Для здобувачів ступеня доктора філософії за спеціальністю «Прикладна математика»

 

Аспіранти виконуватимуть оригінальні дослідження, а також зможуть досягти таких наукових результатів, які створять нові знання і розуміння математичних конструкцій. Особлива увага приділятиметься використанню новітніх наукових методів.

 

Також здобувачі ступеня доктора філософії братимуть участь у дискусіях із досвідченими математиками-науковцями стосовно наукового значення та потенційних наслідків математичних досліджень.

 

Пріоритетні напрямки наукових досліджень:

• вивчення груп автоморфізмів дискретних структур

• дослідження метричної розмірності графів

• керування марковськими та напівмарковськими процесами

• дослідження випадкових процесів прийняття рішень

• розробка і аналіз алгоритмів для вивчення дискретних структур і випадкових процесів

 

Навчальна програма 1 і 2 р. аспірантури (51 кредит ECTS) включає дисципліни циклу загальної підготовки (35 кредитів ЄКТС) і професійної підготовки (16 кредитів ЄКТС).

Професійна підготовка передбачає нормативні курси:

«Розробка дисертаційного проекту»,

«Аспірантський дослідницький семінар»,

«Сучасні наукові дослідження з дискретної математики»,

«Випадкові процеси прийняття рішень»,

«Теорія інформації»;

у вибірковому блоці можна обирати з поміж курсів:

«Дискретні структури в сучасній математиці»,

«Випадкові блукання»,

«Часові ряди».

 

• Ліцензійний обсяг (максимальний набір аспірантів) – 13 осіб

• Місця державного замовлення на 2016-2017 н.р. – 3

 

 

Гарант освітньо-наукової програми, керівник проектної групи – Олійник Богдана Віталіївна, доктор фізико-математичних наук, доцент, завідувач кафедри математики НаУКМА.

Учасники проектної групи:

Михалевич Вадим Михайлович - доктор фізико-математичних наук, професор кафедри математики НаУКМА;

Чорней Руслан Костянтинович - кандидат фізико-математичних наук, доцент кафедри математики НаУКМА

 

Прийом документів з 1 по 31 серпня (5 корп. НаУКМА, вул. Волоська, 8/5, 3 поверх. кімната 309).

 

Докторська школа імені родини Юхименків НаУКМА – навчально-дослідницький підрозділ Національного університету «Києво-Могилянська академія», що з 2008 р. здійснює підготовку науково-педагогічних і наукових кадрів вищої кваліфікації у формі аспірантури та докторантури, а також через створення структурованих Докторських (PHD) програм, відповідних до вимог Європейського простору вищої освіти (EHEA). Основна мета третього наукового рівня освіти в НаУКМА – підготовка нового покоління висококваліфікованих науковців, здатних працювати за найкращими світовими стандартами.

Детальніше на сайті www.ukma.edu.ua  

© 2012-2022 Національний університет «Києво-Могилянська академія»
вул. Сковороди 2, Київ 04070, Україна