Міждисциплінарний науково-практичний семінар «Демократія. Право. Інтернет: проблеми та перспективи»

 

28 січня в межах академічної конференції «Дні науки НаУКМА – 2016» у Національному університеті «Києво-Могилянська академія» відбувся міждисциплінарний науково-практичний семінар «Демократія. Право. Інтернет: проблеми та перспективи».

 

Організатором заходу виступила кафедра міжнародного права і спеціальних правових наук НаУКМА; подія відбулася під керівництвом Т.С. Смирнової та Д.В. Проценко.

 

Цей захід об’єднав навколо проблематики електронної демократії, інформаційного суспільства та правового регулювання інформаційних відносин фахівців з різних галузей: як науковців, так і практиків. На семінарі було презентовано дослідження ключових викликів та здобутків інформаційного суспільства в аспекті їхньої ролі в демократичних процесах та відображення в межах правової дійсності.

Доповідачі поділилися з присутніми власним баченням окремих проблем, притаманних правовим та політичним процесам в умовах нинішнього розвитку інформаційних технологій, чим створили навколо порушених питань плідну академічну дискусію.

 

Доктор юридичних наук, головний науковий співробітник Науково-дослідного інституту інформатики і права Національної академії правових наук України Олександр Баранов у своїй доповіді висвітлив сутність демократії як системи колективного прийняття рішень та наголосив на важливості застосування в демократичних процесах інформаційно-комунікаційних технологій з метою підвищення ефективності комунікації та колективного прийняття рішень у суспільстві.

 

Діана Проценко, старший викладач НаУКМА, під час свого виступу закцентувала увагу на відсутності в чинному українському законодавстві положень, необхідних для ефективного використання електронних інструментів участі громадян в управлінні державними справами, та підкреслила необхідність заповнення відповідних прогалин з урахуванням здобутків європейського правового регулювання.

 

Експерт Центру розвитку інновацій НаУКМА Олексій Конашевич розповів про особливості використання можливостей технології blockchain («блоковий ланцюг»), покладеної в основу функціонування криптовалюти bitcoin, для виконання окремих публічних функцій, як-то ведення реєстрів тощо.

 

Марія Дубняк, аспірант НДІІП НАПрН України, розглянула проблеми правового регулювання інформаційної взаємодії у місцевому самоврядуванні, підкресливши важливість законодавчого закріплення дієвих правових механізмів задля забезпечення ефективного діалогу між органами місцевого самоврядування та відповідною територіальною громадою.

 

Юрист ГО «Інститут Медіа Права» Галина Чижик дослідила перешкоди, що зустрічаються на шляху реалізації права особи на доступ до архівної інформації та наголосила на необхідності врегулювання порядку доступу громадян до архівів у спеціальному законі.

 

Кандидат юридичних наук, доцент кафедри міжнародного права і спеціальних правових наук НаУКМА Тетяна Смирнова висвітлила особливості практичної реалізації обмежень на розповсюдження та демонстрування в Україні кінопродукції держави-агресора (Російської Федерації), звернувши увагу аудиторії на неефективність останніх в силу недоліків у правовому регулюванні даного питання.

 

Олексій Курінний, старший викладач НаУКМА, у своїй доповіді наголосив на важливості продовження реформ у сфері телерадіопростору - задля захисту інформаційної безпеки та пропагування національної єдності. Зокрема, було відзначено потребу в запровадженні квот щодо обов’язкової присутності української мови у теле- та радіоефірі (в обсязі 50-80%) та важливість обов’язкового субтитрування іншомовного контенту державною мовою. Також було наголошено на необхідності уточнення та упорядкування нормативної бази щодо правового регулювання кінематографічної діяльності, діяльності телерадіомовників.

 

Христина Буртник, юрист ГО «Інститут Медіа Права», висвітлила правову позицію Європейського суду з прав людини з питання відповідальності засобів масової інформації за онлайн-коментарі, висловлену судом у своєму рішенні у справі «"Делфі АС" проти Естонії», та наголосила на наслідках, до яких може призвести встановлення відповідальності інтернет-ресурсів за дифамаційні коментарі читачів.

 

У рамках академічної дискусії учасники міждисциплінарного науково-практичного семінару «Демократія. Право. Інтернет: проблеми та перспективи» обмінялися концептуальними ідеями й поглядами та отримали поштовх для подальших наукових пошуків.  

 

© 2012-2024 Національний університет «Києво-Могилянська академія»
вул. Сковороди 2, Київ 04070, Україна