Публікації

Про нас

Дослідження

Публікації

Повний список видань попередніх років можна знайти в бібліографічних покажчиках:

 

Авторські та колективні монографії

Підручники, навчальні посібники

 • Гарань О.В. Ukraine in Europe : Questions and Answers / Authored and edited by Dr. Olexiy Haran, University of Kyiv Mohyla Academy (Kyiv : Stylos Publishers, November 2009). – 72 p.

Публікації /статті

2020

Cтатті

 • Сабура О. І. Урядові медіа як засіб впливу: підходи до дослідження ролі ЗМІ в маніпуляціях громадською думкою / Сабура О. І. // Вчені записки ТНУ імені В. І. Вернадського. Серія: Філологія. Соціальні комунікації. – 2020. – Т. 31, № 1, ч. 4. – С. 164–170. – https://doi.org/10.32838/2663-6069/2020.1-4/29. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/21115
 • Сабура О. І. Особливості регулювання діяльності ЗМІ на окупованих територіях Донецької та Луганської областей / Сабура О. І. // Вчені записки ТНУ імені В. І. Вернадського. Серія: Філологія. Соціальні комунікації. – 2020. – Т. 31, № 2, ч. 4. – С. 216–221. – https://doi.org/10.32838/2663-6069/2020.2-4/33. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/21114
 • Яковлєв М. В. Концепти як конфігурації та кластери контекстів: дискурс-аналіз і політична концептологія / Яковлєв М. В. // Гілея: науковий вісник. – 2020. – Вип. 154 (№ 3). – С. 341–344. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/20413
 • Яковлєв М. В. Прикладне конструювання концептів у політичній науці за межами семантичного підходу / Яковлєв Максим Володимирович // Вісник Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого. Серія: Філософія, філософія права, політологія, соціологія. – 2020. – № 2 (45). – С. 230–243. – https://doi.org/10.21564/2075-7190.45.200942. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/20434
 • Яковлєв М. В. Сутнісно оспорювані концепти як інструмент політологічних розвідок: визначення і характеристики / Максим Яковлєв // Грані. – 2020. – Т. 23, № 3. – С. 17–26. – https://doi.org/10.15421/172021. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/20400
 • Яковлєв М. В. Семантичний підхід до визначення концептів політичної науки: обмеження і можливості етимологічного рівня / Максим Яковлєв // Вісник Львівського університету. Серія: Філософсько-політологічні студії. – 2020. – Вип. 28. – С. 224–230. – https://doi.org/10.30970/2307-1664.2020.28.30. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/20407
 • Яковлєв М. В. Індоєвропейська етимологія смислових вимірів концепту «політика» (політологічно-лінгвістичний аналіз) / Максим Яковлєв // Актуальні питання гуманітарних наук. – 2020. – Вип. 29, т. 4. – С. 122–127. – https://doi.org/10.24919/2308-4863.4/29.209660. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/20431
 • Яковлєв М. В. Мова, переклад і механіка культурних трансферів: приклади політології та міжнародних відносин / Максим Яковлєв // Актуальні питання гуманітарних наук. – 2020. – Вип. 31, т. 3. – С. 9–15. – https://doi.org/10.24919/2308-4863.3/31.214039. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/20432
 • Яковлєв М. В. Методологія Кембриджської школи інтелектуальної історії та дискурс про роль України на міжнародній арені / Максим Володимирович Яковлєв // Філософія та політологія в контексті сучасної культури. – 2020. – Т. 12, № 2. – С. 125–135. – https://doi.org/10.15421/352042. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/20158

 

Матеріали конференцій

 • Яковлєв М. В. Роль мови в механіці культурних трансферів на прикладі теорій міжнародних відносин / Яковлєв М. В. // Міжнародна науково-практична конференція «Сучасний вимір філологічних наук», 17–18 липня 2020 р., м. Львів / Наукова філологічна організація «Логос». – Львів : Наукова філологічна організація «Логос», 2020. – С. 63–66.

