Публікації

Про нас

Мета та завдання

Новини

Публікації

Тези конференцій

 1. Козюбра М.І. Дотримання вимог верховенства права – запорука забезпечення виборчих прав громадян та потреб суспільства / М.І.Козюбра  // Виборче право України в контексті європейських демократичних стандартів: Тези доповідей Міжнародної науково-практичної конференції (м. Київ, 26-27 травня 2016 року). – К.: Видавничий дім «Стилос», 2016.– С.7-13

 

Наукові статті, що входять до фахових видань

2016

 1. Козюбра М.І. Неухильне дотримання Конституції - запорука дієвості мовної політики / М.І.Козюбра // Право України. -  2016, №3 – 63-73с.
 2. Козюбра М.І. Система судоустрою України / М.І.Козюбра // Національна безпека і оборона, 2016, №5-6, – 75-79 с.
 3. Козюбра М.І. Судова правотворчість: аномалія чи іманентна властивість правосуддя / М.І. Козюбра // Право України. - 2016, №10 –38-48 с.
 4. Козюбра М.І. Співвідношення національних і міжнародних правових систем / М.І. Козюбра // «Наукові записки НаУКМА. Т.181. Юридичні науки». Київ, Університетське видавництво, 2016. – 3-11 с.
 5. Сущенко В. Принцип верховенства права в судовій практиці України: Матеріали серії Круглих столів «Верховенство права і реформи в Україні» / Науковий журнал «Філософія права і загальна теорія права». - №1-2/2015, ISSN 2227-7153, Видавничий Дім «Ін Юре», с. 479-481
 6. Цельєв О. В. Право бути почутим - складова верховенства права в діяльності органів місцевого самоврядування / О.В. Цельєв // «Наукові записки НаУКМА. Т.181. Юридичні науки». Київ, Університетське видавництво, 2016. – 43-46 с.
 7. Матвєєва Ю. І. Визначення права і визначеність закону / Ю.І. Матвєєва // «Наукові записки НаУКМА. Т.181. Юридичні науки». Київ, Університетське видавництво, 2016. – 47-49 с.
 8. Шуліма А. О. Зміни до Конституції України: актуальні темпоральні аспекти /А.О. Шуліма // «Наукові записки НаУКМА. Т.181. Юридичні науки». Київ, Університетське видавництво, 2016. – 50-53 с.
 9. Іванків І. Б. Відмінні ознаки прав людини третього покоління / І.Б. Іванків // «Наукові записки НаУКМА. Т.181. Юридичні науки». Київ, Університетське видавництво, 2016. – 54-57 с.
 10. Козюбра М. І. Сучасний стан реформування конституційних засад судової влади. / М.І.Козюбра // У збірці: Конституційний процес в Україні: вдосконалення засад правосуддя, прав, свобод і обов’язків людини  і громадянина. К.: Центр Разумкова, 2016 – С. 4-9

 

Верховенство права та окуповані території Донбасу і Криму / за заг. ред. М. Козюбри, автори: В. Венгер, М. Козюбра, О. Лисенко, О. Цельєв; Центр дослідження проблем верховенства права та його втілення в національну практику України, Національний університет «Києво-Могилянська академія», Академія Фольке Бернадотта. – Київ, 2018. – 92 c.
© 2012-2024 Національний університет «Києво-Могилянська академія»
вул. Сковороди 2, Київ 04070, Україна