15724
 • Shkurykhin A. O. Vector Error Correction Estimation of the Ukrainian Shadow Economy Share Using Currency Demand Approach / A. Shkurykhin // Наукові записки НаУКМА. Економічні науки. – 2018. – Т. 3, вип. 1. – С. 120–125. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/14846

 

Матеріали конференцій

 • Буй Т. Г. Фінансові аспекти розвитку науки в Україні / Буй Т. Г., Кожинов М. Г. // Стратегії та тренди економічного розвитку країн під впливом інновацій : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених, Київ, 24 січня 2018 р. / [редкол.: І. Г. Лук’яненко, С. В. Глущенко, О. К. Прімєрова] ; Нац. ун-т «Києво-Могилянська академія». – Київ : НаУКМА, 2018. – С. 9–10. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/13861
 • Wheat I. D. The Canonical New Keynesian Monetary Policy Model: A System Dynamics Translation / I. David Wheat, Marianna Oleskevych // 36th International Conference of the System Dynamics Society, Reykjavík, Iceland, August 7–9. – [S. l. : s. n.], 2018. – [3 p.]. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/15740
 • Галицька Е. В. Внесок М. І. Зібера у розробку теоретико-методологічних засад статистики / Галицька Е. В., Прімєрова О. К. // Образованието и науката на XXI век – 2018 : материали XIV Международна научна практична конференция, (15–22 октомври 2018 г.). – София : Бял ГРАД-БГ ОДД, 2018. – Vol. 4. – C. 47–51. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/15735
 • Галицька Е. В. Методи впливу на ділових партнерів / Галицька Е. В., Донкоглова Н. А. // Стратегії та тренди економічного розвитку країн під впливом інновацій : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених, Київ, 24 січня 2018 р. / [редкол.: І. Г. Лук’яненко, С. В. Глущенко, О. К. Прімєрова] ; Нац. ун-т «Києво-Могилянська академія». – Київ : НаУКМА, 2018. – С. 15–16. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/13857
 • Галицька Е. В. Метод експертних оцінок в аналізі розвитку ринку страхових послуг / Галицька Е. В., Лях І. В. // Стратегії та тренди економічного розвитку країн під впливом інновацій : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених, Київ, 24 січня 2018 р. / [редкол.: І. Г. Лук’яненко, С. В. Глущенко, О. К. Прімєрова] ; Нац. ун-т «Києво-Могилянська академія». – Київ : НаУКМА, 2018. – С. 16–18. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/13856
 • Горбачук В. М. Математичне моделювання міжнародної конкуренції / В. М. Горбачук, М. С. Дунаєвський, С.-Б. Сулейманов // Матеріали XVIII Міжнародної конференції з математичного моделювання, присвяченої 250-річчю з дня народження Жана Батиста Жозефа Фур’є : збірка матеріалів конференції, (17–21 вересня 2018 року). – Херсон, 2018. – С. 10. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/15709
 • Gorbachuk V. The Golden rule for overlapping generations / Gorbachuk V., Dunaievskyi M., Suleimanov S.-B. // Nonlinear analysis and applications : 4th International Conference on memory of corresponding member of National Academy of Science of Ukraine (4–6 April, 2018, Ukraine, Kyiv ). – Kyiv : KPI, 2018. – P. 24. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/15736
 • Особливості державних оборонних замовлень / В. М. Горбачук, М. С. Дунаєвський, А. А. Сирку, С.-Б. Сулейманов // Глобальні виміри захисту економічної конкуренції : ІІ Міжнародна науково-практична конференція, (28 лютого 2018 року). – Київ : Тенар, 2018. – С. 36–39. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/15737
 • Горбачук В. М. Шлях українських компаній на Варшавську фондову біржу через Кіпр, Люксембург, Нідерланди / Горбачук В. М., Бенедисюк Д. І., Знахуренко О. С. // Стратегії та тренди економічного розвитку країн під впливом інновацій : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених, Київ, 24 січня 2018 р. / [редкол.: І. Г. Лук’яненко, С. В. Глущенко, О. К. Прімєрова] ; Нац. ун-т «Києво-Могилянська академія». – Київ : НаУКМА, 2018. – С. 23–24. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/13852
 • Горбачук В. М. Алгоритми збільшення ефективності та експорту регіонів України / Горбачук В. М., Дунаєвський М. С., Сулейманов С. Б. // Інноваційні ідеї в економічній науці: пошуки вирішення сучасних проблем (2018) : матеріали науково-практичної конференції, 19–20 квітня 2018 року / Нац. ун-т «Києво-Могилянська академія». – Київ : Знання України, 2018. – С. 40–44. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/14581
 • Горбачук В. М. Обчислення оптимальної спеціалізованої експортної структури регіону / Горбачук В. М., Дунаєвський М. С., Сулейманов С.-Б. // Інформаційно-комп’ютерні технології – 2018 : тези доповідей ІХ Міжнародної науково-технічної конференції (20–21 квітня 2018 р., м. Житомир). – Житомир, 2018. – С. 61. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/14046
 • Горбачук В. М. Алгоритми охоплення даних для підвищення економічної ефективності й експорту держави та її регіонів / Горбачук В. М., Дунаєвський М. С., Сулейманов С.-Б. // Інформаційні технології та комп’ютерне моделювання : матеріали міжнародної науково-практичної конференції, 14–19 травня 2018 року, Івано-Франківськ. – Івано-Франківськ, 2018. – С. 109–112. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/14047
 • Dadashova P. Monetary policy rule and macroprudential tools: interaction vs. contradiction / Dadashova Pervin // Стратегії та тренди економічного розвитку країн під впливом інновацій : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених, Київ, 24 січня 2018 р. / [редкол.: І. Г. Лук’яненко, С. В. Глущенко, О. К. Прімєрова] ; Нац. ун-т «Києво-Могилянська академія». – Київ : НаУКМА, 2018. – С. 26–27. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/13850
 • Dadashova P. System Dynamics Modelling in Teaching Economics / Pervin Dadashova // 1st Research Conference System Dynamics Modeling for Public and Corporate Finance: Background and Opportunities : proceedings, (December 10, 2018 Kyiv, Ukraine). – [S. l. : s. n.], 2018. – P. 13–18. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/15312
 • Донкоглова Н. А. Професійно значимі якості викладача ВНЗ / Донкоглова Н. А. // Ризики кар’єрно-професійного старту у висококонфліктному середовищі: загальне та особливе : матеріали ХХV науково-теоретичної конференції молодих вчених. – Харків : НУА, 2018. – С. 67–69. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/15741
 • Іванова Т. М. Академічна мобільність як складова інтернаціоналізації вищої освіти України / Іванова Т. М. // Інтернаціоналізація вищої освіти України: концептуальні засади, здобутки, проблеми, перспективи розвитку : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, (15–16 грудня 2017 року). – Вінниця : ФОП Корзун, 2018. – С. 122–125. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/15742
 • Камінський А. Б. Ризик-менеджмент кредитування онлайн / А. Б. Камінський // Цифрова економіка : збірник матеріалів Національної науково-методичної конференції, (4–5 жовтня 2018 р.). – Київ, 2018. – С. 153–157. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/15744
 • Kaminskyi A. System Dynamics Modelling of Credit Risk Management / Andrii Kaminskyi, Oleksii Petrovskyi // 1st Research Conference System Dynamics Modeling for Public and Corporate Finance: Background and Opportunities : proceedings, (December 10, 2018 Kyiv, Ukraine). – [S. l. : s. n.], 2018. – P. 31–33. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/15307
 • Lukianenko I. G. Dynamic Modelling of Migration Flows in Ukraine in the Context of Globalization / Lukianenko I., Novik A. // Globalization and Its Socio-Economic Consequences : 18th International Scientific Conference, (10th – 11th October 2018). – [Zilina, Slovak Republic : s. n.], 2018. – Part 1 : Economic Impact of Migration. – Р. 276–281. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/15745
 • Мертенс О. В. Основні проблеми, які виникають при оцінці синергетичного ефекту при злитті і поглинанні / Мертенс О. В., Шевченко Д. І. // Стратегії та тренди економічного розвитку країн під впливом інновацій : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених, Київ, 24 січня 2018 р. / [редкол.: І. Г. Лук’яненко, С. В. Глущенко, О. К. Прімєрова] ; Нац. ун-т «Києво-Могилянська академія». – Київ : НаУКМА, 2018. – С. 45–46. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/13838
 • Novik A. The impact of migration on the economic stability in Ukraine / Novik Alina, Lukianenko Iryna // Record of the 36th International Conference of the System Dynamics Society 2018 (Reykjavik, Iceland 7–9 August 2018). – Reykjavík, 2018. – P. 508.
 • Прімєрова О. К. Проблеми та перспективи розвитку системи пенсійного забезпечення в Україні / Прімєрова О. К., Кириченко А. О. // Nauka: teoria i praktyka – 2018 : materialy XIV Miedzynarodowej naukowi-praktycznej konferencji (07–15 sierpnia 2018 roku). – Przemyśl : Nauka i studia, 2018. – Vol. 6. – Р. 3–6. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/15747
 • Abakumova Ju. Economic growth, globalization and income inequality: the case of Ukraine / Juliet Abakumova, Olena Primierova // Globalization and Its Socio-Economic Consequences : 18th International Scientific Conference, (Rajecke Teplice, Slovak Republic, 10th – 11th October 2018). – Rajecke Teplic, 2018. – Part VI : Inequality in Society. – P. 2445–2452. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/15748
 • Прімєрова О. К. Функціонування фондового ринку в умовах розвитку сучасних технологій / Прімєрова О. К., Мартищенко Б. О. // Стратегії та тренди економічного розвитку країн під впливом інновацій : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених, Київ, 24 січня 2018 р. / [редкол.: І. Г. Лук’яненко, С. В. Глущенко, О. К. Прімєрова] ; Нац. ун-т «Києво-Могилянська академія». – Київ : НаУКМА, 2018. – С. 56–57. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/13829
 • Сєміколенова С. В. Сучасні методи досліджень у фінансах / Сєміколенова С. В., Кравчук А. О. // Стратегії та тренди економічного розвитку країн під впливом інновацій : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених, Київ, 24 січня 2018 р. / [редкол.: І. Г. Лук’яненко, С. В. Глущенко, О. К. Прімєрова] ; Нац. ун-т «Києво-Могилянська академія». – Київ : НаУКМА, 2018. – С. 63–65. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/13825
 • Tokarchuk V. Effects of behavioral biases on investment decisions in the context of cryptocurrency market / Viktor Tokarchuk, Tetiana Donkohlova // Стратегії та тренди економічного розвитку країн під впливом інновацій : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених, Київ, 24 січня 2018 р. / [редкол.: І. Г. Лук’яненко, С. В. Глущенко, О. К. Прімєрова] ; Нац. ун-т «Києво-Могилянська академія». – Київ : НаУКМА, 2018. – С. 65–66. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/13824
 • Шумська С. С. Конкурентоспроможність фінансового сектору та офшорні потоки банківських капіталів / Шумська С. С. // Еastern European Studies: Economics, Education and Law : Proceeding of the International Scientific Conference, June 7–8, 2018, Burgas. – Burgas, 2018. – Vol. 2. – Р. 81–84. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/15750

