Мета та завдання

Про нас

Мета та завдання

Новини

Публікації

 

МЕТА ДІЯЛЬНОСТІ ЦЕНТРУ:

полягає в детальному вивченні доктрини верховенства права та його складових, дослідженні їх впливу на формування правової дійсності сучасного демократичного суспільства та особливостей втілення верховенства права в національну практику України.

 

ЗАВДАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ЦЕНТРУ:

  • дослідження генезису, еволюції та сучасного розуміння верховенства права, включаючи визначення змісту його складових;
  • наукова розробка практичних проблем утвердження верховенства права в Україні, підготовка прикладних аналітичних звітів щодо актуальних проблем правозастосування;
  • імплементація результатів наукових досліджень у освітні (навчальні) програми, насамперед в навчальний процес юридичних навчальних закладів в Україні;
  • науково-просвітницька (освітня, тренінгова) діяльність, спрямована на укорінення людиноцентричних цінностей, гарантування і забезпечення прав людини у правовій свідомості українського народу;
  • підготовка наукових (експертних) висновків і практичних рекомендацій з проблем застосування верховенства права та його складових у різних сферах юридичної та іншої діяльності.

-             дослідження генезису, еволюції та сучасного розуміння верховенства права, включаючи визначення змісту його складових;

-             наукова розробка практичних проблем утвердження верховенства права в Україні, підготовка прикладних аналітичних звітів щодо актуальних проблем правозастосування;

-             імплементація результатів наукових досліджень у освітні (навчальні) програми, насамперед в навчальний процес юридичних навчальних закладів в Україні;

-             науково-просвітницька (освітня, тренінгова) діяльність, спрямована на укорінення людиноцентричних цінностей, гарантування і забезпечення прав людини у правовій свідомості українського народу;

підготовка наукових (експертних) висновків і практичних рекомендацій з проблем застосування верховенства права та його складових у різних сферах юридичної та іншої діяльності.
© 2012-2024 Національний університет «Києво-Могилянська академія»
вул. Сковороди 2, Київ 04070, Україна