Відкрито набір на бакалаврську програму з менеджменту

Нова бакалаврська програма 6.030601 «Менеджмент» спрямована на формування в Україні корпусу управлінців екстра-класу.

 

Підготовку бакалаврів з менеджменту відрізняють якісно нові навчальні плани і програми, інноваційні форми організації навчального процесу, які зорієнтовані на забезпечення високого рівня теоретичної підготовки та отримання практичних навичок. Спеціалізація майбутніх управлінців забезпечується вибірковою частиною навчального плану, до якої входять дисципліни соціального спрямування: корпоративна соціальна відповідальність, менеджмент та супервізія соціальних проектів, управління медичним бізнесом, соціальний маркетинг, інноваційний менеджмент, медійне відображення медичних проблем. Для викладання професійно орієнтованих курсів запрошуються відомі фахівці-практики, які активно поєднують наукову роботу з практичною діяльністю, що надає студентам можливість здобути науково-практичні знання та навички.

Випускники бакалаврської програми зможуть продовжити навчання в університеті на магістерській програмі «Менеджмент організацій та адміністрування» (в охороні здоров’я), або на інших магістерських програмах.

Загальний обсяг навчальної програми – 240 кредитів ЄКТС.

© 2012-2022 Національний університет «Києво-Могилянська академія»
вул. Сковороди 2, Київ 04070, Україна