Марина Ткачук: «Факультет гуманітарних наук готує не просто фахівців»

Інтерв’ю з деканом ФГН, доктором філософських наук, професором, завідувачем кафедри філософії та релігієзнавства Мариною Ткачук.

 

- Марино Леонідівно, як відомо, факультет гуманітарних наук (ФГН) є одним із тих перших факультетів, зі створення яких починалося відродження Могилянки у 1992 р. Яким є ФГН сьогодні?

- Сьогодні ФГН – найбільший факультет НаУКМА. У нас навчається 635 студентів, які здобувають освіту за освітньо-кваліфікаційними рівнями «бакалавр» і «магістр» з чотирьох напрямів і спеціальностей («Історія», «Культурологія», «Філософія» та «Філологія»). ФГН сьогодні – це 8 кафедр (історії; археології; культурології; філософії та релігієзнавства; літературознавства; української мови; загального і слов’янського мовознавства; англійської мови), на яких працює понад 40 докторів і 90 кандидатів наук. Наші кафедри здійснюють підготовку не лише бакалаврів і магістрів, а й аспірантів і докторантів за тринадцятьма спеціальностями. Крім того, вперше в Україні у нас відкрито дві гуманітарні PhD-програми: «Філософія і література» та «Історія Східно-Центральної Європи». Але справа, звісно, не в кількісних показниках…

ФГН сьогодні – це передусім високоякісна освіта, висококваліфікований професорсько-викладацький склад, успішні студенти і випускники, потужні наукові школи, активний розвиток міжнародного співробітництва, важливі дослідницькі проекти і досягнення, цікаве і насичене академічне повсякдення, вагоме місце у розвиткові сучасної української гуманітаристики.

 

- У чому полягають особливості освітніх програм, які здійснює факультет гуманітарних наук НаУКМА? Що вирізняє його з-поміж інших ВНЗ України гуманітарного профілю?

- Підготовка фахівців-гуманітаріїв за освітньо-кваліфікаційними рівнями «бакалавр» і «магістр», яку здійснює наш факультет, передбачає органічне поєднання загально-гуманітарної і спеціально-професійної, теоретичної і практичної складових. Наші освітні програми містять не лише традиційні для кожного фаху дисципліни, а й оригінальні авторські курси, які читаються тільки в НаУКМА. Дуже важливо, що їх викладання здійснюють справжні фахівці, у тому числі, спеціально запрошені провідні вітчизняні й зарубіжні науковці. Процес навчання спрямовано не лише на здобуття знань, а й на оволодіння навичками самостійного критичного мислення, розвиток аналітичних здібностей, ораторської майстерності, здатності до комунікації, творчої діяльності та наукових студій. Наші студенти мають змогу отримати ґрунтовну освіту і сформувати навички науково-дослідної, науково-організаційної та професійно-педагогічної діяльності.

Якщо ж говорити про специфіку фахової підготовки на факультеті гуманітарних наук, то вона пов’язана, в першу чергу, із загальними особливостями навчального процесу в НаУКМА, до яких належить, зокрема, надання студентові можливості самостійно формувати індивідуальний навчальний план й обирати, поряд із нормативними, цікаві саме для нього предмети (у тому числі – дисципліни інших факультетів). Наші студенти мають змогу безкоштовного паралельного освоєння, поряд із основним напрямом, додаткового напряму підготовки (minor) з історії, культурології, філософії (з видачею відповідного свідоцтва). Ми надаємо також можливість додаткової спеціалізації шляхом опанування сертифікатних програм («Релігієзнавство», «Літературознавство», «Історія дипломатії», «Юдаїка», «Мистецтвознавство», «Музеєзнавство», «Друга іноземна мова», «Перекладознавство»). НаУКМА забезпечує всім своїм студентам високий рівень володіння англійською мовою (мовна підготовка має надзвичайно вагому складову в навчальних планах всіх напрямів і спеціальностей); надає можливість опанування (без додаткової плати) латинської, давньогрецької, польської, чеської, турецької, хорватської мов. Крім того, наші студенти мають змогу вивчати (на платній основі) німецьку, французьку, італійську, іспанську, китайську мови. Опанування всіх зазначених додаткових мов підтверджується відповідними сертифікатами.

