План роботи Вченої ради НаУКМА

План роботи

Матеріали засідань

Документи

Члени Вченої ради

Комітети

Контакти

 

П Л А Н

роботи Вченої ради НаУКМА на 2018 рік

 

25 СІЧНЯ

 

 1. Звіт про роботу Вченої ради за 2017 р.
 2. План роботи Вченої ради на 2018 р.
 3. Про концепції та політики журналів НаУКМА.
 4. Про розміщення власних надходжень НаУКМА на вкладних (депозитних) рахунках.
 5. Про рекомендацію студентів на отримання іменних академічних стипендій.
 6. Про затвердження освітніх програм з фізики.
 7. Про присудження премій імені Петра Могили.
 8. Про присудження премій за міжнародні наукові публікації.
 9. Про затвердження річного звіту про науково-дослідну роботу наУКМА за 2017 рік.
 10. Про затвердження звіту з НДР «Література та ідеологія в українській гуманітарнійдумці ХХ – ХХІ століть»

 

23 ЛЮТОГО

 1. Про ухвалення фінансових плану і звіту НаУКМА.
 2. Про результати зимової заліково-екзаменаційної сесії 2016/2017 н. р.
 3. Про звіт з наукової роботи НаУКМА за 2016 рік.
 4. Про затвердження тематичного плану наукових досліджень та розробок, що
 5. виконуватимуться в НаУКМА за рахунок коштів державного бюджету у 2018 році.
 6. Про діяльність наукових структурних підрозділів (центрів та лабораторій).
 7. Стратегія розвитку факультету ФСНСТ.

 

29 БЕРЕЗНЯ

 1. Про організацію вступної кампанії в НаУКМА.
 2. Про грантову діяльність НаУКМА.
 3. Про затвердження результатів самоаналізу та схвалення конкурсної (моніторингової) справи на підтвердження статусу національного університету та проходження державної атестації університету в частині наукової (науково-технічної) діяльності.
 4. Про комунікаційну політику та PRв НаУКМА.
 5. Стратегія розвитку факультету ФГН.

 

26 КВІТНЯ

 1. Про Положення про наукову діяльність в НаУКМА.
 2. Про участь НаУКМА в міжнародних рейтингах.
 3. Про виконання проекту «Цифровий університет».
 4. Звіти комітетів Вченої ради НаУКМА за період 2016-2017 роки.

 

31 ТРАВНЯ

 1. Присвоєння почесного звання «Почесний доктор НаУКМА».
 2. Конкурси на заміщення посад (зав. кафедр, декани)
 3. Підсумки проміжної атестації аспірантів, докторантів і здобувачів наукового ступеня PhD, доктора наук та вступ у докторантуру.
 4. Про критерії НДР та Положення про НДР в НаУКМА.

 

27 ЧЕРВНЯ (середа)

 1. Конкурси на заміщення посад (зав. кафедр, декани)
 2. Присвоєння почесного звання «Почесний професор НаУКМА».
 3. Про надання дипломів НаУКМА випускникам.
 4. Про наукову бібліотеку НаУКМА (затвердження оновленого положення та концепції розвитку).

 

27 ВЕРЕСНЯ

 1. Оголошення про конкурс на здобуття Премії імені Петра Могили.
 2. Оголошення про конкурс на здобуття Премії за міжнародну публікацію.
 3. Про стан та завдання подальшого підвищення публікаційної активності співробітників НаУКМА.
 4. Про критерії якості освіти.

 

25  ЖОВТНЯ

 1. Про кадрову політику НаУКМА та формування кадрового резерву.
 2. Про виконання Положення про інтелектуальну власність НаУКМА.
 3. Про виконання Стратегії розвитку НаУКМА (2015-2025 рр.) та уточнення операційних планів.

 

29 ЛИСТОПАДА

 1. Про конкурс на здобуття Премії імені Петра Могили.
 2. Про конкурс на здобуття Премії за міжнародну публікацію.
 3. Про організацію Днів науки НаУКМА – 2019.
 4. Звіт про результати прийому до НаУКМА у 2018 році.
 5. Про підсумки вступної кампанії в НаУКМА.

 

20 ГРУДНЯ

 1. Звіти наукових керівників бюджетних науково-дослідних тем.
 2. Звіт Видавничої ради НаУКМА за 2018 рік.
 3. Про редпортфель НаУКМА на 2019 рік.

 

Протягом року розгляд:

 • атестаційних справ викладачів НаУКМА щодо присвоєння вчених звань доцента, професора;
 • рекомендація до друку видань НаУКМА;
 • зміни у редколегіях «Наукових записок», «Магістеріуму»;
 • переривання у навчанні аспірантів, докторантів НаУКМА;
 • зарахування здобувачів наукового ступеня PhD;
 • зарахування докторантів НаУКМА у 2018 році;
 • надання стипендій студентам та аспірантам;
 • затвердження результатів річної атестації аспірантів, докторантів;
 • інші питання НаУКМА.
 • створення наукових центрів і схвалення відповідних положень;
 • відкриття та закриття науково-дослідних тем.

 

© 2012-2018 Національний університет «Києво-Могилянська академія»
вул. Сковороди 2, Київ 04070, Україна