Публікації

Про нас

Дослідження

Публікації

Наразі подано вибраний перелік наукових видань від 2003 року. Повний список видань попередніх років можна знайти в бібліографічних покажчиках:

 

Авторські та колективні монографії

Підручники, навчальні посібники

 • Гарань О.В. Ukraine in Europe : Questions and Answers / Authored and edited by Dr. Olexiy Haran, University of Kyiv Mohyla Academy (Kyiv : Stylos Publishers, November 2009). – 72 p.

Публікації /статті

2016

 

В іноземних виданнях

 

 1. O.Haran. EuroMaidan and the Russian Invasion: Domestic and External Factors in Mass Protests in Ukraine //Dynamics of a Post-Soviet Space. Protest and Its AftermathColcatta, 2016;
 2. O.Haran. Аналітична записка «Ukraine’s New Government: Possibility of Progress or Another Pre-Term Election in Sight?»,  PONARS Policy Memo N 436,29 Aug 2016 (у співавторстві з О.Сидорчуком), 5 pages.

 

В іноземних журналах

 

 1. O.Haran. After Euromaidan: Free Elections vs. Personalized Parties and Informal Practices // Illiberal and Authoritarian Tendencies in Eastern Europe /Religion and Society in East and West, N 9-10, 2016;
 2. O.Haran. Will U.S.-Ukraine relations survive the Obama years? // The Wilson Quarterly, Winter 2016 (у співавторстві з П.Бурковським)http://wilsonquarterly.com/quarterly/the-post-obama-world/will-u-s-ukraine-relations-survive-the-obama-years/

2014

У виданнях НаУКМА

 • Haran O. What Went Wrong with the Orange Revolution? / O. Haran // Магістеріум. – 2014. – Т. 58 : Політичні студії. – С. 50-54.

В інших виданнях України

 • 2017 року Росії прийде капець : коли Крим повернеться в Україну : [думки експертів] / Михайло Басараб, Олександр Кочетков, ... Олексій Гарань [та ін.] ; записали Романія Горбач [та ін.] // Країна. – 2014. – 14 серпня (№ 31). – С. 22-25.
 • Гарань О. В. Зачем это было нужно : [комент. Олексія Гараня, проф. НаУКМА до статті Богданович К. Бассняш : после псевдовыборов в "ДНР – ЛНР" Украина получила свое Приднестровье] / Алексей Гарань // Фокус. – 2014. – 7 ноября (№ 45). – С. 6.
 • Гарань О. В. Action plan for Ukraine / by Oleksiy Haran // On the fault line : security in-between : Digest 7th Kyiv security forum (10-11 April, 2014). – Kyiv : [s. n.], 2014. – P. 44-50.

В іноземних виданнях

 • Haran O. The Poroshenko Phenomenon : Elections and Challenges Ahead / Olexiy Haran, Petro Burkovsky // PONARS Eurasia Policy Perspectives. – 2014. – September. – No. 336. – P. 13-19.
 • Haran O. Ukraine’s Long Road to European Integration / Olexiy Haran, Maria Zolkina // PONARS Eurasia Policy Perspectives : The Vilnius Moment. – 2014. – March. – P. 34-38.

Інше

 • Тертичний О. Перша спроба демократичної будови політичної партії в Україні : автобіографія української Демплатформи (1990-1991 роки) ; документи / Олександр Тертичний ; [редкол. : Є. А. Мачуський, М. В. Попович, В. Є. Хмелько та ін. ; наук. ред. Р. І. Ленчовський ; передм., рец. О. В. Гарань] ; Київ. міжнар. ін-т соціології. – Київ : [НаУКМА], 2014. – 309 c. –  Micтить бібліографію.

2013

В інших виданнях України

 • Михельсон О. Навіщо Майдану "Майдан" : [комент.: І. Коліушко, голова правл. Центру політико-правових реформ, О. Гарань, проф. політології НаУКМА, С. Квіт, президент НаУКМА та ін.] / Олександр Михельсон // Український Тиждень. - 2013-2014. - № 52. - С. 36-39.
 • Гарань О. В. Трансформаційні процеси в Україні : історичні, етнічні та політичні чинники / Олексій Гарань, Олексій Сидорчук // Трансформаційні процеси у країнах Вишеградської групи та Україні : порівняльний аналіз / за ред. Г. М. Перепелиці. - К. : Стилос, 2013. - С. 47-69 : табл.

Інше

 • Кохан Г. В. Явище політичної корупції : теоретико-методологічний аналіз : монографія / Г. В. Кохан ; [рец.: О. В. Гарань, М. М. Розумний] ; Нац. ін-т стратегічних досліджень. - К. : [НІСД], 2013. - 230, [1] с. -  Включ. бібліогр.

2012

В інших виданнях України

 • Гарань О. В. Тимошенко Юлія Володимирівна / О. Гарань // Політична енциклопедія / [упоряд. Юрій Шаповал] ; Нац. акад. наук України, Ін-т політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса. - К. : Парламентське вид-во, 2012. - С. 711.
 • Гарань О. В. Мороз Олександр Олександрович / О. Гарань // Політична енциклопедія / [упоряд. Юрій Шаповал] ; Нац. акад. наук України, Ін-т політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса. - К. : Парламентське вид-во, 2012. - С. 467-468.
 • Гарань О. В. Єхануров Юрій Іванович / О. Гарань // Політична енциклопедія / [упоряд. Юрій Шаповал] ; Нац. акад. наук України, Ін-т політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса. - К. : Парламентське вид-во, 2012. - С. 260.
 • Гарань О. В. Народний Рух України / О. Гарань, О. Сидорчук // Політична енциклопедія / [упоряд. Юрій Шаповал] ; Нац. акад. наук України, Ін-т політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса. - К. : Парламентське вид-во, 2012. - С. 478-479.

В іноземних виданнях

 • Гарань А. В. География и экономика: интеграция как выбор / Алексей Гарань // Перспективы и проекты сотрудничества в Евразии : сб. статей / [Центр геополит. исслед., Москов. центр Карнеги]. - Вильнюс : [б. в.], 2012. - С. 44-60 : табл.

2008-2009

2009

 • Гарань О.В. Емоції й аргументи // ЄвроАтлантика. – 2009. – № 2. – С. 42-44.
 • Гарань О.В. Мазепа в "ЖЗЛ" // Права людини. – 2009. – № 6. – С. 11.
 • Гарань О.В. Проблема дуалізму в системі демократичного врядування // Філософ. думка. – 2009. – № 5. – С. 81-82.
 • Гарань О.В., Бурковський П. In the Aftermath of the Revolution: From Orange Victory to Sharing the Power with Opponents // Ukraine on its Meandering Path Between East and West / eds. Lushnycky A. N., Riabchuk M. – Bern, Berlin, Bruxelles etc. : Peter Lang, 2009. – P. 81-111.
 • Гарань О.В., Бурковський П. War in Georgia and the Ukrainian reaction // Russian Politics and Law. – 2009. – Vol. 47, № 3. – P . 84–88.

2008

 • Балан С. Concordia victoriam gignit / С. Балан // Критика. – 2008. – Ч. 7-8. – С. 2-5.
 • Haran O. Unfriendly takeover: Successor parties in Ukraine / Kerstin Zimmer, Olexiy Haran // Communist and Post-Communist Studies. – 2008. – Vol. 41, Issue 4 (Dec.). – P. 541-561.
© 2012-2021 Національний університет «Києво-Могилянська академія»
вул. Сковороди 2, Київ 04070, Україна