Анатолій Бурбан: «Ми залучаємо до навчання провідних вчених НАН України»

Доктор технічних наук, професор Анатолій Флавіанович Бурбан розповідає про магістерську програму для хіміків «Мембранні та сорбційні процеси і технології».

 

Магістерська програма «Мембранні та сорбційні процеси і технології» є єдиною програмою такої теоретичної та практичної направленості як в Україні, так і закордоном. У зв’язку з широким впровадженням сучасних безреагентних та екологічно безпечних технологій у практично всіх галузях людської діяльності, значно зростає потреба в кваліфікованих спеціалістах такого профілю. Мембранні та сорбційні технології в цьому аспекті знаходяться на передовому місці серед сучасних технологій в процесах водопідготовки та водоочищення, фармації, біо- та нанотехнології, харчової промисловості.

Випускники цієї магістерської програми на основі базової класичної університетської освіти отримують сучасні знання та навички наукової і практичної діяльності як загальнохімічної направленості, так і сучасних мембранних, сорбційних, гібридних та комплексних систем та процесів.

 

Особливістю побудови навчального процесу на магістерській програмі з хімії є залучення до викладання провідних вчених НАН України, спеціалістів-практиків в даному напрямку, широке знайомство з сучасними технологіями та обладнанням.

Особливо цінним в науковій фаховій підготовці магістрів-хіміків є робота над спільними науково-дослідними проектами в таких інститутах НАН України: Інститут хімії поверхні, Інститут фізичної хімії, Інститут біоколоїдної хімії, Інститут хімії високомолекулярних сполук.

До викладання на магістерській програмі з хімії залучаються кращі вчені НАН України в певних наукових напрямках, керівники фірм та підприємств в практичному аспекті застосування мембранних та сорбційних процесів і технологій, випускники НаУКМА.

 

Випускники магістерської програми «Мембранні та сорбційні процеси і технології» через виский рівень загальнопрофесійної хімічної та спеціальної підготовки швидко і легко знаходять себе на ринку праці.

Значна частина випускників магістерської програми продовжує навчання в аспірантурі та PhD-програмах як в Україні, так і в провідних університетах та дослідних центрах США, Німеччини, Швеції, Австрії, Франції. Перш за все це обумовлено високим рівнем наукової підготовки випускників, прищепленими навичками дослідної роботи, професійного вдосконалення та вільним володінням англійською мовою. Також велика кількість випускників знаходить застосування своїм знанням в практичній діяльності на підприємствах різних форм власності в якості керівників підрозділів, лабораторій, дільниць, хіміків-аналітиків, синтетиків, технологів, менеджерів.

 

 

 

 

© 2012-2022 Національний університет «Києво-Могилянська академія»
вул. Сковороди 2, Київ 04070, Україна