Запрошуємо для здобуття ступеня доктора філософії за новими спеціальностями

Національний університет “Києво-Могилянська академія”, Докторська школа ім. родини Юхименків запрошують для здобуття ступеня доктора філософії.

 

Наукова освіта – це третій цикл освіти, спрямований на підготовку висококваліфікованих науковців і викладачів шляхом поєднання цілеспрямованого структурованого навчання і здійснення наукових досліджень, що забезпечує високий рівень фахових знань і формування дослідницької культури, відповідної світовим та європейським академічним стандартам.

З 2016-2017 навчального року в НаУКМА буде здійснюватися підготовка здобувачів ступеня доктора філософії за такими спеціальностями:

032 Історія та археологія

033 Філософія

034 Культурологія

035 Філологія

051 Економіка

053 Психологія

054 Соціологія

061 Журналістика

072 Фінанси, банківська справа та страхування

073 Менеджмент

081 Право

082 Міжнародне право

113 Прикладна математика

091 Біологія

102 Хімія

122 Комп’ютерні науки та інформаційні технології

 

Прийом документів для вступу триватиме з 01 по 31 серпня 2016 року.

Вступні випробування - з 02 до 12 вересня 2016 року.

Документи приймаються за адресою:

друге університетське містечко, корпус 5, ауд. 309 на 3 поверсі

 

Детальніше про правила прийому до аспірантури на сайті Докторської школи ім. родини Юхименків і НаУКМА

 

Докторська школа ім. родини Юхименків (заснована 2008 р.), перша в Україні, є навчально-дослідницьким підрозділом і має на меті створення навчального середовища, сприятливого для набуття аспірантами фахової зрілості, спроможності до творчої ініціативи та самостійних наукових досліджень, навичок і досвіду комунікації у рамках міжнародної академічної спільноти.

У своїй діяльності Докторська школа ім. родини Юхименків НаУКМА керується положеннями Закону України «Про вищу освіту» (редакція від 13.03.2016 р.) і «Порядку підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у вищих навчальних закладах (наукових установах)», затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України № 266 від 23.03.2016 р., а також рекомендаціями і визнаними ефективними практиками наукової освіти Європейського союзу: «Принципи інноваційної наукової освіти» (2011 р.), «Дієві елементи практики наукової освіти» Ліги Європейських університетів (2014р.).  

© 2012-2021 Національний університет «Києво-Могилянська академія»
вул. Сковороди 2, Київ 04070, Україна