Відбулася конференція «Проблема культурної ідентичності в літературно-філософському дискурсі XIX–XXІ ст.»

 

На конференції, що відбулася 21 листопада, обговорювалися проблеми ідентичності в філософії і літературі, стала підсумком трирічного наукового проекту, що був спрямований на вивчення актуальної проблеми становлення та трансформації культурної і національної ідентичності в широкому міждисциплінарному контексті.

 

У конференції узяли участь 33 учасники: науковці, аспіранти й докторанти PHD програм НаУКМА.

Наскрізною темою загальної дискусії стала проблема недостатньої розробки теми української національної ідентичності попри гостру соціальну нагальність і потребу її збереження.

У своїх виступах учасники представили різні аспекти феномену ідентичності:

теорії і структуру дискурсу ідентичності (В. Моренець, Л. Кісельова, Л. Криворучка), проблемність національної і культурної ідентичності в історії філософії (І. Лисий),

співвіднесеність форм комізму в культурах метрополії і колонії (Р. Семків),

спроби моделювання діалогічної ідентичності в ХІХ ст. (Т. Сидорчук),

поєднання і конфлікт національної і радянської ідентичності в українській літературі ХХ ст. (В.Агєєва, С. Іванюк, М. Лаюк, Н. Ксьондзик).

 

Були представлені видання, підготовані в рамках проекту в 2012-2014 рр.:

1. Лисий І. Національно-культурна ідентичність філософії: сім наближень до теми / Іван Лисий. – К.: Видавничий дім «Києво-Могилянська академія», 2013. – 180 с.

2. Лисий І. Отяммося! Вибрані есеї та публіцистика/ Іван Лисий. – К.: РВВ НаУКМА, 2014. – 264 с. (7,4 др. арк.)

3. Кісельова Л. Виправдання Слова. Статті про українську літературу: від Шевченка до сьогодення/ Людмила Кисельова. – К.: Видавничий дім «Києво-Могилянська академія», 2014. – 235 с.

4. Грабовський С. Відродження української філософії в УРСР (1960–1980 рр.). Нотатки «включеного спостерігача»/ Сергій Грабовський. – К.: НаУКМА, 2014. – 80 с.

5. TERTIUM NON DATUR (Проблема культурної ідентичності в літературно-філософському дискурсі XIX–XXІ ст.). Збірник наукових студій / упорядник В. П. Моренець – К. : НаУКМА, 2014

 

Програма конференції - за посиланням.

 

© 2012-2023 Національний університет «Києво-Могилянська академія»
вул. Сковороди 2, Київ 04070, Україна