Публікації

Про нас

Дослідження

Публікації

Повний список видань попередніх років можна знайти в бібліографічних покажчиках:

 

Публікації

2018

Cтатті

 • Морозова Д. С. Смерть у антропології Антіохійської школи / Морозова Д. С. // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України. Серія: Гуманітарні студії. – 2018. – Вип. 295. – С. 135–142. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/16721
 • Панич О. О. Богослов’я після Просвітництва: між мораллю та релігією (від Даніеля Дефо до Мартіна Бубера) / Oleksiy Panych // Богословские размышления: Евро-Азиатский журнал богословия. – 2018. – № 21 (специальный выпуск) : Методологии богословских исследований. – С. 77–96. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/16765

 

Інше

 • Єрмоленко В. А. Плинні ідеології : ідеї та політика в Європі ХІХ–ХХ століть / Володимир Єрмоленко ; [відп. ред. М. В. Попович ; рец. Т. В. Лютий та ін. ; вид. К. Сігов, Л. Фінберг ; Нац. ун-т «Києво-Могилянська академія»]. – [Київ] : Дух і літера, [2018]. – 471 с.
 • Мідделаар Л. ван. Перехід до Європи : як континент став союзом / Луук ван Мідделаар ; пер. з англ. Олексія Панича ; [пер. з англ. передмови та прологу Н. Комарова ; наук. ред. О. Панич ; вид. К. Сігов, Л. Фінберг]. – Київ : Дух і Літера, 2018. – 571 с.
 • Шор М. Українська ніч : історія революції зблизька / Марсі Шор ; пер. [з англ.] О. Буценка ; [вид.: К. Сігов, Л. Фінберг ; Нац. ун-т «Києво-Могилянська академія», Центр європ. гуманітар. дослідж., Центр дослідж. історії та культури східноєропейського єврейства]. – [Київ] : Дух і Літера, [2018]. – 259, [1] c.
 • Біблер В. С. Культура. Діалог культур / Володимир Біблер ; [вид. К. Сігов, Л. Фінберг]. – [Київ] : Дух і літера, [2018]. – 365, [1] с.
 • Релігієзнавство : навч. посіб. / [А. М. Басаурі Зюзіна та ін. ; редкол.: О. В. Лісовий та ін.] ; НАН України, Нац. центр «Мала акад. наук України», Центр дослідж. релігій НПУ ім. М. П. Драгоманова. – Київ : Дух і Літера, 2018. – 320, [3] с. : іл. – ISBN 978-966-378-561-5.
 • Бочковський О.-І. Вибрані праці та документи / Ольґерд Іполит Бочковський ; [упоряд.: О. Гнатюк та М. Чех ; вид.: К. Сігов та Л. Фінберг]. – Київ : Журнал «Україна модерна» : Дух і Літера, 2018- – т

 

2017

 

Монографії одноосібні

 

 • Морозова Д. С. Божа скинія: про один антіохійський образ людської гідності / Дарина Морозова // Довіра. Гідність. Милосердя : Успенські читання / [упоряд. К. Сігов]. – Київ : Дух і літера, 2017. – Вып. 5–6. – С. 79–90. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/13302
 • Морозова Д. С. Преподобный Паисий Величковский на перекрестке богослужебных традиций XVIII в. / Дарья Морозова // Афонское наследие : научный альманах. – Киев ; Чернигов, 2017. – С. 286–299. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/13303
 • Панич О.О. Аристотелева "усія": між перекладом і неперекладністю // Аристотель: традиція, адаптація, переклад. – К.: Дух і Літера, 2017. – С. 7-92 (2,2 др. арк.)
 • Sigov K. Die ukrainische Wende: Vom homo soveticus zum homo dignus / Konstantin Sigov // Una Sancta: zeitschrift für ökumenische Begegnung. – 2017. – No. 2. – P. 146–154.
 • Sigov K. Figure della dissidenza ucraina / Konstantin Sigov // La fine del comunismo in Europa Regimi e dissidenze, 1956–1989 / a cura di Tito Forcellese, Giovanni Franchi, Antonio Macchia. – Soverìa Mannelli: Rubbettino Editore, 2017. – P. 255–261.
 • Ушкалов Л.В. «Ловитва невловного птаха. Життя Григорія Сковороди» // К.: Дух і Літера, 2017. — 368 с. (Серія «Постаті культури»). Книга отримала першу премію на 24-му Львівському Форумі видавців у номінації "Біографія".

