Публікації

Про нас

Дослідження

Публікації

Новини ЦМЗПЛ

Авторські та колективні монографії

 • Оцінка процесів забезпечення якості правничої освіти на юридичному факультеті Львівського національного університету ім. Івана Франка : звіт із рекомендаціями з вдосконалення внутрішньої політики забезпечення якості правничої освіти : [пер. з англ.] / підгот.: Ділейн Свенсон, Фінлей Янґ, Мирослава Антонович, Оксана Сироїд ; USAID, Проект "Справедливе правосуддя". – [Б. м. : б. в., 2014]. – 45 с.
 • Legal education quality assessment of the Law Faculty at Lviv Ivan Franko National University : report with recommendations on legal education quality assurance policy development / Delaine Swenson, Finlay Young, Myroslava Antonovych, Oksana Syroid ; USAID, Fair Justice Project. – [S. l. : s. n., 2014]. – 45 p.

Публікації/статті

2017

 

У фахових українських виданнях (з переліку наукових фахових видань України)

 • Курінний О. В. Децентралізація (утворення об’єднаних територіальних громад) як альтернатива автономізації та форма внутрішнього самовизначення корінних народів і національних меншин в Україні / Курінний О. В. // Наукові записки НаУКМА. Юридичні науки. – 2017. – Т. 200. – С. 101–105. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/12543
 • Аносова Ю.В. Загальні засади здійснення юрисдикції щодо злочину геноциду міжнародними судовими органами / Ю. В. Аносова // Український часопис міжнародного права. – 2017. - №1. – С. 19-33 (1 др.арк.)
 • Антонович М.М. Юрисдикція Міжнародного кримінального суду щодо злочину агресії / М.М. Антонович // Наукові записки НаУКМА. – 2017. – Т.C. 67-71 (0,5 др.арк.).

 

Матеріали конференцій

 • Василенко В. А. Емпіричні і класичні підходи у підрахунку демографічних втрат України внаслідок Голодомору 1932–1933 років / Володимир Василенко // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Голодомор 1932–1933 років в Україні : втрати української нації» (Київ, 4 жовтня 2016 року) / [упоряд. Юлія Коцур ; ред. Леся Гасиджак]. – Київ, 2017. – С. 47–49. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/13155
 • Курінний О. В. Голодомор 1932–1933 рр. на Північному Кавказі як геноцид українців / Олексій Курінний // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Голодомор 1932–1933 років в Україні : втрати української нації» (Київ, 4 жовтня 2016 року) / [упоряд. Юлія Коцур ; ред. Леся Гасиджак]. – Київ, 2017. – С. 73–85. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/13153

2014

 

У виданнях НаУКМА

 

 

 • Антонович М. М. Голодомор 1932-1933 років в Україні в контексті радянського геноциду проти української нації / Мирослава Антонович // Голодомор 1932-1933 років в Україні як злочин геноциду згідно з міжнародним правом / [Антонович М., Бондар К., Василенко В. та ін. ; наук. ред. В. Василенко, М. Антонович ; рец. : О. Костенко, М. Кірсенко, Ю. Мицик]. – Київ : Києво-Могилянська академія, 2014. – Вид. 3-тє, доповн. – С. 74-94.
 • Василенко В. А. Методологія правової оцінки Голодомору 1932-1933 рр. в Україні як злочину геноциду / Володимир Василенко // Голодомор 1932-1933 років в Україні як злочин геноциду згідно з міжнародним правом / [Антонович М., Бондар К., Василенко В. та ін. ; наук. ред. В. Василенко, М. Антонович ; рец. : О. Костенко, М. Кірсенко, Ю. Мицик]. – Київ : Києво-Могилянська академія, 2014. – Вид. 3-тє, доповн. – С. 13-73.
 • Курінний О. В. Українська спільнота Північного Кавказу як об’єкт Голодомору 1932-1933 років / Олексій Курінний // Голодомор 1932-1933 років в Україні як злочин геноциду згідно з міжнародним правом / [Антонович М., Бондар К., Василенко В. та ін. ; наук. ред. В. Василенко, М. Антонович ; рец. : О. Костенко, М. Кірсенко, Ю. Мицик]. – Київ : Києво-Могилянська академія, 2014. – Вид. 3-тє, доповн. – С. 161-172.