 

2019

Cтатті

 • Haran O. Identity, war, and peace: public attitudes in the Ukraine-controlled Donbas / Olexiy Haran, Maksym Yakovlyev and Maria Zolkina // Eurasian Geography and Economics. – 2019. – Vol. 60, Issue 6 : Special issue on Ukraine. – P. 684–708. – https://doi.org/10.1080/15387216.2019.1667845.
 • Яковлєв М. В. Прагматичні функції політологічних квазітермінів і політичних терміноїдів/ М. В. Яковлєв // Термінологічний вісник : збірник наукових праць. – 2019. – Вип. 5. – С. 228–234. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/16098
 • Яковлєв М. В. Дискурсивні конфігурації концептів у структурі терміносистем і концептополів політичної науки / Максим Яковлєв // Вісник Львівського університету. Серія філософсько-політологічні студії. – 2019. – Вип. 22. – C. 216–221. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/17648
 • Яковлєв М. В. Семантична валідність досліджень політичної концептосфери та ідеологічних дискурсів / Яковлєв М. В. // Гілея: науковий вісник. – 2019. – Вип. 149, ч. 3 : Політичні науки. – С. 81–84. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/18167
 • Яковлєв М. В. Метахтонні концепти політичної науки: засади порівняльного соціоконгітивного [тобто соціокогнітивного] аналізу/ Яковлєв М. В. // Гілея: науковий вісник. – 2019. – Вип. 142, ч. 3 : Політичні науки. – С. 118–121. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/17723

 

Інше

 • Фейки, пропаганда, дезінформація та виборчий процес: як нам захистити демократичні практики? : аналітична доповідь / [Дубов Д. В., Корецька І. О., Баровська А. В., Гнатюк С. Л., Ожеван М. А., Ісакова Т. О., Черненко Т. В., Ковальова О., Яковлєв М. В., Шулімов С. Ф., Суслов А. І. ; за заг. ред. Дубова Д. В.] ; Школа політичної аналітики НаУКМА, Національний інститут стратегічних досліджень. – Київ : Сталь, 2019. – 256 с. https://spa.ukma.edu.ua/wp-content/uploads/2019/11/Fake_News_And_Elections_Report.pdf

 

2016

 

В іноземних виданнях

 

 1. O.Haran. EuroMaidan and the Russian Invasion: Domestic and External Factors in Mass Protests in Ukraine //Dynamics of a Post-Soviet Space. Protest and Its AftermathColcatta, 2016;
 2. O.Haran. Аналітична записка «Ukraine’s New Government: Possibility of Progress or Another Pre-Term Election in Sight?»,  PONARS Policy Memo N 436,29 Aug 2016 (у співавторстві з О.Сидорчуком), 5 pages.

 

В іноземних журналах

 

 1. O.Haran. After Euromaidan: Free Elections vs. Personalized Parties and Informal Practices // Illiberal and Authoritarian Tendencies in Eastern Europe /Religion and Society in East and West, N 9-10, 2016;
 2. O.Haran. Will U.S.-Ukraine relations survive the Obama years? // The Wilson Quarterly, Winter 2016 (у співавторстві з П.Бурковським)http://wilsonquarterly.com/quarterly/the-post-obama-world/will-u-s-ukraine-relations-survive-the-obama-years/

2014

У виданнях НаУКМА

 • Haran O. What Went Wrong with the Orange Revolution? / O. Haran // Магістеріум. – 2014. – Т. 58 : Політичні студії. – С. 50-54.

В інших виданнях України

 • 2017 року Росії прийде капець : коли Крим повернеться в Україну : [думки експертів] / Михайло Басараб, Олександр Кочетков, ... Олексій Гарань [та ін.] ; записали Романія Горбач [та ін.] // Країна. – 2014. – 14 серпня (№ 31). – С. 22-25.
 • Гарань О. В. Зачем это было нужно : [комент. Олексія Гараня, проф. НаУКМА до статті Богданович К. Бассняш : после псевдовыборов в "ДНР – ЛНР" Украина получила свое Приднестровье] / Алексей Гарань // Фокус. – 2014. – 7 ноября (№ 45). – С. 6.
 • Гарань О. В. Action plan for Ukraine / by Oleksiy Haran // On the fault line : security in-between : Digest 7th Kyiv security forum (10-11 April, 2014). – Kyiv : [s. n.], 2014. – P. 44-50.

В іноземних виданнях

 • Haran O. The Poroshenko Phenomenon : Elections and Challenges Ahead / Olexiy Haran, Petro Burkovsky // PONARS Eurasia Policy Perspectives. – 2014. – September. – No. 336. – P. 13-19.
 • Haran O. Ukraine’s Long Road to European Integration / Olexiy Haran, Maria Zolkina // PONARS Eurasia Policy Perspectives : The Vilnius Moment. – 2014. – March. – P. 34-38.