 

Інші монографії 

 

 • Європейський словник філософій: Лексикон неперекладностей. – Т. 5. – К.: Дух і Літера, план 2017-2018
 • Морозова Д. «Гість»// Європейський словник філософій. Лексикон неперекладностей. Т.5. – К.: Дух і літера, 2017 [у друці].
 • Морозова Д., архім. Феодосій (Марченко). «Евтаназія»// Європейський словник філософій. Лексикон неперекладностей. Т.5. – К.: Дух і літера, 2017 [у друці].
 • Мова: класичне-модерне-постмодерне. Збірник наукових праць. / Нац. Ун-т «Києво-Могилянська академія»; відповід. ред. В.М. Ожоган. – Київ, «Дух і літера», 2017. – Вип. 2. – 424 с.
 • Живучи в модерному місті: Київ кінця ХІХ – середини ХХ століть / Упор. О. Бетлій, К. Диса, О. Мартинюк. – Київ: Дух і літера , 2016. – 328 с.
 • Корогодський Роман. До брами світла. Портрети. / Упор. авт. післямови та прим. О. Сінченко. — К.: Дух і Літера, 2016. — 432 с. (Серія «Постаті культури»)
 • [Панич О. О., наук. ред.] Аристотель: традиція, адаптація, переклад. – К.: Дух і Літера, 2017. – 5 др. арк. Наукове редагування.
 • Панич О.О. Для журналу Sententiae (SCOPUS) – 2 статті 1,3 др. арк., рецензії 0,4 др. арк. Наукове рецензування.

 

Наукові статті в інших виданнях України

 

 • Васильченко А. «Влада» в сучасній українській мові. – В кн. Європейський словник філософій: Лексикон неперекладностей. – Т. 5. – К.: Дух і Літера, план 2017 (0,2 д. а., підготовлено до друку).
 • Васильченко А. «Європейський Словник філософій» та українська філософська мова. – В кн. Європейський словник філософій: Лексикон неперекладностей. – Т. 5. – К.: Дух і Літера, план 2017 (0,3 д. а., підготовлено до друку).
 • Васильченко А. Доля і гідність: вибір Ахіла і вибір Сократа. – В кн. Європейський словник філософій: Лексикон неперекладностей. – Т. 5. – К.: Дух і Літера, план 2017 (0,2 д. а., підготовлено до друку).
 • Васильченко А. Свобода/воля. – В кн. Європейський словник філософій: Лексикон неперекладностей. – Т. 5. – К.: Дух і Літера, план 2017 (0,4 д. а., підготовлено до друку).
 • Васильченко А., Годун Н. Талан. – В кн. Європейський словник філософій: Лексикон неперекладностей. – Т. 5. – К. : Дух і Літера, план 2017 (0,5 д. а., зокрема 0,3 д. а. особисто автора, підготовлено до друку).
 • Морозова Д. «Божа скинія: про один антіохійський образ людської гідності»// Гідність. Довіра. Милосердя. – К.: Дух і літера, 2017. – С. 79-91.
 • Морозова Д. «Эллины и варвары в Слове о монахах Святой Горы Афон свт. Филофея Коккина и его славянском переводе преп. Паисия Величковского»// Афонское наследие №3 [у друці].
 • Панич О.О. "Усія" Аристотеля: неісторична неперекладність // Європейський словник філософій: Лексикон неперекладностей. Т. 5. – К. : Дух і Літера (2,3 др. арк.; у друці)

 

В іноземних виданнях

 

 • Lee K., Vasylchenko A. Modern non-classical Logic and Yinyang/Yao-gua Implicit Logic. – В кн. Lee K. The Philosophical Foundations of Classical Chinese Medicine. – New York: Lexington Books, 2017. – Pp. 125-131 (1 д. а., зокрема 0,5 д. а. особисто автора).
 • Sigov C. L’ethos européenne : la traduction des discours, l’échange des mémoires et le pardon // Antoine Arjakovsky. Histoire de la conscience européenne // Éditions Salvator. Paris, 2017. – Yves Briend Éditeur SA. – Pp. 423-434.
 • SigovK. Unacomunità nellapersecuzione :lacerchiadipadreAleksandrGlagolev // Martirioecomunione // EdizioniQiqajon. Comunità di Bose, 2017. – Pp. 237-262.
 • Sigov K. Figure della dissidenza ucraina // La fine del comunismo in Europa. Regimi e dissidenze 1956-1989 // A cura di Tito Forcellese, Giovanni Franchi, Antonio Macchia – Soverìa Mannelli: Rubbettino Editore, 2017. – Pp. 255-261.
 • Sigov K. Una comunità nella persecuzione: la cerchia di padre Aleksandr Glagolev / Konstantin Sigov // Martirio e comunione : atti del XXIV Convegno ecumenico internazionale di spiritualità ortodossa Bose, 7–10 settembre 2016 / a cura di Luigi d’Ayala Valva, Lisa Cremaschi e Adalberto Mainardi, monaci di Bose. – 2017. – P. 237–262