 

Інше

 • Камінський А. Б. Моделювання ризиків доларизації банківських активів та зобов’язань / [Камінський А. Б., Версаль Н. І.] // Информационная экономика: этапы развития, методы управления, модели / под ред. В. С. Пономаренко, Т. С. Клебановой. – Харьков, 2018. – Раздел 2.3. – С. 280–299. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/15156
 • Lukianenko I. Positive and negative implications of development of cryptocurrency market / [Lukianenko Iryna, Rud Kateryna] // Modern management: economy and administration : monograph / ed. by T. Pokusa, T. Nestorenko. – Opole, 2018. – Part 2.2. – Р. 115–122. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/15794
 • Nasachenko M. Еxchange rate and trade: symmetric or asymmetric relationship. Case of Ukraine / [Nasachenko M., Tokarchuk V.] // Modern management: economy and administration : monograph / ed. by Tadeusz Pokusa, Tetyana Nestorenko. – Opole, 2018. – Part 2.3. – Р. 123–127. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/15749

 

2017

Монографії

 

Колективні монографії

 

 • Lukianenko I. Labor market Modeling:Regional Unevenness and Economic Integration. Monography /I.Lukianenko, M.Oliskevych.- LAP LAMBERT Academic Publishing, 2017. - 72 p. available at: https://www.morebooks.de/store/gb/book/labor-market-modeling:-regional-unevenness-and-economic-integration/isbn/978-620-2-02265-1 (4,5 др. арк.)
 • Системний аналіз формування державної політики в умовах макроекономічної дестабілізації: монографія / за ред. д-ра екон. наук, проф. І. Г. Лукяненко. – К.: НаУКМА, 2017. – 464 с. Режим доступу: URI: http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/12348
 • Моделирование процессов управления в информационной экономике /Под ред. докт. экон. наук, проф. В.С. Пономаренко, докт. экон. наук, проф. Т.С. Клебановой. – Бердянск, Издатель Ткачук А.В., 2017. – 388 с. Русск. яз., укр. яз., англ. яз. (Лукьяненко И.Г., д.э.н., проф. – п.2.1 ( Особливості прогнозування інфляційних процесів за умов економічної нестабільності) С.139-154, (0,94 др. арк.); ISBN: 978-966-2410-86-0
 • Social Educational Project of Improving Knowledge in Economics. – Monograph 2. – Association 1901 "SEPIKE" Innovation in Education and Economy. – Norderstedt, Deutschland, Poitiers, France.- Herstellung und Verlag / Editor and Publisher: Association 1901 "SEPIKE", Poitiers, France. –2017. –154 P.// Modern nonlinear and asymmetric econometric modeling of socio-economic processes (Iryna Lukianenko, Marianna Oliskevych). – P. –76-90.(0,9 др. арк.) ISBN: 978-966-328-111-7
 • Innovations in the Development of Socio-Economic Systems: Microeconomic, Macroeconomic and Mesoeconomic Levels. – Collective monograph / edited by J. Zukovskis, K. Shaposhnykov. – Vol. 1. Lithuania : “Izdevnieciba “Baltija Publishing”, 2016. – 324 p. // Dynamic Analysis of Macroeconomic Fluctuation Sources in Ukraine (Lukianenko I. G., Oliskevych M. O.), P. 262–278, (1 др. арк.)
 • Моделирование процессов управления в информационной экономике/ под ред. проф. В.С.Пономаренко, проф. Т.С.Клебанова. – Бердянск, Издатель Ткачук А.В., 2017. – 420 с. . – Камінський А.Б., Браткова І.М. Розд. 2.2. Ринок ОВДП України: проблеми та перспективи розвитку. – С. 156-176, (1,25 др. арк.)

 

Підручники, навчальні посібники

 

 • Управління конкурентоспроможністю підприємств: підручник / П’ятницька Г.Т., П’ятницька Н.О., Шумська С.С., Федорченко Н.В., Гелич А.О., П’ятницький Д.В. За заг. ред. д-р. екон. наук, проф. Г.Т.П’ятницької. – К.: Видавничий дім «Кондор», 2017. – 700 с. ISBN 978-617-7582-12-9.
 • Глущенко С. В. Монетарна політика: теоретико-методологічні аспекти: навч. посібник для студ. вищ. навч. закл. / С. В. Глущенко. – К. : НаУКМА, 2017. – 64 с.- 4 д.а.
 • Вибрана література до книги Brealey R.A., Myers S.C., Allen F. Principles of corporate finance. 11-th edition. – McGraw-Hill, 2014. – 889 Упорядник Горбачук В.М. – 104 с, (6,5 др. арк.)
 • Фондовий ринок: практикум: навч. посібник /за ред. В.Д.Базилевича; - К.: Знання, 2017. 718 с. Камінський А.Б.. Розділи 4, 5, 27.

 

Наукові статті, що входять до наукометричних баз даних

 