 

В інших виданнях України

 

 

 • Антонович М. М. 1.1.3. Обов’язок покарання за злочини проти людяності в Україні (щодо активістів Майдану) згідно з міжнародним правом / [Антонович Мирослава Михайлівна] // Українська Революція гідності, агресія РФ і міжнародне право / [Антонович М. М., Бобін Б. В., ... Василенко, В. А. та ін. ; упоряд., ред. Задорожній О. В. ; рец. Петров Р. А. та ін.] ; Укр. асоц. міжнар. права. – Київ : [К.І.С.], 2014. – С. 44-58.
 • Антонович М. М. Голодомор 1932-1933 років в Україні як злочин геноциду: проблема міжнародного визнання / Антонович М. М. // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць присвячений 180-й річниці Київського університету та 70-літтю Інституту міжнародних відносин. – 2014. – Вип. 121, ч. 1. – С. 126-135.
 • Василенко В. А. 3.7.1. Збройна агресія Росії проти України : реалії та правова модель відповідальності держави-агресора / [Василенко Володимир Андрійович] // Українська Революція гідності, агресія РФ і міжнародне право / [Антонович М. М., Бобін Б. В., ... Василенко, В. А. та ін. ; упоряд., ред. Задорожній О. В. ; рец. Петров Р. А. та ін.] ; Укр. асоц. міжнар. права. – Київ : [К.І.С.], 2014. – С. 887-902.
 • Василенко В. А. Володимир Василенко: "Коли президент стає загрозою національній безпеці" : [інтерв’ю з правознавцем-міжнародником, проф. НаУКМА Володимиром Василенком] / спілкувалися Роман Малко, Ганна Трегуб // Український Тиждень. – 2014. – № 4. – С. 16-17.
 • Василенко В. А. Порядок без демократії – це диктатура / Володимир Василенко // Український Тиждень. – 2014. – № 7. – С. 6-9.
 • Василенко В. А. Володимир Василенко: "Злочини проти людяності не мають терміну давності" : [інтерв’ю з правознавцем-міжнародником, проф. НаУКМА Володимиром Василенком] / спілкувалася Ганна Трегуб // Український Тиждень. – 2014. – № 8. – С. 14-15.
 • Василенко В. А. На скамье подсудимых : [інтерв’ю з правознавцем-міжнародником, проф. НаУКМА Володимиром Василенком] / Елена Струк // Фокус. – 2014. – 28 февраля (№ 9). – С. 20.
 • Василенко В. А. Про відмінність тероризму від збройної агресії / Володимир Василенко // Український Тиждень. – 2014. – № 10. – С. 6-7.
 • Василенко В. А. Чи є в Україні міністр оборони / Володимир Василенко // Український Тиждень. – 2014. – № 11. – С. 5.
 • Василенко В. А. Агресія Росії : генеза, мета, способи протидії та правові наслідки / Володимир Василенко // Український Тиждень. – 2014. – № 12. – С. 6-10.
 • Василенко В. А. Володимир Василенко: "Щоб Україна стала суверенною державою, а її незалежний статус визнав увесь світ, було потрібно позбутись ядерної зброї" : [інтерв’ю з правознавцем-міжнародником, проф. НаУКМА Володимиром Василенком] / спілкувався Роман Малко // Український Тиждень. – 2014. – № 15. – С. 6-9.
 • Василенко В. А. Компромісна поступка чи замах на конституційний лад? / Володимир Василенко // Український Тиждень. – 2014. – № 19. – С. 22-25.
 • Василенко В. А. Володимир Василенко: "Наша незалежність – це не примха долі, а закономірність" : [інтерв’ю з правознавцем-міжнародником, проф. НаУКМА Володимиром Василенком] / спілкувався Богдан Буткевич // Український Тиждень. – 2014. – № 34. – С. 10-13.
 • Василенко В. А. Війна 2014 року: спроба системного аналізу / Володимир Василенко // Український Тиждень. – 2014. – № 42. – С. 27.
 • Василенко В. А. Російсько-українська війна 2014 року : причини, перебіг та політико-правові оцінки / [Володимир Василенко] // Український Тиждень. – 2014. – № 42. – С. 28-42.
 • Василенко В. А. Геополітичний та національний вимір мовної ситуації в Україні / Володимир Василенко // Мовні права в сучасному світі : збірник наукових праць / [відп. ред. Б. М. Ажнюк] ; НАН України, Ін-т мовознавства ім. О. О. Потебні, Укр. бюро лінгвістичних експертиз НАН України. – Ужгород : [Наумченко Н. В.], 2014. – С. 46-57.

 

В іноземних виданнях

 

 

 • Antonovych M. Maria Popova. Politicized Justice in Emerging Democracies: A Study of Courts in Russia and Ukraine. Cambridge: Cambridge University Press, 2012. – 197 pp. : [book review] / Myroslava Antonovych // East/West: Journal of Ukrainian Studies. – 2014. – Vol. 1, N. 1. – P. 98-100.

Інше

 • Задорожній О. В. Генеза міжнародної правосуб'єктності України : монографія / Задорожній О. В. ; [рец. Буроменський М. В., Василенко В. А.] ; Укр. асоц. міжнар. права ; Ін-т міжнарод. відносин Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка, Каф. міжнарод. права. – Київ : К.І.С., 2014. – 687 с. – (Бібліотека кафедри міжнародного права). –  Micтить бiблioгpафічні посилання. –  Micтить покажчик.