 

В іноземних журналах

 

 • Morozova D. Melos of the Undivided Church. Notes on the Interchurch Researches of Early Music// Studia Oecumenica 12 (2017): Church Music and Hymnography in Ecumenic Context [у друці]
 • Sigov C. Une communauté dans les persécutions. Le cercle du père Alexandre Glagolev // Le Messager, № 207. – Paris, 2017. – Pp. 117-137.
 • Sigov Konstantin. "Die ukrainische Wende: Vom homo soveticus zum homo dignus"// Una Sancta: zeitschrift für ökumenische Begegnung, ISSN 0342-1465, Nº. 2, 2017, págs. 146-154.

 

2013

 

У фахових українських виданнях (перелік ВАКу):

 

 • К. Сігов. Європейські цінності на перехресті «наративних ідентичностей» (Поль Рікер і Сергій Кримський) // Наукові записки Українського католицького університету. Число ІІІ. Філософія 1. – Львів, 2012. – С. 161–169.
 • В. Малахов. Насильство: позиції морального опору (Політична легітимація і насильство. Круглий стіл «Філософської думки») // Філософська думка. – 2013. – № 2. – С. 48–51.
 • Д. Морозова. «Покриті Святим Духом». До проблеми еклезіології Макаріївського корпусу // Філософська думка. – Sententiae, спецвипуск IV. – 2013. – С. 181–193.
 • Л. Я. Лозова. До питання «метафізичного реалізму» К. Малевича у зв’язку з православною іконою // Маґістеріум. – 2013. – Вип. 52. – С. 64–71.  
 • Л. Я. Лозова. Художня теорія Стерлігова на тлі філософських ідей «чинарів-оберіутів» // Наукові записки Національного університету «Києво-Могилянська академія». – 2013. – Т. 140. Теорія та історія культури. – С. 98–103. – Режим доступу: http://www.ekmair.ukma.kiev.ua/bitstream/123456789/2636/1/Lozova_Khudozhnia_teoriia_Sterlihova.pdf

 

В інших виданнях України

 

 • А. Васильченко. Поступок // Європейський словник філософій: Лексикон неперекладностей. Т. 3. – К. : Дух і Літера, 2013. – С. 259–261.  
 • А. Васильченко, З. Карімова. Свет // Європейський словник філософій:  Лексикон неперекладностей. Т. 3. – К. : Дух і Літера, 2013. – С. 259–261.
 • А. Васильченко. Анализ психоаналитического дискурса средствами логики интенциональности. – Виконано в межах дослідницького проекту «Логіко-методологічний аналіз мови науки і проблема представлення знання», що здійснюється за результатами спільного конкурсу НАН України та РГНФ-2013 (№03-10-12).
 • В. А. Малахов. Проблема ценностной несовместимости и практики человечности // Иудаика в Одессе : Сборник статей по итогам работы программы по иудаике и израилеведению Одесского национального университета имени И. И. Мечникова. – Вып. 2. – Одесса : Фенікс, 2013. – С. 120–132.
 • В. А. Малахов. Свидетель и его слово: к экзистенциальной аналитике свидетельства // Свидетельство: традиции, формы, имена / сост. К. Б. Сигов. – К. : Дух і Літера, 2013. – С. 380–388.
 • В. А. Малахов. Практики людяності: до етичного осмислення ситуації наших днів // Визначальні виміри сучасного філософсько-антропологічного знання : Зб. наук. праць : Філософсько-антропологічні студії’2013. – К. : Стилос, 2013. – С. 197–201.
 • В. А. Малахов. Дві парадигми відкритості // Гуманізм. Людина. Екзистенція: Матеріали 25-х Міжнародних людинознавчих філософських читань (Дрогобич, 11–12 жовтня 2013 року). – Дрогобич : Ред.-вид. відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2013. – С. 81–105.
 • В. А. Малахов. Декілька слів про діалог та філософію діалогу // Клочовський Ян А. Філософія діалогу. – К. : Дух і Літера, 2013. – С. 7–9.
 • В. А. Малахов. Рассуждение о доброте // Досвід християнської святості в освітньому процесі: минуле і майбутнє : Збірка матеріалів п’ятих Покровських міжнародних місіонерсько-просвітницьких читань : Київ, 23–25 жовтня 2012 р. – Полтава : ФОП Болотін А. В., 2013. – С. 282–286. 
 • Д. Морозова. Блаженный Феодорит Кирский: Голос антиохийской совести и свидетельство от всех концов земли // Свидетельство: традиции, формы, имена / сост. К. Б. Сигов. – К. : Дух і Літера, 2013. – С. 161–193.

