Додатковий розгляд дисертаційної роботи Джундієта В.С.

25 лютого, о 10 год., ауд.9-4

 На спеціалізованій вченій раді К26.008.04 відбудеться додатковий розгляд дисертаційної роботи Джундієта В.С. на тему «Державно-правовий механізм підготовки і проведення Селянської реформи в Україні (1860-ті рр.)», що представлена на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.01- теорія та історія держави та права; історія політичних і правових учень.  

© 2012-2022 Національний університет «Києво-Могилянська академія»
вул. Сковороди 2, Київ 04070, Україна