Конференція "Актуальні проблеми теорії та історії культури"

12-13 березня, з 10.00, ауд. 1-325

 

Організатор конференції -  кафедра культурології НаУКМА

Керівник – професор Собуцький М. А.


Програма.

1. Система курганних святилищ доби ранньої бронзи степової частини УкраїниПустовалов С.Ж. (Інститут археології НАН України)

2. Жак Лакан і французька література ХVІІ-ХVІІІ ст.: зіставний аналіз - Собуцький М.А. (професор, НаУКМА)

3. Репрезентації параної у мистецтві XX – початку XXI століття як приклад культурної детермінації норми та патологіїКлимчук О.Ю. (аспірантка, Східноєвропейський національний університет)

4. Вплив постмодернізму на рекламну графікуПрищенко С.В. (професор, Інститут реклами)

5. Предметний світ культури: деякі проблеми тлумаченьБондарець О.В. (старший викладач, НаУКМА)

6. Культурологічні ініціативи від антропології (випадок А.Л.Крьобера)Джулай Ю.В. (доцент, НаУКМА)

7. Трансформація публічних просторів пострадянського КиєваТищенко І.В. (аспірант, НаУКМА)

8. «Весняні» виставки 1882-83 рр. як вияв стилістичної та ідеологічної конкуренції в середовищі митців КиєваПавліченко Н. (аспірантка, НаУКМА)

9. Малі храми святилища Сумійосі та їхнє місце у загальній структурі святилища - Капранов С.В. (Інститут сходознавства НАН України)

10. «Жлобарт» як соціальне та мистецьке явищеПетрова О.М. (Інститут проблем сучасного мистецтва)

11. Інформаційно-кількісне дослідження українського національного костюма (на прикладі дисертацій періоду незалежності України) - Андрушко Л.В. (СЗЩШ № 95)

12. Міфологема Дикого Гону в європейській традиціїКороль Д.О. (доцент, НаУКМА) 1

3. Топос Андріївського узвозу як складова київського міського тексту (джерела до вивчення) - Осьмак В. А. (старший викладач НАУКМА)

14. Річ в традиційно-побутовій та міській культурі: специфіка статусу та функціїНікішенко Ю.І. (доцент, НаУКМА)

15. "Дияволята", "месники" і "слідопити": дитячі радянські фільми про громадянську війнуПогрібна А. (аспірантка НаУКМА)

16. «Тест на п’єдесталі» як спосіб визначення архітектурно-художньої якості будівлі - Білослудцева М. (аспірантка, НаУКМА)

© 2012-2022 Національний університет «Києво-Могилянська академія»
вул. Сковороди 2, Київ 04070, Україна