Комітети

План роботи

Матеріали засідань

Документи

Члени Вченої ради

Комітети

Контакти

Комітет з фінансів, фандрейзингу, грантової діяльності

З метою підвищення ефективності управління і залучення до цього процесу представників спільноти НаУКМА при Вченій раді університету були створені спеціальні комітети.

 

Одним з перших був створений Комітет з фінансів, фандрейзингу, грантової діяльності (далі Комітет) оскільки питання залучення коштів на розвиток університету є надзвичайно актуальним.

 

Метою заснування та діяльності Комітету є:

 • підготовка та попередній розгляд питань з ефективного фінансового забезпечення місії, візії та досягнення стратегічних цілей НаУКМА;
 • сприяння стратегічного розвитку НаУКМА;
 • сприяння реалізації очікувань спільноти НаУКМА від фінансової системи НаУКМА.

 

Склад Комітету

 1. Амельченко Н.А., доцент кафедри політології
 2. Іванова Н.Ю., доцент кафедри економічної теорії
 3. Казадарова В.В., керівник відділу стратегічного розвитку
 4. Кудіна Л.І., заступник начальника планово-фінансового відділу
 5. Куранова С.І., доцент кафедри загального та слов'янського мовознавства
 6. Лобач О.М., доцент кафедри загальнотеоретичного правознавства та публічного права
 7. Лабанець Андріана, студентка факультету економічних наук, 4 курс

 

До складу Комітету увійшли викладачі від різних факультетів, студенти і співробітники. На початку своєї діяльності Комітет провів низку зустрічей із представниками структурних підрозділів, дотичних до фінансової, фандрейзингової і грантової діяльності університету. Проблеми, які були висвітлені на цих зустрічах, дозволили визначити основні напрями діяльності Комітету, а саме:

 • Формування політики університету щодо грантової діяльності;
 • Розробка фінансової моделі університету;
 • Візуалізація фінансової звітності;
 • Розробка політики формування матеріально-технічних потреб структурних підрозділів НаУКМА;
 • Формування політики щодо гуртожитків НаУКМА.

 

Отже коротко зупинюсь на цих напрямах.

Формування політики університету щодо грантової діяльності. Над цим напрямом робоча група Комітету працює з жовтня 2016р. Це питання є надзвичайно актуальним оскільки держава компенсує лише частину витрат університету (приблизно 57%). На все інше, а мова йдеться про утримання університету і його розвиток, університет має заробляти самостійно. Як показали дослідження, найбільш потужним і престижним джерелом надходження коштів є міжнародна грантова діяльність. В НаУКМА активно здійснюється грантова діяльність, однак зараз виникла нагальна потреба аналізу набутого досвіду, його систематизації і формування політики університету щодо грантової діяльності. Оскільки найболючішим є питання про формування та розподіл відрахувань на непрямі витрати від грантових проектів, а також супровід цих проектів, то Комітет взяв на себе забов’язання розробити відповідне Положення про формування та розподіл відрахувань на непрямі витрати та Рекомендації щодо супроводу грантових проектів. Перший варіант Положення був виставлений для обговорення представниками спільноти НаУКМА. Надійшло багато пропозицій (близько 50), які опрацьовані робочою групою Комітету. Зараз другий варіант Положення знаходиться на узгодженні у президента НаУКМА.

 

Другий напрям - розробка фінансової моделі університету є не менш актуальний оскільки фінансове моделювання дозволяє формувати якісні бюджети, а потім здійснювати план-фактний аналіз їх виконання. Таким чином, фінансова модель суттєво підвищує ефективність процесу управління фінансовими ресурсами. Як показали дослідження, в університетах практично відсутня практика фінансового моделювання в той час як для комерційних структур, особливо успішних компаній, розробка фінансових моделей є традиційним інструментом фінансового управління. Тому до розробки фінансової моделі НаУКМА були залучені випускники Могилянки, які безпосередньо займаються створенням фінансових моделей для своїх установ, а також на замовлення інших компаній.

