Дослідження

Про нас

Дослідження

Публікації

Новини ЦМЗПЛ

Наукові теми, які виконуються в Центрі:

Тема: «Міжнародний захист прав людини» (спільно з кафедрою міжнародного права).

 • Науковий керівник: д. права, доц. М.М. Антонович,
 • термін виконання: 09.2010 – 08.2015.
 • реєстраційний номер в УкрІНТІ: 0110U007378
 • мета роботи: Дослідити загальнотеоретичні проблеми міжнародних прав людини та імплементацію міжнародних стандартів прав людини в національне законодавство України; проаналізувати практику універсальних та європейських механізмів захисту прав людини та ефективність їх застосування громадянами України.
 • очікувані результати роботи: серія статей учасників теми у фахових виданнях, викладання навчальних дисциплін з міжнародного захисту прав людини в рамках Сертифікатної програми «Міжнародний захист прав людини», організація Всеукраїнської наукової конференції «Сучасні механізми захисту прав людини) в лютому 2012 р..
 • анотований звіт за 2011 рік: Проведено круглі столи, наукові семінари, зустрічі з правозахисниками; видано 3 статті викладачів кафедри в Наукових записках НаУКМА 2011 р. та статті викладачів кафедри в інших виданнях як в Україні, так і за її межами.


Тема
: «Голодомор в Україні у світлі Закону «Про Голодомор 1932-1933 років в Україні» і міжнародного права» (спільно з кафедрою міжнародного права).

 • наукові керівники: д. права, доц. М.М. Антонович, д.ю.н., проф. В.А. Василенко.
 • термін виконання: 01.2008 – 12.2015.
 • мета роботи: обґрунтувати юридичну кваліфікацію Голодомору 1932-1933 років в Україні як злочину геноциду згідно з Законом України «Про Голодомор 1932-1933 років в Україні» та відповідно до міжнародного права.
 • очікувані результати роботи: серія статей учасників теми у фахових виданнях, колективна монографія «Правові аспекти Голодомору 1932-1933 років в Україні як злочину геноциду згідно з міжнародним правом», монографії учасників теми М.М. Антонович, В.А. Василенка, розробка та викладання навчального курсу «Студії про геноцид» (Genocide Studies).
 • анотований звіт за рік: проведено науковий семінар «Елементи злочину геноциду в Голодоморі 1932-1933 років в Україні згідно з міжнародним правом» (у рамках постійно діючого наукового семінару «Голодомор в Україні у світлі Закону «Про Голодомор 1932-1933 років в Україні» та міжнародного права» / Дні науки НаУКМА (Київ, 2 лютого 2011 р.); видано 3 статті викладачів кафедри в Наукових записках НаУКМА 2011 р. за матеріалами наукового семінару та статті викладачів кафедри в інших виданнях як в Україні, так і за її межами. Підготовлено до друку колективну монографію «Правові аспекти Голодомору 1932-1933 років в Україні як злочину геноциду згідно з міжнародним правом».


Тема
: «Етико-правові питання біоетики, фармацевтичного та медичного права».

 • Науковий керівник: д. права З.С. Черненко
 • термін виконання: 09.2010 – 08.2015.
 • мета роботи: Дослідити загальнотеоретичні проблеми медичного права; дослідити міжнародні стандарти прав людини в охороні здоров’я; проаналізувати національне законодавство України в сфері медицини та фармації; проаналізувати практику зарубіжних країн щодо захисту прав людини в охороні здоров’я.
 • очікувані результати роботи: серія статей учасників теми у фахових виданнях, викладання навчальних дисциплін зокрема в рамках Сертифікатної програми «Міжнародний захист прав людини», організація Всеукраїнської наукової конференції; колективна публікація учасників теми.
 • анотований звіт за рік: Проведено дискусійні засідання студентського гуртка; підготовлено до друку колективну монографію «Реклама в охороні здоров’я».


Тема
: «Правові аспекти ґендерних прав та прав дітей».

 • науковий керівник: д. права З.С. Черненко
 • термін виконання: 01.2010 – 12.2015.
 • мета роботи: Дослідити міжнародні стандарти ґендерних прав та прав дітей; проаналізувати міжнародне правове регулювання в сфері захисту ґендерних прав та прав дітей; проаналізувати практику зарубіжних країн щодо захисту ґендерних прав та прав дітей.
 • очікувані результати роботи: серія статей учасників теми у фахових виданнях, колективна публікація учасників теми
 • анотований звіт за рік: Підготовлено до друку колективну монографію «Правове становище дітей в світі та Україні».


Тема
: «Права націй, національних меншин та корінних народів за національним і міжнародним правом».

 • Науковий керівник: ст. викладач кафедри міжнародного права і спеціальних правових наук Факультету правничих наук НаУКМА О.В. Курінний.
 • термін виконання: 09.2010 – 12.2015.
 • мета роботи: Дослідити джерела, підстави та порядок здійснення права на політичне самовизначення, різновиди реалізації даного права за суб’єктами й обсягом самовизначення, розглянути українську систему захисту прав національних меншин та корінних народів крізь призму досвіду європейських та інших розвинутих держав світу, а також у контексті співвідношення основних типів праворозуміння. З’ясувати юридичний зміст категорії «корінні народи», обсяг їхніх прав, а також специфіку приналежності до цієї категорії соціальних груп в Україні – та європейських державах. Моніторинг змін мовного законодавства України та приписів у сфері захисту прав меншин, аналіз законодавчих ініціатив чинної влади в мовній та етнодержавній сферах.
 • очікувані результати роботи: підготовка Курінним О.В. дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук на тему: «Імплементація права народу на самовизначення в законодавство України». Серія статей учасників теми у фахових та інших вітчизняних та іноземних виданнях, відвідування конференцій і круглих столів, розробка навчально-методичного комплексу та викладання дисципліни «Міжнародний захист прав національних меншин» в рамках Сертифікатної програми «Міжнародний захист прав людини», керівництво підготовкою курсових робіт
 • анотований звіт за рік:
 • У фаховому виданні «Наукові записки НаУКМА» опубліковано 2 статті Курінного О .В. з тематики національних меншин. Опубліковано дотичні до проблематики національних меншин України та їх прав статті Курінного О.В. з мовних прав.
 • Участь у міжнародних та всеукраїнських конференціях та підготовка доповідей з даної теми.
© 2012-2024 Національний університет «Києво-Могилянська академія»
вул. Сковороди 2, Київ 04070, Україна