Набір на магістерську програму за спеціальністю «Психологія»

 

У НаУКМА оголошено набір на магістерську програму за спеціальністю 053 «Психологія» на підставі отриманої ліцензії. 

Прийом документів на МП «Психологія» з 11 липня до 12.00 21 липня, вступні випробування з 22 по 29 липня.

З програмою вступних іспитів можна ознайомитись на сайті НаУКМА за посиланням

 

Магістерська програма за спеціальністю «Психологія» реалізує сучасну модель психологічної освіти, що передбачає поєднання професійної і практичної підготовки, забезпечуючи ґрунтовне знання студентами теорії та методології сучасної психології, оволодіння дослідницькими інструментами та технологіями сучасної психології, навичками психологічного консультування.

 

Процес навчання спрямовано на оволодіння навичками науково-дослідної, науково-організаційної, професійно-педагогічної діяльності, самостійного критичного мислення, розвиток аналітичних здібностей, творчої самодіяльності, ораторської майстерності і здатності до комунікації.

 

Психолог-магістр зможе працювати в будь-якому науково-дослідному центрі психологічного та соціального профілю, маркетингових відділах компаній та відділах по роботі з персоналом, викладати у вищій школі, працювати референтом, науковим консультантом у державних і громадських установах, науковим редактором у видавництвах та засобах масової інформації, організовувати психологічні дослідження у співдружності із зарубіжними вченими.

 

Кваліфікація «магістр психології» передбачає: ґрунтовну гуманітарну підготовку; розуміння основних закономірностей розвитку природи, суспільства та людини у світі; розуміння психічного світу людини, його структури та закономірностей розвитку, розуміння закономірностей діяльності, спілкування та життя в соціальних групах, діагностичні знання та вміння, глибоке знання історії розвитку психологічного знання; обізнаність з актуальними проблемами сучасної психології; здатність виокремлювати та аналізувати психологічні проблеми; оперування навичками аналізу та інтерпретації результатів психологічного спостереження та експериментального дослідження; володіння навичками викладацької та науково-дослідницької діяльності в галузі психології; обізнаність із системою загальнолюдських цінностей та моральних норм і принципів професійної етики; вільне володіння державною мовою та знання іноземних мов; володіння сучасними інформаційними технологіями та вміння застосувати їх у професійній діяльності.

 

У НаУКМА у співпраці з кафедрою психології та педагогіки діють Центр дослідження конфліктів та психоаналізу, Центр психосоціальної реабілітації, створений при НаУКМА в 2015 році, де надається фахова консультативна, психотерапевтична допомога внутрішньо переміщеним особам, волонтерам, учасникам АТО та їх сім’ям. Студенти мають можливість проходити практику в цих центрах та оволодіти найсучаснішими підходами та технологіями практичної психології. Кафедра спирається в організації навчального процесу на наукові зв’язки з провідними науково-дослідними та навчальними установами України, а також з міжнародними гуманітарними організаціями та вищими навчальними і науковими закладами інших країн, серед яких – Університет Джонса Хопкінса (США), Міжнародний медичний корпус, ЮНІСЕФ та ін.

 

Вступний іспит на спеціальність «Психологія» передбачає перевірку знань студентів із дисциплін загальна психологія, вікова та педагогічна психологія, соціальна психологія та психодіагностика. Студенти повинні продемонструвати знання загальних положень сучасної психології, знання розвитку психіки на різних вікових етапах життя людини, знання закономірностей та механізмів розвитку міжособистісних стосунків у великих та малих групах, а також вміння будувати експериментальне дослідження, володіння навичками математичної обробки даних.

 

Нагадаємо, 23 червня Міністерством освіти і науки України видано ліцензію Національному університету "Києво-Могилянська академія" на освітню діяльність другого (магістерського) рівня зі спеціальності 053 «Психологія». Ліцензований обсяг – 30 осіб. (Протокол Ліцензійної комісії МОН України №9/1 від 23 червня 2016 року) наказ МОН від 30.06.2016 №1397л).

© 2012-2021 Національний університет «Києво-Могилянська академія»
вул. Сковороди 2, Київ 04070, Україна