 • LukianenkoI.G. Evidence of asymmetries and nonlinearity of Unemployment and labour force participation rate in Ukraine/ I. Lukianenko, M.1Oliskevych// Prague Economic Papers. –26(5). – 2017. –P. – 578–601, https://doi.org/10.18267/j.pep.633  Науково-метричні бази даних: Scoupus, Web of Science, EconLit, RePEc DOI:https://doi.org/10.18267/j.pep.633, ISSN 2336-730X (Online), ISSN 1210-0455 (Print)
 • Oliskevych M., Lukianenko І. Structural Change and Labor Market Integration: Evidence from Ukraine / Marianna Oliskevych, Iryna Lukianenko // International Journal of Economics and Financial Issues. – 2017. – Vol. 7 (3). – P. 501-509. Науково-метрична база даних: Scopus, https://www.econjournals.com/index.php/ijefi/article/view/4767/pdf, ISSN2146-4138
 • LukianenkoI.G. Modelingofthemigrationprocessinfluenceonlabormarketandsocio-economicdevelopmentofUkraine /I.G. Lukianenko// Економічний вісник університету. Збірник наукових праць учених та аспірантів, Переяслав-Хмельницький.- вип. № 34/1. – 2017. – С. 335-346. Науково-метрична база даних: IndexCopernicus, РІНЦ, ВІНІТІ РАН, Ulrich’sPeriodicalsDirectory. Режим доступу:  www.economik.phdpu.edu.ua, ISSN 2414-3774
 • Дадашова П. А. Особливості дії процентного та кредитного каналів трансмісійного механізму залежно від умов середовища / П. А. Дадашова // Економіка і прогнозування. — 2016. — Т. 3. — 119–137. Режим доступу: http://eip.org.ua/?page_id=448&aid=726&lang=uk, Науково-метрична база даних: IndexCopernicus, ISSN 2518-7449 (Online)
 • Дадашова П. А. Вплив тіньової економіки на економічну безпеку України [Електронний ресурс] / П. А. Дадашова, М. П. Кладова // Ефективна економіка. — 2016. — № 11. — Режим доступу: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=5271, Науково-метрична база даних: IndexCopernicus, ISSN 2307-2105
 • Пирогов Д.А. Проблеми та перспективи фінансового забезпечення економічних кластерів в Україні / Д.А. Пирогов // Інноваційна економіка. – 2017. –  № 1-2 [67]. – С. 137-142. Режим доступу: http://ie.at.ua/IE_2017/InnEko_1-2_2017.pdf, ISSN 2310-4864 (ел. вар.), Науково-метрична база даних: РИНЦ, IndexCopernicus (ICV 2015: 58.3), ISSN  2310-4864
 • Пирогов Д.А. Концептуальні засади фінансового забезпечення соціально-економічного розвитку регіонів на основі економічних кластерів / Д.А. Пирогов // Ефективна економіка [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=5553. – Назва з екрану. Науково-метрична база даних: IndexCopernicus, ISSN:2307-2105
 • Прімєрова О.К. Застосування апарату нечіткої логіки для оцінки рівня банківського ризику [Електронний ресурс] / О. К. Прімєрова, Г. А. Кісельова // Економіка та суспільство. – 2016. — № 7. — Режим доступу: http://economyandsociety.in.ua/journal/7_ukr/138.pdf, Науково-метрична база даних: IndexCopernicus (ICV2015:35.93), ISSN 2524-0072 (online)
 • Прімєрова О.К. Життєвий шлях, наукова та практична діяльність А. Кетле (до 220-ї річниці з дня народження) [Електронний ресурс] / Е.В. Галицька, О.К. Прімєрова // Ефективна економіка: електронне наук. фахове вид., 2016. — № 12. — Режим доступу: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=5320, Науково-метрична база даних: IndexCopernicus, ISSN 2307-2105
 • Шумська С.С. Гроші та економічна динаміка в Україні: теорія та емпіричні оцінки взаємозв’язку/ С.С.Шумська //Економіка та суспільство. – 2017. –  №11. – C. 603-611(електронний, фаховий, наукометричний), Режим доступу: http://www.economyandsociety.in.ua/journal-11/18-stati-11/1273-shumska-s-s, Науково-метрична база даних: IndexCopernicus, ISSN 2524-0072 (online)
 • Шумська С.С. Перспективи  зростання економіки України на фоні глобальних трендів / С.С.Шумська // Економіка та прогнозування – 2017. – №3.  –  С.7-30. Режим доступу: http://eip.org.ua/?page_id=189&mode=view&year=2017&issueno=3, Науково-метрична база даних: IndexCopernicus, RePEc, ISSN 2518-7449 (Online), ISSN 1605-7988 (Print)
 • Шумська С.С. Диференціал довіри» та рівень офшоризації банківського капіталу в Україні / С.С.Шумська // Економічна теорія – 2017. – №3.  –  С.39-68. Режим доступу: http://etet.org.ua/?page_id=189&mode=view&lang=uk&year=2017&issueno=3, Науково-метрична база даних: IndexCopernicus, ISSN  1811-3141
 • Adair P.,  Nezhyvenko, O. Assessing how large is the sex market in the European Union", Éthique et Économique/Ethics and Economics: ethique-economique.net/ – 14(2): - 2017.- Р.116-136. Режим доступу: https://www.researchgate.net/publication/318819315_Assessing_how_large_is_the_market_for_prostitution_in_the_European_Union, Науково-метрична база даних: IndexCopernicus
 • Базілінська О. Я., Панченко О. І. Концептуальні засади страхування відповідальності перевізника при убезпеченні пасажирів залізничного транспорту/ О. Я. Базілінська, О. І.  Панченко // Наукові записки НаУКМА. —2017. — Т. 2, вип.1,— С. 3-8.(0,3 др. арк.), Науково-метрична база даних: IndexCopernicus, Research.Bible, ISSN 2519-4747 (Online), ISSN 2519-4739 (Print)
 • Глущенко С.В. Сучасні інновації на грошово-кредитному та банківському ринках/ С.В. Глущенко// Наукові записки НаУКМА. —2017. — Т. 2, вип.1,— С.21-28. (0,43 др. арк.). Науково-метрична база даних: IndexCopernicus, Research.Bible, ISSN 2519-4747 (Online), ISSN 2519-4739 (Print)
 • Дяковський Д.А. Наслідки сучасної валютно-курсової політики НБУ для соціально-економічного розвитку/ Д.А. Дяковський// Наукові записки НаУКМА. —2017. — Т. 2, вип.1,— С.39-45. (0,43 др. арк.), Науково-метрична база даних: IndexCopernicus, Research.Bible, ISSN 2519-4747 (Online), ISSN 2519-4739 (Print)
 • Дадашова П.А., Хобта В.Ю. Аналіз фінансової ефективності рекламних заходів у фармацевтичній сфері/П.А. Дадашова, В.Ю. Хобта// Наукові записки НаУКМА. Економічні науки. — 2017. — Т. 2. вип. 1— С. 34-39 (0,3 др. арк.), Науково-метрична база даних: IndexCopernicus, Research.Bible, ISSN 2519-4747 (Online), ISSN 2519-4739 (Print)
 • Івахненков С.В. Корпоративна корупція і функції незалежних і внутрішніх аудиторів/ С.В. Івахненков// Наукові записки НаУКМА. —2017. — Т. 2, вип.1,— С.45-52. (0,43 др. арк.), Науково-метрична база даних: IndexCopernicus, Research.Bible, ISSN 2519-4747 (Online), ISSN 2519-4739 (Print)
 • Камінський А.Б. Ризик-менеджмент: проблема розвитку/ А.Б. Камінський// Наукові записки НаУКМА. —2017. — Т. 2, вип.1,— С.52-60. (0,5 др. арк.), Науково-метрична база даних: IndexCopernicus, Research.Bible, ISSN 2519-4747 (Online), ISSN 2519-4739 (Print)
 • Лещенко П.А. Фактори впливу на формування економічних очікувань населення в Україні/ П.А. Лещенко// Наукові записки НаУКМА. Економічні науки. — 2017. — Т. 2. вип. 1— С. 92-98. Науково-метрична база даних: IndexCopernicus, Research.Bible, ISSN 2519-4747 (Online), ISSN 2519-4739 (Print)
 • Мар’янович М.Е. Роль державно-приватного партнерства в досягненні Цілей сталого розвитку до 2030 року/ М.Е. Мар’янович// Наукові записки НаУКМА. —2017. — Т. 2, вип.1,— С.98-103. (0,7 др. арк.), Науково-метрична база даних: IndexCopernicus, Research.Bible, ISSN 2519-4747 (Online), ISSN 2519-4739 (Print)
 • Новік А.Ю. Моделювання процесів внутрішньої міграції за допомогою методу системної динаміки/А.Ю. Новік// Наукові записки НаУКМА. —2017. — Т. 2, вип.1,— С.103-110. (0,43 др. арк.), Науково-метрична база даних: IndexCopernicus, Research.Bible, ISSN 2519-4747 (Online), ISSN 2519-4739 (Print)
 • Пинзеник В.В. Реструктуризація державного боргу: моделі оцінки виплат за інструментами відновлення вартості/В.В. Пинзеник// Наукові записки НаУКМА. —2017. — Т. 2, вип.1,— С.110-116. (0,4 др. арк.). Науково-метрична база даних: IndexCopernicus, Research.Bible, ISSN 2519-4747 (Online), ISSN 2519-4739 (Print). 
 • Рускіна О.В. Фіскальне регулювання: міжнародний досвід та уроки для України/ О.В. Рускіна// Наукові записки НаУКМА. —2017. — Т. 2, вип.1,— С.116-124. (0,5 др. арк.). Науково-метрична база даних: IndexCopernicus, Research.Bible, ISSN 2519-4747 (Online), ISSN 2519-4739 (Print)
 • BlyzniukV. RojkoA. Comparative evaluation of the labour markets development in the republic of  Moldova and Ukraine.– Economies i Sociologie. – N.1-2 / 2017. – S.33-45. – [Електронний ресурс]. Режим доступу: https://ince.md/uploads/files/1502889549_economie-si-sociologie-1-2-2017.pdf, Науково-метрична база даних: IndexCopernicus,SOCIONET
 • Blyzniuk V. Challenges and risks of the development of the Ukrainian and Moldovan labor markets. – Український соціум № 4, 2017, Режим доступу: http://www.ukr-socium.org.ua/Zmist/Zmist2017ua/zmist4_.htm, Науково-метрична база даних:IndexCopernicus
 • Blyzniuk V. Informal employment in the labor market: features and characteristics of this segment /International Conference on Theoretical and Applied Economic Practices “Economic growth in conditions of globalization: sustainable development models”, the 12th edition, 12–13 October 2017: Vol. II. – Chisinau: INCE, 2017. – P. 177 – 185. Науково-метрична база даних: IndexCopernicus