 

Наступним напрямом є візуалізація фінансової звітності. Під час спілкування з викладачами, студентами і співробітниками НаУКМА члени Комітету зіткнулися із звинуваченнями у непрозорості фінансової діяльності університету. В першу чергу мова йшла про непрозорість фінансових документів. Після аналізу цієї ситуації стало зрозуміло, що проблема полягає не в тому, що нема доступу до фінансової звітності, оскільки всі необхідні документи виставлені на сайті НаУКМА, а в тому, що розуміння цих документів потребує відповідних знань. Зваживши на це ми пішли шляхом візуалізації фінансових документів, отже, і звіт про фінансові результати за 2016 р. вже розміщений на сайті.

 

Розробка політики формування матеріально-технічних потреб структурних підрозділів НаУКМА є четвертим напрямом діяльності Комітету. В січні цього року всі члени Комітету були задіяні в роботі планово-фінансової комісії університету на якій керівники всіх структурних підрозділів оголошують матеріально-технічні потреби підрозділів. Представники Комітету розробили рекомендації, які спрямовані на покращення якості формування матеріально-технічних потреб структурних підрозділів НаУКМА і передали їх в службу віце-президента з економіки і фінансів.

 

Останнім напрямом діяльності Комітету, є формування політики щодо гуртожитків НаУКМА. Над цим питанням активно працює адміністрація університету, співробітники служби віце-президента з економіки і фінансів, представники студентського самоврядування і викладачі. Комітет долучився до вирішення цього питання на прохання студентів, які проживають в гуртожитках. Їх хвилювало недбайливе ставлення студентів до майна і матеріально-технічний стан гуртожитків. Було проведено 2 анкетування студентів. Перше було присвячено з’ясуванню причин недбайливого ставлення студентів до матеріально-технічної бази гуртожитків і можливостям його покращення. Друге – ролі Рад гуртожитків у вирішенні проблем, які виникають у студентів під час їх проживання у гуртожитках і покращенні умов проживання. Результати анкетувань виставлені на сайті НаУКМА.

 

До своєї діяльності Комітет активно залучає керівників і співробітників служб президента і віце-президентів НаУКМА та структурних підрозділів, викладачів, студентів і випускників. Саме завдяки такій співпраці Комітет зможе досягти поставленої мети.

 

Голова Комітету з фінансів, фандрейзингу, грантової діяльності Н.Ю. Іванова

 

Положення про Комітет

Діяльність комітету:

 

Комітет з науки та видавничої діяльності

 

Комітет з науки та видавничої діяльності є робочим органом Вченої ради Національного університету «Києво-Могилянська академія». Метою діяльності комітету є підготовка до розгляду Вченою радою університету документів, що стосуються стратегічних питань наукової діяльності в НаУКМА і, зокрема:

· Організація та забезпечення наукової діяльності в НаУКМА;

· Розвиток наукових шкіл та наукової освіти в рамках Докторської школи НаУКМА;

· Активізація міжнародної наукової співпраці;

· Підвищення публікаційної активності науково-педагогічних працівників Університету;

· Реалізація видавничої політики НаУКМА.

До складу комітету входять науково-педагогічні працівники всіх факультетів університету , аспіранти, докторанти, фахівці служби віце-президента з наукової роботи та інформатизації, Навчально-наукового центру, редакційно-видавничого відділу та наукової бібліотеки.

Комітет здійснює свою діяльність відповідно до плану, затвердженому Вченою радою НаУКМА. До основних завдань комітету входить попередній розгляд проектів документів, що виносяться на засідання Вченої ради і стосуються наукової та видавничої діяльності в НаУКМА, а також розробка і подання власних пропозицій з цих питань.

Наші контакти: Лук’яненко Ірина Григорівна, голова Комітету Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Вишенська Ірина Георгіївна, секретар Комітету Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 

 

Положення про Комітет

 

 

 

Склад Комітету:

 

 

Відповідно до ухвали Вченої ради НаУКМА (протокол № 13 від 31 жовтня 2016 р.)