 

В іноземних виданнях

 

 • Konstantin Sigov. Nuove forme di bellezza nell’opera di Valentin Sil’vestrov // Il destino della Bellezza. – Bari, 2013. – P. 193–200.
 • Konstantin Sigov. «Pravda» nel contesto del vocabolario europeo degli «intraducibili» // Enthymema, Felice 2013. – Науковий електронний часопис Туринського університету, Італія. – Режим доступу: http://riviste.unimi.it/index.php/enthymema/index.
 • К. Сигов. «Свидетели правды – настоящее и будущее Церкви» // ΚΑΘΟΛΙΚΙΑ. Сборник материалов конференций, посвященных межконфессиональному диалогу. Выпуск 5. – Минск, 2013. – С. 57–60.
 • К. Сігов. Етичні проблеми етапів духовного життя // XXІ Convegno ecumenico internazionale «La etta della vita spirituali». – Bose, 2013 [у друці].
 • W. A. Malachow. Kijowskie medytacje // Homo sentiens: czlowiek czujacy. Ksiega Przyjaciol Jadwigi Mizinskiej. – Lublin : Wyd-wo UMCS, 2013. – S. 237–244.
 • Konstantin Sigov. «Pravda» nel contesto del Vocabolario degli intraducibili // Enthymema. – VII, 2012. – P. 20–25.
 • Л. Я. Лозовая. Пространство Владимира Стерлигова: от супрематизма к чаше-куполу // Артикульт: Научное рецензируемое электронное издание факультета Истории искусства РГГУ. – 2013. – № 10. – Режим доступу: http://articult.rsuh.ru/binary/2629739_41.1382915425.95934.pdf.

 

2012

У фахових українських виданнях (перелік ВАКу)

 • Веслель Ю. А.  Біблійна і патристична богословська термінологія / Юрій Вестель, Дарина Морозова // Філософська думка. - 2012. - № 2. - С. 107-114.
 • "Вілен Горський: дотики, смисли, споглядання" : презентація книги у НаУКМА / [М. Ткачук, Л. Архипова, В. Менжулін ... та ін. ; упоряд. матеріалів презентації М. Ткачук]. // Філософська думка. - 2012. - № 5. - С. 5-25. -  Автори матеріалів презентації: М. Ткачук, Л. Архипова, В. Менжулін, Т. Чайка, Т. Лютий, В. Щербак, С. Пролеєв, С. Йосипенко, С. Руденко, Л. Филипович, К. Сігов.

 

Інше

 

 • Карфикова Л. Святитель Григорий Нисский : бесконечность Бога и бесконечный путь к Нему человека / Ленка Карфикова ; [пер. с чеш. И. Бей ; науч. ред. Д. Морозова]. - [К.] : Дух і Літера, [2012]. - 330 с. - (Bibliotheca Clementina). -  Включ. бібліогр.
 • Майнарди А. Встреча с братом : христианское предание между Востоком и Западом / Адальберто Майнарди ; [пер. с итал., науч. ред. Д. Морозова]. – К. : [Дух і Літера, 2012]. - 302 с. - (Bibliotheca Clementina). -  Включ. бібліогр.
 • ΣΥΜΠΟΣΙΟΝ : встречи с Валентином Сильвестровым / [сост. А. Вайсбанд, К. Сигов]. - [К.] : Дух і літера, [2012]. - 407 с., [8] л. ил. : ил., портр. + 1 диск.
 • Детство в христианской традиции и современной культуре : успенские чтения / [сост. К. Б. Сигов]. - [К.] : Дух і Літера, [2012]. - 575 с. : ил. -  Включ. бібліогр. посилання.