Інше

 • Тертичний О. Перша спроба демократичної будови політичної партії в Україні : автобіографія української Демплатформи (1990-1991 роки) ; документи / Олександр Тертичний ; [редкол. : Є. А. Мачуський, М. В. Попович, В. Є. Хмелько та ін. ; наук. ред. Р. І. Ленчовський ; передм., рец. О. В. Гарань] ; Київ. міжнар. ін-т соціології. – Київ : [НаУКМА], 2014. – 309 c. –  Micтить бібліографію.

2013

В інших виданнях України

 • Михельсон О. Навіщо Майдану "Майдан" : [комент.: І. Коліушко, голова правл. Центру політико-правових реформ, О. Гарань, проф. політології НаУКМА, С. Квіт, президент НаУКМА та ін.] / Олександр Михельсон // Український Тиждень. - 2013-2014. - № 52. - С. 36-39.
 • Гарань О. В. Трансформаційні процеси в Україні : історичні, етнічні та політичні чинники / Олексій Гарань, Олексій Сидорчук // Трансформаційні процеси у країнах Вишеградської групи та Україні : порівняльний аналіз / за ред. Г. М. Перепелиці. - К. : Стилос, 2013. - С. 47-69 : табл.

Інше

 • Кохан Г. В. Явище політичної корупції : теоретико-методологічний аналіз : монографія / Г. В. Кохан ; [рец.: О. В. Гарань, М. М. Розумний] ; Нац. ін-т стратегічних досліджень. - К. : [НІСД], 2013. - 230, [1] с. -  Включ. бібліогр.

2012

В інших виданнях України

 • Гарань О. В. Тимошенко Юлія Володимирівна / О. Гарань // Політична енциклопедія / [упоряд. Юрій Шаповал] ; Нац. акад. наук України, Ін-т політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса. - К. : Парламентське вид-во, 2012. - С. 711.
 • Гарань О. В. Мороз Олександр Олександрович / О. Гарань // Політична енциклопедія / [упоряд. Юрій Шаповал] ; Нац. акад. наук України, Ін-т політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса. - К. : Парламентське вид-во, 2012. - С. 467-468.
 • Гарань О. В. Єхануров Юрій Іванович / О. Гарань // Політична енциклопедія / [упоряд. Юрій Шаповал] ; Нац. акад. наук України, Ін-т політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса. - К. : Парламентське вид-во, 2012. - С. 260.
 • Гарань О. В. Народний Рух України / О. Гарань, О. Сидорчук // Політична енциклопедія / [упоряд. Юрій Шаповал] ; Нац. акад. наук України, Ін-т політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса. - К. : Парламентське вид-во, 2012. - С. 478-479.

В іноземних виданнях

 • Гарань А. В. География и экономика: интеграция как выбор / Алексей Гарань // Перспективы и проекты сотрудничества в Евразии : сб. статей / [Центр геополит. исслед., Москов. центр Карнеги]. - Вильнюс : [б. в.], 2012. - С. 44-60 : табл.

2008-2009

2009

 • Гарань О.В. Емоції й аргументи // ЄвроАтлантика. – 2009. – № 2. – С. 42-44.
 • Гарань О.В. Мазепа в "ЖЗЛ" // Права людини. – 2009. – № 6. – С. 11.
 • Гарань О.В. Проблема дуалізму в системі демократичного врядування // Філософ. думка. – 2009. – № 5. – С. 81-82.
 • Гарань О.В., Бурковський П. In the Aftermath of the Revolution: From Orange Victory to Sharing the Power with Opponents // Ukraine on its Meandering Path Between East and West / eds. Lushnycky A. N., Riabchuk M. – Bern, Berlin, Bruxelles etc. : Peter Lang, 2009. – P. 81-111.
 • Гарань О.В., Бурковський П. War in Georgia and the Ukrainian reaction // Russian Politics and Law. – 2009. – Vol. 47, № 3. – P . 84–88.

2008

 • Балан С. Concordia victoriam gignit / С. Балан // Критика. – 2008. – Ч. 7-8. – С. 2-5.
 • Haran O. Unfriendly takeover: Successor parties in Ukraine / Kerstin Zimmer, Olexiy Haran // Communist and Post-Communist Studies. – 2008. – Vol. 41, Issue 4 (Dec.). – P. 541-561.
© 2012-2024 Національний університет «Києво-Могилянська академія»
вул. Сковороди 2, Київ 04070, Україна