1. Лук’яненко Ірина Григорівна, зав. кафедри фінансів, голова Комітету

2. Бурбан Анатолій Флавіанович, зав. кафедри хімії, заступник голови Комітету

3. Вишенська Ірина Георгіївна, доцент кафедри екології, секретар Комітету

4. Головащенко Сергій Іванович, професор кафедри філософії та релігієзнавства

5. Дадашова Первін Акіфівна, голова Наукового товариства студентів, аспірантів, докторантів і молодих вчених НаУКМА

6. Кострова Людмила Іванівна, керівник Навчально-наукового центру НаУКМА

7. Криворучка Людмила Дмитрівна, директор ДШ ім. родини Юхименків

8. Олійник Богдана Віталіївна, зав. кафедри математики

9. Осипчук Анна Дмитрівна, доцент кафедри соціології

10. Петров Роман Арестович, зав. кафедри міжнародного права і спеціальних правових наук

11. Пізнюк Леся Володимирівна, керівник редакційно-видавничого відділу

12. Ткачук Надія Володимирівна, пров. спеціаліст Навчально-наукового центру НаУКМА

13. Ярошенко Тетяна Олександрівна, віце-президент з наукової роботи та інформатизації НаУКМА

 

Діяльність комітету

 

 

Резюме розширеного засідання комітету з науки та видавничої діяльності Вченої ради НаУКМА від 12.11.2018р.

 

 

На засіданні були присутні: Ярошенко Т.О., віце-президент з наукової роботи та інформатизації НаУКМА, Ожоган В.М., віце-президент з навчальної роботи НаУКМА, Лук’яненко І.Г., зав. кафедри фінансів, голова комітету, Вишенська І.Г., секретар комітету, Кострова Л.І., керівник навчально-наукового центру НаУКМА, Криворучка Л.Д., директор Докторської школи НаУКМА, Крюкова Г.В., доцент кафедри математики, Ткачук Н.В., пров. спеціаліст навчально-наукового центру НаУКМА.

В ході засідання було детально розглянуто проект “Методики проведення державної атестації закладів вищої освіти в частині наукової та науково-технічної діяльності ” (Надалі: Методика), розробленого Міністерством освіти та науки України і винесеним на публічне обговорення на сайті МОНУ. Заслухали голову Комітету з науки та видавничої діяльності Лук’яненко І.Г. щодо основних положень запропонованої методики.

В обговореннях були висловлені численні зауваження і пропозиції щодо уточнення пунктів, які стосуються розрахунків окремих коефіцієнтів та значень оціночних характеристик для різних напрямів наук. У виступах відзначалась необхідність проводити диференційовано оцінювання наукових здобутків ЗВО у різних галузях наук. Зокрема, було вказано на потребу для оцінки здобутків науково-педагогічних працівників в гуманітарних та соціальних науках враховувати видані наукові монографії (одноосібні та колективні), що підсумовують часто багаторічні наукові дослідження авторів. Було відзначено відсутність в системі оцінки таких важливих для ЗВО видів діяльності як отримання науково-освітніх та освітньо-наукових грантів, показників міжнародної мобільності науково-педагогічних працівників та аспірантів.

При обговоренні було визнано, що представлений документ не змінює непрозору систему експертного оцінювання поданих заявок, про необхідність представлення експертних  оцінок на сайті міністерства і можливості ознайомлення з ними як самих заявників , так і всієї науково-освітньої спільноти. Документ містить багато суб’єктивних положень. Так, віднесення університету до кваліфікаційних груп А, Б і В віддано на розсуд експерта (п.5.4) при нечітких відмінностях у їх характеристиках (п.5.2) та незрозумілій системі бальної відповідності, в якій додатково  має місце перекриття балів в групах.

В цілому, основні підходи оцінювання та значна кількість показників і коефіцієнтів в представленому  проекті МОНУ «Методика проведення державної атестації закладів вищої освіти в частині наукової та науково-технічної діяльності» орієнтовані на великі за чисельністю НПП та НДЧ заклади вищої освіти. Показники якості наукового доробку ЗВО оцінюються мінімально.

