Місія, візія і цінності

Про нас

Місія, візія і цінності

Основні стратегічні цілі

Стратегія розвитку

Статут НаУКМА

Річний звіт за 2023 рік

 

 

 

Місія і візія НаУКМА

 

МІСІЯ

Національний університет «Києво-Могилянська академія» є класичним університетом, що створює, зберігає та поширює знання у природничій, суспільній, гуманітарній і технічній наукових сферах. Могилянка – це спільнота, яка формує високоосвічену, національно свідому, чесну, небайдужу, творчу особистість, здатну незалежно мислити і відповідально діяти згідно з принципами добра та справедливості, для розвитку відкритого і демократичного суспільства.

 

ВІЗІЯ

НаУКМА є лідером в інноваціях й активно впливає на майбутнє українського суспільства і держави. У НаУКМА органічно поєднуються наукова діяльність, освітній процес і набуття практичних навичок найвищої якості. НаУКМА є престижним, визнаним міжнародною академічною спільнотою, дослідницьким університетом.

 

Цінності НаУКМА

 

Могилянська спільнота

Могилянка – це спільнота вчених, викладачів, студентів, співробітників, випускників і друзів університету, людей різних культур і різного походження, які поважають, зберігають і розвивають культурні та духовні традиції Академії.

 

Особистість

Ми прагнемо, щоб кожен Могилянець був вільною, освіченою, відповідальною, творчою особистістю. Ми визнаємо толерантність невід’ємною рисою сучасної людини, яка, дотримуючись своїх принципів, приймає право іншого бути іншим.

 

Гуманізм

Могилянка, сповідуючи принципи гуманізму, оберігає людину і людяність, боронить людську гідність, права і свободи. Ми вирізняємось особливо доброзичливою атмосферою у стосунках між викладачами, студентами, співробітниками.

 

Креативність

Могилянка плекає умови для розвитку і заохочує створювати, знаходити й упроваджувати інноваційні ідеї та рішення, виконувати завдання нестандартними методами. Засадничим принципом навчання у Києво-Могилянської академії є Liberal Arts, що надає студентам можливість отримати не лише набір знань, але і набір компетенцій, які дозволяють бути гнучкими, креативними і пристосованими до глобалізованого і мінливого ринку праці.

 

Лідерство

Києво-Могилянська академія є лідером в інноваціях й активно впливає на майбутнє українського суспільства і держави. Могилянка заохочує персональне лідерство, відповідальність і почуття обов'язку. Могилянка бере ініціативу і готова до відповідальності за розвиток української освіти, науки та інших сфер своєї діяльності.

 

Якість

Ми встановлюємо і дотримуємось найвищих стандартів у науковій діяльності, викладанні та навчанні. Ми відзначаємо Могилянців за досягнуті результати та відданість цінностям. Для Могилянки абсолютно неприйнятні плагіат і будь-які прояви корупційної поведінки. Могилянець отримує фахову підготовку державною мовою, мовою міжнародного спілкування – англійською, а також іншими іноземними мовами.

 

Національна свідомість

Києво-Могилянська академія активно працює задля розвитку України. Ми є патріотами України, спілкуємось українською. Водночас повага до інших культур, традицій і мов є важливою складовою нашої свідомості.

 

Демократія

Демократизм, відкритість, прозорість, децентралізація, інклюзивність, протидія проявам авторитаризму, право на критику та увага до критики – наріжні принципи діяльності Києво-Могилянської Академії. Ми плекаємо академічні свободи, критичність та незалежність мислення.

 

Активна громадянська позиція 

Києво-Могилянська спільнота є центром незалежної інтелектуальної думки й активною пасіонарною частиною громадянського суспільства незалежної України. Могилянка відстоює своє право на власну думку, право критично висловлюватись про дії влади, а також ті процеси, які відбуваються в українському суспільстві, пропонує та ініціює зміни, спрямовані на розвиток країни.

 

 

© 2012-2024 Національний університет «Києво-Могилянська академія»
вул. Сковороди 2, Київ 04070, Україна