Могилянців підтримують польські студенти та інтелектуали

Студенти університету Марії Кюрі-Склодовської в Любліні надіслали могилянцям лист підтримки та закликали продовжувати боротьбу за своє майбутнє.

Подаємо його зображення нижче.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Також надійшов лист від Управи Товариства Вільного Слова - подаємо його текст.

 

Warszawa 12 XII 2013 r.

Do Braci Ukraińców!

Zwracamy się do Was z wyrazami solidarności w 32 rocznicę wprowadzenia w Polsce stanu wojennego, który na 8 lat zablokował wolnościowe dążenia Polaków. My, działacze podziemia solidarnościowego i antykomunistycznego, wiemy jaką cenę przychodzi płacić za prawo do wyrażania własnych poglądów. Wiemy też jak ważna jest międzynarodowa solidarność z tymi, którzy dla walki o takie uniwersalne wartości, jak demokracja i wolność słowa, decydują się podjąć najwyższe ryzyko. Dlatego pragniemy wyrazić Wam swoje najwyższe uznanie i szacunek. Dziś, kiedy oglądamy zdjęcia z Kijowa, stają nam przed oczami identyczne obrazy z pacyfikacji strajkujących zakładów w Polsce sprzed ponad trzydziestu lat. Dziś wiemy, że te brutalne działania milicji nie zdołały w nas zdławić wolnego ducha. Trzeba było zaledwie kilku lat by ci, którzy do walki ze społeczeństwem wysłali wojsko i milicję, odeszli na śmietnik historii. Życzymy Wam siły w Waszej walce i zapewniamy, że zrobimy wszystko, co leży w naszej mocy aby Wasza walka o wolność zakończyła się sukcesem. Życzymy Wam zwycięstwa nad tymi wszystkimi, którym wydaje się, że milicyjna pałka może zastąpić demokrację.

Zarząd Stowarzyszenia Wolnego Słowa /-/ Wojciech Borowik


Wiadomość rozesłana zgodnie z zapisami ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002r, nr 144 poz. 1204 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r.). Jeśli nie chcesz więcej otrzymywać wiadomości prosimy o wiadomość zwrotną.

© 2012-2024 Національний університет «Києво-Могилянська академія»
вул. Сковороди 2, Київ 04070, Україна