Основні стратегічні цілі

Про нас

Місія, візія і цінності

Основні стратегічні цілі

Стратегія розвитку

Статут НаУКМА

Річний звіт за 2020 рік

 

 

 

Реалізуючи стратегію 2015-2025 НаУКМА забезпечить високу якість освітнього процесу для надання студентам знань, умінь та навичок на рівні найкращих світових стандартів у відповідності до потреб суспільства та ринку.

Передумовою досягнення високого освітнього рівня університету та забезпечення його дослідницького статусу на всіх етапах буде інтенсифікація наукової діяльності.

НаУКМА має посісти провідне місце серед університетів Європи шляхом налагодження належного наукового, освітнього та інформаційного обміну між могилянським та міжнародним науково-освітнім середовищем.

Втілення стратегії НаУКМА 2015-2025 буде здійснюватись шляхом оптимізації управлінських процесів, виваженого впровадження необхідних структурних змін, широкого залучення членів могилянської спільноти до прийняття управлінських рішень та їх впровадження.

Розвиток університету буде забезпечено прозорою системою фінансового планування, управління та звітності, диверсифікацією надходжень та обгрунтованому розподілу коштів на стратегічні та поточні проекти.

© 2012-2021 Національний університет «Києво-Могилянська академія»
вул. Сковороди 2, Київ 04070, Україна