2011

 

У фахових українських виданнях (перелік ВАКу)

 

 • Морозова Д.С. Мысль о Боге: между буквами и нотами. Феноменология гимна в антифоне с обзором подходов // Койнонія. Філософія Іншого та богослов’я спілкування / [ред. та упоряд. О. Філоненко]. - Х. ; К. : Дух і Літера, 2011. – № 2. – С. 279-311. – (Вісник Харківського національного університету ім. В. Н. Каразіна ; № 950 (спецвип.)).
 • Морозова Д.С. Мануссакис и эстетика Бога (обзор книги "God after Metaphysics: A Theological Aesthetic") // Койнонія. Філософія Іншого та богослов’я спілкування / [ред. та упоряд. О. Філоненко]. - Х. ; К. : Дух і Літера, 2011. - № 2. – С. 403-421. - (Вісник Харківського національного університету ім. В. Н. Каразіна ; № 950 (спецвип.)).

 

В інших виданнях України

 

 • Сігов К.С. Особистість: у пошуках (не)втраченого етосу (П. Рікер, С.Б. Кримський) // Обрії особистості : книга на пошану Івана Дзюби / [упоряд. О. Гнатюк, Л. Фінберг]. - К. : Дух і Літера, 2011. - С. 215-221.

 

Інше

 

 • Європейський словник філософій : [у 2-х т.] / під. кер. Барбари Кассен ; [Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія", Центр європ. гуманіст. досліджень]. - Вид. друге, виправл. - [К.] : Дух і Літера, [2011]. – Т. 2. – 288 с.

2009

 • Сігов К.Б. Край живопису Галини Григор’євої : [вступ. ст.] // Галина Григор’єва. Край живопису : [альбом-каталог] / [упоряд. Іван Григор’єв] ; Нац. художній музей України, [Центр європ. гуманітар. досліджень Нац. ун-ту «Києво-Могилянська академія»]. – К. : Дух і Літера, 2009. – С. 6-10.
 • Сігов К.Б. The Painted Land of Halyna Hryhoryeva // Галина Григор’єва. Край живопису : [альбом-каталог] / [упоряд. Іван Григор’єв] ; Нац. художній музей України, [Центр європ. гуманітар. досліджень Нац. ун-ту «Києво-Могилянська академія»]. – К. : Дух і Літера, 2009. – С. 90-91.

2008

 • Вестель Ю.А. "Друг", "другой", "ближний" в библейских языках / Юрий Вестель // Дружба : ее формы, испытания и дары : Успенские чтения / [сост. К. Сигов]. – [Киев] : Дух і Літера, 2008. – C. 209-244.
 • Морозова Д.С. Особистість та відбиток. Термін  у св. Максима Сповідника / Д.С. Морозова// Наукові записки. Т. 75 : Теорія та історія культури / Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія" ; [ред. кол. : В.С. Брюховецький, В.П. Моренець, В.Є. Панченко ... [та ін.] ; упоряд. О.В. Бондарець]. – К. : Києво-Могилянська академія, 2008. – С. 17-26.
 • Морозова Д.С. Післямова перекладача / Дарина Морозова// Ідея Університету : переосмислення : [пер. з англ.] / Ярослав Пелікан ; [Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія", Центр європейських гуманітарних досліджень]. – Київ : Дух і Літера, 2008. – С. 328-331.
 • Сигов К.Б. Начало нашей дружбы : памяти Н. Н. Косицкого / Константин Сигов// Дружба : ее формы, испытания и дары : Успенские чтения / [сост. К. Сигов]. – [Киев] : Дух і Літера, 2008. – C. 397-409.
 • Сигов К.Б. Таинство любви : герменевтика обещания и прощения / Константин Сигов// Дружба : ее формы, испытания и дары : Успенские чтения / [сост. К. Сигов]. – [Киев] : Дух і Літера, 2008. – C. 135-148.
 • Сігов К.Б. Ідея Університету в діалозі з Ярославом Пеліканом / [К. С.]. // Ідея Університету : переосмислення : [пер. з англ.] / Ярослав Пелікан ; [Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія", Центр європейських гуманітарних досліджень]. – Київ : Дух і Літера, 2008. – С. 5-16.
 • Сігов К.Б. Ідея Університету і Могилянський палімпсест / Костянтин Сігов// Університетська автономія : [спец. вип. часопису «Дух і Літера»] / [упоряд. Сергій Квіт… та ін. ; авт. передм. В. С. Брюховецький]. – К. : Дух і Літера, 2008. – С. 127-136. – (Дух і літера ; № 19).
 • Riabchuk M. Managers of the Gray Zone / Mykola Riabchuk // Transitions Online. – 2008. – Vol. 7(14) – P.1.
 • Riabchuk M. Neither Heroes nor Villains / Mykola Riabchuk // Transitions Online. – 2008. – Vol. 2(11) – P. 6.
 • Riabchuk M. Ukraine : Lessons Learned from Other Postcommunist Transitions / Mykola Riabchuk //Orbis. – 2008. – Vol. 52, Issue 1. (Jan.). – Р. 41-64.

