Тамара Терновська: біологи наразі користуються попитом у розвинених країнах

Тамара Костянтинівна Терновська, доктор наук, професор, завідувач кафедри біології розповідає про особливості та переваги магістерської програми «Біологія» у Могилянці.

 

Як побудована магістерська програма «Біологія»?

Магістерська програма «Біологія» розрахована на 1 рік і 10 місяців, це 120 кредитів. Половина курсів – нормативні, вони викладаються у форматі лекцій, семінарів та практичних занять. 30 кредитів програми складають вибіркові курси, з яких половина обирається з переліку курсів нашої магістерської програми, решту студент обирає з інших магістерських програм виключно за власним бажанням. Ще 30 кредитів призначено на виконання кваліфікаційної магістерської роботи. Така робота є експериментальною, виконується у науково-дослідних установах Києва, в тому числі і на нашій кафедрі, і вимагає багато часу на постановку експериментів та аналіз отриманих результатів. Такий час ми надаємо студентам – останній, весняний семестр другого року навчання практично не передбачає аудиторних занять, він призначений для роботи над дипломом.

 

Яка частина предметів є обов’язковою, а яка вибірковою? Розкажіть про вибіркові курси.

З тих курсів, які викладаються на програмі, дві третини є нормативним, одна третина – вибіркові. З них половина кредитів віддається студентам для добору курсів з інших магістерських програм, наприклад, можна опанувати психолого-педагогічний блок дисциплін. Серед нормативних дисциплін є англійська мова і це дуже добре, адже випускники Києво-Могилянської академії вільно користуються англійською і одразу готові без додаткової підготовки їхати за кордон вступати на PhD-програми або працювати за фахом. Мовної перешкоди вони не мають. Ми вважаємо це важливою умовою для реалізації мобільності студента або випускника програми за межами україномовного простору. Вибіркові курси нашої програми змінюються рік від року. Зараз ми читаємо такі курси: «Молекулярна біологія та генетика вірусів», «Біохімія білків», «Біологія механізмів старіння», «Клітинна біологія», «Біоетика та біобезпека новітніх технологій». Викладають на програмі переважно фахівці з науково-дослідних закладів, доктори наук, професори та старші наукові співробітники.

 

Які зарубіжні університети є вашими партнерами?

Наші студенти та випускники часто беруть участь у роботі літніх шкіл, які проходять у різних, переважно європейських університетах. Слухають on line курси, які є у вільному доступі в Інтернеті. Все завдяки вільному володінню англійською. Наукова лабораторія з генетики та клітинної біології нашої кафедри співпрацює з науково-дослідним закладами Німеччини, Канади. Там наші аспіранти виконували частину своїх експериментів.

 

Які переваги має програма порівняно з аналогічними в інших університетах?

Наша програма має три основні переваги. По-перше, наші студенти мають високий рівень знань клітинно-молекулярної біології, а саме цей рівень знань про біологічні об’єкти є зараз таким, що потрібен серйозним роботодавцям. Друга перевага – спрямованість на науково-дослідну діяльність. Саме на цю спрямованість орієнтовані теоретична та практична частини курсів, а також значна увага, яку ми приділяємо виконанню студентами кваліфікаційних робіт. По-третє, наші студенти вільно володіють англійською. Потрібно розуміти, ці переваги студент набуває не пасивно. Він має стати активним партнером програми за здобуття такого рівня кваліфікації, який ми маємо можливість забезпечити. Тільки від студента залежить, чи зможе він цим скористатися.

 

На якій базі виконуються магістерські роботи студентів?

Ми стимулюємо наших студентів, аби вони обирали установи, які спроможні забезпечити високий рівень виконання робіт. Крім того, важливою є перспектива роботи для випускника у відповідному підрозділі, можливість навчатися у аспірантурі. Ми таку перспективу враховуємо. Базами для виконання магістерських робіт є провідні інститути НАНУ, науково-дослідні галузеві інститути та кафедра біології НАУКМА, до складу якої входить наукова лабораторія генетики та клітинної біології.

 

Яким чином ви адаптуєте навчальну програму до сучасних вимог ринку праці?

