Декан факультету природничих наук Олександр Голуб: «Найкраща освіта – через науку»

Наші студенти розуміють, що вони самі несуть відповідальність за якість своїх знань.

Природничий факультет – невід’ємна частина Могилянки, а Могилянка – це європейський університет, де студенти мають змогу самостійно формувати напрям своєї освіти. Наші студенти розуміють, що вони самі несуть відповідальність за якість та кількість здобутих знань. Вони самі будують своє майбутнє – в тому числі, через традиційний для Могилянки механізм Liberal Arts Education, який дозволяє самостійно обирати навчальні курси, сертифікатні програми, формуючи свою, можливо, унікальну, спеціалізацію. Для цього в навчальному плані виділена велика частка часу на самостійну роботу. Кожного семестру є тиждень самостійної роботи, коли немає аудиторних занять, і студенти самі працюють вдома або в бібліотеці. Це додаткова можливість отримання і професійних, і додаткових знань: це і вивчення мов, і дисциплін за вибором. Факультет дає безліч можливостей реалізувати себе. Факультет природничих наук – це факультет, що системно і якісно навчає фундаментальним наукам і тому служить саме тим поштовхом, завдяки якому людина потім може розвиватися і самовдосконалюватися, опираючись на здобутий в університеті фундамент, і набувати саме своєї унікальної спеціальніості, затребуваної на ринку праці. Великий Архімед говорив: “Дайте мені точку опори і я переверну світ…”. Такою точкою опори для молодої людини може стати природничий факультет Могилянки, після закінчення якого цілком можливо перевернути світ у найкращому сенсі цих слів.

 

Найбільше відкриттів сьогодні роблять на стиках наук.

Ми готуємо висококласних дослідників, здатних генерувати яскраві наукові ідеї задля вирішення прикладних завдань, що стоять перед людством. На природничому факультеті НаУКМА чотири спеціальності: фізика, хімія, біологія та екологія. На перетині цих наук формуються міждисциплінарні спеціалізації, наприклад, застосування нанооб’єктів хімічного виробництва, досліджених фізичними методами у біологічних системах. Ця сфера – застосування високотехнологічних досліджень для вирішення прикладних задач, наприклад, у сфері охорони здоров’я, – в усьому світі дуже активно розвивається. Також, наприклад, глибинне вивчення довкілля із застосуванням біологічних методів та прийомів хімії і фізичних приладів для вирішення проблем підтримання сталого безпечного розвитку є завданням першочергового значення для людства і його виживання. На нашому факультеті ми намагаємося створювати всі умови, щоб надати нашим студентам можливість займатися саме такими міждисциплінарними дослідженнями.

Питаннями сталого розвитку та збереження довкілля займається кафедра екології, де вивчають механізми функціонування екосистем, впливи антропогенних чинників на природне довкілля та методи запобігання та регулювання такого впливу. На кафедрі успішно функціонує центр дослідження екосистем, у якому, серед інших, здійснюються дослідження впливу змін клімату на продуктивність екосистем. У кафедри з'явилися нові можливості для досліджень та моніторингу довкілля з відкриттям лабораторії аналізу якості води. Студенти-екологи створили свою організацію – еко-клуб "Зелена хвиля", зорієнтований не лише на екологів, а й на всіх студентів. Завдяки активним дослідженням кафедра займає провідні позиції в Україні.

Кафедра хімії має унікальну для України спеціалізацію – мембранні технології. Це дуже перспективний напрям досліджень, який має широке практичне застосування. Це саме ті технології, що дозволяють розділяти забрудники і чисті речовини. Їхнє можливе застосування дуже широке – це не лише очищення води (в Україні, як і у багатьох країнах Європи, відчувається брак чистої питної води), а й, наприклад, для очищення крові, виробництва лікарських препаратів тощо. Окрім того на кафедрі досліджуються питання нанохімімії і нанотехнологій, зокрема, проблеми сорбції на нанооб’єктах та застосування нанобіотехнологій для створення лікарських препаратів.

Кафедра біології також дає одну з найякісніших освіт в галузі біологічних наук і є однією з кращих в галузі генетики, мікробіології та клітинної біології. Практикум з мікробіології у нас – один з кращих у країні. Після закінчення бакалаврату можна спеціалізуватись і на кафедрі біології і у магістратурі нової кафедри лабораторної діагностики біологічних систем, яка випускає магістрів з дуже потрібною в сучасній біології і медицині спеціалізацією.

Кафедра фізико-математичних наук дає ґрунтовну освіту у теоретичній фізиці, а також у деяких фундаментальних і прикладних аспектах нанотехнологій, зокрема медичного і біологічного спрямування. На кафедрі також можна вивчити основи програмування та інформаційних технологій (створюються програми спільно з факультетом інформатики). (Більш детально з роботою кафедр можна ознайомитись у інтерв’ю із завідувачами)

 

Важлива відмінність навчання у Могилянці – це зв’язки між факультетами.