У фахових українських виданнях

 

 • Горбачук В.М., Макаренко О.С. Особливості прийняття рішень людиною/ Горбачук В.М., Макаренко О.С.// Системні дослідження та інформаційні технології.-2017.-№3
 • Горбачук В.М., Дунаєвський М.С. Рівноважні інвестиції у кібербезпеку мережі ланцюгів постачання/ В.М. Горбачук В.М., Дунаєвський М.С., Морозов О.О.//Вісник Київського університету. Серія: фізико-математичні науки. – 2017.-№2.
 • Галицька Е.В. Життєвий шлях і наукова спадщина О.О. Русова (до 170-ї річниці з дня народження) / Е.В. Галицька, О.К. Прімєрова, С.В. Сєміколенова // Міжнародний науковий журнал «ІНТЕРНАУКА». Серія: «Економічні науки». – 2017. – № 4 (4). – С. 49-53. (0,3 др. арк.)
 • Горбачук В.М. Аналіз експорту держав Східної Європи за групами агропромислових товарів у 2001-2015 рр./ В.М. Гобачук //Східна Європа: економіка, бізнес та управління.-2017. – Випуск 2 (07).- С.316-324. (0,5 др. акр.)
 • Горбачук В.М. До моделювання ринку Європи на природний газ/ В.М. Горбачук, О.О. Морозов, П.Г. Неботов// Інфраструктура ринку.- 2017.- Випуск 3.- С.147-152. (0,63 др. арк.)
 • Шулінок Г.О. Моделювання поведінки фармацевтичної фірми /В.М. Гобачук, Г.О. Шулінок// Теорія оптимальних рішень. – 2017. – С. 147–153. (0,37 др. арк.)
 • Горбачук В.М., Сирку А.А., Сулейманов С.Б. Ірраціональність і раціональність у прийнятті рішень /В.М. Горбачуr, А.А. Сирку, С.Б. Сулейманов// Економічний вісник Запорізької державної інженерної академії. –2017. – Вип. 2 (08). Ч. 2. – С. 132–136. (0,25 др. арк.)
 • Горбачук В.М., Сирку А.А., Сулейманов С.-Б. Моделі аналізу охоплення нестандартних даних / В.М. Горбачук// Компьютерная математика. – 2017. – № 1. – С. 63–72. (0,56 др. арк.)
 • Дадашова П. А. Моделювання монетарного сектору україни на основі динамічної системи симультативних рівнянь / П. А. Дадашова // Наукові записки НаУКМА. Економічні науки. — 2016. — Т. 185 — 54–62. (0,5 др. арк.) Режим доступу: http://journals.ukma.edu.ua/spne/article/view/84
 • Івахненков С.В. Корпоративна корупція та функції аудиторів: світовий досвід / С.В. Івахненков // Бухгалтерський облік і аудит. – 2016. – № 11–12. – С.2–8. (0,37 др. арк.)
 • Близнюк В.В., Яценко Л.Д. Економічна оцінка втрат трудового потенціалу внаслідок впливу соціально-демографічних чинників. –Україна: аспекти праці. – 2017. – № 3. –С.33-43. (0,6 др. арк.)- Режим доступу: http://uap.in.ua/pro-vy-dannya/
 • Яценко Л.Д., Близнюк В.В.Соціальна справедливість у сфері праці України: сучасні реалії, проблеми та протиріччя. – Стратегічні пріоритети. № 4, 2017. – С 43-54. (0,7 др. арк.) - Режим доступу: http://www.niss.gov.ua/catalogue/30/
 • Близнюк В.В., Яценко Л.Д.Тіньова зайнятість та пенсійний фонд: втрачені можливості. – Вісник Пенсійного фонду України. –№ 2, 2017. – С.21-26. (0,3 др.арк.)
 • Близнюк В.В., Яценко Л.Д. Ефективність пенсійної системи в Україна. –Вісник Пенсійного фонду України. –№ 4, 2017. – С.10-17. (0,44 др. арк.)
 • Близнюк В.В., Яценко Л.Д. Економічні оцінки соціально–демографічних втрат трудового потенціалу. – Вісник Пенсійного фонду України. –№ 7, 2017. – С.25-28. (0,25 др. арк.)

 

2016

Монографії

 • Лук’яненко І.Г. Макрофінансова стабільність: моделі та методи оцінки/ І.Г. Лук’яненко, О.І. Фарина. –К.: ТОВ «ГЛІФ Медіа», 2016, - с. 187 (11,7 др. арк.)
 • Актуальні проблеми прогнозування поведінки складних соціально-економічних систем: Монографія/ За ред. О.І. Черняка, П.В. Захарченка. - Бердянськ: Видавець Ткачук О.В., 2016. – 512 с. (Лук’яненко І.Г. Розділ 1. Мікроекономічне та макроекономічне прогнозування. 1.10. Порівняння методів рейтингового оцінювання діяльності українських комерційних банків. -  С. 126-143), (1 др. арк. )

Інше

 • Lukianenko I.G. Specifics in modeling integrated fiscal and monetary policy/ Економіко-математичне моделювання: зб.мат. Першої національної науково-методичної конференції - К.:КНЕУ, 2016.- 405 с. - С. 208-211  (0,2 др. арк.)
 • Горбачук В.М. Суспільні та університетські зміни від Третьої до Четвертої промислової революції // Classic university in the context of challenges of the epoch. – Kyiv: T.Shevchenko Kyiv National University, 2016. – С. 215–216. Режим електронного доступу: [  http://science.univ.kiev.ua/upload/Збірник_superfinal_Николаенко.pdf] (0.06 др. арк.)
 • Жук В. М. Підходи до оцінки ефективності монетарних рішень / В. М. Жук // Збірник матеріалів Першої національної науково-методичної конференції «Економіко-математичне моделювання», Київ. – 2016. – С. 129–132. (0,2 др. арк.)
 • Горбачук В.М., Кошулько А.І., Сирку А.А. Розподілені децентралізовані мережі сенсорів для спостережень Землі // 16-th Ukrainian conference on space research. – Kyiv: State Space Agency of Ukraine, 2016. – P. 192. Режим електронного доступу: [http://space-conf.ikd.kiev.ua/images/uploads/713ee588a454e746a6526ae264cb2a60.pdf ]
 • Галицька Е.В., Донкоглова Н.А. Роль та основи підходи до організації самостійної роботи студентів// Збірник праць ХІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Перспективи світової науки», - 2016. – С.9-11.(0,13 др.арк.)
 • Литвин А. В. Порівняння результативності застосування методів виявлення ознак фінансової кризи на прикладі страхових компаній / А. В. Литвин // Збірник матеріалів Першої національної науково-методичної конференції «Економіко-математичне моделювання», Київ. – 2016. – С. 203–206. (0,13 др.арк.)
 • Прімєрова О.К., Кісельова Г.А.  Ризик-менеджмент як основа управління банком // Розвиток економіки в умовах макроекономічної нестабільності: світова та українська практика. Матеріали міжнарожної науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених . 27 січня 2016 року. Київ. – К.: НВП «Інтерсервіс», 2016. – С. 55-57.
 • Горбачук В.М., Сомик К.О. Питання застосування ключових індикаторів ефективності бази даних World Development Indicators // Фінансові механізми забезпечення розвитку економіки України в сучасних умовах. – К.: КНЕУ імені В.Гетьмана, 2016. – С. 105–107.(0,12 др. арк.)
 • Горбачук В.М., Чумаков Б.М. Динамика сложности продукции Украины и соседних государств в 1995–2014 годах // Modelare matematica, optimizare si tehnologii informationale. Vol. II. – Chisinau: Evrica, 2016. – P. 81–90.(0,56 др. арк.)
 • Буй Т.Г., Роль домогосподарства у формуванні доходів і видатків бюджету/ Т.Г. Буй, П.Ю. Шикін// // Збірник матеріалів Міжнародної науково-науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених «Розвиток економіки в умовах макроекономічної нестабільності: світова та українська практика» - К.: НВП «Інтерсервіс».-2016.-84 с.- С.9-12. (0,13 др.арк.)
 • Горбачук В.М. До вимірювання складності продуктів і успішності економіки / Сучасні проблеми управління підприємством: теорія та практика. – Харків: ХНЕУ імені С.Кузнеця, 2016. – С. 315–317.(0,12 др. арк.)
 • Шумська С.С. Монетизація економіки як необхідна умова відновлення економічного зростання // Можливості та перспективи забезпечення сталого розвитку економіки України: матеріали доповідей Міжнародної науково-практичної конференції (м.Ужгород, 21-22 жовтня 2016 р.) / Заг.ред.: М.М.Палінчак, В.П.Приходько, А.Krynski. – Ужгород: Видавничий дім «Гельветика», 2016. – С.152-155  (0,2 д.а.)
 • Шумська С.С. Фінансове багатство України в офшорах світу// Матеріали ІІ Міжнародної конференції «Наука і сучасність: виклики глобалізації». Київ, 29 червня 2016 р. (0,3 д.а.)
 • Горбачук В.М., Кошулько А.І., Сирку А.А. До природних обмежень економічної діяльності / Розвиток сучасних міжнародних економічних відносин: фінансово-економічні та соціальні чинники. – Одеса: ОНУ імені І.І.Мечникова, 2016. – С. 125–128. (0,13 др.арк.)
 • Базілінська О.Я. Ефективний страховий захист підприємств залізничного транспорту як основа їх конкурентоспроможності / О.Я. Базілінська, О.І. Панченко, С.Г. Сергіянський // Матеріали V Міжнародної конференції «Економіка підприємства: сучасні проблеми теорії та практики» – Одеса, Атлант, 2016. – 426 с. – C. 42-43.(0,06 др.арк.)
 • Горбачук В.М., Морозов О.О. Вимірювання ефективності мереж // Інформаційно-комп’ютерні технології – 2016. – Житомир: Житомирський державний технологічний університет, 2016. – С. 63–64. .(0,06 др.арк.) Режим електронного доступу: [http://conf.ztu.edu.ua/wp-content/uploads/2016/06/63.pdf]
 • Токарчук В. В. Економетричні моделі оцінювання вартості бренду / В. В. Токарчук // Збірник матеріалів Першої національної науково-методичної конференції «Економіко-математичне моделювання», Київ. – 2016. – С. 360–363.(0,19 др. арк.)
 • Горбачук В.М., Морозов О.О. Особливості олігополістичних рівноваг // Контроль і управління в складних системах. – Вінниця: ВНТУ, 2016. – С. 49–51.(0,125 др.арк.) Режим електронного доступу: [http://mccs.vntu.edu.ua/mccs2016/files/tezy-KUSS-2016.pdf]
 • Горбачук В.М., Морозов О.О. До вимірювання системних ризиків мереж // Проблеми телекомунікацій. – К.: НТУУ «Київський політехнічний інститут», 2016. – С. 143–145. .(0,125 др.арк.)
 • Глущенко С.В. Тінізація української економіки: сучасні оцінки – В кн. Стратегії розвитку України: економічний та гуманітарний виміри:  матеріали міжнародної науково-практичної конференції. – К.: «Інформ.-аналіт. агентство», 2016. – 430 с. – С.38-42 , (0,23 д.а)
 • Глущенко С.В. Антикризова державна підтримка підприємств: теоретичний аспект / С.В. Глущенко// Збірник матеріалів Міжнародної науково-науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених «Розвиток економіки в умовах макроекономічної нестабільності: світова та українська практика» - К.: НВП «Інтерсервіс».-2016.-84 с.- С.19-22.(0,19 др. арк.)

