Загальна інформація

Права та обов'язки члена профспілки

Права та обов'язки члена профспілки
 

Членами Профспілки можуть бути особи, які працюють в органах державної влади, місцевого самоврядування, правоохоронних органах, інших державних установах, організаціях та на підприємствах, в банках, страхових компаніях, в інших суміжних за родом діяльності установах, організаціях та підприємствах, а також особи, що навчаються в професійно-технічних та вищих відомчих учбових закладах або працювали у названих вище установах до виходу на пенсію, які визнають і виконують Статут Профспілки, сплачують членські внески, беруть участь у роботі однієї з її первинних організацій.

Членство в Профспілці є добровільним. Прийняття в члени Профспілки проводиться первинною профспілковою організацією або її виборним органом на підставі особистої заяви в місячний термін з дня її подання.
Члени Профспілки мають рівні права та обов’язки.
 

Член Профспілки має право:

- обирати і бути обраним (делегованим) до складу профспілкових органів;
- брати участь у профспілкових зборах (конференціях), бути присутнім на засіданнях виборних профспілкових органів при розгляді питань, що стосуються його прав та інтересів;
- вільно обговорювати на засіданнях комітетів Профспілки, профспілкових зборах, конференціях, у пресі всі питання діяльності Профспілки, вносити пропозиції, відкрито висловлюватися та відстоювати свою думку, брати участь у підготовці рішень;
- одержувати безкоштовні юридичні консультації та іншу допомогу у вирішенні соціально-трудових питань, включаючи офіційне представництво і захист в суді, органах виконавчої влади, у взаємовідносинах з роботодавцями;
- звертатися до профспілкових органів із заявами та пропозиціями і вимагати на них відповіді;
- користуватися матеріальною допомогою та іншими виплатами з коштів Профспілки;
- отримувати інформацію про роботу профспілкової організації і використання профспілкових коштів;
- відповідно до встановлених нормативів одержувати путівки на санаторно-курортне лікування і відпочинок для себе та членів сім’ї, користуватися послугами фізкультурно-спортивних та культурних закладів Профспілки на пільгових умовах, каси взаємодопомоги при профкомі.
 

Член Профспілки зобов’язаний:

- визнавати і виконувати вимоги Статуту Профспілки;
- своєчасно сплачувати профспілкові внески;
- брати участь у роботі профспілкової організації;
- виконувати рішення профспілкових органів;
- не допускати дій, що перешкоджають профспілковій організації у досягненні мети та реалізації завдань Профспілки;
- виконувати зобов’язання, передбачені колективним договором, та іншими угодами, укладеними Профспілкою;
- з повагою ставитись до товаришів по роботі, не допускати дії, котрі принижують честь і гідність громадянина;
- виконувати вимоги нормативних документів з охорони праці.
 

Гарантії прав члена Профспілки:

- член Профспілки не може бути звільнений з роботи з ініціативи роботодавця без згоди профспілкового комітету за винятком випадків, передбачених законодавством;
- члени Профспілки, обрані до складу виборних профспілкових органів, не можуть бути притягнуті до дисциплінарної відповідальності, їм не можуть бути змінені умови трудового договору, оплати праці без попередньої згоди органу, членом якого вони є;
- звільнення з ініціативи роботодавця працівників обраних до складу виборного органу первинної профспілкової організації (у тому числі структурних підрозділів), профорганізатора, крім додержання загального порядку звільнення, допускається лише за наявності попередньої згоди виборного органу, членом якого вони є, а також вищестоящого органу Профспілки;
- працівникам, обраним до складу виборних профспілкових органів підприємства, установи, організації на час профспілкового навчання надається додаткова відпустка тривалістю до 6 календарних днів із збереженням заробітної плати за рахунок роботодавця;
- члени виборних профспілкових органів, їх керівники, які не звільнені від основної роботи, можуть одержувати за роботу в Профспілці винагороду, розмір якої визначається згідно з нормативними документами Профспілки в межах коштів, передбачених на оплату праці профспілкових працівників;
- звільнення з ініціативи роботодавця осіб, які обиралися до складу профспілкових органів, не допускається протягом одного року після закінчення виборних повноважень (крім випадків повної ліквідації підприємства або вчинення працівником винних дій, за які законодавством передбачається можливість звільнення, а також невідповідності працівника займаній посаді або виконуваній роботі внаслідок стану здоров’я, що перешкоджає продовженню даної роботи;
- працівникам, звільненим з роботи в зв’язку із обранням їх до складу виборних профспілкових органів, після закінчення терміну їх повноважень надається попередня робота (посада) або за згодою працівника інша рівноцінна робота (посада);
- за працівниками обраними до складу виборного органу первинної профспілкової організації, зберігаються соціальні пільги та заохочення, встановлені для інших працівників за місцем роботи відповідно до законодавства. За рахунок коштів підприємства, установи, організації цим працівникам можуть бути надані додаткові пільги, якщо це передбачено колективним договором.

За активну участь у діяльності Профспілки член Профспілки може бути заохоченим шляхом оголошення подяки, преміювання, нагородження Почесною грамотою профспілки працівників державних установ м. Києва, іншими видами заохочення.

За порушення вимог Статуту (в тому числі за несплату без поважних причин профспілкових внесків понад 3 місяці), за вчинення дій, що можуть спричинити розпад профорганізації, дискредитацію профспілкового членства або протидію в досягненні мети і завдань профспілкової організації до членів Профспілки можуть застосовуватися стягнення:
- догана;
- виключення з Профспілки.

Документи

ППО НаУКМА є складовою, первинною організацією великої Київської міської організації Профспілки працівників освіти і науки України. Таким  чином, ППО НаУКМА  діє за статутом Київської міської  організації  Профспілки  працівників освіти  і науки  України.


Положення

Статут 

Контакти

 

Голова первинної профспілки:

Кадуріна Л.Б. 9- 21

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 

 

Заступник голови:

Музиченко Л.В. 4-251

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 

 

 

Члени профкому:

Юречко І. І. 1-203
Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.


Веретільна Н.В. 1-210

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.


Куценко О.І.  1-207

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 

 

 

 

 

© 2012-2024 Національний університет «Києво-Могилянська академія»
вул. Сковороди 2, Київ 04070, Україна