Микола Глибовець: «За даними Асоціації ІТ-індустрії України, саме випускниками Факультету інформатики найбільш задоволені працедавці України»

 

Декан факультету інформатики НаУКМА, доктор фізико-математичних наук, професор Микола Глибовець – про комп`ютерні технології як глобальну галузь знань, важливість правильного вибору спеціальності та дефіцит якісних ІТ-фахівців на ринку праці.

 

Як правило, абітурієнти та їхні батьки дуже довго і ретельно обирають спеціальність.

І це правильно, оскільки саме правильний вибір спеціальності є запорукою багатьох чинників, які в подальшому будуть впливати на життя людини. На це питання дуже важко відповісти коротко, тому спробуємо донести головне.

На факультеті інформатики, що був створений тільки у 2000 році, існує три напрямки підготовки бакалаврів: інформатика, програмна інженерія та прикладна математика. Об’єднувальною ланкою усіх трьох напрямків служать програмування і математика. Що стосується математики – цариці усіх наук, – то потрібно розуміти, що вона пронизує усе навчання на факультеті інформатики, перш за все розвиваючи та тренуючи розумові здібності студентів, вдосконалюючи здатність до логічного мислення та винахідливості.

Програмування служить основним інструментом інформатики перш за все тому, що забезпечує можливість втілення наших задумів у комп’ютерних програмах. Також програмування розвиває виняткові здібності точного планування відкладених дій, адже програма спочатку створюється її автором з урахуванням усіх варіантів її виконання, а потім передається виконавцю (комп’ютеру) здатному виконувати її безліч разів без участі автора.

Власне інформатика відповідає за науковий компонент застосування комп’ютерних систем. Англійською мовою інформатику звичайно називають computerscience (комп’ютерні науки; до речі, знання англійської мови є необхідним атрибутом кожного інформатика).

Але комп’ютерні науки – це не тільки науки про комп’ютери. За влучним висловом Едсгера Дейкстри, у разі, якщо це було б так, то астрономія стала б наукою про телескопи. Як телескопи в астрономії, так і комп’ютери в інформатиці відіграють роль інструментів, надзвичайно важливих, але не самодостатніх.

 

Навчаючись інформатиці, ви навчитеся оперувати дискретними структурами, які визначають її понятійний простір на відміну від, скажімо, традиційної математики, яка головним чином оперує не дискретними, а неперервними структурами, наприклад, дійсними числами.

Знання теорії алгоритмів та їх складності дозволить вам зайнятися винаходом нових та вдосконаленням існуючих алгоритмів, якість яких визначає ефективність застосування комп’ютерних систем. Вивчення операційних систем дозволяє опанувати засоби управління комп’ютером, комп’ютерними системами та їх мережами. Мови програмування складають вагому частину доробку інформатиків. Теоретичні дослідження мов і парадигм програмування відкривають нові горизонти і можливості, їх практичне застосування служить визначальним мірилом вмінь інформатика. Цей список можна продовжувати далі, додавши сюди комп’ютерну графіку, засоби мультимедіа, Інтернет, інтелектуальні системи, бази даних і знань. Кожен молодий дослідник знайде тут собі сферу застосування власних здібностей.

 

Якщо ж вас більше цікавить практична сторона діяльності інформатика і ви бачите себе не стільки дослідником, як розробником програмних систем, то вашим вибором може стати програмна інженерія.

Інжене́рія в цілому — галузь людської інтелектуальної діяльності по застосуванню досягнень науки до вирішення конкретних проблем людства. Програмна інженерія — це застосування системного, науково обґрунтованого підходу до розробки, використання та супроводу програмного забезпечення. Її основу складає системний підхід до аналізу, конструювання, оцінювання, реалізації, тестування, супроводу та реінжинірингу програмного забезпечення. Ґрунтуючись на математиці та комп'ютерних науках, програмна інженерія займається розробкою систематичних моделей і надійних методів виробництва високоякісного програмного забезпечення, поєднує теорію, принципи та реальну практику створення програмного забезпечення.

Навчаючись програмній інженерії, ви опануєте теоретичну базу з інформатики і математики, будете поглиблено вивчати програмування, додаючи до цього технології, засоби і формальні методи створення і аналізу програмного забезпечення, архітектуру програмних систем, теорію моделювання, теорію та практику виконання програмних проектів, визначення та оцінку вимог до програмного забезпечення, управління програмними проектами, забезпечення якості програмного продукту, професійної практики і етики.

Нарешті, прикладна математика займається застосуванням математики і, зокрема, математичних методів у інших сферах діяльності. На факультеті інформатики цією сферою діяльності в першу чергу є створення програмного забезпечення. Дивлячись під таким кутом, побачимо взаємодію комп’ютерних наук, програмної інженерії та прикладної математики у створенні новітніх високопродуктивних програмних засобів. Комп’ютерні науки відповідають за якість алгоритмів, структур даних та процесів обчислень; програмна інженерія гарантує створення ефективного у застосуванні, дружнього до користувача програмного забезпечення, а прикладна математики наповнить його конкретним змістом, спираючись на чисельні методи, математичну фізику, лінійне програмування, оптимізацію і дослідження операцій, моделювання суцільних середовищ (механіка суцільних середовищ), теорію інформації, теорію ігор, теорію ймовірності і статистику, фінансову математику, криптографію, теорію графів тощо.

Закінчивши навчання на бакалавраті, можна продовжити його на одній із чотирьох маґістерських програм: інформаційні управляючі системи та технології, прикладна математика, програмне забезпечення систем, системи і методи прийняття рішень. Маґістри можуть продовжити навчання в аспірантурі.