 

За підсумками обговорення  консенсусом були ухвалені такі рішення:

 

 1. Передати Вченій раді НаУКМА для обговорення та доопрацювання  висловлені на засіданні Комітету зауваження та пропозиції щодо проекту МОНУ “Методика проведення державної атестації закладів вищої освіти в частині наукової та науково-технічної діяльності ”.
 2. Рекомендувати Вченій раді НаУКМА направити в рамках публічного обговорення  до МОНУ узгоджений текст зауважень і пропозицій від Національного університету «Києво-Могилянська академія».

 

Резюме розширеного засідання комітету з науки та видавничої діяльності Вченої ради НаУКМА від 17.05.2018р.

  

На засіданні були присутні: Ярошенко Т.О., віце-президент з наукової роботи та інформатизації НаУКМА, Ожоган В.М., віце-президент з навчальної роботи НаУКМА, Лук’яненко І.Г., зав. кафедри фінансів, голова комітету, Вишенська І.Г., секретар комітету, Ткачук М.Л., декан факультету гуманітарних наук, Бурбан А.Ф., зав. кафедри хімії, Головащенко С.І., професор кафедри філософії та релігієзнавства, Петров Р.А., зав. кафедри міжнародного права і спеціальних правових наук, Олійник Б.В., зав. кафедри математики, Пічик К.В., завідувач кафедри маркетингу та управління бізнесом.

В ході засідання було детально розглянуто проект “Положення про критерії, правила і процедури оцінювання науково-педагогічних працівників Національного університету «Києво-Могилянська академія»” ( Надалі: Положення) , розробленого Комітетом з якості освіти спільно з Навчально-методичним відділом  НаУКМА.  Заслухали представника Комітету з фінансів та фандрейзингу Пічик К.В. про надіслані факультетами та кафедрами НаУКМА зауваження та пропозиції до проекту Положення.

В обговореннях були висловлені пропозиції щодо уточнення пунктів, які стосуються оцінювання публікацій у вітчизняних і закордонних періодичних виданнях, що входять до переліку науко-метричних баз, а також розділів у монографіях та їх редагування.  У виступах відзначалась необхідність визнавати вагомими показники всіх видів діяльності - наукової, навчально-методичної і організаційної. Зокрема, було вказано на потребу збільшити рейтингові бали за керівництво науковою роботою студентів, впровадження інноваційних методів організації навчального процесу, у т.ч. розробку електронних курсів, підручників та посібників.

При обговоренні було визнано обґрунтованим і підтримано підхід робочої групи щодо загальної рейтингової оцінки діяльності науково-педагогічних працівників за категоріями «достатня», «низька», «висока». Одночасно були внесені правки до окремих пунктів бальної шкали оцінювання.

 

За підсумками обговорення  консенсусом були ухвалені такі рішення:

 

 1. Робочій групі доопрацювати Положення про критерії, правила і процедури оцінювання науково-педагогічних працівників Національного університету «Києво-Могилянська академія» з урахуванням висловлених в обговоренні пропозицій і подати на розгляд Вченої ради НаУКМА.
 2. Рекомендувати Вченій раді НаУКМА схвалити Положення про критерії, правила і процедури оцінювання науково-педагогічних працівників Національного університету «Києво-Могилянська академія».

 

 

Розширене спільне засідання комітету з науки та видавничої діяльності та Комітету з фінансів, фандрейзингу, грантової діяльності Вченої ради НаУКМА від 04.12.2017р.

 

 

На порядок денний розширеного спільного засідання Комітету з науки та видавничої діяльності та  Комітету з фінансів, фандрейзингу, грантової діяльності за участю президента і віце-президента з наукової роботи та інформатизації  НаУКМА було винесено розгляд пропозицій до проекту «Положення про формування та розподіл відрахувань від грантів на непрямі витрати університету»,  підготовленого Комітетом з фінансів, фандрейзингу і грантової діяльності.

Президент НаУКМА та віце-президент з наукової роботи та інформатизації  в своїх виступах відзначили важливість для університету розробки документу, що має регулювати  відрахування  від міжнародних грантових проектів на внутрішньоуніверситетські потреби.