2007

 • Морозова Д. «Метафорика «стихій» у ранньовізантійський аскетичній літературі Д. Морозова// Наукові записки. Національний університет «Києво-Могилянська академія». Т. 62 : Теорія та історія культури / Редкол. : В. Брюховецький та ін. ; НаУКМА. – К. : Вид. дім «Києво-Могилянська академія», 2007. – С. 13–19.
 • Сігов К.Б.Ідея Університету і могилянський палімпсест / К.Б. Сігов// Той, хто відродив Могилянку : зб. до 60-ліття В'ячеслава Брюховецького. – К. : ВД "Києво-Могилянська академія", 2007. – С. 276–285.

2005

 • Sigov C. Das Problem des Bruchs zwischen Ontologie und Ethik in den Werken des Metropoliten Johannes Zizioulas und Emmanuel Levinas , Freiburger Zeitschrift fur Philosophie und Theologie.
 • Sigov C. L’Esprit et le Verbe dans l’ouvre de Serguei Averintsev, Der heilige Geist im Leben der Кirche, Tyrolia-verlag. Innsbruck-wien, 2005, p. 339-353.
 • Васильченко А. Діалогічна інтерпретація внутрішнього досвіду в “Джерелах себе” Чарлза Тейлора // Актуальні проблеми психології: Том 2. Психологічна герменевтика / За редакцією Н.В. Чепелєвої. – Вип. 3. – Київ: Інститут психології, 2005. – С.21-30
 • Васильченко А. Чарльз Тейлор про орієнтування в моральному просторі. // Дух і літера. – № 13-14 (2004-2005). – С.315-317.
 • Косицька З. Пам’ять душі і серця: [Про новомученика, митрополита Володимира (Богоявленського)] // Дзеркало тижня. – 2005. – № 11. – 26 березня.
 • Косицька З. Страчений цвіт: [Про о. Михаїла Єдлінського, новомученика, автора книги “Любящее Господа сердце”, що вийшла у видавництві “Дух і літера”] // Дзеркало тижня. – 2005. – № 30. – 6 серпня.
 • Малахов В. К характеристике стиля Сергея Аверинцева: артикуляция нюанса // Личность и традиция: Аверинцевские чтения. – К.: Дух і літера, 2005, с. 295-305.
 • Малахов В. Вослед душе. – К.: Дух і літера, 2005.
 • Малахов В. Етика як гуманітарна дисципліна: проблеми викладання в середній школі // Історія в школах України. – 2005. – № 6.
 • Малахов В. Передмова (концепція Читань); Образ города в современном гуманитарном дискурсе: некоторые проблемные направления // Образ міста в контексті історії, філософії, культури: Києвознавчі читання. – К.: ПАРАПАН, 2005.
 • Сігов К. Б. Поль Рікер: пам’ять, історія, вдячність // Критика. Київ. Червень 2005.
 • Сігов К. Б. стаття “Есхатологічний горизонт Сергія Аверинцева”, опублікована у матеріалах Аверинцевських читань “Личность и традиция”, с. 255-267, Київ, Дух і Літера, 2005.
 • Фінберг Л. “Помаранчева звитяга”, стор. 41-94 (часопис Дух і літера, № 15-16). Авторське експертне опитування, передмова, післямова та коментарі.
 • Фінберг Л. Аналогічна публікація в журналі “Континент”, Москва 2005, головний редактор І.Виноградов.