 

Наукові статті, що входять до наукометричних баз даних

 

 • Lukianenko I. H. Monetary and Fiscal Policies Interaction in Ukraine / I. H. Lukianenko, P. A. Dadashova // Актуальні проблеми економіки. – 2016. – Т. 5. – 275–307. (2 др. арк.)  Науково-метрична база даних: Scopus Веб-адреса електронної версіїhttp://www.ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/9123
 • Лук’яненко І.Г. Особливості застосування та реалізації моделі Європейської комісії QUEST III з розширеним фіскальним блоком /І.Г. Лук’яненко,  Р.Б. Семко Р.Б//Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка.Економіка.-2015.-№12(177).-с.17-31. 
  DOI: http://dx.doi.org/10.17721/1728-2667.2015/177-12/3  Науково-метрична база даних: Index Сореrnicus Веб-адреса електронної версіїhttp://bulletin-econom.univ.kiev.ua/wp-content/uploads/2016/04/177_3-1.pdf
 • Прімєрова О.К. Теоретико-методологічні підходи до оцінювання взаємозв’язку економічного розвитку країни та показників гендерної рівності / О. К. Прімєрова, А. В. Васильчик // Молодий вчений, 2016. — №3. – С. 154-160. (0,37 др. арк.)  Науково-метрична база даних: Index Сореrnicus Веб-адреса електронної версії: http://molodyvcheny.in.ua/files/journal/2016/3/37.pdf
 • Прімєрова О.К. Аналіз динаміки ліквідності акцій на прикладі української біржі «ПФТС» / О. К. Прімєрова, А. Ю. Овчинніков  // Інноваційна економіка, 2016. — № 3-4. – C. 145-150.(0,3 др. арк.) Науково-метрична база даних: Index Сореrnicus Веб-адреса електронної версії:   http://ie.at.ua/IE_2016/InnEko_3-4_2016.pdf
 • Прімєрова О.К. Особливості розвитку фондового ринку України [Електронний ресурс] // Ефективна економіка: електронне наук. фахове вид., 2016. — № 5. — Режим доступу: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=4948.  Науково-метрична база даних: Index Сореrnicus Веб-адреса електронної версії: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=4948
 • Nezhyvenko O., Adair P. 2016. “Informal Employment and Earnings Determination in Ukraine", selected proceedings of the GREY/Marie Curie/IAPP summer school "Multiple Moralities and Shadow Economies in Post-socialism", Zagreb, Croatis, In Polese A., Williams C.C., Horodnic I.A. and Bejakovic P. (eds.) The Informal Economy in Global Perspective: Varieties of Governance, Palgrave-McMillan. Науково-метрична база даних: Scopus
 • Adair P., Nezhyvenko O. 2016. «Sex work vs. sexual exploitation in the European Union: what are the likely guesstimates for prostitution?», Proceedings 6th Economics and Finance Conference, OECD, Paris, September 6-9, IISES, - Р. 27-50 (1,43 др. арк.)  DOI: 10.20472/EFC.2016.006.002
 • Дадашова П. А. Процентний та кредитний канали трансмісійного механізму в різних умовах макроекономічного середовища України / П. А. Дадашова // Економіка і прогнозування. —  2016. — № 3. — С. 119–137.(1,13 др. арк.) Науково-метрична база даних: Index Сореrnicus.
 • Дадашова П. А. Вплив тіньової економіки на економічну безпеку [Електронний ресурс] / П. А. Дадашова, М. П. Кладова // Ефективна економіка. - 2016. - № 11. - Веб-адреса електронної версії: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=5271">http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=5271 Науково-метрична база даних: Index Сореrnicus.

У фахових українських виданнях

 • Фарина О.І. Нелінійний ефект перенесення обмінного курсу на внутрішні ціни в Україні / О.І. Фарина // Вісник  Національного банку України. – 2016. – №236. – С.32-45.(0,8 др. арк.)
 • Горбачук В.М. Глобальні інвестиції у майбутній людський капітал / В.М. Горбачук// Глобальні та національні проблеми економіки. – 2016. – Вип. 13. – C.633-638. http://global-national.in.ua/issue-13-2016
 • Горбачук В.М. На порозі Четвертої промислової революції //В.М. Горбачук/ Причорноморські економічні студії. – 2016. – Вип. 8. – С. 216–220. (0,25 др. арк.) Режим електронного доступу: [ http://bses.in.ua/journals/2016/8-2016/44.pdf]
 • Пирогов Д. А. Порівняння методів моделювання регіональних економічних систем кластерного типу / Д. А. Пирогов // Наукові записки НаУКМА. —2016. — Т. 185. — С. 138–145.(0,44 др. арк.)
 • Неживенко О. В. Неформальна зайнятість в Україні на основі опитування 2007 року / О. В. Неживенко// Наукові записки НаУКМА. —2016. — Т. 185. — С. 132–138.(0,4 др. арк.)
 • Лук’яненко І. Г., Новік А. Ю. Дослідження ринку праці України за допомогою методів системної динаміки / І. Г. Лукяненко, А. Ю. Новік// Наукові записки НаУКМА. —2016. — Т. 185. — С. 106–118.(0,75 др. арк.)
 • Литвин А. В. Моделі оцінки ймовірності виникнення фінансової кризи в українських страхових компаніях / А. В. Литвин // Наукові записки НаУКМА. —2016. — Т. 185. — С. 101–106. (0,3 др. арк.)
 • Жук В. М. Інфраструктурний аналіз монетарної трансмісії України в період економічної нестабільності / В. М. Жук // Наукові записки НаУКМА. —2016. — Т. 185. — С. 69–80.(0,06 др. арк.)
 • Дадашова П. А. Моделювання монетарного сектора України на основі динамічноїсистеми симультативних рівнянь / П. А. Дадашова // Наукові записки НаУКМА. —2016. — Т. 185. — С. 54–62. (0,5 др. арк.)
 • Глущенко С. В. Монетарні стратегії: загрози реалізації в українській економіці / С. В. Глущенко // Наукові записки НаУКМА. —2016. — Т. 185. — С. 35–43.(0,5 др. арк.)
 • Базілінська О. Я., Панченко О. І. Організаційно-економічні засади страхового захисту залізничного транспорту / О. Я.Базілінська, О. І.  Панченко // Наукові записки НаУКМА. —2016. — Т. 185. — С. 24–30.(0,38 др. арк.)
 • Горбачук В.М. Ітеративний метод аналізу мережі країн і продуктів / В.М. Горбачук// Компьютерная математика. – 2016. – №
 • Горбачук В.М. Постіндустріальна організація державних замовлень у розвитку AUTODIN, ARPANET, PRNET, NSFNET та Інтернету/В.М. Горбачук // Вісник Одеського національного університету. Економіка. – 2016. – Т. 21. – Вип. 8.– С. 116–122.(0,4 др. арк.) Режим електронного доступу: [ http://visnyk-onu.od.ua/journal/2016_21_8/24.pdf">http://visnyk-onu.od.ua/journal/2016_21_8/24.pdf]
 • Шумська С.С. Фінансові  інструменти  розвитку: світова практика та уроки для України / С.С.Шумська // Причорноморські економічні студії. – 2016. – №10 (1 д.а.)
 • Горбачук В.М., Кулик В.В. Підтримка макроекономічних пропорцій відтворення як актуальне завдання забезпечення конкурентоспроможності національної економіки /В.М. Горбачук// Глобальні та національні проблеми економіки. – 2016. – Вип. 9. – С. 87–94. (0,43 др. арк.) Режим електронного доступу: [  http://global-national.in.ua/archive/9-2016/19.pdf]
 • Горбачук В.М., Шулінок Г.О., Морозов О.О. Оцінювання ефективності мереж // Теорія оптимальних рішень. – 2016.– С. 154–161. (0,44 др. арк.) Режим електронного доступу: [http://nbuv.gov.ua/UJRN/Tor_2016_2016_23">http://nbuv.gov.ua/UJRN/Tor_2016_2016_23]