Наприклад, один з напрямків досліджень на стиках наук – це наукова термінологія (це дослідження на перетині сфер природничих та гуманітарних наук). Сучасна наука розвивається такими темпами, що термінологічних стандартів часто бракує, особливо в національних і, зокрема, в українській науковій термінології. Потрібно шукати українські відповідники міжнародним термінам та встановлювати правила перенесення термінів з загальноприйнятої англомовної термінології. Ми також плідно взаємодіємо з економічним факультетом. Природничі науки зводять підвалини для покращення умов нашого життя через створення нових знань. Після створення їх потрібно впроваджувати, застосовувати – це вже сфера маркетингу. Зараз ми започатковуємо нові сертифікатні програми спільно з економічним факультетом. Ці дисципліни базуються на такому сучасному понятті, як науковий бізнес або екологічний бізнес, який допомагає впроваджувати результати наукових винаходів і відкриттів або вирішити питання покращення середовища існування людини і при цьому мати гарні прибутки. Напрямки досліджень, про які йдеться, – це світові тренди, і Могилянка через співпрацю з іноземними партнерами та міжнародними організаціями долучена до них.

Наші викладачі спонукають студентів ставити багато запитань і шукати на них відповіді. Для нас головне, щоб знання, які викладачі передають студентам, були якісними та інноваційними. Деякі викладачі мають кращі педагогічні здібності, тому вони більше часу віддають викладанню (переважно на перших курсах при викладанні загальних дисциплін), інші мають більшу схильність до науки, тому вони разом зі студентами беруть участь у наукових дослідженнях. Цей мікс викладачів, дослідників та студентів творить дуже потужне творче середовище, де з’являється ефект синергії – підсилення одне одного. Окрім того факультет широко залучає викладачів, які навчались у європейських та північноамериканських університетах, які вкладають свій досвід та практичні знання у навчальний процес.

Найбільш правильний, на мою думку, тренд сучасної освіти – це освіта через науку.

Це пояснюється тим, що, коли студент бере участь у науковому пошуку, науковій діяльності, він легше засвоює теоретичний матеріал. Тому ми намагаємось активно впроваджувати цей тренд на нашому факультеті. Коли студент прослухав лекцію – навіть дуже цікаву, цього може бути недостатньо для розуміння проблеми, тому ми намагаємося дати можливість підкріпити теоретичні знання дослідами у лабораторії, самостійними дослідженнями. Це посилює ефект від лекцій у рази. Крім того, студенти, які займаються під час навчання в університеті науковими дослідженнями, набагато успішніші у майбутньому.

Співпраця з потужними закордонними університетами – це шлях, який дозволяє українським вишам долучатися до досліджень світового рівня. Наш факультет має багато закордонних партнерів – ми підтримуємо зв’язки з польськими, німецькими, шведськими, фінськими, французькими, португальськими, голландськими, італійськими, американськими університетами. Однак ми працюємо над розширенням цього кола, оскільки така співпраця – це шлях, який дозволяє реалізувати дослідження справді високого світового рівня. Завдяки такій кооперації ми отримуємо доступ до сучасних реагентів, методик, приладів тощо. Крім того, ми співпрацюємо з українськими науковими установами та університетами, які теж мають хорошу лабораторну базу. Ми організовуємо створення спільних центрів, лабораторій, а в майбутньому, можливо, і спільних кафедр. Зокрема у нас є хороші контакти з Інститутом фізіології НАН України, який пропонує безкоштовно забезпечити викладання в Могилянці спецкурсу молекулярної фізіології та біофізики силами провідних вчених інституту. Курс можна пройти і в межах обов’язкової програми, і як додатковий, а після його закінчення отримати сертифікат. Завдяки міжнародним партнерським програмам студенти мають змогу отримати досвід, побачити світ, попрацювати з найсучаснішим обладнанням. Кілька років тому я відвідав хімічний факультет Сеульського університету у Південній Кореї. Майже всі викладачі цього факультету як і більшості інших закінчували Гарвард, Оксфорд, Кембрідж та інші провідні європейські та американські університети. Вони розуміють, що європейська модель освіти, накладена на східний ґрунт, може дати якісно новий шлях отримання знань. І, дійсно, сталося так, як очікували – південнокорейська освіта вважається однією з найкращих у світі, а її впровадження у промисловість створило південнокорейське економічне чудо, яке нам добре відоме за популярними брендами.