Голова Комітету з науки та видавничої діяльності детально представила пропозиції  до Положення від членів комітету. В обговореннях були висловлені пропозиції  враховувати необхідність розвитку матеріально-технічної бази та інфраструктури університету (в т.ч. IT-інфраструктури, е-сервісів, бібліотеки тощо) і у тих випадках, коли це не передбачено за рахунок прямих витрат гранту. У виступі голови Комітету з фінансів, фандрейзингу та грантової діяльності було наголошено на ключових положеннях документу та можливості уточнення окремих формулювань. Представники двох комітетів виявили спільні позиції з більшості пунктів представленого проекту. Піднімалось питання створення Грантового офісу та його можливої ролі у супроводі грантового проекту. Учасники засідання відзначали, що з одного боку, імідж університету сприяє отриманню грантів, а з іншого, виграні та успішно завершенні гранти піднімають імідж академічної установи. Все це визначає важливість прийняття виваженого та обґрунтованого документу.

 

За підсумками обговорення були ухвалені такі рішення:

 

 1. Доручити робочій групі у складі представників Навчально-наукового центру, планово-фінансового відділу та відділу міжнародного співробітництва доопрацювати «Положення про формування та розподіл відрахувань від міжнародних грантових проектів» з урахуванням висловлених на засіданні зауважень і пропозицій.
 2. Доопрацьований документ винести на обговорення академічної спільноти НаУКМА, і потому на розгляд Вченої ради НаУКМА.

 

 

Засідання комітету з науки та видавничої діяльності Вченої ради НаУКМА від 08.06.2017р.

 

 

На порядок денний засідання були винесені наступні питання: – про проект Положення про наукові підрозділи (інститути, центри, лабораторії) Національного університету «Києво-Могилянська академія»; – про проект Положення про творчі відпустки в Національному університеті «Києво-Могилянська академія»; – про оновлення Положення про міжнародні публікації в Національному університеті «Києво-Могилянська академія». В ході засідання було розглянуто проект Положення про наукові підрозділи (інститути, центри, лабораторії) Національного університету «Києво-Могилянська академія». В обговореннях були висловлені пропозиції щодо уточнення пунктів, що стосуються посадових обов’язків та повноважень керівників наукових підрозділів, а також порядку використання грантових коштів на оплату праці штатного персоналу наукового підрозділу, оплату комунальних послуг та накладних витрат. При обговоренні проекту Положення про творчі відпустки в Національному університеті «Києво-Могилянська академія» було визнано обґрунтованим і підтримано підхід робочої групи щодо доцільності складання переліку критеріїв та застосування бальної системи оцінки діяльності претендентів на отримання творчої відпустки. Одночасно була відзначена необхідність доопрацювати переліку критеріїв та бальної шкали оцінювання. Також на засіданні було розглянуто пропозиції щодо оновлення Положення про міжнародні публікації в Національному університеті «Києво-Могилянська академія». Було визнано важливим для залучення грантодавців підготовку офіційних документів та повідомленнь на сайті НаУКМА про те, що проекти з підтримки міжнародних публікацій в галузі гуманітарних, соціальних та природничих наук здійснюються за рахунок Об’єднаного професорського фонду із повним зазначенням всіх цих фондів.

 

 

За підсумками обговорення консенсусом були ухвалені такі рішення:

 

 1. Науково-навчальному Центру НаУКМА доопрацювати Положення про наукові підрозділи в НаУКМА з урахуванням висловлених в обговоренні пропозицій і подати на розгляд Вченої ради НаУКМА.
 2. Рекомендувати Вченій раді НаУКМА схвалити Положення про наукові підрозділи (інститути, центри, лабораторії) Національного університету «Києво-Могилянська академія».
 3. Рекомендувати Вченій раді НаУКМА схвалити Положення про творчі відпустки в Національному університеті «Києво-Могилянська академія» в цілому та доручити робочій групі подальшу розробку критеріїв та бальної шкали їх оцінювання. Підтримати оновлені розділи Положення про міжнародні публікації в Національному університеті «Києво-Могилянська академія» і рекомендувати Вченій раді НаУКМА затвердити нову редакцію Положення.