 

В іноземних виданнях

 

 • Lukianenko I.H. Information aspects of socio-economic system development. Series of monographs Faculty of Architecture, Civil Engineering and Applied Arts. Katowice School of Technology. Monograph 5. part 5. Modeling sustainable development of socio-economic system. 5.5. Iryna Lukianenko, Alina Novik. Simulation model of labor supply and demand in Ukraine.- Wydawnictwo Wyzszey Szkoly Technicrnej w Katowicach, 2016.- Р.382-391. (0,56 др. арк.)
 • Lukianenko I.H Information aspects of socio-economic system development. Series of monographs Faculty of Architecture, Civil Engineering and Applied Arts. Katowice School of Technology. Monograph 5. part 5. Modeling sustainable development of socio-economic system. 5.6 Iryna Lukianenko, Marianna Oliskevych. The modeling of the dynamic relationships and shocks impact for socio-economic sphere in Ukraine.- Wydawnictwo Wyzszey Szkoly Technicrnej w Katowicach, 2016.- Р. 391-399.  (0,5 др. арк.)
 • Dadashova Pervin, Ganina Kateryna, I. David Wheat. System Dynamics Modeling in a Ukrainian Secondary school. Creative Learning Exchange, Boston, MA, USA, 24-26 June, 2016. – 2016. – P. 1–9. – Available at: http://static.clexchange.org/ftp/conference/CLE_2016/CO2016_SD%20Modeling%20in%20a%20Ukrainian%20Secondary%20School_Wheat.pdf
 • Ivakhnenkov Sergiy. Can Socio-Economic Approach to Management (SEAM) Work in Ukraine? /  S. Ivakhnenkov, J. Conbere, A, Heorhiada// Decoding the Socio-Economic Approach to Management Results of the Second SEAM Conference in the United States. – Information Age Publishing, Charlotte, NC. – 2016. – P.65–75. (0,6 др. арк.).

 

В іноземних журналах

 • Faryna O. Exchange rate pass-through and cross-country spillovers: Some evidence from Ukraine and Russia / O. Faryna // BOFIT Discussion Paper Series. – 2016. - №14. – 30 p. Google Scholar. (0,44 др. арк.)

 

2015

Підручники, навчальні посібники

 • Токарчук В.В. Актуальні проблеми глобалізації та європейської інтеграції: навчально-методичні матеріали до курсу/ В.В. Токарчук – К.: Видавничий дім «Києво-Могилянська академія», 2015. - 38 с.- ISBN 978-966-518-691-5 (2,25 др. арк.)
 • Шумська С.С. Макроекономічне прогнозування: навчальний посібник: у двох ч.-/ С.С. Шумська – К.: Видавничий дім «Києво-Могилянська академія», 2015. Ч.1.- 176 с.- ISBN 978-966-518-691-2, (10,23 др. арк.)
 • Галицька Е.В., Прімєрова О.К., Ковтун Н.В. Фінансова статистика: підручник / Н.В. Ковтун, Е.В. Галицька, О.К. Прімєрова. - К.: ВПЦ "Київський університет", 2015. – 624 с. (Гриф МОН України, лист № 1/11 7158 від 17.04.2013), (39 др. арк.)

 

В іноземних журналах

 

 • Atoyev K.L., Gorbachuk V.M., Knopov P.S. The mathematical modeling of uncertainty and risk impact on complex systems instability // Systems Analysis 2015. – Laxenburg, Austria: International Institute for Applied Systems Analysis, 2015. – P. 62. .(0,06 др. арк.)
 • Ermolieva T.Yu., Ermoliev Yu.M., Atoyev K.L., Golodnikov O.M., Gorbachuk V.M., Kiriljuk V.S., Knopov P.S. Development of robust land use decisions in Eastern Europe under technology, climate, and system change: the case of Ukraine // Systems Analysis 2015. – Laxenburg, Austria: International Institute for Applied Systems Analysis, 2015. – P. 46–47.(0,06 др. арк.)

 

2014

Монографії

 • Лук'яненко І. Г. Бюджетно-податкова політика України : нові виклики : монографія / Ірина Лук'яненко, Марія Сидорович ; Нац. ун-т "Києво-Могил. акад.". – Київ : НаУКМА, 2014. – 227 с. : схеми, табл. –  Micтить бiблioгpaфiю.

Статті

У виданнях НаУКМА

 

 • Лук'яненко І. Г. Моделювання державного сектору економіки України за допомогою методів системної динаміки / Лук'яненко І. Г., Дадашова П. А. // Магістеріум. – 2014. – Т. 56 : Економічні студії. – С. 4-8.
 • Lukianenko I. Financial management decision of mergence and acquisition process for innovative companies / I. Lukianenko, O. Krykun // Наукові записки НаУКМА. – 2014. – Т. 159 : Економічні науки. – С. 42-48.

 

В інших виданнях України

 

 • Лук’яненко І. Г. Особливості моделювання правил монетарної політики на основі гібридних регресійних моделей з нейронним компонентом / Лук’яненко І. Г., Жук В. М. // Проблеми економіки. – 2014. – № 1. – С. 323-329.

2013

Статті

У виданнях НаУКМА

 

 • Лук'яненко І. Г. Моделювання інноваційної активності українських промислових підприємств / Лук'яненко І. Г. // Наукові записки НаУКМА. - 2013. - Т. 146 : Економічні науки. - С. 73-80.

 

В інших виданнях України

 

 • Лук'яненко І. Г. Моделі оцінки опціонів та ефективність їх практичного застосування / Лук’яненко І. Г., Токарчук В. В. // Модели оценки и анализа сложных социально-экономических систем : монография / [под ред. В. С. Пономаренко, Т. С. Клебановой, Н. А. Кизима] ; Харьков. нац. экон. ун-т МОН Украины, Научно-исслед. центр индустриальных проблем развития НАН Украины, Киев. нац. ун-т им. Тараса Шевченко [та ін.]. - Х. : Инжэк, 2013. - С. 73-86 : табл.

2012

Монографії

 • Лук’яненко І. Г. Удосконалення обліково-аналітичного забезпечення управління діяльністю суб’єктів господарювання: Монографія / заг. ред. д.е.н., проф. М. Г. Білопольського; Макіївський економ.-гуманіт. ін-т. – Донецьк: Східний видавничий дім, 2012. – 372 с. (Лук’яненко І. Г. розділ 1.2. Проблеми підвищення ефективності управління джерелами фінансування українських підприємств).
 • Лук’яненко І. Г. Сучасні проблеми прогнозування соціально-економічних процесів: концепції, моделі, прикладні аспекти: Монографія / за ред. О. І. Черняка, П. В. Захарченка. – Бердянськ: Видавець Ткачук О. В., 2012. – 564 с. (Лук’яненко І. Г.розділ 1.7. Моделі управління міжнародними резервами).
 • Шумська С. С. Сучасні проблеми прогнозування соціально-економічних процесів: концепції, моделі, прикладні аспекти: Монографія / за ред. О. І. Черняка, П. В. Захарченка. – Бердянськ: Видавець Ткачук О. В., 2012. (Шумська С. С. Реальний ефективний обмінний курс гривні та структура української економіки).
 • Лук’яненко І. Г. Моделі лонгітюдних даних в управлінні структурою капіталу українських підприємств // Моделирование социально-экономических систем: теория и практика: Монография / под ред. В. С. Пономаренко, Т. С. Клебановой, Н. А. Кизима. – Х.: ФЛП Александрова К. М.; ИД «ИНЖЭК», 2012. – 592 с.