 

- З якими вітчизняними і міжнародними партнерами співпрацює факультет? У яких програмах? Які можливості це дає студентам?

- Програма нашого співробітництва із вітчизняними на іноземними освітніми й науковими інституціями є дуже широкою й інтенсивною. Таке співробітництво стосується не лише навчального процесу, а й дослідницької роботи у сфері гуманітаристики. Зокрема, більшість кафедр нашого факультету має довгострокові угоди про співпрацю з інститутами НАН України гуманітарного профілю, які передбачають активне залучення провідних українських фахівців до викладання та підготовки науково-педагогічних кадрів у НаУКМА, здійснення спільних наукових проектів, проведення занять і дослідницьких практик на базах цих інститутів тощо. Безумовно, це суттєво сприяє забезпеченню високої якості гуманітарної освіти в НаУКМА і залученню студентів до фахової дослідницької діяльності.

Що стосується міжнародного партнерства, то воно передбачає участь факультету у виконанні не лише потужних наукових проектів, а й у програмах академічного обміну (Erasmus Mundus Action 2 та ін.), які забезпечують навчання студентів і стажування аспірантів та викладачів у провідних університетах світу. «Географія» таких обмінів доволі широка. Наприклад, тільки за останні два роки в рамках програм академічної мобільності найбільш активні та ініціативні студенти ФГН навчались у Швейцарії (Університет Женеви, Університет Упсала), Великій Британії (Університет мистецтв, Лондон; Даремський університет, м. Дарем), Франції (Вища нормальна школа та Вища школа Лувра, Париж; Університет Шарль де Поль – Лілль 3, м. Лілль), Бельгії (Католицький університет Лувена), Німеччині (Університет Геттінгена; Європейський університет Віадріна, м. Франкфурт-на-Одері; Баухаус-Університет Веймар та ін.), Голландії (Утрехтська школа мистецтв), Швеції (Університет Мальмо), Данії (Університет Орхус), Польщі (Варшавський та Ягеллонський університети), Естонії (Таллінський університет), Канади (Університет Вестерн Онтаріо) та інших країнах світу. У рамках спільної із Варшавським університетом магістерської програми «Східноєвропейські студії», яка запроваджена на нашій кафедрі історії, її слухачі здобувають по два дипломи про вищу освіту (державний український і диплом Варшавського університету).

 

- Наскільки затребуваними сьогодні є фахівці тих спеціальностей, які готує факультет? Де працевлаштовуються випускники факультету?

- Випускники нашого факультету користуються значним «попитом» на ринку праці. Недарма, саме факультет гуманітарних наук НаУКМА з 2008 р. очолює рейтинг українських гуманітарних вишів за опитуваннями роботодавців, який запроваджено українським журналом із промовистою назвою «Деньги».

Безумовно, значна частина наших випускників працює за фахом, займаючись викладацькою і науковою діяльністю. Згадаю, як приклад, випускників кафедри філософії та релігієзнавства, з-поміж яких на сьогодні маємо чотирьох докторів і близько сорока кандидатів філософських наук. Приємно відзначити й те, що на нашому факультеті немає жодної кафедри, де б не працювали випускники. Дві кафедри – історії та англійської мови – очолюють колишні наші студенти.

Крім того, чимало наших вихованців працює у сферах, не пов’язаних із викладанням і науковою діяльністю. З-поміж них – топ-менеджери крупних вітчизняних і міжнародних кампаній, очільники й експерти благодійних фондів і громадських організацій, успішні державні службовці, співробітники посольств і дипломатичних представництв, журналісти, редактори телевізійних програм, видавці, музейні фахівці, мистецтвознавці тощо. Таке розмаїття є можливим тому, що наш факультет готує не просто фахівців, а освічених, креативних і життєво-активних особистостей, яких так потребує сучасне суспільство.

 

- Щоб Ви хотіли побажати нашим абітурієнтам?

- Вірити в себе й обирати свій життєвий шлях свідомо та самостійно!

 

© 2012-2023 Національний університет «Києво-Могилянська академія»
вул. Сковороди 2, Київ 04070, Україна