 

Наша галузь знань – напевно, найбільш динамічна та глобальна.

Вона існує виключно у міжнародному контексті, як глибоко інтегрована його частина. Робота підрозділів факультету, навчальні програми, курси, програми обміну, підвищення кваліфікації та все інше, що стосується надання освіти високого європейського рівня, багато років напрацьовувалось у співпраці з нашими західними партнерами з європейських та американських університетів за грантами Темпусу та Американської академії розвитку. Але особлива увага приділялась тим країнам, де найбільш розвинута підготовка фахівців у галузі інформаційних технологій (США, Німеччина, Великобританія, Швеція). Тому основні наші партнери розташовані саме в цих країнах. Серед них можна виділити Westfälische Wilhelms-Universität Münster (Німеччина), Hochschule für Technik, Wirtschaft und Kultur im Gespräch, Leipzig (Німеччина), King's College London (Великобританія), Kungliga Tekniska Hogskolan, Royal Institute of Technology (Швеція).

Звичайно, ми намагаємось брати участь і в індивідуальних міжнародних програмах, які заохочують студентів та викладачів до саморозвитку та професійного зростання. Це дозволяє поїхати по обміну до закордонного університету, пройти стажування, отримати нові навички та враження, а також познайомитись з можливостями спільних наукових проектів та подальшого навчання.

 

Наразі ІТ-галузь є не тільки однією з найбільш прибуткових в світі, але й дефіцит кадрів в ній складає приблизно 30%.

Звичайно тут мова не йде про те, що беруть на роботу всіх підряд. Але влаштуватись на роботу для студента факультету інформатики НаУКМА, який має якісні знання, наразі не проблема. Сьогодні важко знайти велику ІТ-компанію, яка працює в Україні, де не було б випускників нашого факультету. Я не буду їх перелічувати, бо вийде занадто великий список. Але можу абсолютно впевнено сказати, що не знаю випускника факультету, який би не знайшов роботу. Це забезпечується, зокрема, тим, що на факультеті вже впродовж декількох років впроваджена практика спільної розробки дисциплін з елементами підготовки фахівців за конкретними напрямками діяльності реальних компаній та за участі їхніх спеціалістів. Тобто, фактично, разом із навчанням на факультеті, студенти проходять стажування в компаніях, і по закінченні курсу найкращі з них мають можливість отримати пропозицію про працевлаштування.

Спільно з представниками провідних фірм розроблено багато курсів, наприклад «Групова розробка програм», «ІТ-менеджмент», «Java». Зауважу, що мова програмування Java читається з першого курсу на всіх напрямках підготовки і до закінчення бакалаврату вивчаються всі її різновиди. Можу з гордістю сказати, що наш факультет був одним із перших в Україні, який запровадив таку практику.

За даними Асоціації ІТ-індустрії України, саме випускниками факультету інформатики Національного університету «Києво-Могилянська академія» найбільш задоволені працедавці України. Це визнали близько 72% опитаних. Потрібно врахувати, що це дослідження проводилось тільки в Україні. Візьму на себе сміливість сказати, що разом з тими випускниками, які поїхали за кордон, їх частка становитиме усі 90%. 20-30% випускників бакалаврських програм продовжують навчання за кордоном саме завдяки розгалуженій мережі професійних контактів факультету. Потім вони працевлаштовуються у великі компанії. Тільки минулого тижня я отримав повідомлення, що один з наших студентів став провідним розробником компанії Amazon в Лондоні, а випускниця стала менеджером проектів у компанії Microsoft в Осло (Норвегія). Наразі, майже в кожній країні Європи та Північної Америки є наші випускники, навіть у таких екзотичних, як Нова Зеландія. Маємо випускника, що завідує кафедрою у провідному університеті США.

 

Звичайно, Могилянка – не найбільший університет України, і навчання у ньому не з дешевих, та й сам процес навчання складний.

Проте навчання тут має свої очевидні переваги. Окрім державного диплому, ми видаємо диплом університету, визнаний ЮНЕСКО. Англійська мова – друга офіційна мова університету. До речі, кількість годин її вивчення у НаУКМА втричі більша порівняно з іншими технічними університетами. Студент будь-якого напрямку може записатися на вивчення курсів іншого напрямку та дисциплін вільного вибору інших факультетів. Ми навчаємо студентів, використовуючи виключно ліцензійне програмне забезпечення у 12 комп’ютерних класах. Факультет є визнаним лідером створення програмного забезпечення підтримки електронного навчання. Факультетська платформа «DistEdu» містить 73 електронні курси, які супроводжують традиційне навчання. Наші дипломи — це сертифікат якості, гарантія того, що роботодавець отримає фахівця найвищого ґатунку.

У нас невеликий факультет, але це і є його найбільша перевага. Оскільки кожен викладач знає особисто своїх студентів, знає, як до них підійти, чим допомогти, як підтримати. Врешті, провести більше часу разом над розв’язанням різних питань, що важливо і для студента, і для викладача. Ми знайшли розумний баланс між загартованою професурою та молодими викладачами - випускниками факультету Оскільки тільки так ми зростаємо разом. А студенти нам віддячують своєю професійністю в роботі, що забезпечує зростання позитивного іміджу факультету інформатики та Могилянки в цілому.

 

© 2012-2022 Національний університет «Києво-Могилянська академія»
вул. Сковороди 2, Київ 04070, Україна