Біологія змінюється дуже швидко і жоден курс не можна викладати без змін більш ніж 2-3 роки. Кожного року ми замінюємо чи істотно змінюємо курси, вносимо зміни у навчальні плани, шукаємо фахівців, які погодяться розробити новий курс під відповідну потребу. Це не завжди просто реалізувати. Загалом, якщо порівняти магістерську програму «Біологія» цього року з програмою 10-15-річної давнини, то курсів з подібною структурою чи змістом буде небагато. Студенти змінюються і змінюються напрями їхніх пріоритетів у біології. Ми обов’язково прислуховуємося до їхніх побажань, коли готуємо вибіркову частину програми.

 

Які основні вміння, навички отримують випускники? На яких посадах вони можуть працювати?

Наші випускники, загалом, отримують добру освіту, судячи з відгуків, які ми чуємо від наших колег, що працюють у наукових закладах з нашими випускниками. Вони орієнтовані на науково-дослідницьку роботу, можуть викладати у ВНЗ, працювати у лабораторіях, які утворені, наприклад, на підприємствах харчової чи фармацевтичної промисловості. Саме так працевлаштовуються ті випускники, з якими ми підтримуємо контакти. Багато хто виїздить за межі України і також проблем з працевлаштуванням не має. Біологи наразі користуються широким попитом у розвинених країнах. В Україні, на жаль, попит менший, однак наші випускники успішно працюють у спеціалізованих компаніях менеджерами або дослідниками за своїм фахом.

 

Розкажіть будь ласка про успішних випускників. Чи залишаються випускники працювати в Академії?

Наші випускники дуже непогано реалізуються у своїй професії. Ті з них, які обирають наукову сферу, захищають дисертації як у нас у країні, так і за кордоном. Десятки наших випускників продовжують продуктивно працювати після здобуття академічних ступенів. Маємо уже і захищених докторів наук – випускників кафедри біології НаУКМА та магістерської програми «Біологія». Тепер вони викладають у нас. Протягом останнього десятиріччя, завдяки відкриттю аспірантури з генетики на кафедрі ми здійснюємо набір наших випускників до аспірантури, і вони виконують свої роботи у нашій науковій лабораторії, де є база для молекулярно-генетичних досліджень. Двоє наших випускників нещодавно стали штатними викладачами кафедри.

 

Якими є тенденції ринку праці для біологів? На вашу думку, на які біологічні спеціальності попит буде збільшуватись найближчим часом?

Цю проблему можна аналізувати з двох сторін: ринок спеціалістів-біологів взагалі (у світі) і внутрішній український ринок. Попит на фахівців з біології у світі вищий, ніж, наприклад, з інших природничих дисциплін. Щоб переконатися у цьому, можна просто проглянути сайти університетів Європи, Японії, США, Канади, Ізраїлю. З-поміж біологів найбільший попит на молодих людей, які хотіли б спеціалізуватися на молекулярній біології, генетиці та у суміжних напрямках біології. Про це свідчить і та інформація, яку ми отримуємо від наших випускників, які вирішили продовжити освіту за кордоном. Ситуація у нашій державі є подібною, але не ідентичною до світу. Низькі обсяги фінансування фундаментальної науки, залежність фундаментальних досліджень не лише від рівня розвитку, який задається дослідниками, а й від «неформальних контактів» між науковцями та менеджерами науки, вносять істотну деформацію у розподіл забезпечення коштів для проведення досліджень. Далеко не кожен захоче з цим миритися, чи витрачати силу, розум і час на опір цій системі. За нашими спостереженнями, більшість наших випускників їде продовжувати освіту за кордон саме з цієї причини, принаймні так вони пояснюють відсутність бажання працювати у науковій сфері у нашій країні. Така наша реальність. Україна слабко інтегрована у світовий простір, у якому працює наука. Втім, ми маємо добрі зв’язки з провідними науковими установами НАН України, з іншими ВНЗ, завжди радимо нашим студентам звертатися для подальшого працевлаштування і навчання у ці установи. Працюють наші випускники за фахом і на підприємствах, що пов’язані з біотехнологіями – це виробництво ліків, продуктів харчування. Лабораторна база у таких закладах буває дуже непогано розвинутою.

 

Підготувала прес-секретар НаУКМА Ольга Лось

 

© 2012-2024 Національний університет «Києво-Могилянська академія»
вул. Сковороди 2, Київ 04070, Україна