 

 

Засідання комітету з науки та видавничої діяльності Вченої ради НаУКМА від 17.02.2017р.

 

 

На засіданні були розглянуті наступні питання: – обговорення проекту Положення про формування та розподіл відрахувань від міжнародних грантових проектів на непрямі витрати університету; – про порядок фінансування наукових проектів за підсумками конкурсу МБФВКМА для наукових проектів у 2017 р. В ході засідання проведено обговорення проекту Положення про формування та розподіл відрахувань від міжнародних грантових проектів на непрямі витрати університету. Учасники засідання відзначили ґрунтовну роботу колег з комітету фінансів і добру структурованість представленого документа. В обговореннях були висловлені пропозиції щодо уточнення пунктів, що стосуються визначення «розбудови матеріально- технічної бази» як прямих витрат, стосунків з грантодавцями і т.п.

 

 

За підсумками обговорення консенсусом були ухвалені такі рішення:

 

 

 1. Положення про формування та розподіл відрахувань від міжнародних грантових проектів на непрямі витрати університету повинно носити рекомендаційний, а не обов’язковий для виконання характер в силу специфіки взаємовідносин з грантодавцем.
 2. Рекомендувати назвати документ не Положення, а Методичні рекомендації або Порядок відрахувань на потреби університету та розповсюдити його лише на ті гранти, які були отримані за допомогою Грантового офісу та зробити його внутрішнім документом цієї структурної одиниці.
 3. За умови внесення уточнень та поправок відповідно до висловлених зауважень проект документу може бути представлений до розгляду Вченої ради НаУКМА.
 4. Схвалити пропозиції Навчально-наукового центру НаУКМА щодо порядку фінансування (розподіл за статтями витрат та етапами виконання) для наукових проектів – переможців конкурсу 2017 р. і рекомендувати його виконавчому комітету МБФВКМА

 

 

Розширене спільне засідання комітету з науки та видавничої діяльності та Комітету з фінансів, фандрейзингу, грантової діяльності Вченої ради НаУКМА від 31.01.2017р.

 

 

На розгляд розширене спільного засідання Комітету з науки та видавничої діяльності та Комітету з фінансів, фандрейзингу, грантової діяльності за участю президента, віце-президентів та керівників фінансових підрозділів та міжнародного відділу було винесено проект «Положення про формування та розподіл відрахувань від грантів на непрямі витрати університету», підготовлений Комітетом з фінансів, фандрейзингу, грантової діяльності. В ході засідання проведено обговорення проекту Положення про формування та розподіл відрахувань від міжнародних грантових проектів на непрямі витрати університету. Фахівці комітету з фінансів також презентували свої пропозиції щодо збільшення частки надходжень до спецфонду університету саме за рахунок грантової діяльності. В обговореннях були висловлені пропозиції щодо необхідності більш широкого обговорення проекту академічною спільнотою університету і уточнення ролі структурних підрозділів університету у підтримці з отримання та виконання грантів, у т.ч. наукових від вітчизняних та міжнародних грантодавців.

 

 

За підсумками обговорення були ухвалені такі рішення:

 

 1. Положення про формування та розподіл відрахувань від міжнародних грантових проектів винести на обговорення академічної спільноти НаУКМА для отримання пропозицій і зауважень від факультетів університету.
 2. Комітету з науки та видавничої діяльності провести додатковий аналіз проекту Положення у частині, що стосується наукових грантів і, зокрема, міжнародних наукових проектів.

 

 

Засідання комітету з науки та видавничої діяльності Вченої ради НаУКМА від 05.12.2016р.