Для України, думаю, це також дуже важливо, тому в Могилянці ми б хотіли, щоб наші випускники навчались на магістерських програмах за кордоном (за програмами спільних дипломів): в одному університеті отримували магістерський ступінь, в іншому – докторський (також за спільними з нашим факультетом програмами), а потім повертались викладати до Могилянки. У НаУКМА також можна обирати додаткові дисципліни. Наші студенти зазвичай надають перевагу тим, які здаються їм цікавими та корисними, – це, зокрема, предмети з економіки та права. Додаткові курси, так звані “minor”, курси можна отримати і в межах факультету, наприклад, хіміки можуть отримати сертифікат з біології або лабораторної діагностики біологічних систем.

Це ще одна перевага нашого університету – ніхто не змушує студентів отримувати освіту за “наказовою” програмою. Кожен студент, якщо він хоче стати хорошим спеціалістом, може сформувати свою систему навчання самостійно. Навчатись на нашому факультеті непросто. Абітурієнт, який хоче вступити до Могилянки на природничий факультет, обов’язково повинен мати достатні для подальшого навчання знання з математики. ЗНО з математики ми вимагаємо на усіх спеціальностях, хоча на екології і біології ці вимоги не такі високі. Крім того майбутні студенти повинні мати знання у тих сферах, де вони хочуть навчатись. Для цього необхідно пройти оцінювання з профільних предметів – фізики, хімії та біології, відповідно до спеціальностей, та можливо з географії, якщо вони вступають на екологію. Якщо майбутні студенти будуть мати достатньо якісні базові знання, їм потім буде легше у навчанні та науковій діяльності.

 

Але хочу одразу попередити, що навчатись на нашому факультеті непросто.

Однак, як кажуть, важко в навчанні, легко в бою, – це допоможе майбутнім студентам в подальшому житті і в легших та кращих досягненнях в майбутній кар’єрі.

Після завершення навчання у НаУКМА, студенти мають можливість продовжити освіту за кордоном.

Студенти Могилянки мають хороший рівень володіння англійською мовою, тому їм не складно навчатись в іншій країні. Навіть у студентські роки можна їздити на навчання за різними програмами обмінів на декілька місяців, іноді на рік або навіть два. Потрібно лише вчасно подати документи на відповідні конкурси і підтвердити знання мови. Однією з таких програм є Erasmus+ – програма обміну студентів. Після навчання студенти повертаються до Могилянки, і тоді мають змогу продовжити навчання з новим досвідом.

 

Гарантую, що після закінчення природничого факультету НаУКМА випускники знайдуть високооплачувану роботу.

У наших студентів широкий спектр можливостей працевлаштування ще під час навчання. Наших випускників можна знайти в інститутах Національної академії наук України і наукових центрах за кордоном. Випускники-біологи працюють, зокрема, в Інституті фізіології та Інституті молекулярної біології і генетики НАН України, Центрі молекулярної біології у Німеччині, Варшавському університеті, а також є науковими співробітниками у різних компаніях, наприклад, “Bio Test Lab”. Фізики часто вступають до аспірантури Інститутів фізики, теоретичної фізики, їдуть у центр Desi у Гамбурзі, університет Туріна в Італії, в Норвезький університет енергетичних технологій. Наші випускники-фізики працюють у медичному центрі у Фрайнбурзі (Німеччина), де займаються медичною фізикою. Фундаментальна підготовка під час навчання дає можливість випускникам реалізувати себе і в практичних галузях – на підприємствах, у реальній виробничій сфері. Хіміки працюють також у таких компаніяї як “Procter&Gamble”, “Coca-Cola”, “Arterium”, “Дарниця”, “Укроргсинтез”. Випускниця Могилянки Оксана Маркарова, яка закінчила бакалаврат нашого факультету, а магістратуру економічного, зараз працює заступником Міністра фінансів.

 

Назагал фундаментальна природнича освіта дає поштовх для досягнення будь-яких висот.

Ми, звичайно, найбільше зацікавлені у тому, щоб наші випускники знайшли себе у науці, продовжували свою наукову діяльність і згодом працювали у нас викладачами (багато наших викладачів – випускники НаУКМА). Ми, як і всі батьки, хочемо відтворювати себе. Однак головне, щоб кожен з наших студентів знайшов себе, свій шлях. Це найважливіше наше завдання як викладачів.

 

Розповім трохи про себе.

Я люблю спорт і активний спосіб життя, зокрема, захоплююсь гірськими лижами, велосипедним туризмом, дайвінгом, снорклінгом, футболом. Люблю театр, хорошу музику (як класичну так і сучасну), особливо джаз, захоплююсь образотворчим мистецтвом, зокрема модерним та контемпорарним. Найбільше люблю мандрувати новими країнами, містами, містечками і селами, у різний спосіб – автомобілем, велосипедом, навіть пішки.

Мій стиль управління – максимально демократичний і базується на дружніх стосунках як зі студентами, так і з усіма іншими учасниками науково-навчального процесу. Інакше і не може бути у найдемократичнішому університеті України.

 

© 2012-2022 Національний університет «Києво-Могилянська академія»
вул. Сковороди 2, Київ 04070, Україна