Підсумкова зустріч учасників консорціуму проекту TEMPUS Asp2PhD

«Розробка дієвої моделі Докторської школи для впровадження структурованих PHD програм в Україні та Грузії» 

 

11 жовтня 2013 року в Національному університеті «Києво-Могилянська академія» відбулася зустріч представників:

Українського Католицького Університету,

Чорноморського державного університету ім. П. Могили,

Інституту літератури ім. Т. Шевченка НАНУ,

Інституту ботаніки ім. М. Холодного НАНУ,

Університету Маастріхту,

адміністрації, керівників PHD програм і докторантів НаУКМА,

фахівців із Національного Темпус-офісу в Україні.

 

Вони високо оцінили проект як такий, що значно посилив їхній інституційний потенціал і відкрив можливості подальших наукових та освітніх ініціатив.

Загалом п’ятирічна практика впровадження загальноєвропейських принципів освіти третього циклу в НаУКМА дає підстави стверджувати, що наукова освіта не може бути надмірно регламентованою з боку держави, але має вибудовуватися у вигляді відкритої і процедурно закріпленої мережі наукових і навчальних подій, що стимулюють критичне мислення, виховують здатність до постійного вдосконалення, активної комунікації і діяльності як у межах фахового простору, так і поза ним, що допоможе молодому досліднику знайти своє місце в мінливій глобальній науковій інфраструктурі.

Проект був спрямований на розробку моделі наукової освіти, що системно формує активне дослідницьке й навчальне середовище для розвитку структурованих PHD програм. Нагадаємо, що на відміну від традиційної аспірантури, яка виконує переважно контрольні і кваліфікаційні функції, європейська освіта третього циклу має на меті реалізувати таку систему взаємодії з науковцями і колегами, у межах якої майбутній дослідник не лише здобуває фахові академічні знання, а й отримує навички, без яких сьогодні неможливо розвивати науку: ініціювання новаторських досліджень та презентація їхніх результатів для глобального дослідницького середовища, пошук фінансування й управління проектами, використання сучасних технологій для дослідження й публікації результатів, планування наукової кар’єри тощо.

 

Активно залучаючи досвід європейських учасників проекту - Університет Маастріхту (Нідерланди), Університет Парі-Ест (Франція), Університет Глазго (Великобританія), а також результати реформ пострадянської освітньої системи Грузії - Державний університет ім. І. Чавчавадзе, Тбіліський державний медичний університет, Міністерства освіти і науки Грузії, українські університети і наукові інститути НАНУ отримали можливість запровадити нові адміністративні, наукові й освітні практики.

Завдяки проекту члени Консорціуму мають доступ до найкращих зразків та досягнень європейського освітнього простору (EHEA) щодо PHD освіти, а також отримують численні можливості для вдосконалення власного навчального процесу (партнерське оцінювання, візити, стажування, консультації, семінари, конференції, розробка та спільне викладання курсів, обмін регламентними документами, які встановлюють адміністративні процедури, модель і структуру Докторської школи та PHD програм тощо).

Саме в результаті проектної діяльності за участі експертів із Консорціуму в Докторській школі НаУКМА була вироблена та вдосконалена система підготовки дослідника, що включає «Регламент Докторської школи», інформаційну та електронну системи адміністрування (LMS), міждисциплінарну навчальну програму, процедури захисту PHD дисертації та присвоєння кваліфікації PHD, принципи акредитації PHD програм.

Зокрема особливо високі результати у якості освіти (в тому числі і за показниками захистів) продемонстрували PHD програми «Фінанси» (керівник І.Лук’яненко), «Масові комунікації» (керівник Є.Федченко), «Біологія та біорізноманіття» (керівник І.Вишенська), «Управління в охороні здоров’я» (керівник Н.Чала), «Суспільні трансформації» (співкерівники М.Винницький та М.Чабанна), «Філософія і література» (співкерівники В.Моренець і Т.Лютий).

 

Одним із найважливіших напрямів діяльності проектної групи НаУКМА стали активні законодавчі ініціативи, спрямовані на послідовне реформування третього циклу освіти в контексті загальної освітньої системи України. Також саме коштом проекту були ґрунтовно забезпечені потреби партнерів у комп’ютерному й технічному обладнанні, спеціальних комп’ютерних програмах, інформаційних ресурсах (передплата на електронні журнали й ресурси для університетських бібліотек).

 

Детальніше про результати проекту - за посиланням.

 

© 2012-2023 Національний університет «Києво-Могилянська академія»
вул. Сковороди 2, Київ 04070, Україна