Посібники

 • Токарчук В. В.Навчально-методичні матеріали до курсу «Банківські операції». – К.: Видавничо-поліграфічний центр НаУКМА, 2012. – 22 с.
 • Мертенс О. В.Управлінська економіка: методичні матеріали до курсу. – К.: Міжнародний інститут бізнесу, 2012. – 84 с.
 • Токарчук В. В., Донкоглова Н. А.Методичні рекомендації щодо виконання та оформлення кваліфікаційних робіт. – К.: Видавничо-поліграфічний центр НаУКМА, 2012. – 27 с.
 • Кравчук А. О., Дяковський Д. А.Методичні рекомендації щодо виконання та оформлення курсових робіт. – К.: Видавничо-поліграфічний центр НаУКМА, 2012. – 34 с.
 • Базілінська О. Я.Навчально-методичні матеріали до курсу «Фінансова діяльність суб’єктів господарювання». – К.: Видавничо-поліграфічний центр НаУКМА, 2012. – 72 с.

Статті

 • Лук’яненко І. Г. Моделювання впливу змін фіскальної політики на економіку України // Бізнес Інформ. – 2012. – № 4 (411). – С. 197–201.
 • Галицька Е. В.Ринок нерухомості в Україні: проблеми та особливості // Проблеми науки. – 2012. – № 1. – С. 40–47.
 • Глущенко С. В., Івахненков С. В.Методи прогнозування банкрутства в системі аналізу фінансово-економічних показників суб’єктів господарювання України // Науковий вісник Національної академії статистики, обліку та аудиту. – 2012. –№ 2. – С. 24–34.
 • Шумська С. С.Капіталізація економіки: системний підхід та методологічні напрямки дослідження // Економічна теорія. – 2012. – № 1. – С. 35–49.
 • Шумська С. С.Національне багатство України у вимірі показників СНР // Фінанси України. – 2012. – № 4. – С. 27–40.
 • Івахненков С. В.Кібернетичний підхід до теоретичних аспектів контролю // Сталий розвиток економіки. – 2012. – Вип. 2 (12). – С. 9–17.
 • Івахненков С. В.Інформатизація процесів управління та господарський контроль: проблеми термінології // Інноваційна економіка. – 2012. – Вип. 3 (19). – С. 3–10.
 • Івахненков С. В., Георгіаді А.Філософсько-світоглядні основи наукових досліджень в обліку та аудиті: англомовний світ // Бухгалтерський облік і аудит. – 2012. – № 3. – С. 48–53.
 • Виговська Н. Г., Івахненков С. В.Порядок перевірки та доведення контрольних версій: гносеологічні аспекти // Економічний вісник університету. Збірник наукових праць учених та аспірантів. Переяслав-Хмельницький. – 2012. – Вип. 18/3. – С. 47–52.
 • Івахненков С. В., Кравченко О. М.Інтегральні методи діагностики та контролю фінансового стану підприємства // Економічні науки. Серія «Облік і фінанси». Зб. наук. праць. Луцький національний технічний університет. – 2012. – Вип. 9(33). Ч. 1. – C. 446–454.
 • Івахненков С. В. Проблеми запровадження інформаційних технологій подання фінансової та податкової звітності в Україні // Економічний аналіз: зб. наук. праць. – 2012. – Вип. 10. Част. 3. – С. 164–169.
 • Івахненков С. В.Особливості фінансового контролінгу в стратегічному управлінні страховою компанією [Електронний ресурс] // Ефективна економіка. – Режим доступу: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=1265&p=1.
 • Івахненков С. В.Розробка та використання аудиторського програмного забезпечення в Україні // Культура народів Причорномор’я. – 2012. – № 234. – С. 38–43.
 • Горбачук В. М., Кривонос Ю. Г.Особенности регрессионного анализа временных рядов // Комп’ютерна математика. – 2012. – № 2. – С. 3–12.
 • Горбачук В. М., Шулинок Г. А.Причинно-следственная связь по Грейнджеру // Теорія оптимальних рішень. – 2012. – С. 119–125.
 • Горбачук В. М., Гудима А. В.Регіональний перерозподіл за централізації та децентралізації // Науковий вісник Чернівецького університету. Економіка. – 2012. – С. 179–184.
 • Горбачук В. М.Особливості регресії моделей з розподіленими лагами // Культура народов Причерноморья. – 2012. – С. 20–24.
 • Токарчук В. В.Основні компоненти системи якісного обслуговування клієнтів банків // Наукові записки НаУКМА. Економічні науки. – 2012. – Т. 133. – С. 126–130.
 • Шумська С. С.Сприйняття кризи: підходи та оцінка антикризової ефективності // Наукові записки НаУКМА. Економічні науки. – 2012. – Т. 133. – С. 144–149.
 • Краснікова Л. І., Подвисоцька Т. О., Осінкіна О.Аналіз залежності між фактором здоров’я та доходами населення в Україні на мікро-рівні // Наукові записки НаУКМА. Економічні науки. – 2012. – Т. 133. – С. 77–81.
 • Галицька Е. В., Донкоглова Н. А.Основні методи та прийоми впливу на співрозмовника в процесі спілкування // Наукові записки НаУКМА. Економічні науки. – 2012. – Т. 133. – С. 23–27.
 • Жук В. М.Деякі аспекти функціонування монетарного трансмісійного механізму за умов економічної нестабільності // Наукові записки НаУКМА. Економічні науки. – 2012. – Т. 133. – С. 60–65.
 • Дяковський Д. А.Основи функціонування електронних грошей в Україні // Наукові записки НаУКМА. Економічні науки. – 2012. – Т. 133. – С. 57–60.
 • Глущенко С. В., Пласконіс Н. В.Процентна політика в системі грошово-кредитного регулювання в Україні // Наукові записки НаУКМА. Економічні науки. – 2012. – Т. 133. – С. 32–38.
 • Івахненков С. В., Місюра О. О. Проблеми оцінки аудиторської суттєвості в Україні: аналіз практичних керівництв // Наукові записки НаУКМА. Економічні науки. – 2012. – Т. 133. – С. 71–76.
 • Лук’яненко І. Г., Подвисоцький Ю. А.Моделювання впливу фактора здоров’я на нерівність у країнах із перехідною економікою // Наукові записки НаУКМА. Економічні науки. – 2012. – Т. 133. – С. 94–97.
 • Буй Т. Г., Бударагіна М. С.Оцінювання стійкості державного боргу в Україні // Наукові записки НаУКМА. Економічні науки. – 2012. – Т. 133. – С. 18–23.
 • Семко Р. Б.Основні підходи до моделювання фондового ринку та реального сектора економіки // Наукові записки НаУКМА. Економічні науки. – 2012. – Т. 133. – С. 111–115.
 • Геращенко О. Л.Фінансова оцінка й управління вартістю нематеріальних активів, створених всередині підприємства // Наукові записки НаУКМА. Економічні науки. – 2012. – Т. 133. – С. 28–32.
 • Лук’яненко І. Г. Управління структурою капіталу підприємств в умовах фінансової нестабільності // Зб. тез доповідей учасників І Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Удосконалення обліково-аналітичного забезпечення управління діяльністю суб’єктів господарювання» / Ред. кол. Веретенников В. І. та ін. – Макіївка: МЕП, 2012. – С. 223–225.
 • Лук’яненко І. Г.Фінансова політика в умовах трансформації економіки //Фінансова політика як складова економічного розвитку: Всеукр. наук.-пр. конф. (Київ, 18–19 квітня 2012 р.): тези доп. / відп. ред. І. Я. Чугунов. – К.: Київ. Нац. торг.-екон. ун-т, 2012. – С. 6–8.
 • Сєміколенова С. В.Механізм нейтралізації фінансових ризиків на підприємстві: роль страхування // Матеріали ІХ Міжнародної науково-практичної конференції «Об’єктивна оцінка конкурентоспроможності економічних систем: моделювання, прогнозування, прийняття рішень» (м. Київ, 2–3 березня 2012 р.). – Ч. 2. – К.: Аналітичний центр «Нова економіка», 2012. – С. 57–59.
 • Дяковський Д. А.Слабкі сторони сучасних електронних грошей // Збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції «Проблеми сучасної економіки в умовах фінансової нестабільності» (м. Одеса, 16–17 березня 2012 р.) / ГО «Центр економічних досліджень та розвитку». – Ч. 2. – Одеса, ЦЕДР, 2012. – С. 61–63.
 • Бридун Є. В.Характерные финансовые особенности деятельности страховых компаний в 2010 году // InsuranceTOP. – 2011. – № 1 (33). – С. 34–35.
 • Івахненков С. В., Івахненкова В. В. Aналітичні процедури в процесі аудиторської перевірки // Матеріали 12-ї Міжнародної міждисциплінарної науково-практичної конференції «Сучасні проблеми науки та освіти» (м. Харків, 27–29 травня 2012 р.). – Харків: Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, 2012. – С. 145–146.
 • Івахненков С. В., Кравченко О. М.Інтегральні методи діагностики та контролю фінансового стану підприємства // Матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції «Сучасні кризові явища в економіці і проблеми облікового, контрольного і аналітичного забезпечення управління підприємством» (м. Луцьк, 25 травня 2012 р.). – Луцьк: РВВ Луцького національного технічного університету, 2012. – С. 83–84.
 • Галицька Е. В., Донкоглова Н. А.Методичні підходи при оцінюванні ефективності авторських курсів // Матеріали ІV Міжнародної науково-практичної конференції «Науковий прогрес на зламі тисячоліть» (м. Прага, 27 травня – 5 червня 2012 р.). – Прага, 2012. – С. 26–28.
 • Івахненков С. В.Розробка аудиторського програмного забезпечення в Україні // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Розвиток бухгалтерського обліку, контролю та аналізу у сучасних концепціях управління» (м. Судак, 1–3 червня 2012 р.). – Сімферополь: ДІАЙПІ, 2012. – С. 225–227.
 • Рожнятовський С. В., Івахненков С. В., Івахненкова О. П.Засоби і методики автоматизованого формування, контролю та аналізу звітності виробничо-технічних підрозділів Укрзалізниці // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Розвиток бухгалтерського обліку, контролю та аналізу у сучасних концепціях управління» (м. Судак, 1–3 червня 2012 р.). – Сімферополь: ДІАЙПІ, 2012. – С. 255–256.
 • Прімєрова О. К. ImprovingsafetythebankingsystemUkraineinmodernterms // Збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції «Стратегія подолання економічної кризи: сутність та практичне застосування» (м. Одеса, 24–25 серпня 2012 р.) / ГО «Центр економічних досліджень та розвитку». – Одеса: ЦЕДР, 2012. – С. 131–134.
 • Базілінська О. Я. Comprehensive Approach to Assessing the Financial Condition of the Enterprise // Науковий потенціал світу. Збірник матеріалів VIII міжнародної науково-практичної конференції (м. Софія, 17–25 вересня 2012 р.) / «Бял ГРАД-БГ». – Т. 1. Икономики. – Софія, 2012. – С. 38–41.
 • Прімєрова О. К. Investment activity of Ukrainian insurance companies // Збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні питання економіки: проблеми, гіпотези, дослідження» (м. Сімферополь, 5–6 жовтня 2012 р.) / Наукове об’єднання «Economics», 2012. – С. 132–134.
 • Горбачук В. М. Питання фінансування загальнодержавних програм України підготовки бакалаврів, магістрів, докторів наук // Фінансовий механізм вирішення глобальних проблем: попередження економічних криз. Ч. 1. – Дніпропетровськ: ДНУ імені О. Гончара, 2012. – С. 71–76.
 • Горбачук В., Толубко І.Моделювання передбачення викидів і аналізу політики // Проблеми та перспективи розвитку науки на початку третього тисячоліття у країнах СНД. Секція: математика. – Переяслав-Хмельницький: Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Г. Сковороди, 2012. – С. 74–76.
 • Лук’яненко І. Г., Семко Р. Б. Прогнозування наслідків економічної політики за допомогою моделі загальної рівноваги // Актуальні Проблеми Економіки. – 2012. – № 1. – С. 303–319 (журнал входить до міжнародного каталогу та бази даних Sci Verse Scorpus (www.scorpus.com) та Міжнародного інформаційного та науково-дослідного каталогу для індексування статей з метою визначення індексу цитування Thomson Reuters (http://science.thomsonreuters.com).
 • Podvysotskaya T. O., Podvysotskiy Y. A. Health Aspect of Inequality in Transition Countries: Case of Ukraine. – The German Institute of Economic Research (DIW Berlin), 2012.
 • Gorbachuk V., Gasanov A. Regression analysis of time series vs cross section data // Problems of cybernetics and informatics. – Baku: Azerbaijan Academy of Sciences, 2012.
 • Gorbachuk V., Chumakov B. Iterative methods for generalized Nash equilibria search // Modelare matematica, optimizare si tehnologii informationale. – Chisinau: Academia de transporturi, informatica si comunicatii, 2012. – P. 38–47.
 • Горбачук В. М., Пепеляев В.А. Макромодель энергетики и экономического роста // Стохастическое программирование и его приложения в энергетике. – Иркутск: ИСЭ СО РАН, 2012. – С. 278–306.
 • ShumskaS., Stepanenko-LypovykB. Methodologyfeaturesgreenbusinessdevelopment // Sustainabledevelopment [Устойчиво развитие. – Технически университет Варна, Болгария]. – 2012. – Vol. 3. – P. 146–149.