Переклади

 • Ечегарай Роже. Істинний Бог, істинна Людина / Пер. з фр. – К.: Дух і літера, 2005. – 180 с.
 • Йоан Зізіулас. Буття як спілкування. Дослідження особистісності і Церкви / Пер. з англ. – К.: Дух і літера, 2005. – 270 с.
 • Мішель Монтень. Проби. Книга перша / Пер. з фр. Анатоль Перепадя. – К.: Дух і літера, 2005. – 365 с.
 • П’єр Манан. Інтелектуальна історія лібералізму / Пер. з фр. – К.: Дух і літера, 2005. – 206 с.
 • Поль Рікер Ідеологія та утопія / Пер. з фр. – К.: Дух і літера, 2005. – 383 с.
 • Райнгарт Козеллек. Минуле майбутнє. Про семантику історичного часу / Пер. з нім. – К. Дух і літера, 2005. – 380 с.
 • Рудольф Шнакенбург. Етичне послання Нового Завіту / Пер. з нім. – К.: Дух і літера, 2005. – 340 с.
 • Сергей Аверинцев. Многоценная жемчужина. – К.: Дух і Літера, 2005. – 600 с.
 • Сергей Аверинцев. Переводы: Евангелия. Книга Иова. Псалмы. Собрание сочинений / Под ред. Н. П. Аверинцевой и К. Б. Сигова; пер. c древнегреч. и древнеевр. – К.: Дух і літера, 2005. – 488 с.
 • Фердинанд Тьоніс. Спільнота та суспільство / Пер. з нім. – К.: Дух і літера, 2005. – 259 с.

Редагування

2013

 

 • [К. Сігов, наук. ред.] Тейлор Чарльз. Секулярна доба. Книга перша. – К. : Дух і Літера, 2013. – 664 с.
 • [А. Васильченко, заг. ред.] Європейський словник філософій: Лексикон неперекладностей. Т. 3. – К. : Дух і Літера, 2013.
 • [Ю. Вестель, наук. ред.] Окремі статті з Європейського словника філософій. Лексикон неперекладностей. Т. 3. – К. : Дух і Літера, 2013.
 • [Ю. Вестель, наук. ред.] Ван Парейс Михаил. Вопроси отца твого. Исследования святоотеческой мысли. «Bibliotheca Clementina». – К. : Дух і Літера, 2013. – 592 с.
 • [Ю. Вестель, наук. ред.] Свидетельство: традиции, формы, имена. Успенские чтения. – Сост. К. Б. Сигов. – К. : Дух і Літера, 2013. – 624 с.
 • [Ю. Вестель, наук. ред.] Кох Курт. Християни в Європі. Нові шляхи передання віри. «Bibliotheca Clementina». – К. : Дух і Літера, 2013. – 216 с.
 • [Д. Морозова, наук. ред.] Оливье Руссо. История литургического движения. – К. : Дух і Літера, 2013. – 360 с.

 

 

2005

 • Збірка матеріалів конференції 2004 року “Єврейське краєзнавство і колекціонування” / Ред. Л. Фінберг (розділи “Історія”, “Краєзнавство”, “Архіви і колекції”, “Мистецтво”).
 • Матеріали ХІІ міжнародної конференції “Єврейська історія і культура в Центральній і Східній Європі” (повний текст доповідей українською та російською).
 • Нариси з історії та культури євреїв України / Заг. ред. Л. Фінберг, В. Любченко. – К.: Дух і літера, 2005. – 437 с.
 • Чарльз Тейлор. Джерела себе / Заг. ред. перекладу з англ. А. Васильченко. – К.: Дух і літера, 2005. – 696 с.

Інше

 • Виктор Малахов. Уязвимость любви. – К.: Дух i літера, 2005. – 560 с.
 • Личность и традиция. Материалы первых Аверинцевских чтений / Упоряд. К. Б. Сігов. – К.: Дух i лiтера, 2005. – 400 с.
 • Марина Новикова. Міфи та місія. – К.: Дух і літера, 2005. – 4260 с.
 • По святым местам от Киева до Иерусалима / Під ред. новомуч. прот. Олександра Глаголєва. – К.: Дух і літера, 2005. – 127 с.
© 2012-2023 Національний університет «Києво-Могилянська академія»
вул. Сковороди 2, Київ 04070, Україна