2011

 

У виданнях НаУКМА

 

 • Антонович М.М. Елементи злочину геноциду в Голодоморі 1932-1933 років згідно з Римським Статутом Міжнародного карного суду // Наукові записки НаУКМА. – 2011. – Т. 116: Юридичні науки. – К.: Вид.-поліграф. центр НаУКМА, 2011. – С. 47-51 (0,4 др.арк.)
 • Журбелюк Г.В. Кваліфікація голодомору 1932 – 1933 р. в Україні у контексті Статуту Міжнародного карного суду / Г.В.Журбелюк // Наукові записки НаУКМА. – 2011. – Т. 116: Юридичні науки. – К.: Вид.-поліграф. центр НаУКМА, 2011. – С. 51-55 (0, 4 др. арк.)
 • Курінний О.В. Реалізація національними меншинами права на внутрішнє самовизначення у правовій системі України // Наукові записки НаУКМА. – 2011. – Т. 116: Юридичні науки. – К.: Вид.-поліграф. центр НаУКМА, 2011. – С. 44–47 (0,3 др. арк.)

 


В інших виданнях України

 

 • Антонович М.М. Кваліфікація злочину Голодомору 1932-1933 років згідно з міжнародним правом // Геноцид України у ХХ столітті. Матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції / Відп. за вип. М. Фіцуляк. – Львів: Національний університет «Львівська політехніка», Інститут літературознавчих студій Львівського національного університету імені Івана Франка, Простір-М, 2010. – С. 127–139 (0,75 др. арк.) (вийшло друком у 2011 р.)
 • Курінний О.В. Мовне законодавство України: чинна проблематика й можливі шляхи подолання суперечностей / О.В. Курінний // Розбудова держави. – 2011. – №1-2. – С. 43–60 (1 др. арк.).
 • Курінний О. Співвідношення основних типів праворозуміння на прикладі захисту прав меншин і принципу самовизначення / О.В. Курінний // Антропологія права : філософський та юридичний виміри (стан, проблеми, перспективи): Статті учасників Міжнародного «круглого столу» (м. Львів, 3-5 грудня 2010 року). − Львів: Галицький друкар, 2010. – С. 325 – 344 (1,2 др. арк.) (вийшло друком у 2011 р.)
 • Курінний О.В. Принцип самовизначення націй у правовій системі України: історичний досвід, сучасний стан та перспективи утвердження // Актуальні питання державотворення та правотворення в Україні очима молодих науковців: Збірник матеріалів Щорічної міжвузівської науково-теоретичної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених (у 2 ч.), м. Київ – 20 квітня 2010 р. / За заг. ред. Литвина О.П., Приходько Х.В., Троян А.В. – К.: Видавничо-поліграфічний центр Академії муніципального управління 2010. – Ч.І. – С. 8–14 (0,3 др. арк.) (вийшло друком у 2011 р.)
 • Курінний О.В. Голодомор 1932-1933 рр. на Північному Кавказі як геноцид української спільноти регіону та засіб ліквідації суб’єкта колективних прав людини // Геноцид України у ХХ столітті. Матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції / Відп. за вип. М. Фіцуляк. – Львів: Національний університет «Львівська політехніка», Інститут літературознавчих студій Львівського національного університету імені Івана Франка, Простір-М, 2010. – С. 198–204 (0,3 др. арк.) (вийшло друком у 2011 р.)
 • Курінний О.В. Внутрішнє самовизначення національних меншин як форма реалізації колективних прав людини // Демократія у країнах Східної Європи: конституційно-правовий вимір (Тодиківські читання). Збірка тез наукових доповідей і повідомлень Четвертої міжнародної наукової конференції молодих вчених, аспірантів і студентів (27–28 травня 2011 року) / За заг. ред. проф. А.П. Гетьмана. Національний університет «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого». – Харків: Права людини, 2011. – C. 51 – 52 (0,1 др. арк.)
 • Семененко Л. Л. Відповідь громадськості Мін-ву освіти. Аналіз проекту Концепції мовної освіти в Україні, поданого Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України для громадського обговорення / Семененко Л. Л., Ющук І. П., Курінний О. В. // Музей совєтської окупації – Меморіал ім. В. Стуса. – 20.01.2011. (http://memorial.kiev.ua/novyny/875-vidpovid-gromadskosti-min-vu-osvity.html ).
 • Черненко З.С. Тенденції та пріоритети реформування законодавства про охорону здоров’я»// Збірник вступів учасників Круглого столу «Реалії реалізації конституційних прав громадян крізь призму кодифікації законодавства України з охорони здоров’я» Інституту законодавства Верховної Ради (5 квітня 2011 р., Київ)
 • Черненко З.С. Щодо реалізації прав медичних працівників» // Другий Всеукраїнський Конгрес з медичного права, біоетики і соціальної політики з міжнародною участю 14-15 квітня 2011 року, Київ: Збірник тез доповідей/ Упор. к.ю.н.
 • Гревцова Р.Ю., д.м.н. Степаненко А.В. – Київ: Видавництво «КІМ», 2011 – С. 105.
© 2012-2024 Національний університет «Києво-Могилянська академія»
вул. Сковороди 2, Київ 04070, Україна