2005

Монографії

 • Івахненков С. В. Комп'ютерний аудит: контрольні методики і технології / Наукове видання. – К.: Знання-Прес, 2005. – 304 с.
 • Юдін О. Ю., Івахненков С. В., Пазинич В. О., Рожнятовський С. В. Основи автоматизації бухгалтерського обліку та звітування на залізницях України / За ред. доц. С. В. Івахненкова. – К.: КВІЦ, 2005. – 252 с.

Підручники, навчальні посібники

 • Лук'яненко І. Г.Аналіз часових рядів : практичний посібник для роботи в комп'ютерному класі / І. Г. Лук'яненко, В. М. Жук ; Нац. ун-т "Києво-Могилян. акад.". - К. : [НаУКМА], 2013. - ч. : іл. -  Включ. бібліогр.

Посібники

 • Базілінська О. Я. Макроекономіка / Навч. посіб. – К.: Центр навчальної літератури, 2005. – 442 с.
 • Бычкова С. М., Ивахненков С. В. Информационные технологии в бухгалтерском учете и аудите: Учеб. пособие / Под ред. С. М. Бычковой. – М.: ТК Велби, Изд-во Проспект, 2005. – 216 с.
 • Івахненков С. В. Інформаційні технології в організації бухгалтерського обліку та аудиту / Навч. Посібник. – Вид. 2-ге, випр. – К.: Знання-Прес, 2004. – 348 с.
 • Краснікова Л. І., Лук'яненко І. Г. Практикум з мікроекономіки: Тести, проблемні ситуації, вправи / Навч. посіб. – К.: Видавничий дім "Києво-Могилянська академія", 2005. – 317 с. (Рекомендовано Міністерством освіти і науки України)
 • Муніципальні облігації в системі фінансових ринків: практика зарубіжних країн / Науково-довідковий посібник для студентів Факультету економічних наук. Спеціальність "Фінанси" / Укл. Глущенко С. В. – К.: НаУКМА, 2005. – 44 с.
 • Сунцова О. О. Місцеві фінанси / Навч. посібник. – К.: ЦУЛ, 2005. – 560 с.
 • Фінансовий ринок: навчально-методичний комплекс дисципліни для студентів Факультету економічних наук. Спеціальність "Фінанси" / Укл. Глущенко С. В. – К.: НаУКМА, 2005. – 26 с.

Статті

 • Базілінська О. Я. Економічна кон'юнктура транспортної системи регіону // Вісник Чернігівського технологічного університету. – Чернігів, 2005. – № 24. – C. 34–41.
 • Базілінська О. Я. Інвестиційна політика в області регіонального транспорту // Наукові записки НаУКМА. – Київ, 2005.
 • Базілінська О. Я. Особливості фінансової діяльності господарюючих суб'єктів в сучасних умовах // Вісник Чернігівського технологічного університету. – Чернігів, 2005. – № 23. – C. 79–84.
 • Базілінська О. Я. Сучасні тенденції інвестування в Україні // Матеріали IV Міжнародної науково-практичної конференції "Динаміка наукових досліджень '2005". – Том 9. Інвестиційна діяльність та фондові ринки. – Дніпропетровськ: Наука і освіта, 2005. – С. 3–6.
 • Івахненков С. В., Іськович Т. В. Використання аналітичних процедур для підвищення ефективності аудиту // Наукові записки НаУКМА. Маґістеріум. Економічні студії. – 2005. – Т. 18. – С. 35–40.
 • Іськович Т. В., Івахненков С. В. Проведення аналітичних процедур в умовах використання комп'ютерної техніки // Наукові записки НаУКМА. Маґістеріум. Економічні студії. – 2005. – Т. 18. – С. 87–98.
 • Лук'яненко І. Г. Моделювання впливу податкової політики на економічне зростання в Україні // Наукові праці НДФІ. – Вип. 3 (32). – 2005. – С. 71–78.
 • Скрипник А. В., Сунцова О. О. Бюджетна децентралізація як шлях до Євросоюзу // Економіст. – №3. – 2005. – С. 26–29.
© 2012-2024 Національний університет «Києво-Могилянська академія»
вул. Сковороди 2, Київ 04070, Україна