 

 

На порядок денний засідання було винесено наступні питання: – про науковий менеджмент в університетах США; – про фонди (ендавменти) НаУКМА на наукові гранти. В ході засідання заслухали презентацію «US university research management» про результати стажування в Університеті Північного Техасу за програмою IREX. Особлива увага була приділена тим завданням, які ставить американський університет для досягнення статусу дослідницького. На засіданні були обговорені положення про два фонди для надання фінансової допомоги у проведенні наукових досліджень в НаУКМА: «Положення про Фонд (ендавмент) проектів МБФВКМА для розвитку науки, інновацій та наукової освіти в Національному університеті «Києво-Могилянська академія» та «Положення про іменний фонд (ендавмент) КІНДРАТА МБФВКМА для для підтримки досліджень (scholarships) в галузі історії в Національному університеті «Києво-Могилянська академія».

 

За підсумками обговорення консенсусом були ухвалені такі рішення:

 

 

 1. Взяти до уваги представлену інформацію про науковий менеджмент в США та поширити матеріали презентації і проведеного case study серед науковців через розміщення на сайті НаУКМА.
 2. Рекомендувати Вченій раді НаУКМА схвалити ПОЛОЖЕННЯ ПРО ФОНД (ендавмент) проектів Міжнародного Благодійного Фонду відродження Києво-Могилянської Академії для розвитку науки, інновацій та наукової освіти в Національному університеті «Києво- Могилянська академія» та ПОЛОЖЕННЯ ПРО ІМЕННИЙ ФОНД (ендавмент) КІНДРАТА Міжнародного Благодійного Фонду відродження Києво-Могилянської Академії для для підтримки досліджень (scholarships) в галузі історії в Національному університеті «Києво-Могилянська академія»

 

 

Засідання комітету з науки та видавничої діяльності Вченої ради НаУКМА від 07.11.2016р.

 

 

На порядок денний установчого засідання були винесені наступні питання: - про основні завдання та цілі комітету з науки та видавничої діяльності Вченої ради НаУКМА; - про План заходів МОНУ щодо виконання завдань Державної програми щодо реалізації засад державної антикорупційної політики в Україні (Антикорупційної стратегії) на 2015-2017 роки. В обговореннях найбільша увага була приділена «Заходу 2. Фінансування наукових проектів» Плану МОНУ. Зокрема, було звернено увагу на важливість реальної участі ВНЗ у 1- му етапі відбору наукових тем, що потребують державного фінансування, на необхідності розробки МОНУ чітких критеріїв оцінювання наукових проектів, їх оприлюднення та затвердження на тривалий термін – не менше 5 років, важливості повернення базового фінансування наукових досліджень ВНЗ від МОНУ , необхідності анонімного повідомлення зауважень експертів щодо проектів їх авторам з можливістю подальшої апеляції , було висловлено застереження щодо повного представлення текстів проектів у відкритому доступі на етапі подачі заявки через незахищеність від можливого копіювання. Також на засіданні було розглянуто пропозицію розробити критерії оцінки наукової діяльності кафедр та викладачів НаУКМА з розглядом можливостей стимулювання найкращих кафедр та викладачів.

 

За підсумками обговорення консенсусом були ухвалені такі рішення:

 

 1. Схвалити план виконання основних завдань комітету, затверджених рішенням Вченої ради НаУКМА.
 2. Звернутись до МОНУ із зауваженнями та пропозиціями до Заходу 2 Постанови МОНУ «План заходів МОНУ щодо виконання завдань Державної програми щодо реалізації засад державної антикорупційної політики в Україні (Антикорупційної стратегії) на 2015-2017 роки».
 3. Включити до планів роботи комітету розробку критеріїв оцінки наукової діяльності викладачів університету з подальшим винесенням документу на обговорення Вченої ради НаУКМА.

 

 

 

Комітет з етики наукових досліджень

Положення про Комітет

 

Склад Комітету

 1. Кострова Людмила Іванівна – голова комітету
 2. Азаров Денис Сергійович
 3. Білько Надія Михайлівна
 4. Богданов Сергій Олександрович
 5. Дадашова Первін Акіфівна
 6. Криворучка Людмила Дмитрівна
 7. Фуртат Ірина Михайлівна

 

Діяльність комітету

 

Комітет з якості освіти

Положення про Комітет

Склад Комітету

Діяльність комітету

© 2012-2019 Національний університет «Києво-Могилянська академія»
вул. Сковороди 2, Київ 04070, Україна