Для вступників до аспірантури

 

З 01 до 31 серпня 2016 р. запрошуємо вступників до аспірантури подавати документи на участь у конкурсному відборі на навчання для здобуття ступеня доктора наук за спеціальностями:

 

032 Історія та археологія;

033 Філософія;

034 Культурологія (спільно з Інститутом культурології НАМУ);

035 Філологія;

051 Економіка;

053 Психологія;

054 Соціологія;

061 Журналістика;

072 Фінанси, банківська справа та страхування;

073 Менеджмент;

081 Право;

081 Міжнародне право;

091 Біологія (спільно академічними інститутами НАНУ);

102 Хімія (спільно з академічними інститутами НАНУ);

113 Прикладна математика;

122 Комп’ютерні науки та інформаційні технології (спільно з Інститутом програмних систем НАНУ)

 

"Правила прийому на навчання до Національного університету «Києво-Могилянська академія» у 2016 році

 

Документи приймаються за адресою:

вул. Волоська 8/5, друге університетське містечко НаУКМА, корпус 5, ауд. 309 на 3 поверсі.

Перелік і зразки документів:

- Заява із зазначенням спеціальності (спеціалізації);

- СV (резюме) у роздрукованому вигляді, в 2 екземплярах, за встановленою формою

- Копія паспорта та ідентифікаційного коду;

- Дослідницька пропозиція у роздрукованому вигляді, в 2 екземплярах, за встановленою формою

- Копія документа державного зразка про здобутий ступінь магістра (освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста), на основі якого здійснюється вступ, і додатку до нього;

- Копії інших документів про здобуту освіту;

- Чотири кольорові фотокартки розміром 3 х 4 см;

- Особовий листок (заповнюється при поданні документів);

- Копії опублікованих наукових праць і винаходів (за наявності);

- Документи подаються в картонній папці з чотирма пластиковими файлами;

- Дійсні сертифікати тестів: TOEFL, International English Language Testing System, Cambridge English Language Assessment (за наявності), що є підставою для звільнення від складання вступного іспиту з англійської мови.

Розрахунок балів

Вступні випробування:

з 2 до 12 вересня 2016 р.

 

Консультація для вступників щодо іспитів з англійської та української мови:

2 вересня 2016 р. (п'ятниця) о 15:00

Англійська мова -

6 вересня 2016 р. (вівторок) з 10:00

Програма іспиту з англійської мови

Зразок тесту

 

 Українська мова - 8 вересня 2016 р. (вівторок) з 10:00

Програма іспиту з української мови

Наша сторінка в мережі Facebook

 

Докторська школа імені родини Юхименків – навчально-дослідницький підрозділ Національного університету «Києво-Могилянська академія», що з 2008 р. здійснює підготовку науково-педагогічних і наукових кадрів вищої кваліфікації у формі аспірантури та докторантури, а також через створення структурованих Докторських (PHD) програм, відповідних до вимог Європейського простору вищої освіти (EHEA). З 2013 року носить ім'я Родини Юхименків (Канада), які фінансово підтримують проект. Уклінна подяка Олександру, Петрові та Івану Юхименкам за надану підтримку, яка сприятиме формуванню нової генерації дослідників України!

Досвід розробки й впровадження PhD програм був врахований при розробці нових освітньо-наукових програм у відповідності до вимог Закону України «Про вищу освіту» (редакція від 13.03.2016 р.) і «Порядку підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у вищих навчальних закладах (наукових установах)», затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України №266 від 23.03.2016 р. З 2008 р. в НаУКМА діють вісім PhD програм: «Біологія і біорізномаїття», «Історія Східно-центральної Європи», «Масові комунікації», «Соціальна робота і соціальна політика», «Суспільні трансформації», «Управління в охороні здоров’я», «Філософія і література», «Фінанси».  

 

© 2012-2022 Національний університет «Києво-Могилянська академія»
вул. Сковороди 2, Київ 04070, Україна